>> HOMEpage

Burgemeesters Bolsward 1580-1599

Zeer voorlopige naamlijst samengesteld door M.H.H. Engels, november 2013
bronnen: Statenleden (x), proclamatieboek (X) resp. Charterboek IV (*)
Aanvullingen en verbeteringen zijn welkom op het contact/e-mailadres (zie homepage/startpagina)


Bolsward burgemeesters 1580-15998081828384858687888990919293949596979899
Anne Syuerdtz.
X

B. Franssenx


F. Thomasx


Fonger Meynartz./Mein(d)erts

Xx
Frans Jacobs Freercks
x

Freerck/Frerick Hettyesz./Hettyezoon*x

Freerck/Freerick Thietzieszoon/Tietiesz.


x
*

XX

Gatse Sytses


xHaring Fongers


x
*

X
x
Henrick Jarichszoon
x

Intye Tytyes


*Jacob Jacobszoon


xx


Jacob Symensxx
xxxxxJarich Heeres


xxX
x*

x
Joannes Feycken


XX
XX
Johan Romckes


xx*

Johannes Harmensz.
*

X


Paule Fransz. EnsX
X
Pieter Gerryts


x

Xx*


R. Thomas*x

Syuerdt Pieters
x

Tjaard Lieuwes


X
x
X
Tyebbe Emez.

X
Bolsward burgemeesters 1580-15998081828384858687888990919293949596979899

>> begin