>> HOMEpage

Uit Adriaen van de Venne's album
't Lants Sterckte
1626

Internetuitgave: M.H.H. Engels, december 2012

Vgl. Martin Royalton-Kisch, Adriaen van de Venne's Album in the Department of Prints and Drawings in the British Museum, [London 1988]. Het album was vrijwel zeker een gift van de 'winterkoning en koningin' van Bohemen aan de Prins van Oranje, stadhouder Willem Frederik. De tekeningen van de zeer getalenteerde kunstenaar geven de kracht van het land weer met politieke en moraliserende toespelingen.Winterkoning Frederik V van Bohemen en zijn neef stadhouder Frederik Hendrik op de maliebaan


Hugo de Groot - Johannes Bogerman - Christian Rumpf, de hofartsHugo de Groot 1629 in Parijs geportretteerd door de Rotterdamse schilder Abraham de Vries


Maria van Reigersberg, echtg. de Groot - Agnes/Agneta de Spina, echtg. Rumpf - Grietje Piers, echtg. Bogerman


Willem Jansz. Blaeu? (blauwe mantel) - Jacob Cats - Adriaan van de Venne - graveur - beeldhouwer met Nederlandse Leeuw


Hugo de Groot en Maria van Reigersberg?
in reiskostuum, met (boeken)bezit in balen en vat, en petitie voor terugkeer naar Nederland?


dienstmeid Els van Houweningen en Maria van Reigersberg?


graaf Ernst Casimir, stadhouder van Friesland

>> begin