>> HOMEpage

Apothekers van Friesland vóór 1811
in de begraaf-, burger-, doop-, lidmaten- en trouwboeken

Internetuitgave: M.H.H. Engels, maart 2014

♦ Adema, Lolle Barres afk. v. Sneek - Trouwboek Sneek, 1664
♦ Adema, Lollius afk. v. Sneek - Trouwboek Sneek, 1664
♦ Aerssen, Upcke van afk. v. Leeuwarden - Trouwboek Leeuwarden, 1627
♦ Aetis, Broer afk. v. Dokkum - Trouwboek Dokkum, 1666
♦ Aijsma, Gerbrandt - Burgerboek Dokkum 1590.
♦ Alta, Petrus - Lidmatenboek Dokkum, 1764.
♦ Althuis, Tjaardt afk. v. Heerenveen - Trouwboek Schoterland, 1687
♦ Althuis, Tzjaard - Lidmatenboek Aengwirden, 1688.
♦ Ambrosius - Schoterland, dopen, doopjaar 1670.
♦ Ament, Harmen Thieden afk. v. Sneek - Trouwboek Sneek, 1792
♦ Ament, Harmen Thiedes afk. v. Sneek - Trouwboek Sneek, 1792
♦ Ansma, Serapius afk. v. Leeuwarden - Trouwboek Leeuwarden, 1667
♦ Anthonis, Henrick - Sneek, dopen, doopjaar 1587.
♦ Anthonius Blankendal Menaldumadeel, 1760 - Trouwboek
♦ Atsma, Aucke afk. v. Leeuwarden - Trouwboek Leeuwarden, 1634
♦ Atsma, Sixtus - Burgerboek Franeker 1673.
♦ Attema, Harmanus Zacheus afk. v. Sneek - Trouwboek Sneek, 1779
♦ Auckes, Focke - Burgerboek Bolsward 1635.
♦ Ausoni, Phocaeus afk. v. Leeuwarden - Trouwboek Leeuwarden, 1632
♦ Avercamp, Lambert afk. v. Kampen - Trouwboek Leeuwarden, 1612
♦ Baard, Jacob afk. v. Franeker - Trouwboek Franeker, 1747
♦ Beintema, Jan Wessels afk. v. Dokkum - Trouwboek Dokkum, 1799
♦ Bennes, Meynard afk. v. Bolsward - Trouwboek Leeuwarden, 1672
♦ Bentiema, Wilhelmus afk. v. Bolsward - Trouwboek Leeuwarden, 1670
♦ Binnema, Broer Aetis afk. v. Dokkum - Trouwboek Dokkum, 1666
♦ Binnema, Johannes Marci afk. v. Heerenveen - Trouwboek Schoterland, 1679
♦ Binnerts, Meinert afk. v. Bolsward - Trouwboek Bolsward, 1672
♦ Bintiema, Welhelmus afk. v. Bolsward - Trouwboek Bolsward, 1670
♦ Blanckema, Gerryt afk. v. Leeuwarden - Trouwboek Leeuwarden, 1629
♦ Blanckendal, Hein van afk. v. Franeker - Trouwboek Franeker, 1729
♦ Blanckendal, Heyn van - Burgerboek Franeker 1726.
♦ Blankendaal, Antony van - Franeker, dopen, doopjaar 1766.
♦ Blankendal, Anthoni - Franeker, dopen, doopjaar 1761.
♦ Blankendal, Anthonius - Franeker, dopen, doopjaar 1763.
♦ Blankendal, Anthonius afk. v. Franeker - Trouwboek Franeker, 1760
♦ Blankendal, Hein - Franeker, dopen, doopjaar 1733.
♦ Blankendal, Hein - Franeker, dopen, doopjaar 1738.
♦ Blankendal, Hein van - Franeker, dopen, doopjaar 1731.
♦ Blankendal, Hein van afk. v. Franeker - Trouwboek Franeker, 1729
♦ Bloemen, Henricus afk. v. Sneek - Trouwboek Sneek, 1793
♦ Bloemen, Petrus Hendricus afk. v. Sneek - Trouwboek Sneek, 1793
♦ Bloemen, Petrus Henricus afk. v. Sneek - Trouwboek Sneek, 1793
♦ Bloemen, Petrus Henricus afk. v. Sneek - Trouwboek Weststellingwerf, 1793 Opm.: apotheker te Sneek
♦ Boothamer - Workum overlijden/begraven 1772.
♦ Boothamer, Keimpe - Workum overlijden/begraven 1747. Opm.: Vermoedelijk apotheker
♦ Borgrink, Harmanus afk. v. Leeuwarden - Trouwboek Leeuwarden, 1776
♦ Borneman, Reinder afk. v. Woudsend - Trouwboek Tietjerksteradeel, 1756 Opm.: Chirurgijn en apotheker
♦ Bos, Pier afk. v. Leeuwarden - Trouwboek Ferwerderadeel, 1709
♦ Bos, Pier afk. v. Leeuwarden - Trouwboek Leeuwarden, 1709
♦ Bouwer, Pieter Koumans afk. v. Leeuwarden - Trouwboek Leeuwarden, 1801
♦ Braem, Claes Gerryts afk. v. Harlingen - Trouwboek Harlingen, 1655
♦ Breugeman, Pijtter - Dokkum, dopen, doopjaar 1766.
♦ Breugeman, Pijtter - Dokkum, dopen, doopjaar 1763.
♦ Brouwer, Haebelus afk. v. Leeuwarden - Trouwboek Leeuwarden, 1730
♦ Buhrr, Jan de - IJlst, dopen, geboortejaar 1747, doopjaar 1747. Opm.: medicus, practicus en apotheker
♦ Buma, Cornelis - Leeuwarden overlijden/begraven 1691.
♦ Burenstein, Melchior van - Franeker, dopen, geboortejaar 1792, doopjaar 1792.
♦ Burenstein, Melchior van afk. v. Franeker - Trouwboek Franeker, 1785
♦ Burensteins, Melchior van afk. v. Franeker - Trouwboek Franeker, 1787
♦ Burenstins, Melchior - Burgerboek Franeker 1785.
♦ Burenstins, Melchior van afk. v. Franeker - Trouwboek Franeker, 1785
♦ Burenstins, Melchior van afk. v. Franeker - Trouwboek Franeker, 1787
♦ Canter Visscher, Francois - Lidmatenboek Dokkum, 1730.
♦ Claas, Hette afk. v. Leeuwarden - Trouwboek Leeuwarden, 1626
♦ Claaszn, Hette afk. v. Leeuwarden - Trouwboek Leeuwarderadeel, 1626
♦ Claessen, Focke afk. v. Franeker - Trouwboek Leeuwarden, 1661
♦ Claessen, Homme afk. v. Dokkum - Trouwboek Dokkum, 1622
♦ Clasen, Homme - Burgerboek Dokkum 1621.
♦ Cleyenburg, Tiberius afk. v. Leeuwarden - Trouwboek Leeuwarden, 1735 Opm.: apotheker van de vroedschap
♦ Coenradi - Leeuwarden overlijden/begraven 1734.
♦ Coenradi, Albartus - Leeuwarden, dopen, doopjaar 1696.
♦ Coenrady, Albertus - Leeuwarden, dopen, doopjaar 1708.
♦ Conradi, Albartus - Leeuwarden, dopen, doopjaar 1695.
♦ Conradi, Albartus - Leeuwarden, dopen, doopjaar 1698.
♦ Conradi, Albertus - Leeuwarden, dopen, doopjaar 1701.
♦ Conradi, Albertus - Leeuwarden, dopen, doopjaar 1705.
♦ Conradi, Albertus afk. v. Leeuwarden - Trouwboek Leeuwarden, 1694
♦ Conradi, Joannes afk. v. Leeuwarden - Trouwboek Leeuwarden, 1729
♦ Conradi, Johannes - Leeuwarden overlijden/begraven 1772.
♦ Conradi, Johannes - Leeuwarden overlijden/begraven 1775.
♦ Conradi, Johannes - Lidmatenboek Leeuwarden, 1730.
♦ Conradi, Johannes Feyo afk. v. Leeuwarden - Trouwboek Leeuwarden, 1765
♦ Conradus, Albartus - Leeuwarden, dopen, doopjaar 1709.
♦ Conrady, Albartus - Leeuwarden, dopen, doopjaar 1699.
♦ Corael, Jan afk. v. Workum - Trouwboek Workum, 1671 Opm.: apotheker en chirurgijn
♦ Corael, Jan Jansen afk. v. Workum - Trouwboek Workum, 1670 Opm.: chirurgijn en apotheker
♦ Cornelis, Henrick afk. v. Leeuwarden - Trouwboek Leeuwarden, 1624
♦ Coster, Hillebrand afk. v. Leeuwarden - Trouwboek Leeuwarden, 1785
♦ Coster, Hillebrand afk. v. Leeuwarden - Trouwboek Sneek, 1785
♦ Couperus, Epeus afk. v. Leeuwarden - Trouwboek Leeuwarden, 1753
♦ Crab, Fredricus afk. v. Leeuwarden - Trouwboek Leeuwarden, 1740
♦ Crab, Gerhardus afk. v. Leeuwarden - Trouwboek Leeuwarden, 1704
♦ Crasburg, Folkert afk. v. Sneek - Trouwboek Sneek, 1754
♦ Crasburg, Jaan afk. v. Sneek - Trouwboek Sneek, 1709
♦ Croesen, Livius afk. v. Leeuwarden - Trouwboek Leeuwarden, 1734
♦ Deinema, Doeke afk. v. Leeuwarden - Trouwboek Leeuwarden, 1742
♦ Deknatel, Willem afk. v. Groningen - Trouwboek Leeuwarden, 1770
♦ Doeckema, Focco - Leeuwarden overlijden/begraven 1692.
♦ Doeckema, Focke - Leeuwarden overlijden/begraven 1689.
♦ Doeckema, Focke - Leeuwarden, dopen, doopjaar 1693.
♦ Doeckema, Focke afk. v. Leeuwarden - Trouwboek Leeuwarden, 1686
♦ Doeckma, Focke - Leeuwarden, dopen, doopjaar 1690. Opm.: apotheker bij de Brol
♦ Doedens, Eggo afk. v. Kollum Kollumerland - Trouwboek c.a., 1724
♦ Doedes, Eggo - Kollumerland c.a., dopen, doopjaar 1727.
♦ Doedes, Eggo - Kollumerland c.a., dopen, doopjaar 1729.
♦ Doedes, Eggo - Kollumerland c.a., dopen, doopjaar 1731.
♦ Doedes, Eggo - Kollumerland c.a., dopen, doopjaar 1732.
♦ Doekema, Aechynius afk. v. Leeuwarden - Trouwboek Leeuwarden, 1712 Opm.: apotheker en vaandrig
♦ Doekema, Focco afk. v. Leeuwarden - Trouwboek Leeuwarden, 1741
♦ Doeckema, Focke landsapotheker 21-3-1696
♦ Donia, Buwe Sioerds van Leeuwarden, 1623 - Trouwboek
♦ Dornseiffen - Lidmatenboek Schoterland, 1846. Man:
♦ Dornseiffer, Jan afk. v. Heerenveen - Trouwboek Leeuwarden, 1806
♦ Duyff, Elias Leeuwarden, 1638 - Trouwboek
♦ Eelckes, Sioerd afk. v. Leeuwarden - Trouwboek Leeuwarden, 1645
♦ Eelckes, Sioucke - Barradeel, dopen, doopjaar 1710. Opm.: apotheker van zijn hanteeringe, van Harlingen
♦ Eger, Johan afk. v. Leeuwarden - Trouwboek Bolsward, 1788
♦ Eger, Johannes afk. v. Leeuwarden - Trouwboek Menaldumadeel, 1788
♦ Eger, Johannis afk. v. Leeuwarden - Trouwboek Bolsward, 1788
♦ Elconis, Anchisius afk. v. Harlingen - Trouwboek Leeuwarden, 1620
♦ Emilides, Rintius afk. v. Franeker - Trouwboek Franekeradeel, 1709
♦ Engwirda, Johannes afk. v. Bolsward - Trouwboek Bolsward, 1677
♦ Engwirda, Johannis afk. v. Bolsward - Trouwboek Bolsward, 1655 Opm.: apotheker
♦ Ettie - Haskerland, dopen, doopjaar 1681.
♦ Faber, Gerardus Gerardi - Burgerboek Stavoren 1667.
♦ Faber, Jan afk. v. Harlingen - Trouwboek Leeuwarden, 1602
♦ Faber, Johannes afk. v. Leeuwarden - Trouwboek Leeuwarden, 1680
♦ Faber, Simon afk. v. Leeuwarden - Trouwboek Leeuwarden, 1637
♦ Feddes, Bonefacius afk. v. Bolsward - Trouwboek Bolsward, 1627
♦ Feddes, Bonifaes - Burgerboek Bolsward 1611.
♦ Feikens, Feyco afk. v. Sneek - Trouwboek Sneek, 1687
♦ Feitema, Johannes - Lidmatenboek Schoterland, 1647.
♦ Fenema, Nicolaas afk. v. Leeuwarden - Trouwboek Leeuwarden, 1765
♦ Fenema, Rudolphus afk. v. Leeuwarden - Trouwboek Tietjerksteradeel, 1731 Opm.: Stads Apotequer
♦ Fennama, Dominicus Jarichi - Lidmatenboek Schoterland, 1653.
♦ Ferte, Jacobus la afk. v. Sloten - Trouwboek Sloten, 1735 Opm.: apotheker en raadsman
♦ Feyke - Sneek overlijden/begraven 1693.
♦ Feykens, Feyco afk. v. Sneek - Trouwboek Sneek, 1687
♦ Feykes, Feyke - Leeuwarden, dopen, doopjaar 1693. Opm.: apotheker tot Sneek
♦ Fiekens - Sneek overlijden/begraven 1809.
♦ Finnama, Dominicus - Lidmatenboek Schoterland, 1652.
♦ Fockens, Regnerus - Lidmatenboek Schoterland, 1656.
♦ Fockens, Regnerus Lieuwes afk. v. Bolsward - Trouwboek Bolsward, 1751 Opm.: apothecarius en burger vaandrig
♦ Fokkens, Regnerus - Schoterland, dopen, doopjaar 1658.
♦ Fokkens, Regnerus - Schoterland, dopen, doopjaar 1660.
♦ Fokkens, Regnerus - Schoterland, dopen, doopjaar 1662.
♦ Fokkens, Regnerus - Schoterland, dopen, doopjaar 1665.
♦ Fokkens, Regnerus afk. v. Bolsward - Trouwboek Leeuwarden, 1751
♦ Fokkens, Regnerus Lieuwes afk. v. Bolsward - Trouwboek Bolsward, 1751 Opm.: apotheker en burger vaandrig
♦ Folker - Sneek overlijden/begraven 1683.
♦ Fopma, Hessel afk. v. Workum - Trouwboek Workum 1710
♦ Fopma, Hidde Hessels afk. v. Franeker - Trouwboek Hennaarderadeel, 1650 Opm.: "gesworen gemeensman en apotheker binnen Franeker"
♦ Fransen, Claes Leeuwarden, 1658 - Trouwboek
♦ Fredericx, Symon afk. v. Leeuwarden - Trouwboek Leeuwarden, 1606
♦ Fries, Doede de afk. v. Dokkum - Trouwboek Dokkum, 1762
♦ Gaarsma, Claas Willems afk. v. Leeuwarden - Trouwboek Leeuwarden, 1679
♦ Galeni, Christiaen afk. v. Leeuwarden - Trouwboek Leeuwarden, 1627
♦ Gauma, Tiaardt Oetses - Burgerboek Dokkum 1617.
♦ Geerligs, Petrus Clement afk. v. Drachten - Trouwboek Leeuwarden, 1754
♦ Geithoorn, Marthijs afk. v. Makkum - Trouwboek Bolsward, 1694
♦ Geithoorn, Matthijs Cornelis afk. v. Makkum - Trouwboek Wonseradeel, 1694 Opm.: apothecarius te Makkum
♦ Geithorn, Marthijs afk. v. Makkum - Trouwboek Bolsward, 1694
♦ Gelis, Christiaen - Lidmatenboek Schoterland, 1636.
♦ Gerbens, Obbe - Lidmatenboek Haskerland, 1748. Man:
♦ Gerbens, Obbe afk. v. Joure - Trouwboek Haskerland, 1747 Opm.: apotheker te Joure
♦ Gerbenszon, Obbe - Lidmatenboek Haskerland, 1790.
♦ Gerryt Huyberts Leeuwarden, 1619 - Trouwboek
♦ Gerryts, Evert afk. v. Leeuwarden - Trouwboek Leeuwarden, 1657
♦ Goitiens, Albertus afk. v. Kollum - Trouwboek Leeuwarden, 1648
♦ Goverdts, Jan afk. v. Leeuwarden - Trouwboek Leeuwarden, 1605
♦ Graatsma, Abraham afk. v. Leeuwarden - Trouwboek Leeuwarden, 1729 Opm.: drogist en apotheker
♦ Graetema, Mense afk. v. Dokkum - Trouwboek Dokkum, 1652
♦ Graetema, Mentso - Burgerboek Dokkum 1652.
♦ Gratema, Minso afk. v. Dokkum - Trouwboek Haskerland, 1652 Opm.: apotheker te Dokkum
♦ Gruyter, Focco de Leeuwarden, 1622 - Trouwboek
♦ Haen, Adrianus de - Lidmatenboek Haskerland, 1736.
♦ Hansema, Wopke Johannis - Burgerboek Bolsward 1660.
♦ Hansma, Wopcko afk. v. Bolsward - Trouwboek Wymbritseradeel, 1662 Opm.: apotheker, getrouwd te Workum
♦ Hansma, Wopke afk. v. Bolsward - Trouwboek Bolsward, 1662 Opm.: apotheker, Bolsward of Makkum
♦ Hansma, Wopke Johannis afk. v. Bolsward - Trouwboek Bolsward, 1673 Opm.: apotheker en burger hopman
♦ Hansma, Wopke Johannis afk. v. Bolsward - Trouwboek Workum, 1662
♦ Haringa, Nicolaes Douwes afk. v. Leeuwarden - Trouwboek Leeuwarden, 1674
♦ Haringa, Nicolaus afk. v. Leeuwarden - Trouwboek Leeuwarden, 1685
♦ Haringa, Nicolaus afk. v. Leeuwarden - Trouwboek Leeuwarden, 1695
♦ Harkama, Sjouwke afk. v. Leeuwarden - Trouwboek Baarderadeel, 1775
♦ Harkema, Sjouke afk. v. Leeuwarden - Trouwboek Leeuwarden, 1775
♦ Haselaer, Gerryt Jansen afk. v. Harlingen - Trouwboek Leeuwarden, 1660
♦ Heimans, Pytter afk. v. Leeuwarden - Trouwboek Leeuwarden, 1642 Opm.: getrouwd op het stadhuis
♦ Heimenberg, Casparus Henrikus van afk. v. Leeuwarden - Trouwboek Leeuwarden, 1753
♦ Heins, Jan - Burgerboek Stavoren 1784.
♦ Heins, Jan - Gaasterland, dopen, geboortejaar 1783, doopjaar 1783.
♦ Heins, Jan afk. v. Stavoren - Trouwboek Stavoren, 1785
♦ Hellendoorn, Melchior afk. v. Sneek - Trouwboek Sneek, 1714
♦ Hellinga, Tiaard Douwes afk. v. Leeuwarden - Trouwboek Franeker, 1668
♦ Hellinga, Tiaerd Douwes afk. v. Leeuwarden - Trouwboek Franeker, 1668
♦ Hellinga, Tieerd Douwes afk. v. Leeuwarden - Trouwboek Leeuwarden, 1670
♦ Hendricks, Aebe afk. v. Dokkum - Trouwboek Dokkum, 1672
♦ Hendrix, Aebo - Lidmatenboek Dokkum, 1672. Man:
♦ Heremyt(?), Rein afk. v. Lippenhuizen - Trouwboek Smallingerland, 1735 Opm.: gehuwd te Lippenhuizen;
♦ Hette - Dokkum, dopen, doopjaar 1629.
♦ Hinck, Jacobus Arnoldus ten afk. v. Leeuwarden - Trouwboek Leeuwarderadeel, 1781
♦ Hittingha, Sybrandt van afk. v. Harlingen - Trouwboek Harlingen, 1629 Opm.: elders getrouwd
♦ Hogeveen, Hendrikus afk. v. Leeuwarden - Trouwboek Leeuwarden, 1714
♦ Hogeveen, Henricus afk. v. Leeuwarden - Trouwboek Leeuwarden, 1704
♦ Hollander, Johannes Folckerts afk. v. Workum - Trouwboek Workum, 1669
♦ Holterman, Arent afk. v. Sneek - Trouwboek Sneek, 1683
♦ Hoogeven, Hendricus - Leeuwarden, dopen, doopjaar 1707.
♦ Houkema, Floris Douwis afk. v. Workum - Trouwboek Workum, 1685 Opm.: vroedsman en apotheker
♦ Hout, Doede van der afk. v. Harlingen - Trouwboek Franeker, 1774 Opm.: apotheker, getrouwd voor het gerecht van Harlingen
♦ Hout, Doede van der afk. v. Harlingen - Trouwboek Franeker, 1774 Opm.: apotheker te Harlingen
♦ Husen - Leeuwarden overlijden/begraven 1736.
♦ Husen, Abraham van afk. v. Leeuwarden - Trouwboek Leeuwarden, 1733 Opm.: apotheker, met attestatie naar Stiens
♦ Husen, Bernhardus van afk. v. Leeuwarden - Trouwboek Leeuwarden, 1694
♦ Huysen, Abraham van - Lidmatenboek Leeuwarden, 1726.
♦ Hylckama, Matthias Ambrosius - Lidmatenboek Schoterland, 1652.
♦ Intes, Mirck afk. v. Bolsward - Trouwboek Bolsward, 1643 Opm.: apotheker, nu te Joure
♦ Ippes, Tiamcke afk. v. Bolsward - Trouwboek Bolsward, 1648 Opm.: apotheker
♦ Jacobides, Aemilius - Franeker, dopen, doopjaar 1700. Opm.: apotheker en oud burgemeester
♦ Jacobides, Aemilius afk. v. Franeker - Trouwboek Franeker, 1692 Opm.: apotheker, vroedsman
♦ Jacobides, Amilius afk. v. Franeker - Trouwboek Franeker, 1692 Opm.: vroedsman,
♦ Jacobides, Eemilius afk. v. Franeker - Trouwboek Franeker, 1675. Opm.: apotheker, hopman.
♦ Jacobides, Emilius - Franeker, dopen, doopjaar 1680. Opm.: apothecarius en hopman
♦ Jacobides, Emilius - Franeker, dopen, doopjaar 1692. Opm.: apotheker en vroedsman
♦ Jacobs, Sicke - Burgerboek Franeker 1578.
♦ Jan - Leeuwarden, dopen, doopjaar 1615.
♦ Jan - Burgerboek Sneek 1527. apoteker
♦ Jansma, Lyeuue afk. v. Bolsward - Trouwboek Bolsward, 1634
♦ Jaspers, Pieter - Burgerboek Dokkum 1646.
♦ Jelgersma, Wilthetus afk. v. Franeker - Trouwboek Franeker, 1655 Opm.: apotheker, vaandrig
♦ Jelles, Abe afk. v. Bolsward - Trouwboek Bolsward, 1686 Opm.: Engwirda, de
♦ Jelles, Hobbe - Burgerboek Franeker 1590.
♦ Jelmersma, Andreas afk. v. Dokkum - Trouwboek Dokkum, 1693 Opm.: burger hopman en apothecarius
♦ Jelmersma, Andreas afk. v. Dokkum - Trouwboek Dokkum, 1693 Opm.: burger hopman en apothecariusa
♦ Jelmersma, Andreas afk. v. Nijkerk - Trouwboek Dokkum, 1682
♦ Jensma, Aemilius afk. v. Bolsward - Trouwboek Bolsward, 1662
♦ Jeroens, Cornelis - Burgerboek Dokkum 1612.
♦ Jilderda - Lidmatenboek Dokkum, 1714.
♦ Jilderda, Hendrick - Lidmatenboek Dokkum, 1694.
♦ Jilderda, Oept afk. v. Dokkum - Trouwboek Dokkum, 1709
♦ Jilderda, Upt - Lidmatenboek Dokkum, 1714. Man:
♦ Joannes, Jan afk. v. Leeuwarden - Trouwboek Leeuwarden, 1620 Opm.: apothekersgezel
♦ Johannis - Sneek overlijden/begraven 1689.
♦ Johannis, Hero afk. v. Franeker - Trouwboek Franeker, 1652
♦ Johannis, Hero afk. v. Leeuwarden - Trouwboek Leeuwarden, 1652
♦ Johannis, Hero afk. v. Leeuwarden - Trouwboek Leeuwarden, 1680
♦ Jongsma, Ernestus afk. v. Leeuwarden - Trouwboek Leeuwarden, 1744
♦ Jouckes, Sibrandt afk. v. Harlingen - Trouwboek Harlingen, 1637
♦ Jusum, Jorryt afk. v. Leeuwarden - Trouwboek Leeuwarden, 1630 Opm.: apothekersgezel
♦ Juwema, Christianus afk. v. Leeuwarden - Trouwboek Leeuwarden, 1620
♦ Kimstra, Rein Sydtses - Harlingen, dopen, doopjaar 1683.
♦ Koster, Hillebrand afk. v. Leeuwarden - Trouwboek Sneek, 1785
♦ Krab, Gerrit - Lidmatenboek Dokkum, 1709.
♦ Kroon - Workum, dopen, doopjaar 1705.
♦ Kroon, Tjerk - Workum, dopen, doopjaar 1708.
♦ Kroon, Tjerk Heeres afk. v. Workum - Trouwboek Workum, 1704
♦ Kuipers, Christoffel afk. v. Leeuwarden - Trouwboek Menaldumadeel, 1793
♦ Kuyk, Dirck - Leeuwarden, dopen, doopjaar 1713.
♦ Lange, Johannes de - Burgerboek Workum 1722.
♦ Ley, Francois van der afk. v. Leeuwarden - Trouwboek Leeuwarden, 1723
♦ Luynninga, Joannes Joannes Postimus à afk. v. Workum - Trouwboek Workum, 1663 Opm.: gehuwd te Ferwoude
♦ Lyckles, Henrick - Burgerboek Franeker 1617.
♦ Marci, Harmanus afk. v. Heerenveen - Trouwboek Schoterland, 1675
♦ Marci, Joannes afk. v. Heerenveen - Trouwboek Rauwerderhem, 1679
♦ Marson, Martinus van afk. v. Sneek - Trouwboek Sneek, 1710
♦ Marssum - Leeuwarden, dopen, doopjaar 1682.
♦ Marssum, Alexander van - Leeuwarden overlijden/begraven 1746.
♦ Marssum, Henrick van afk. v. Leeuwarden - Trouwboek Leeuwarden, 1614
♦ Marssum, Martinus van afk. v. Sneek - Trouwboek Sneek, 1710
♦ Marssum, Martinus van, echtgenote van - Sneek, dopen, doopjaar 1708.
♦ Marssum, Theodorus van - landsapotheker 13-6-1673 i.p.v. N. Swart
♦ Marsum, Martinus van afk. v. Leeuwarden - Trouwboek Leeuwarden, 1704
♦ Marten de Ronde Leeuwarden, 1668 - Trouwboek
♦ Marten Jacobs van Marssum Leeuwarden, 1621 - Trouwboek
♦ Martens, Hendrick afk. v. Leeuwarden - Trouwboek Leeuwarden, 1644
♦ Martens, Obbe afk. v. Balk - Trouwboek Leeuwarden, 1668
♦ Mathijs Hijlckama Leeuwarden, 1647 - Trouwboek
♦ Mecima, Johannes - Burgerboek Harlingen 1764.
♦ Meilama, Siricus afk. v. Bolsward - Trouwboek Leeuwarden, 1688
♦ Meinsma - Franeker, dopen, doopjaar 1706. Opm.: apotheker en oud burgerluitenant
♦ Meinsma - Franeker, dopen, doopjaar 1711. Opm.: apotheker en regerend burgemeester
♦ Meinsma - Franeker, dopen, doopjaar 1714. Opm.: apotheker en old burgemeester
♦ Meinsma - Franeker, dopen, geboortejaar 1721, doopjaar 1721. Opm.: apotheker en old burgemeester
♦ Meinsma, Livius - Franeker, dopen, doopjaar 1710. Opm.: apotheker en regerend burgemeester
♦ Meinsma, Livius a afk. v. Franeker - Trouwboek Leeuwarden, 1702
♦ Mellis, Jurien afk. v. Leeuwarden - Trouwboek Leeuwarden, 1627 Opm.: apothekersgezel
♦ Menses, Sibrandus - Wonseradeel, dopen, geboortejaar 1726, doopjaar 1726. Opm.: apoteker en cerucin
♦ Mensonides, Menso Sijbrandij afk. v. Makkum - Trouwboek Wonseradeel, 1694
♦ Mensonides, Sijbrandus - Wonseradeel, dopen, geboortejaar 1729, doopjaar 1729. Opm.: chirurgijn en apotheker
♦ Meppen, Erhardt Luppen afk. v. Leeuwarden - Trouwboek Leeuwarden, 1699
♦ Mets, Laurens afk. v. Leeuwarden - Trouwboek Harlingen, 1654 Opm.: apotheker, getrouwd te Leeuwarden
♦ Metz, Dionysius afk. v. Leeuwarden - Trouwboek Sneek, 1665
♦ Meya, Wilhelmus afk. v. Leeuwarden - Trouwboek Sneek, 1636
♦ Meyer, Petrum - Haskerland, dopen, doopjaar 1650.
♦ Meyer, Petrus afk. v. Leeuwarden - Trouwboek Leeuwarden, 1646
♦ Meyer, Wilhelmus afk. v. Leeuwarden - Trouwboek Leeuwarden, 1637
♦ Meyer, Wilhemus afk. v. Leeuwarden - Trouwboek Sneek, 1637
♦ Meylema, Sierk afk. v. Bolsward - Trouwboek Bolsward, 1688
♦ Meylema, Sierk afk. v. Bolsward - Trouwboek Bolsward, 1688 Opm.: jongeman, apothecaris
♦ Meylsma, Jacobus afk. v. Harlingen - Trouwboek Leeuwarden, 1658
♦ Meynsma - Franeker, dopen, doopjaar 1705. Opm.: burgerluitenant en apotheker
♦ Meynsma, Livius a afk. v. Franeker - Trouwboek Franeker, 1702 Opm.: apotheker, burgersergeant
♦ Meynsma, Livius a afk. v. Franeker - Trouwboek Franeker, 1702 Opm.: apotheker, sergeant
♦ Micchiels, Wybrant - Burgerboek Franeker 1589.
♦ Minnema, Folckert Hayes afk. v. Leeuwarden - Trouwboek Leeuwarden, 1654
♦ Minnema, Lambertus afk. v. Sneek - Trouwboek Sneek, 1687
♦ Minsonides, Sibrandus - Wonseradeel, dopen, doopjaar 1738. Opm.: mr chirurgijn en apotheker
♦ Mockema, Louerents Leeuwarden, 1614 - Trouwboek
♦ Molinus, Sweitse afk. v. Sneek - Trouwboek Sneek, 1793
♦ Morsland, Willebrordus afk. v. Sloten - Trouwboek Sneek, 1709
♦ Morslandt, Johannes afk. v. Sloten - Trouwboek Sloten, 1718
♦ Morslandt, Otte Tottes afk. v. Sloten - Trouwboek Sloten, 1693
♦ Morslandt, Otto afk. v. Sloten - Trouwboek Sloten, 1699
♦ Morslandt, Willebrordus afk. v. Sloten - Trouwboek Sloten, 1709
♦ Morslant - Sloten overlijden/begraven 1716.
♦ Morslant, Tryntje Willebrordus - Sloten overlijden/begraven 1710.
♦ Moulinus, Assuerus Eelkes afk. v. Heerenveen - Trouwboek Leeuwarden, 1723 Opm.: apotheker en koopman
♦ Munneckehuys, Tierck Harmens - Burgerboek Dokkum 1652.
♦ Nauta, Sierk - Harlingen, dopen, doopjaar 1682.
♦ Noordhoff, Dominicus afk. v. Groningen - Trouwboek Leeuwarden, 1704
♦ Nuisen, van - Leeuwarden overlijden/begraven 1756.
♦ Ockes, Ynte afk. v. Bolsward - Trouwboek Leeuwarden, 1650 Opm.: apothekersgezel
♦ Ockis, Inte afk. v. Bolsward - Trouwboek Bolsward, 1650 Opm.: apothekersgesel
♦ Ockma, Nanne Hanssen Leeuwarden, 1674 - Trouwboek
♦ Olckes, Hans afk. v. Bolsward - Trouwboek Bolsward, 1662
♦ Olckes, Hans afk. v. Bolsward - Trouwboek Bolsward, 1675
♦ Olckis, Hans afk. v. Bolsward - Trouwboek Bolsward, 1662
♦ Olckis, Hans afk. v. Bolsward - Trouwboek Bolsward, 1668
♦ Penin, Augustinus de afk. v. Dokkum - Trouwboek Dokkum, 1719
♦ Peters, Frans - Burgerboek Franeker 1620.
♦ Petraeus, Petrus Henricus afk. v. Leeuwarden - Trouwboek Leeuwarden, 1750
♦ Petri, Sixtus afk. v. Vlieland - Trouwboek Leeuwarden, 1662
♦ Pieke - Dokkum, dopen, doopjaar 1655.
♦ Pieter - Burgerboek Hindeloopen 1665.
♦ Pieters, Binnardt - Burgerboek Dokkum 1622.
♦ Pieters, Dirk afk. v. Sneek - Trouwboek Leeuwarden, 1690
♦ Pluim - Leeuwarden overlijden/begraven 1734.
♦ Pluim, Johannes afk. v. Leeuwarden - Trouwboek Leeuwarden, 1727
♦ Pluim, Johannes afk. v. Leeuwarden - Trouwboek Sneek, 1727
♦ Popta, Pyter - Franeker, dopen, doopjaar 1718.
♦ Postema - Smallingerland overlijden/begraven 1770. Tekst : "bij het lijklaken ontfangen weegens het gebruik tot apoteker"
♦ Posthuma, Job - Lidmatenboek Smallingerland, 1790.
♦ Posthumus - Dokkum, dopen, doopjaar 1759. Opm.: mede vroedschap en apotheker
♦ Posthumus, Nicolaas afk. v. Dokkum - Trouwboek Dokkum, 1758 Opm.: vroedsman en apotheker
♦ Posthumus, Nicolaas afk. v. Dokkum - Trouwboek Dokkum, 1764 Opm.: vroedsman en apotheker
♦ Posthumus, Nicolaas afk. v. Dokkum - Trouwboek Wonseradeel, 1764
♦ Posthumus, Tjeerd afk. v. Dokkum - Trouwboek Dokkum, 1791. Opm.: apotheker en koopman
♦ Posthumus, Tjeerd afk. v. Dokkum - Trouwboek Dokkum, 1793. Opm.: apotheker en koopman
♦ Postumus, Claas - Burgerboek Dokkum 1757.
♦ Pyeters, Agge afk. v. Sneek - Trouwboek Leeuwarden, 1602
♦ Pyters, Siedts afk. v. Harlingen - Trouwboek Franeker, 1695
♦ Pytters, Syds afk. v. Harlingen - Trouwboek Harlingen, 1670
♦ Pytters, Sydts afk. v. Harlingen - Trouwboek Franeker, 1695
♦ Rancquet, Joannes Harcules afk. v. Leeuwarden - Trouwboek Leeuwarden, 1673
♦ Rees, Cornelis van - Burgerboek Franeker 1769.
♦ Rees, Cornelis van afk. v. Franeker - Trouwboek Franeker, 1769
♦ Regery, Mathys - Burgerboek Sneek 1680. Opm.: apotheker te Sneek
♦ Reinsma, Sikko afk. v. Franeker - Trouwboek Franeker, 1779
♦ Render, Johannes Adam Visser afk. v. Leeuwarden - Trouwboek Leeuwarden, 1811
♦ Renici - Leeuwarden overlijden/begraven 1728. Begraven: de zoon van
♦ Renici, Dominicus afk. v. Leeuwarden - Trouwboek Leeuwarden, 1717
♦ Renicy, Dominicus Tietjerksteradeel, 1717 - Trouwboek
♦ Rheneman, Daniel afk. v. Leeuwarden - Trouwboek Leeuwarden, 1721
♦ Rinses, Andries afk. v. Sneek - Trouwboek Leeuwarden, 1638
♦ Rintzes, Andries afk. v. Leeuwarden - Trouwboek Leeuwarden, 1621
♦ Rispens, Buwe afk. v. Leeuwarden - Trouwboek Leeuwarden, 1642
♦ Rispens, Ids Leeuwarden, 1664 - Trouwboek
♦ Rodenburg - Workum overlijden/begraven 1742. Tekst : "Apothecarius Rodenburgs kind"
♦ Rodenhuis, Johannes afk. v. Leeuwarden - Trouwboek Leeuwarden, 1754
♦ Rodenhuis, Johannes afk. v. Leeuwarden - Trouwboek Leeuwarderadeel, 1754
♦ Roels, Jan - Burgerboek Sneek 1564. Ingeschreven als inwoner:
♦ Rojaal, Joachimus afk. v. Leeuwarden - Trouwboek Leeuwarden, 1691
♦ Romar, Paulus afk. v. Franeker - Trouwboek Franeker, 1770
♦ Romar, Poulus - Franeker, dopen, doopjaar 1772.
♦ Ronde, Marten de afk. v. Leeuwarden - Trouwboek Leeuwarden, 1663
♦ Ronde, Martinus Petrus de afk. v. Leeuwarden - Trouwboek Leeuwarden, 1656
♦ Roobert - Sneek overlijden/begraven 1684. Beluid:
♦ Roodmars, Sierck Rochus afk. v. Franeker - Trouwboek Leeuwarden, 1631
♦ Roukes, Ettie - Lidmatenboek Haskerland, 1681.
♦ Royal, Joachimus afk. v. Leeuwarden - Trouwboek Leeuwarden, 1682
♦ Royal, Jochem - Leeuwarden overlijden/begraven 1690.
♦ Ruijmsadlaer, Simon afk. v. Dokkum - Trouwboek Dokkum, 1694
♦ Ruymsadelar, Sijmon afk. v. Dokkum - Trouwboek Dokkum, 1689
♦ Rynses, Andrieas afk. v. Leeuwarden - Trouwboek Sneek, 1621
♦ Rynses, Andrys afk. v. Sneek - Trouwboek Sneek, 1638
♦ Rynssesz, Andrys afk. v. Sneek - Trouwboek Sneek, 1638
♦ Ryuerdts, Rienck - Burgerboek Franeker 1617.
♦ Saackes, Jacob afk. v. Dokkum - Trouwboek Leeuwarden, 1671
♦ Saagmans, Theotardus afk. v. Franeker - Trouwboek Franeker, 1739
♦ Saeckes, Mijckle - Burgerboek Dokkum 1583.
♦ Saeckis, Cornelis afk. v. Dokkum - Trouwboek Dokkum, 1671
♦ Saegmans, Theotardus - Franeker, dopen, doopjaar 1741.
♦ Sakes, Jacob - Dokkum, dopen, doopjaar 1672.
♦ Sakes, Jakob - Lidmatenboek Dokkum, 1672. Man:
♦ Sakis, Jacob afk. v. Dokkum - Trouwboek Dokkum, 1671
♦ Scheltinga, Minne Taeckes afk. v. Leeuwarden - Trouwboek Leeuwarden, 1638
♦ Schermer, Diederik - Haskerland, dopen, geboortejaar 1785, doopjaar 1785.
♦ Schotanus, Petrus afk. v. Franeker - Trouwboek Franeker, 1669
♦ Schouwen - Leeuwarden overlijden/begraven 1691.
♦ Schouwen, Albertus Johannis afk. v. Leeuwarden - Trouwboek Leeuwarden, 1690
♦ Schrader, Coenraad - Franeker, dopen, doopjaar 1730. Opm.: apotheker en burger hopman
♦ Schrader, Coenradus afk. v. Franeker - Trouwboek Franeker, 1724 Opm.: apothekersknecht
♦ Schrader, Jan afk. v. Franeker - Trouwboek Franeker, 1760 Opm.: apotheker, burgerhopman
♦ Schradersma, Conradus - Burgerboek Franeker 1724.
♦ Schulteti, Bavio afk. v. Franeker - Trouwboek Franeker, 1663
♦ Schulteti, Bavius - Burgerboek Franeker 1667.
♦ Schulteti, Bavius afk. v. Franeker - Trouwboek Franeker, 1663
♦ Schulteti, Bavius afk. v. Franeker - Trouwboek Franeker, 1673 Opm.: apotheker, vroedsman,
♦ Schultetus, Bavius - Franeker, dopen, doopjaar 1676. Opm.: apotheker en vroedsman
♦ Schultetus, Bavius - Franeker, dopen, doopjaar 1677. Opm.: apotheker en vroedsman
♦ Schultetus, Bavius afk. v. Franeker - Trouwboek Franeker, 1681
♦ Schuringha, Joannes - Burgerboek Franeker 1630.
♦ Scrinerius, Gerbrandus afk. v. Bolsward - Trouwboek Wonseradeel, 1711 Opm.: gespierd door Claas Sipkes te Kimswerd, apotecarius
♦ Sibles, Douwe afk. v. Balk - Trouwboek Leeuwarden, 1700
♦ Sibrant - Lidmatenboek Schoterland, 1670. Opm.: oud-diaken en apotheker
♦ Siccama, Sybrandus - Burgerboek Bolsward 1656.
♦ Siderius, Meinardus afk. v. Leeuwarden - Trouwboek Leeuwarden, 1706 Opm.: apotheker en rentmeester
♦ Sijbrandi, Mense afk. v. Makkum - Trouwboek Wonseradeel, 1692 Opm.: chirurgijn en apotheker
♦ Sijbrandi, Mense Sijbrandi afk. v. Makkum - Trouwboek Wonseradeel, 1692 Opm.: chirurgijn en apotheker
♦ Simens, Eling - Burgerboek Dokkum 1627.
♦ Simons, Fredrick afk. v. Leeuwarden - Trouwboek Leeuwarden, 1614
♦ Sioerd - Dokkum, dopen, doopjaar 1632.
♦ Sipckes, Dirck afk. v. Leeuwarden - Trouwboek Leeuwarden, 1620
♦ Sitses, Reyn afk. v. Harlingen - Trouwboek Harlingen, 1676
♦ Spanhemius, Johannes - Leeuwarden overlijden/begraven 1727.
♦ Stip, Eberhard Rudolf - Harlingen, dopen, geboortejaar 1749, doopjaar 1749. Opm.: apotheker en chirurgus Makkum
♦ Storm - Tietjerksteradeel overlijden/begraven 1759. Tekst : "D'apoteker voor gelev(er)de medicinen ..."
♦ Swalue, Albertus Otto afk. v. Leeuwarden - Trouwboek Leeuwarden, 1796
♦ Sybe - Opsterland overlijden/begraven 1798.
♦ Sybrandi, Menso - Wonseradeel, dopen, geboortejaar 1697, doopjaar 1697.
♦ Sybrandts, Jan afk. v. Dokkum - Trouwboek Leeuwarden, 1599
♦ Sybrant Schouten Leeuwarden, 1665 - Trouwboek
♦ Sybrens, Sybren - Lidmatenboek Schoterland, 1636. Man:
♦ Symens, Eeling afk. v. Bolsward - Trouwboek Bolsward, 1626 Opm.: apothekersgezel
♦ Taeckes, Frans - Burgerboek Dokkum 1614.
♦ Teeckes, Jelle afk. v. Franeker - Trouwboek Baarderadeel, 1652
♦ Tenckinck, Jacobus Arnoldus afk. v. Leeuwarden - Trouwboek het Bildt, 1786
♦ Tenckink, Jacobus Arnold afk. v. Leeuwarden - Trouwboek Leeuwarden, 1786
♦ Tenkinck, Jacobus Arnold afk. v. Leeuwarden - Trouwboek Leeuwarden, 1781
♦ Terwolt, Joannes Leonardi afk. v. Workum - Trouwboek Workum, 1671 Opm.: oud burgemeester en apotheker
♦ Theotardus Gauma Dokkum, 1615 - Trouwboek
♦ Thyssen, Bavius afk. v. Leeuwarden - Trouwboek Leeuwarden, 1715
♦ Tiaerd Hellinga Leeuwarden, 1668 - Trouwboek
♦ Tiaerd Isbrants Leeuwarden, 1616 Opm.: apothekersgezel
♦ Tiaerd Isbrants Leeuwarden, 1622 - Trouwboek
♦ Tialckes, Pytter afk. v. Bolsward - Trouwboek Bolsward, 1688 Opm.: apotheker Gellius Hemminga
♦ Tiberii, Lucas afk. v. Leeuwarden - Trouwboek Leeuwarden, 1691
♦ Tiberii, Lucas afk. v. Leeuwarden - Trouwboek Leeuwarden, 1698
♦ Tibery, Lucas - Leeuwarden, dopen, doopjaar 1696.
♦ Tibery, Lucas - Leeuwarden, dopen, doopjaar 1702.
♦ Tiboel, Boudewijn afk. v. Leeuwarden - Trouwboek Leeuwarden, 1759
♦ Tiebbes, Luckas - Leeuwarden, dopen, doopjaar 1693.
♦ Tiercks, Feije - Dokkum, dopen, doopjaar 1632.
♦ Tiercks, Feije - Dokkum, dopen, doopjaar 1633.
♦ Tiercks, zoon, Feije - Dokkum, dopen, doopjaar 1629.
♦ Tierx, Rinse - Burgerboek Dokkum 1622.
♦ Tierx, Rinse afk. v. Dokkum - Trouwboek Dokkum, 1623
♦ Tietes, Folckert - Leeuwarderadeel, dopen, doopjaar 1648. Opm.: apotheker te Leeuwarden
♦ Tietes, Folckert afk. v. Leeuwarden - Trouwboek Leeuwarden, 1623
♦ Tijberij, Lucas afk. v. Leeuwarden - Trouwboek Menaldumadeel, 1698
♦ Timens, Pieter Leeuwarden, 1658 - Trouwboek
♦ Tjalinghi, Tjalingh afk. v. Harlingen - Trouwboek Franeker, 1743
♦ Tjallingi, Tjalling afk. v. Harlingen - Trouwboek Harlingen, 1743 Opm.: elders getrouwd
♦ Tomae, Mellius - Workum, dopen, doopjaar 1706.
♦ Tomee, Mellius - Workum, dopen, doopjaar 1707.
♦ Tottes, Otte - Sloten overlijden/begraven 1677.
♦ Tottes, Otte - Sloten overlijden/begraven 1684.
♦ Tottes, Otte - Sloten overlijden/begraven 1695.
♦ Tottes, Otte - Sloten overlijden/begraven 1707.
♦ Tyerx, Melle afk. v. Leeuwarden - Trouwboek Leeuwarden, 1634 Opm.: apothekersgezel
♦ Upts, Pier afk. v. Wanswerd - Trouwboek Leeuwarden, 1635
♦ Uyl, Ambrosius Johannis van der - Lidmatenboek Schoterland, 1670.
♦ Verhoeck, Petrus - Burgerboek Franeker 1695.
♦ Visser, Frans Canter afk. v. Dokkum - Trouwboek Dokkum, 1737
♦ Visser, Severijnus - Dokkum, dopen, doopjaar 1761. Opm.: apotheker en ontvanger van het Weeshuis
♦ Visser, Severijnus - Dokkum, dopen, doopjaar 1764.
♦ Visser, Severijnus - Dokkum, dopen, geboortejaar 1736, doopjaar 1763. Opm.: Apothecarius en mede regent van het weeshuis
♦ Visser, Severijnus - Dokkum, dopen, doopjaar 1767.
♦ Visser, Severinus - Dokkum, dopen, doopjaar 1763. Opm.: apotheker en mede-regent van het Weeshuis
♦ Visser, Severinus afk. v. Dokkum - Trouwboek Dokkum, 1760
♦ Vlasbloem, Bartholomeus afk. v. Dokkum - Trouwboek Dokkum, 1674
♦ Voorhoek, Pieter afk. v. Sneek - Trouwboek Schoterland, 1737
♦ Vries, Doede - Dokkum, dopen, doopjaar 1768.
♦ Vries, Doede de - Dokkum, dopen, doopjaar 1765.
♦ Vries, Doede Jetses de - Lidmatenboek Dokkum, 1768.
♦ Waardt, Johannes van afk. v. Leeuwarden - Trouwboek Leeuwarden, 1728 Opm.: drogist en apotheker
♦ Wassenberg, Everwinus afk. v. Leeuwarden - Trouwboek Leeuwarden, 1736; landsapotheker 7-2-1731
♦ Wassenbergh, Arnoldus landsapotheker 4-11-1722
♦ Wellens, Cornelis Boudewyns afk. v. Franeker - Trouwboek Franeker, 1663
♦ Werumaeus, Abraham afk. v. Groningen - Trouwboek Dokkum, 1645
♦ Winkler, Tiberius Cleyenburg afk. v. Leeuwarden - Trouwboek Leeuwarden, 1788 Opm.: getrouwd te Bozum, Lutheranen,
♦ Winter, Feyo Uido - Burgerboek Franeker 1739.
♦ Winter, Jacobus afk. v. Balk - Trouwboek Leeuwarden, 1661
♦ Winter, Jacobus Joannes afk. v. Balk - Trouwboek Leeuwarden, 1664
♦ Winter, Joannes afk. v. Leeuwarden - Trouwboek Leeuwarden, 1679
♦ Winter, Johannes - Lidmatenboek Haskerland, 1666. Man:
♦ Winter, Johannes - Haskerland, dopen, doopjaar 1666.
♦ Winter, Johannes - Haskerland, dopen, doopjaar 1669.
♦ Winter, Johannes afk. v. Leeuwarden - Trouwboek Leeuwarden, 1677
♦ Winter, Johannis - Leeuwarden, dopen, doopjaar 1681.
♦ Wybrant Jans afk. van Leeuwarden - Trouwboek Leeuwarden 1602
♦ Zubach, Jacobus afk. v. Leeuwarden - Trouwboek Leeuwarden, 1682

>> begin