>> HOMEpage

Boden en deurwaarders Hof van Friesland 1670-1795

Bron: Naamlijst van de s'Hofs Booden en deurwaerders die zeederd den jaare 1670 door den Hoove van Vriesland zijn aangesteld (handschriftelijke aantekeningen in Tresoar Wd 131 gebonden bij Naamregister der rentmeesters van de domeinen)
Internetuitgave: M.H.H. Engels, februari 2014

datumaangesteldtoti.p.v.
1670, 9 meiK. BartholdibodeA. Symons
1671, 23 meiH. BrandenburgbodeW. Hania
1675, 8 maartJ. GelliideurwaarderW. Noordenbos
1678, 18 januariT. SibesmabodeJ. Jansonii
1678, 10 aprilJ. BouritiusbodeT. Sibesma
1680, 4 decemberM. VitringabodeJ. Feikes
1681, 12 oktoberF. SibesmadeurwaarderJ. Gellii
1682, 5 oktoberJ. WesterupbodeH. Brandenburg
1682, 9 decemberH. ReinaldabodeH. Noë
1684, 15 januariL.G. FeenstradeurwaarderR. Buitenpost
1688, 18 januariH. BonnemabodeP. Gualtheri
1688, 28 juniG.J. NautadeurwaarderL. Brinks[?]
1688, 2 septemberJ. Sinneriideurwaarder... Heems
1688, 6 septemberJ. StaphorsiusdeurwaarderGerbrand Teberii
1691, 18 novemberJ. BaardadeurwaarderO. Camp
1692, 3 maartH. TynsmabodeM. Vitringa
1693, 17 januariS. SybesmadeurwaarderG.J. Nauta
1693, 7 oktoberH. ClonkertsdeurwaarderJ. Staphorsius
1694, 21 meiC. ScholtenbodeJ. Westerup
1697, 16 septemberG. WackersmabodeP. Pruissen
1701, 24 septemberP. HillariusbodeL. Feenstra
1702, 7 juliJ.J. BraardadeurwaarderJ. Posthumus
1713, 14 septemberH. FormabodeH. Reinalda
1715, 14 februariJ. RuardibodeH. Forma
1715, 26 juniJ. OosterdijckbodeJ. .....
1715, 9 juliJ. v.d. VormbodeF. Domna
1717, 25 juliF. TjallingibodeP. Hillarius
1719, 19 aprilS. TjallingibodeH. Bonnema
1720, 9 aprilJ. ReinaldadeurwaarderH. Tynsma
1722, 27 septemberC. v.d. MeulenbodeM. Posthumus
1722, 4 novemberP. BruiningbodeJ. v.d. Vorm
1723, 19 januariC.J. ElsingadeurwaarderP. Feenstra
1723, 29 aprilS. RegneribodeF. Tjallingi, die rollarius werd
1724, 6 septemberM. VigliusbodeC. v.d. Meulen
1724, 16 novemberJ. HoornstradeurwaarderH. Wigeri
1725, 16 januariJ. HaakmabodeP. Bruining
1725, 6 juniC. HellemadeurwaarderH. Clonkerts
1727, 30 aprilP. OdolphibodeS. Tjallingi, die eerste deurwaarder werd
1727, 18 novemberM. JeltemabodeJ. Oosterdijk, die rollarius werd
1728, 21 januariT. ZijlstradeurwaarderT. Sibesma
1728, 13 juniS. CloppenburgdeurwaarderC.J. Elsinga, die eerste deurwaarder werd
1729, 4 februariP. RitsmabodeP. Odolphi
1730, 30 januariJ. HamstrabodeC. Scholten; Hamstra is op 25 januari 1771 bij changement
deurwaarder geworden voor S. Westra
1730, 9 februariJ. van der KoybodeJ. Ruardi, die substituut procureur-generaal werd
1730, 28 februariD. TebbitsmandeurwaarderT. Zijlstra
1731, 4 oktoberH. ValkbodeP. Ritsma
1732, 1 februariH. PluimdeurwaarderJ. Reinalda, die "gecasseerd" werd
1732, 24 aprilP. GabinibodeG. Wackersma
1733, 9 februariS. van NoodtbodeM. Jeltema
1734, 29 septemberW.C. FerwerdadeurwaarderD. Tebbitman
1736, 9 oktoberA. SprengerbodeJ. Haakma
1739, 20 oktoberD. EekmabodeS. Regneri
1742, 5 meiH. KeimpemabodeJ. v.d. Koy
1743, 24 aprilP. BoschadeurwaarderJ. Baarda
1744, 9 oktoberH. van der MeerdeurwaarderP. Boscha, die rollarius werd
1747, 7 septemberJ. v.d. BerghdeurwaarderC. Mellema
1749, 21 januariP. SchotanusbodeP. Gabini
1752, 7 juniJ.C. FerwerdabodeH. de Valk, die "gecasseerd" werd
1753, 2 februariC. van der MeerbodeS. van Noodt
1755, 9 septemberN. PlankmanbodeH. Viglius, die rollarius werd
1757, 10 maiH. FerwerdabodeE. van der Meer
1757, 19 decemberB. WymingadeurwaarderJ. Hoornstra
1761, 20 januariC.R. WeidemadeurwaarderH. v.d. Meer
1767, 11 novemberJ. TingabodeN. Plankman
1768, 21 januariS. WestradeurwaarderW.C. Ferwerda, die rollarius werd;
Westra is op 21 januari 1771 bij changement bode geworden voor J. Hamstra
1768, 13 juniS. FaberdeurwaarderH. Pluim
1771, 7 meiA. WassenbergdeurwaarderJ. v.d. Bergh
1774, 15 januariTh. CootstradeurwaarderS. Faber, die eerste deurwaarder werd
1774, 20 septemberA. FerffbodeP. Schotanus
1775, 14 juliF. van den BoschdeurwaarderB. Wyminga
1779, 21 januariG. van der FerffbodeH. Ferwerda, die rollarius werd
1779, 25 septemberF. WiegersmabodeJ.C. Ferwerda
1780, 30 meiP. DijxtrabodeA. Sprenger
1780, 30 meiW. de VriesdeurwaarderJ. Hamstra
1780, 19 decemberZ. BruinsmabodeJ. Tinga
1781J. MunniksdeurwaarderS. Cloppenburg
1782, 18 decemberG. HelderdeurwaarderJ. Munniks
1785, 8 aprilJ.H. van HaterendeurwaarderC. Weidema, die eerste deurwaarder werd
1788, 20 decemberH. YniabodeP. Dijxtra, die rollarius werd
1789, .. septemberA. AppelhoffdeurwaarderA. Wassenberg
1792, 17 januariH. WygersmadeurwaarderFoppe van den Bosch
1792, 18 januariO. GoudschaaldeurwaarderJan Hendrik van Hateren, die eerste deurwaarder werd
1793, .. januariJacob VonkbodeHendrik Keimpema
1793, .. januariArjen Lambartus van AndringadeurwaarderA. Appelhoff
1794Johannes MolenbergdeurwaarderThijs Cootstra, die "gecasseerd" werd
1794Jan SchaaffbodeDidmer Eekma
1795Tjepke HuisingadeurwaarderObbo Goudschaal
Den 11. November 1796 zijn de volgende deurwaarders en boden door 't Hof uit hun bedieningen ontslagen, omdat zij geweigerd hadden de burgerverklaring van den elfden Maart 1796 te verteekenen: Sweitze Westra, Zacharias Bruinsma, Hans Ynia, Jacob Vonk en Jan Schaaf, boden, Johannes Dirks Molenberg en Tjepke Huisinga, deurwaarders. En zijn op dien dag weder aangesteld tot boden: Karel Hoppenaar, Willem Wilhelmy, Jacob S. Pletting, Godert Born, Pieter Stuiben en Willem Wink, tot deurwaarders: Klaas Pieters Plantenga en Bauke Faber.

>> begin