>> HOMEpage

Secretarissen op Ameland in de XVIIe eeuw

M.H.H. Engels, mei 2012, voor Gerard Mast e.a.
Bron: Nedergerecht Ameland - hypotheekboeken, recesboeken, weesboeken (stukken ondertekend door de secretaris)
Men melde aanvullingen/verbeteringen aan het contactadres op de homepage!


secretaris 1601 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 20 1 2 3 4 5 6 7 8 9 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 40 1 2 3 4 5 6 7 48
Mr. Lodewijck de Munter x x x xHoyte Seerps Bongha
x x x x x x x x x x x x


Folperus Laeses Baardt

x x x x x x x x x x x x x x x x x x x


Suffridus* Joannis
x x x x x x x x x x x


secretaris 49 50 1 2 3 4 5 6 7 8 9 60 1 2 3 4 5 6 7 8 9 70 1 2 3 4 5 6 7 8 9 80 1 2 3 4 5 6 7 8 9 90 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1700
Hillebrandt Obbes x x x x x x x x x x x x x x x x x x

Menszo G. Bueckama

x x x x x x x x x x x x x
Eduardus Neuhusius

x x x x x x x x x x x x x x x x x xGeorgius Lansbach


x x x x x

Inthe/Ignatius Kingma † augustus 1595 als secretaris volgens Samme Zijlstra's "Friese studenten vóór 1650".
* Nedergerecht Ameland inv.nr. 5, recesboek, fol. 61r, 23 juli 1645