>> HOMEpage

Admiraliteit Harlingen 1717

Transcriptie: John de Jong
Collationering en internetbewerking: M.H.H. Engels, mei 2014


Bron: Familiearchief Eysinga-Vegelin van Claerbergen, Tresoar Toegang 323, inv.nr. 4269 - Convoluut in schapenleer gebonden met achttiende-eeuwse afschriften van tien resolutieboeken van de Admiraliteit Harlingen (1651, 1652, 1654, 1717, 1718, 1720, 1721, 1722, 1723, 1724; de rugtitel wijkt af) - Johan Vegilin van Claerbergen heeft deze bundel afschriften laten maken na zijn aantreden als Raad ter Admiraliteit in 1725.
Harlingen 1717

Simon Sloterdijk convoijmeester tot Harlingen,
rekeninge doende van den ontvang der bekende
's lands middelen van Convoijen ende Licenten
in den jaare1716 ten comptoire aldaer geheven
is bevonden te bedragen over
inkomende convooij 4574 4 4
1/3 verhoginge 1147 19 12
orizontze tol .. .. ..
veijlgelt 1691 19 ..
lastgelt 317 15 ..
uijtgaande convooij 1113 .. 8
1/3 verhoginge 262 14 14
orizontze tol 4 4 4
veijlgelt 100 17 2
lastgelt 619 2 8
[totaal]
9831 17 4

Dokkum

Willem Verrucij convooijmeester tot Dokkum reke-
ninge doende als vooren van den ontvang aldaar
en tot Holwert gehad, is bevonden te bedragen
over
inkomende convooij
Holwert voor den jare 1715 en 1716 hier inbegrepen
1403 19 12
1/3 verhoginge 211 9 12
orizontze tol .. .. ..
veijlgelt 338 5 8
lastgelt 52 10 ..
uijtgaande convooij 1192 8 12
1/3 verhoginge 36 2 6
orizontzetol .. .. ..
veijlgelt 17 11 10
lastgelt 76 10 ..
[totaal] 3328 17 12

Makkum

Dominicus Sloterdijk convoijmr. tot Makkum
rekeninge doende van den ontvang als vooren is bevonden
te bedragen over
inkomende convooij 767 16 4
1/3 verhoging 97 19 ..
orizontze tol .. .. ..
veijlgelt 122 19 8
lastgelt 70 10 ..
uijtgaande convooij 766 14 ..
1/3 verhoging 179 4 4
orizontze tol .. .. ..
veijlgelt 74 14 6
lastgelt 89 5 ..
[totaal] 2169 2 6

Hindelopen

Franciscus Elgersma convoijmeester tot
Hindelopen rekening doende van den
ontvang als vooren is bevonden te bedragen
over
inkomende convooij 2 16 2
1/3 verhoginge .. 16 14
orizontze tol .. .. ..
veijlgelt 1 10 8
lastgelt .. .. ..
uijtgaande convooij 91 12 10
1/3 verhoging 16 5 10
orizontze tol 1 5 8
veijlgelt 8 19 8
lastgelt .. .. ..
[totaal] 123 6 6

Workum

Mathias Cramers convooijmeester tot
Workum rekeninge doende als vooren
is bevonden te bedragen over
inkomende convooij 1303 9 ..
1/3 verhoginge 438 1 ..
orizontze tol .. .. ..
veijlgelt 512 9 ..
lastgelt 129 10 ..
uijtgaande convooij 220 4 ..
1/3 verhoginge 63 10 ..
orizontze tol 2 19 8
veijlgelt 24 13 8
lastgelt 186 .. ..
[totaal] 2880 16 ..

Stavoren

Gerlof Sigersma convoijmeester tot Sta-
voren rekeninge doende, als vooren, is bevon-
den te bedragen over
inkomende convooij 472 18 ..
1/3 verhoginge 17 4 4
orizontze tol .. .. ..
veijlgelt 49 2 ..
lastgelt 39 .. ..
Uijtgaande convooij 6 .. ..
1/3 verhoginge 2 .. 2
veijlgelt .. 13 12
lastgelt 33 .. ..
[totaal] 619 18 2

Slooten

Hendrik Anee convoijmeester tot Slooten
rekeninge doende als vooren, is bevonden
te bedragen over
inkomende convooij 281 16 ..
1/3 verhoginge 93 .. 12
orizontze tol .. .. ..
veijlgelt 143 1 4
lastgelt 109 10
Uijtgaande convooij 34 5 8
1/3 verhoginge 7 2 ..
orizontze tol .. .. ..
veijlgelt 2 .. 12
lastgelt 151 .. ..
[totaal] 821 16 4

Biltzijl

Jan Ekringa commis en collecteur tot
Biltzijl rekeninge doende als vooren,
is bevonden te bedragen over
inkomende convooij 12 16 ..
1/3 verhoginge 3 5 6
orizontze tol .. .. ..
veijlgelt 7 16 10
lastgelt .. .. ..
uijtgaande convooij 1 4 ..
1/3 verhoginge .. 8 4
orizontze tol .. .. ..
veijlgelt .. 3 8
lastgelt 2 .. ..
[totaal] 27 13 12

Schiermunnikoog

Pieter Donema convooijmeester op Schiermun-
nikoog rekeninge doende als vooren, is be-
vonden te bedragen over
inkomende convooij 1895 8 ..
1/3 verhoginge 22 .. 12
orizontze tol .. .. ..
veijlgelt 48 3 4
lastgelt 16 .. ..
Uijtgaande convooij 12 15 ..
1/3 verhoginge 4 5 ..
orizontze tol .. .. ..
veijlgelt 4 6 8
lastgelt 75 5 ..
[totaal] 1078 3 8

Collum

Meyert Haarsma convooijmeester tot Col-
lum rekeninge doende als vooren, is be-
vonden te bedragen over
inkomende convooij 18 2 8
1/3 verhoginge 5 9 6
orizontze tol .. .. ..
veijlgelt 2 18 8
lastgelt .. .. ..
Uijtgaande convooij 284 4 12
1/3 verhoginge 2 19 8
orizontze tol .. .. ..
veijlgelt 1 9 8
lastgelt 4 .. ..
[totaal] 319 4 2

Munnikzijl

Daniel Kiestra convoijmr. tot Munnikzijl
rekeninge doende van den ontvang als vooren
is bevonden te bedragen over
inkomende convooij .. .. ..
1/3 verhoging .. .. ..
orizontze tol .. .. ..
veijlgelt .. .. ..
lastgelt .. .. ..
Uijtgaande convooij .. .. ..
1/3 verhoging .. .. ..
orizontze tol .. .. ..
veijlgelt .. .. ..
lastgelt .. .. ..
[totaal] nihil

Groningen

Willem Hendrik de Drehus, convoijmr.
tot Groningen, rekeninge doende als vooren
is bevonden te bedragen over
inkomende convooij 3058 18 8
1/3 verhoginge 538 15 ..
orizontze tol .. .. ..
veijlgelt 314 10 8
lastgelt 144 10 ..
Uijtgaande convooij 1174 14 ..
1/3 verhoginge 60 .. 8
orizontze tol .. .. ..
veijlgelt 26 10 8
lastgelt 125 .. ..
[totaal] 5442 19 ..

Delfzijl

Hendrik Edzens convooijmr. tot Delfzijl
rekeninge doende van den ontvang als vooren,
is bevonden te bedragen over
Inkomend convooij 1846 5 14
1/3 verhoginge 426 7 8
orizontze tol .. .. ..
veijlgelt 796 4 4
lastgelt 193 10 ..
Uijtgaande convooij 1425 9 8
1/3 verhoginge 412 9 2
orizontze tol .. .. ..
lastgelt 248 10 ..
veijlgelt 299 10 8
[totaal] 5648 6 12

Termunterzijl

Hebel Sissink convoijmr. tot Termunterzijl
rekeninge doende van den ontvang als vooren,
is bevonden te bedragen over
inkomende convooij 212 17 8
1/3 verhoginge 61 .. ..
orizontze tol .. .. ..
veijlgelt 95 9 ..
lastgelt 21 .. ..
Uijtgaande convooij 141 3 ..
1/3 verhoginge 11 14 ..
orizontze tol .. .. ..
veijlgelt 11 13 ..
lastgelt 14 .. ..
[totaal] 568 16 8

Funserwolde

Joost Erlich convoijmr. tot Funserwolde re-
keninge doende van den ontvang als vooren
is bevonden te bedragen over
inkomende convooij 7 16 ..
1/3 verhoginge 2 11 10
orizontse tol .. .. ..
veijlgelt 2 6 12
lastgelt .. .. ..
Uijtgaande convooij 12 .. ..
1/3 verhoginge .. .. ..
orizontze tol .. .. ..
veijlgelt .. .. ..
lastg .. .. ..
[totaal] 24 14 6

Langakkerschans

Onne Arent Gruijs convoijmr. in de Lang-
akkerschans, rekeninge doende van den ont-
vang als vooren, ten comptoire aldaar en
tot Winschoten gehad, bedragende
inkomende convooij 759 8 8
1/3 verhoginge 229 9 ..
orizontze tol .. .. ..
veijlgelt 502 3 8
lastgelt 7 .. ..
Uijtgaande convooij 5403 12 ..
1/3 verhoging 205 5 ..
orizontze tol .. .. ..
veijlgelt 116 12 8
lastgelt 28 .. ..
[totaal] 7251 10 8

Bourtang

Theodorus Schelts convoijmeester in de
Bourtang rekeninge doende als vooren,
is bevonden te bedragen over
inkomende convooij 515 15 8
1/3 verhoginge 137 18 ..
orizontze tol .. .. ..
veijlgelt 478 1 8
lastgelt .. .. ..
Uijtgaande convooij 591 12 4
1/3 verhoging 6 3 12
orizontze tol .. .. ..
veijlgelt 3 3 8
lastgelt .. .. ..
[totaal] 1732 14 8

Couverden

Everwijn van Loe convoijmr. tot Couverden
rekeninge doende als vooren, is bevonden
te bedragen over
inkomende convooij 148 .. 8
1/3 verhoginge 39 19 6
orizontze tol .. .. ..
veijlgelt 89 16 14
lastgelt .. .. ..
Uijtgaande convooij 270 7 ..
1/3 verhoginge 13 3 8
orizontze tol .. .. ..
veijlgelt 4 12 8
lastgelt .. .. ..
[totaal] 565 19 12

Winzum

Tijmen Nannes substitut convoijmr. tot Win-
zum rekeninge doende als vooren, is be-
vonden te bedragen over
inkomende convooij 204 9 8
1/3 verhoginge 39 5 10
orizontze tol .. .. ..
veijlgelt 18 1 ..
lastgelt 5 5 ..
Uitgaande convooij 212 12 14
1/3 verhoging 8 12 ..
orizontze tol .. .. ..
veijlgelt 8 6 ..
lastgelt 11 15 ..
[totaal] 508 7 ..

Ferwert

Harmen Brouwer commies en collecteur
tot Ferwert rekeninge doende als vooren
is bevonden te bedragen over
inkomende convooij 256 11 ..
1/3 verhoginge .. 3 6
orizontze tol .. .. ..
veijlgelt 10 4 8
lastgelt .. .. ..
Uijtgaande coonvooij 43 7 ..
1/3 verhoginge 1 16 14
orizontze tol .. .. ..
veijlgelt .. 17 ..
lastgelt .. .. ..
[totaal] 313 .. 4

De Bles

Pier Pieters, commis en collecteur in
de Bles, rekeninge doende als vooren,
is bevonden te bedragen over
inkomende convooij .. .. ..
1/3 verhoginge .. .. ..
orizontze tol .. .. ..
veijlgelt .. .. ..
lastgelt .. .. ..
Uitgaande convooij 72 .. ..
1/3 verhoginge .. .. ..
orizontze tol .. .. ..
veijlgelt .. .. ..
lastgelt .. .. ..
[totaal] 72 .. ..

Jovis den 18 Februarij

praesent de heeren Aylva
Haren
Lijklama
Binke Simons
Fiscaal

Op het geproneerde ter vergaderinge gedaen
dat het saisoen nu reeds zoo verre is geavan-
ceert dat de scheepvaart en commercie te water
dagelijks aanvang begint te nemen, en het
derhalven den dienst van den lande zoude
vereijschen, dat de jachten ter recherge in
gereedheijdt werden gebragt om geplaatst
te worden op der zelver ordinaire posten
op den Abt en 't Norderwadt, is na voorgaande
deliberatie goed gevonden ende verstaan
dat den Equipagemeester Boncamp zal
werden gelast, zoo als gelast wert mits
desen, om de beyde jachten ter recherge
in volkomen staat, en gereetheijdt te
brengen, tegens morgen over veertien
dagen sijnde den 5 Maart op welke dag haar
Ed. Mo. hebben vastgestelt om de manschap
op de voorschreven scheepen zullende dienen
te monsteren, en in dienst van den lande
te brengen.
Dat het commando van de voorschreven
jachten voor desen lopenden jaare zullen
werden geemploijeert en aangestelt de
capitains van der Wolt en Guitet, zoo als
daar toe aangestelt worden mitsdeesen
namentlijk de capitain van der Wolt op het
jacht gedespicieert tot het waarnemen van
de recher[ge] op den Abt, en de capitain Guitet
op het jacht gedespicieert tot het waarnemen
van de recherge op 't Norderwadt, met last
en ordre aan beijde de voors. capitains,
om haar tegens den 5 Maart aanstaande
in gereetheidt te stellen, en van al het nodige te
verzorgen, mitsgaders van de manschap, des niet
exederende het ordinaris getal.
En worden de heeren Aylva, haren Raad Fiscaal
Idsinga, secretaris Beijma en ontvanger generaal
Widenbrug, verzocht en mits dezen gecommitteert
om de manschap op beijde de voorschreven jachten
zullende militeeren, te monsteren onder
eede en in dienst van den lande te brengen,
mitsgaders aan dezelve twee maanden gage
te avanceren.

Veneris den 5de Maart 1717

praesint de heeren Aijlva
Haren
Fiscaal
Secretaris

Op het geproponeerde ter vergaderinge gedaan,
is na voorgaande deliberatie goedgevonden ende
verstaan dat Daniel Heijns wederom bij pro-
visie op het jacht verordineert tot het waar-
nemen van de recherge op den Abt, gelijk in
voorgaande jaaren in bedieninge zal worden
gecontinueert, zoo als gecontinueert wordt
mits dezen, tot en ter tijd toe haar Ed. Mo.
nader zullen hebben gedisponeert omtrent
de differenten, tusschen de commissaris Koen
en hem Heijns, voor als nog ongedecideert
hangende. En zal extract van dese haar Ed.
Mo. reso[lutie], de voorschreven Daniel Heijns worden
ter hand gestelt om te strekken tot zijne na-
rigtinge.

Martis den 23 Maart 1717

Praeside de heer Aijlva
Praesent de heren Del
Heekeren
Alberda
Julsinga
Binke Simons
Lyklama
Haren
Fiscaal
Secretaris

De resolutien van den 12-23 November, 14 Decem-
ber 1716 em 18 Februarij, en 5 Maart 1717 zijn
gelezen, geresumeert en voor gearresteert gehouden.

Ontvangen een missive van haar Ho. Mo. de
dato den 6 Januarij laastleden, en daar bene-
vens het gewoonlijk getal exemplaren van het
placaat bij haar Ho. Mo. op den zelven dag
gearresteert, om te dienen tot encouragement
van de ingesetenen van den Staat, die zig zouden
willen armeren om afbreuk te doen aan de
rovers van Zalie ofte andere onder den keijser
van Marocco gehoorende, ende aan die van
Algiers, waarop gedelibereeert zijnde, is goed
gevonden ende verstaan de voorschreven mis-
sive en het placaat voor notificatie aan
te neemen.

Ontvangen een missive en resolutie van haar
Ho. Mo. de dato den 13 Januarij laastleden hou-
dende onder anderen meede een aanschrijvinge
aan de respectieve collegien ter Admiraliteijt
om ijder in den haaren insgelijks te exami-
neeren, en te overleggen wat poincten van
minage bij de gemelte collegien ter Admira-
liteijt respectivelijke tot verminderinge van
de lasten gevonden ende geintroduceert zullen
kunnen werden, wijder derzelver advijs daar
op ten spoedigsten aan haar Ho. Mo. te laten
toekomen. Nog ontvangen een missvie ende
resolutie van haar Ho. Mo. de dato den 10 deses
hetzelve subject concerneerende. Waarop
gedelibereert zijnde, is goed gevonden ende
verstaan dat aan haar Ho. Mo. bij missive
zal worden gerescribeert dat haar Ed. Mo.
omtrent de domestique zaaken van dit Col-
legie niets kunnen excogiteren, dat van enige
belang is of reflectie meriteert om gemenageert
te worden gelijk uijt de rekeningen van den
ontvanger generaal van jaar tot jaar ter Gene-
raliteijts rekenkamer opgenomen wordende
en aldaar berustende genoegzaam kan ge-
blijken, dat haar Ed. Mo. zich durven fla-
teren at bij het Collegie alle vereijschte or-
dentelijkheijt en zoo veel menage gepracti-
seert word als haar Ho. Mo. zouden kunnen
desidereren. Dog ingevalle haar Ho. Mo.
van gedachten mogten zijn, dat deese of gene
poinct van menage zouden behooren uitge-
vonden en in het werk gestelt te worden,
dat haar Ed. Mo. onder beter oordeel van
advijs zouden weezen, dat daar over beter en
met meer vrucht een mondelinge confe-
rentie wierde gehouden, dan iets in scriptie
van haar Ho. Mo. en die van de andere resp.
Collegien ter Admiraliteijt gehoort hebbende
haar Ed. Mo. derzelver gedachten daarover
zullen kunnen laten gaan.

Gelezen de memorie van de equipagemeester
dezer Collegie remonstrerende dat na gedane
inspectie de twe fregatten Nerine en Donje-
warstal bevonden heeft zodanig buijten
staat te zijn van den Lande eenige dienst
te kunnen doen, als met extra ordinaris
onkosten van arbeijtslonen en materia-
len, verzoekende dien te neffens haar Ed.
Mo. adres te mogen verstaan. Waarop
gedelibereert zijnde is goed gevonden ende
verstaan dat de voorschreven memorie
gestelt zal worden in handen van de hee-
ren Aijlva, Haren en Raad Fiscaal Idzinga
om dezelve te examineeren, de consideratie
van de equipagemeester en meester scheeps-
timmerman in te nemen, en daar van
rapport te doen.

De heer Raad Fiscaal Idzinga heeft ter
vergaderinge voorgedragen dat schipper
Jan Hessels van Hindelopen in gevolge van
haar Ed. Mo. resolutie de dato den 12 November
1716 de kosten en declaratien daarin vermelt
heeft voldaen en betaalt. Waarop gedeli-
bereert zijnde is goedgevonden ende verstaan
die zaak te houden voor getermineert en
afgedaan.

De heer Advocaat Fiscaal Idzinga heeft
ter vergaderinge voorgedragen, dat op den
31ste October 1776 in de Nieuwe Schans door
die van de recherge zijn agterhaalt 23
tonnen Lunenburger zout uit het schip
van Geert Haijkes van Embden, dat de schip-
per wegens de fraude in desen bij hem be-
gaan aansprakelijk was wegens de boeten
daarop gestelt, de heer Advocaat Fiscaal
ordre hadde gegeven om gemelde schipper
te arresteren, dat deze vermits een arm
man niet in staat zijnde om proces te
sustineeren ofte eenige kosten te kunnen
hoeden, derhalven uit die consideratie, en
van de gering valeur van het schip als voor
de boete executabel, met de heer Advocaat
Fiscaal was geconvenieert dat bij hem
zoude worden betaalt twe hondert en
vijftigh guldens aan boete, en vijftig guldens
voor de kosten der proceduren dog alles
op approbatie van haar Ed. Mo. Waarop
gedelibereert zijnde is goedgevonden ende
verstaan mitsdesen te approberen, het
geene tusschen gemelde heer Advocaat
Fiscaal Idzinga en de schipper is gecon-
venieert en overeengekomen, en verklaren
haar Ed. Mo. deze actie van de schipper
hier mede afgedaan en voor getermineert
te houden.

Op het geproponeerde ter vergaderinge gedaan
is na voorgaande deliberatie goedgevonden ende
verstaan mits dezen te gelasten de convoijmees-
ter Verrucij tot Dokkum, om zekere obligatie
ten profijte van de vrouw van de gewezene col-
lecteur de Ruijter tot Holwert, breder in de no-
tulen van den 11 Vovember laastleden, van ge-
melte collecteur in betalinge aan te nemen
en die wederom bij zijn slot van rekeninge
voor den jaare 1715 aan den ontvanger gene-
raal Wijdenbrug voor betalinge over te leveren
om bij dezelve bij provisie voor gelt aangeno-
men te worden tot nader dispositie, wel verstaan-
de wat de schult van de Ruijter aanbetreft
en niet verder. En zal extract van deeze
resolutie de convoijmeester Verrucij werden
ter hand gestelt, om hem daar na te reguleeren.
Dat van gelijken extract van deze resolutie
gestelt zal worden in handen van den ont-
vanger generaal Wijdenbrug om te strekken
tot zijne narigtinge.

Bij resumptie gedelibereert zijnde over de
boete van driehondert goudguldens bij
Harmen Wagemeester betaalt, breder
in de notulen van den 11 Novemb. laastleden
vermelt, is goedgevonden ende verstaan
dat van 's Lands portie veertig guldens zal
worden genomen ten profijte van de de-
nunciateurs, en dat de overige hondert
Carolijguldens zullen blijven berusten on-
der der heer Advocaat Fiscaal Idzinga,
om bij dezelve te worden betaalt op deze
of geene geringe posten to laste van 't
Land, en namaals te vernatwoorden.

Mercurii den 24 Maart 1717

Praeside de heer Aijlva
Del
Heekeren
Alberrda
Julzinga
Marienburg
Binke Sijomns
Haaren
Fiscaal
Secretaris

De resolutien gisteren genomen zijn gelezen
en geresumeert, gelijk ook geresumeert en
gearresteert zijn de depesches daaruijt
resulterend

Gelesen het request van Hendrik Anee
convooijmeester tot Slooten, verzoekende om
redenen daarinne geallegeert, dat bij haar
Ed. Mo. derselfs borg Lulof Vink van zijn
borgtogte mag werden ontslagen, en in
plaatse van dien wederom aangenomen
des suppleants broeder, Johannes Anee
meester zadelmaker tot Leeuwarden, als
borge voor des suppleants ontvang en
administratie en dat ten dien eijnde de acte
van cautie in behoorlijke forma mag worden
gedepescheert. Waarop gedelibereert sijnde
is goedgevonden ende verstaan, dat het
voorschreven request gestelt zal worden in
handen van de heer Advocaat Fiscaal Id-
zinga, en secretaris Beijma om zich te in-
formeeren op de qualiteijt van gemelde
Johannes Anee, en daarvan tegens de
aanstaande vergaderinge rapport te doen.

Gelezen het request van Harmanus Burch,
verzoekende dat haar Ed. Mo. hem believenm
te begunstigen met het contrerolleursplaats
van de contrerolleursplaats van de convoijen
en licenten tot Delfzijl vacant geworden
door de dood van Eltje Schates. Waarop
gedelibereert zijnde, is goedgevonden ende
verstaan dat tot het voorschreven contre-
rolleursplaats zullen worden genomineert
gelijk genomineert worden mitsdezen Har-
manus Busch en Jan Harmens om aan
haar Ho. Mo. bij missive te worden geprae-
senteert, met versoeck dat haar Mo. Mo. een
van de genoemde twe perzoonen tot contre-
rolleur van de convoijen en licenten tot

Delfzijl believen te eligeren, en daertoe met
de vereijschte commissie te voorzien.

Ontvangen een missive en resolutie van haar
Ho. Mo. de dato den 24 November 1716 houden-
de een aanschrijvinge aan den ontvanger-
generaal dezer Collegie, om haar Ho. Mo. te
berigten, waarom hij het slot van zijne reke-
ninge niet voldoet, volgens copije missive
van de Generaliteijts rekenkamer nevens
de voorschreven resolutie gevoegt, en breder
daarinne vermelt. Waarop gedelibereert
zijnde is goedgevonden ende verstaan dat
van wegens deese tafel aan haar Ho. Mo.
zal worden gerescribeert dat haar Ed. Mo.
in den jaar 1713 bij missive op dit subject
aan haar Ho. Mo. hebben geantwoort, en
moeten alsnog gelijk des tijts verklaaren
omtrent de voldoeninge van het slot der
rekeninge gerequireert bij de heeren
gecommiteerden in des Generaliteijts
rekenkamer niet te kunnen bezeffen
nog te penetreren wat eijgentlijk de inten-
tie van de rekenkamer mag zijn. Dat
haar Ho. Mo. volkomen gepersuadeert
believen te zijn, dat van het slot der ge-
daane rekeninge dagelijks een merke-
lijke somma door den ontvanger generaal
deezer Collegie betaalt en geconverteert
wordt tot voldoeninge van de lopende
lasten en die betaald moeten worden
voor en al eer de ontvangers en collec-
teurs van dit district haare rekeningen
komen te voldoen en die te zuiveren.
Dat wat aangaat de posten van verscheij-
dene uijtgaven te zamen monterende
vijf duijsent een hondert en vijftigh gulden,
haar Ho. Mo. geinformeert believen te
zijn, dat geen jaarlijkze uitgaven zijn
maar eenige jaaren bij malkanderen
opgetrokken zijnde de voorschreven
somma van vijf duijsent een hondert
vijftigh guldens bedragen, die bij de rekenka-
mer niet gepasseert of gevalideert zijn, haar
Ed. Mo. gewillig zijn, om bij occasie daar ge-
commiteerden in den Haag daar over met
Heeren van de rekenkamer te confereren,
en de Loquaturs, zoo mogelijk te helpen
afdoen. Dat de penningen onder den ont-
vanger Generaal berustende na de gedacht-
ten van haar Ed. Mo. niet kunnen of be-
hooren gedemanueert te worden, maar
onder dezelve moeten verblijven tot dienst
van het Collegie, niet twijfelende of haar
Ho. Mo. zullen haar het zelve laaten wel-
gevallen en zal extract van deze resolutie
den ontvanger generaal Wijdenbrug wor-
den ter handen gestelt om te strekken tot zij-
ne narigtinge.

Jovis den 25 Maart 1717

Praeside de heer Aijlva
Present de heren Del
Heekeren
Julsinga
Marienburg
B. Simons
Lijklama
Haren
Fiscaal en
Secretaris

De resolutien gisteren genomen zijn geresumeert en voor gearresteert gehouden

Alsoo bij vrijwillge resignatie van Willem Ver-
rucij het ampt van convoijmeester tot Dokkum
is komen te vaceren, en den dienst van 't Landt
vereijscht dat daar toe wederom een bequaam
perzoon werde aangestelt, soo is na delibe-
ratie goedgevonen ende verstaan dat ten
dien eijnde bij nominatie aan haar Ho. Mo.
zullen werden voorgedragen de perzonen van
Harmanus Rudolf Verrucij en Jeronimus
Vermijn Verrucij, met verzoek dat haar Ho. Mo.
een van beijden believen te verkiezen tot ontvan-
ger der convoijen en licenten tot Dokkum
te voorzien. En zal de aangestelde convoijmr.
gehouden weezen te stellen cautie voor zijn
ontvang en administratie tot genoegen van den
Raad.

Alzoo bij vrijwillige resignatie van Franciscus
Elgersma het ampt van convooijmeester tot
Hindelopen is komen te vaceren, en den dienst
van 't Landt vereijscht, dat daartoe weder
een bequaam perzoon werde aangestelt, zoo
is na deliberatie goedgevonden ende verstaan
dat ten dien eijnde bij nominatie aan haar
Ho. Mo. zullen werden voogedragen de per-
zonen van Johannes en Henricus Hempenius
met verzoek dat haar Ho. Mo. een van beijde
believen te verkiezen tot ontvanger der convoijen
en licenten tot Hindelopen voorschreven, en
met behoorlijke commissie te voorzien. En
zal de aangeschreven convooijmeester gehouden
weezen te stellen cautie voor sijn ontvang, en
administratie tot genoegen van den Raad.

Is na voorgaande deliberatie goedgevonden
ende verstaan haar Ed. Mo. aanstaande ver-
gaderinge wederom te arresteren tegens
woensdag den 28ste April eerstkomende, om
als dan in loco te zijn, en de volgende dag
de besoignes te reentameren.

Jovis den 29 April 1717

Praeside de heer Haren
Present de heren Aijlva
Renesse
Del
Heekeren
Julsinga
Sloet
B. Simons
Lijklama
Fiscaal
Secretaris

De resolutie den 25 Maart laastleden genomen zijn gelezen,
geresumeert en voor gearresteert gehouden.

Is ter ter vergaderinge geexhibeert ende
gelezen de commissie van haar Ho. Mo. de
dato den 19de April laastleden ter verkie-
singe van de Ed. Mo. heeren Staaten van Over-
ijssel verleent aan de heer Timon Sloet tot
Borgbeuningen, als Raad ter Admiraliteijt
in deze vergaderinge. Waarop gedelibereert
zijnde is goed gevonden ende verstaan mits
dezen te verklaaren dat de heer Sloet tot
Borgbeuningen haar Ed. Mo. aangenaam
is, en dat de voors. commissie ter secretarije
zal worden geregistreert.

De secretaris Beijma heeft ter vergaderin-
ge voorgedragen dat op de nominatie van
haar Ed. Mo. vervat in derzelver resolutie
van den 25 Martij laastleden, Johannes
Hempenius aan zijn Ed.e hadde vertoont
sijn commissie van haar Ho. Mo. als ontvan-
ger der convoijen en licenten tot Hindelopen
met verzoek dat de voors. commissie mog-
te werden geregistreert, en Jacob Binkes,
twede klerk ter secretarije van haar Ed. Mo.
als borge voor desselfts ontvangen admi-
nistratie mogte werden aangenomen, ende
acte van borgtogte ten dien eijnde opge-
maakt en gedepescheert, dat al 't gene
voorschreven is, door gemelte secretaris was
verrigt en aangenomen, op approbatie van
haar Ed. Mo. Waarop gedelibereert zijnde
is goedgevonden ende verstaan mitsdezen te
approbeeren het geene bij gedagte secretaris
in dezen is verrigt

Bij resumtie gedelibereert zijnde op het
request van Hendrik Anee, convooijmeester
tot Slooten, houdende dat zich voormaals
voor den suppleant nopens den ontvang en
administratie van 's Lands penningen met
believen van haar Ed. Mo. tot borge heeft ingelaten Lu-
lof Jansen Vink koopman tot Leeuwarden, on-
conditie nogtans, dat na verloop van twee
jaaren de gemelde coopman Vink van sijn
borgtogte zoude zijn gelibereert en ontslagen
en een ander in zijne plaatze worden aangesteldt
dat de twe jaaren nu al een geruime tijd ver-
lopen zijnde, en gemelte Lulof Vink verzogt
hebbende ontslag van sijne gepasseerde
borgtogte, de suppleant verzogt dat haar
Ed. Mo. tot borge believen aan te nemen
des suppleants broeder Johannes Anee
burger en meester zadelmaker tot Leeuwar-
den en Lulof Vink van sijn borgtogte te
excuseren is goedgevonden ende verstaan
te verklaaren dat haar Ed. Mo. geen genoe-
gen hebben in de geoffereerde borgtogte
van des suppleants broeder Johannes Anee,
dat derhalven de suppleant zal worden
gelast en aangeschreven zich van een ander
gequalificeert perzoon tot contentement
van haar Ed. Mo. als borge te nomineren
en daarvan acte ter secretarije te doen pas-
seeren uijtterlijk voor de maand Julij eerst-
komende, dat zulks gedaan zijnde Lulof
Vink van sijn borgtogte zal zijn en blieven
ontheft. En zal extract van deze resolutie
de convooijmeester Anee tot Slooten worden
ter handt gestelt, om te strekken tot zijne
narigtinge en hem daar na te reguleeren.

Is ter vergaderinge geexamineert de declaratie
van de equipagemeester Bonecamp wegens
verschot bij hem ten dienste van den Lande
gedaen. Waarop gedelibereert zijnde is
goedgevonden ende verstaan of wel deze
en geene posten op voorschreven declaratie
haar Ed. Mo. bijzondere reflectie meriteren
en wel voornamentlijk een van vijf guldens
tien stuijvers, wegens jenever en brandewijn
voor de sjouwers aan 's Lands magazijn,

dat nogtans voor deeze maal de voorschreven
declaratie zal worden gevalideert, en ordon-
nantie voor hem gedepescheerd ad concurren
tem sommam, dog dat dezelve zal worden
geslast zoals gelast wordt mitsdezen, om-
geen jenever of brandewijn in toekomende
aan de sjouwers te geven, en daarvan tot
laste van 't Landt te declareren. Dat daar
te boven den equipagemeester wel expresse
word gerecommandeert in allen deelen
de uijterste menage te betragten, volgens
zijn instructie. En zal extract van deeze
resolutie de equipagemeester Boncamp
worden ter handen gestelt, om te strekken
tot zijne narigtinge en hem daar na te
reguleeren.

Op het gepro[po]neerde ter vergaderinge gedaan,
is na voorgaande deliberatie goedgevonden
ende verstaan dat aan de heeren Drost
en Gedeputeerde Staaten van 't Landschap-
pe Drenthe bij een missive zal worden
geschreven, dat hoe wel haar Ed. Mo. op
derzelver missive van den 13 December
1716 geen rescriptie hebben ontvangen
nogtans van ter zijden zijn geinformeert, dat
de heeren Ridderschap en Eijgenerfden van
den Landschappe zouden hebben gearresteert
een missive tot beantwoordinge van die van
haar Ho. Mo. nopens derzelver resolutie van
den 4 Maij 1716 te schrijven en alsnog te per-
-sisteren bij de poincten van bezwaar, waar-
omme de Landschappe met behoorde ge-
drongen te worden tot betalinge van den
agterstant der adsignatien aan dit Collegie
Dog dat evenwel de Landschappe voor behoudens
en ongeprejudiceert haar gesustineerde uit
betoninge van goedwilligheijd, aan haar Ed.
Mo. eenige betalingen zouden doen. Dat
haar Ed. Mo. derhalven dienstv[r]indelijk
verzoeken dat aan dezelve nadere kennisse
mag werden gegeven van 't geene bij de he-
ren Staaten van den Landschappe is gere-
solveert omtrent het voorschreven subject
en dat zoo het enigzints voldoende is, daaraf
eenige blijken wilden geven, en dat dadelijke
preuves doen erlangen door een reëel en
spoedig furnissement van pennningen.

Veneris den 30 April 1717

Praeside de heer Aylva
Praesent de heren Renesse
Del
Heekeren
Julsinga
Sloet
B. Simons
Lijklama
Fiscaal

De resolutien gistern genomen zijn gelesen en geresumeert,
gelijk ook geresumeert en gearresteert zijn de depesches
daaruijt resulterende.

Gelezen het request van Willem Jan van
Julsinga verzoekende ten eijnde haar Ed.
Mo. hem suppleant geliefden te nomineren
tot het convoijmeestersplaats tot Groningen,
vacant geworden door de dood van Willem
Hendrik de Drews. Nog gelezen het request
van Berent Coenders van Ludema, conti-
nerende het zelve verzoek. Waarop
gedelibereert zijnde, is goed gevonden ende
verstaan, dat aan de suppleanten haar
verzoek zal worden geaccordeert, zoals
geaccordeert wort mitsdezen, en dat
dienvolgende gemelte Willem Jan van
Julsinga en Berent Coenders van Ludema
aan Haar Ho. Mo. bij missive zullen wor-
den voorgedragen, met verzoek dat haar
Ho. Mo. een van de twe genomineerde be-
lieven te eligeeren, en tot ontvanger der
convoijen en licenten tot Groningen
voorschreven, aan te stellen, en daartoe
met de nodige commissie te voorzien,
des dat die geene dewelke bij haar Ho.
Mo. zal weezen geeligeert, borge voor
sijn ontvang en administratie stelle tot
genoegen van den Raad.

Gehoort het rapport van de heren Aijlva
en Raad Fiscaal Idzinga hebbende inge-
volge en tot voldoeninge van haar Ed. Mo.
resolutie commissariaal van den 23 der voor-
leden maandt Maart, geexamineert de
memorie van de equipagemeester Bonecamp
ten zelven dage aan haar Ed. Mo. gepree-
senteert, rakende de defectueuse staat
van de twe fregatten, dat zij heeren de
voorschreven fregatten daarop hadden
wezen besigtigen en ingenomen de con-
sideratien van de scheepstimmerbaas,
en bevonden dat dezelve niet zouden
kunnen worden herstelt, en in staat ge-
bragt als met grote en zwaare kosten,
dat haar Ed. daaromme van advise zou-
den zijn dat het beter en dienstiger ware
dat de voorschreven fregatten wierden
verkogt. Waarop gedelibereert zijnde
is goedgevonden ende verstaan, welgemelte
Heeren voor haar Ed. genomene moeijte
en gedaan rapport te bedanken, zooals dewelke eerstdaags na den Hage staan
te vertrekken, hetgeene voorschreven
is, aan haar Ho. Mo. zullen gelieven
te representeren, en verzoeken haar
Ho. Mo. approbatie en consent tot
de verkopinge van de voorschreven
twee fregatten.

Is ter vergaderinge geexhibeert en gelezen
een commissie van haar Ho. Mo. de dato den
[niet ingevuld] April laastleden, op presentatie van de
Heeren Staaten van Gelderland, verleent aan
de heer Adriaan Willem Schimmelpen-
ning van der Oije tot Hunderen als Raad
dezer Collegie in plaatze van de heer Frans
Jan van Heekeren tot Inghuijsen. Waarop
gedelibereeert zijnde is goedgevonden ende
verstaan welgemelte heer Schimmelpen-
ning van der Oije tot Hunderen sessie te
accorderen, en dat de commissie ter
secretarije zal worden geregistreert.

Is na deliberatie goedgevonden ende ver-
staan haar Ed. Mo. vergaderinge weder-
om te arresteren op Dingsdag den 20ste Julij
aanstaande, om ten zelven dage alhier
in loco te zijn en des anderen daegs in Collegie
te treeden, en te reentameren de besoignes
die als dan zullen worden voorgebragt.


Sabbathi den 1 May 1717

Praesent de heren B. Sijmons
Fiscaal
Secretaris

Is geexhibeert en gelezen een commissie van
haar Ho. Mo. de dato den [niet ingevuld] April laastleden
op praesentatie van de heren Staaten van
Stad en Lande verleent aan de heer
Joan de Drews als Raad dezer Collegie
in plaatse van de heer Joan Hendrik
Julzinga. Waarop gedelibereert zijnde
is goedgevonden ende verstaan welgemel-
te heer Drews sessie te accorderen, en
dat de voorschreven commissie ter
secretarije zal worden geregistreert.

Is geexhibeert en gelezen een commissie van
haar Ho. Mo. de dato den April laastleden
op praesentatie van de heeren Staaten van
Stad en Lande verleent aan de heer Lintelo
van Stedum als Raad dezer Collegie in plaatze
van de heer Alberda van Dijxterhuijs. Waar
op gedelibereert zijnde is goedgevonden ende
verstaan welgemelte heer Lintelo van Stedum
sessie te accorderen, en dat de voorschreven
commissie ter secretarije zal worden ge-
registreert.

Mercurii den 23 Junij 1717

Praesent de heren B. Simons
Fiscaal
Secretaris

Ontvangen een missive van de heeren Drost
en Gedeputeerde Staaten van 't Landschappe
Drenthe geschreven uijt Assen den 5 Junij
laastleden, houdende vermits zedert den
20 April jongstleden geen collegiale ver-
gaderinge bij haar was gehouden, zich
als nu d'eere gaven op haar Ed. Mo. missive
van den 1 Maij jongstleden te antwoorden
dat dezelve geenzints in gebreke waaren
gebleeven, om ingevolge haare beloften den
5 December 1716 aan haar Ed. Mo. gedaan
aan de heeren Staaten van 't Landschap op
derzelver jongste vergaderinge het verzoek
van haar Ed. Mo. van den 13 November 1716
favorabel voor te draagen. Waarop gevolgt
was dat de heren Ridderschap en Eijgen-
erfden, zonder in de resolutien en missiven
van haar Ho. Mo. van den 4 May en 30 October
1716 eeniger maten te kunnen condesiende-
ren, haar nogtans hadden geauthoriseert
om zonder de minste praejuditie van des
Landschaps sutenue , en tot bewijs van
Haare uijtterste bereidwilligheijt, eenige
gelden aan dit collegie, in minderinge der
Adsignatien van den Ontvanger Generaal te
doen betalen, gelijk dezelve ook bereijds bij
provisie een ordonnantie ter somma van
tien duijzent guld. tot dien eijnde geslagen,
nevens haar missive haaden gevoegt niet
twijffelende of haar Ed. Mo. zouden daar-
inne contantement nemen. Waarop ge-
delibereeert zijnde is goedgevonden ende
verstaan dat aan de heren Drost en Gede-
puteerde Staaten van 't Landschap Drenthe
zal worden gerescribeert, dat alhoewel haar
Ed. Mo. voor het passeren van de gemelde
ordonnantie, niet willen manqueren de
zelve te bedanken, nogtans niet kunnen
nalaten daar benevens te betuijgen hare
inquietude en verlegentheijt, waarin zig thans
blijven bevinden, als fluctuerende in een
continuele onze[ke]rheydt, of het verder van
derzelver intentie zoude mogen weezen,
haar van den agterstant in de jaarlijkse
vijfendartigh duijsent guldens te aequi-
teeren op de geconvenieerde vier en twin-
tigh duijzent jaarlijks, totdat den gehelen
agterstant tot het jaar 1713 incluijs zal
zijn voldaan, en wat reeels dien aangaan-
de hebben te verwagten. Dat sij heeren
Drost en Gedeputeerde Staaten ligtelijk
kunnen considereren na derzelver hoge
wijsheijt en beroemde aequiteijt, dat het
haar Ed. Mo. kostbaar, moeijelijk ja
smertelijk moet zijn, telkens ten fine
van appuij, haare klagten over wanbe-
talinge van de verschuldigde agterstand
te moeten doen, na zoo veele devoiren
en officien bij dezelve en elders aange-
wendt, te meer daar niet nieuws vor-
deren maar voldoeninge van een
schult, door haar geagnosceert. Dat
derhalven haar Ed. Mo. vertrouwen
en nogmaals dienstvrindelijk verzo[e]ken
dat zij heeren Drost en Gedeputeerde
Staaten zonder eenige verder dilaij,
restrictie of reserve, den agterstant tot het
jaar 1713, voor dezen hebbende geagnosceert
en nog bekennen schuldig te zijn, zich ook
daarvan believen te acquiteren op zodanige
termijnen, als door wederzijts Gedeputeerden
tot vierentwintig duijzent guld. jaars al
voor twe jaaren zijn versproken, en bij haar
Ho. Mo. geaggreert, waarin ten opzigte
van de voldoeninge geen de minste pre-
juditie voor den Landschappe resideert.
Dat haar Ed. Mo. over zulks tot haare ge-
rustheijt een nadere declaratoire rescriptie
hierop voor den 20 Julij eerstkomende zullen
tegemoete zien, en daarbij verwagten niet
alleen acceptatie, van dat meergemelte
agterstant zullen voldoen, maar ook dat
tot praestatie dies van ses tot ses maanden,
zonder interruptie, ordonnantie tot twaalf
duijzent L zullen passeren en door des
Landschaps ontvanger Generaal met reele
furnissementen doen bekragtigen totdat
den geheelen agterstant tot den jaare 1713
al zijn gequeten, dat daardoor niet
alleen aan de serieuse begeerte van haar
Ho. Mo. voldaan maar ook verdere klag-
ten daar het anders behoorde voorge-
komen, en aan haar Ed. Mo. een be-
zondere vrintschap beweezen zal werden.

Mercurii den 21ste Julij 1717

Praeside de heer Lyklama
Praesent de heeren Aylva
Wael
Schimmelpenning
Lintelo
Drews
Sloet
Binke Simons
Fiscaal
Secretaris

De resolutien den 30 April,
1 Maij en 23 Junij genomen
zijn gelezen, geresumeert
en voor gearresteert gehou-
den, alsmede de depesches
daaruijt resulterende.

Is ter vergaderinge geexhibeert ende gelezen
een commissie van Haar Ho. Mo. de dato den
26ste Maart laastleden, verleent op de
praesentatie van de heren Staaten van
Hollant en Westvrieslandt aan de heer
Cornelis Woel, oud-burgemeester tot
Schoonhoven, als Raad ter Admiraliteijt
dezer Collegie in plaatze van de heer Del.
Waarop gedelibereert zijnde is goed-
gevonden ende verstaan dat aan de heer
Woel sessie zal worden geaccordeert
zooals zulks geschiet mits dezen en dat
de voorschreven commissie ter secretarije
zal worden geregistreert.

Is ter vergaderinge gelezen de memorie van
Nicolaas Boncamp equipagemeester deser
Collegie, houdende drie poincten, eerstelijk
dat ten hoogsten noodzakelijk is den inkoop
van zeeven rollen allerbeste canifas tot
zeijl en fock van haar Ed. Mo. transport-
jacht, ten tweden het repareren van het
hek van 's Lands magazijn, ten derden
dat haar Ed. Mo. believen goed te vin-
den het afbetaalen van de sjouwers
rolle, en dat haar Ed. Mo. zoo nopens
het eene als het andere zodanige dispo-
sitien gelieven te maken als verstaan
zullen te behooren. Waarop gedelibe-
reerd zijnde is goedgevonden ende verstaan
dat nopens de twe eerste poincten, de
voorschreven memorie gestelt zal worden
in handen van de heeren Binke Simons,
Sloet, Raad Fiscaal Idzinga en Secretaris
Beijma, om dezelve te visiteeren, exa-
mineren en daarvan ter vergaderinge
rapport te doen, en belangende het laast
dat de aanwezende heeren of ministers
mits dezen zullen worden geauthoriseert
om de sjouwers rolle ter eersten occasie door
den ontvanger generaal Wydenburg te
doen betaalen.

De heer Raad en Advocaat Fiscaal Idzin-
ga heeft ter vergaderinge voorgedragen en
gerapporteert dat door de Commissarissen
ter Recherge op den Abt den 17 Junij laast-
leden aangehouden en na Harlingen is
opgezonden geweest schipper Thijs Luitjens
praetenselijk als Beurtman van Amsterdam
op Appingadam vaarende, zonder dat
deselve een veer of jaarbrief van dit Col-
legie was voorzien, nogte van het Collegie
ter Admiraliteijt tot Amsterdam als die
op den 15 Maart laastleden was geexpireert
dat ook niet heeft kunnen vertonen de
gewoonlijke verklaringe of inventaris
van sijne ingeladene goederen bij de Com-
missaris van de Beurtschepen tot Am-
sterdam wordende gepasseert. Dat ge-
bleken heeft dat de schipper buijtenlands
van Breemen tot Amsterdam is gearriveert
en wederom den 11 Junij met een pasport van
betalinge van het uijtgaande lastgelt voor
zien zijnde, en wel gemunieert was met
een acte van permissie van het Collegie
ter Admiraliteijt tot Amsterdam van
den 15 dito om voor die reijs alleen als orde-
naris beurtman van Amsterdam Appin-
gadam te mogen navigeeren. Dat ge-
melte Thijs Luijtjes alhier nader tot exa-
men gebragt, en op diverse poincten van
zijn ingeladene goederen ondervraagt
is geworden, waarvan de vragt- en advijs-
brieven manqueerden en wegens eenige
goederen voorzien met een simpel op-
schrift en adres aan perzoonen, nog
tot Delfzijl nog tot Appingadam woon-
agtigh, of die eenige handel dreven
met de ingeladene goederen. Dat daar
en boven de gemelde schipper verklaart
heeft niet te weeten wat vragt van sijn
inhebbende goederen hadde te ontvan-
gen en tegelijk daar bij voegende dat
de perzoonen, die de gemelte goederen
hadden gedaen inladen, hem onbekent
zijn, en dat hij geen andere ordre of
last hadde als dezelve te overhandigen
aan de officieren van het comptoir en
bezonderlijk aan de convoijmeester tot
Delfzijl. Dat alle deeze en andere om-
standigheden de heer Raad Fiscaal
seer suspect zijn voorgekomen, of in
dezen wel oprecht en ter goeder trouw
maar tot nadeel van de Middelen van
den Lande mogte wezen gehandelt
te meer omdat de schipper zich in alles
verlegen en perplext quame aan te stel-
len. Dat daarom opgemelte heer Raadt en
Advocaat Fiscaal bij absentie van
den Raadt, nodig en dienstig heeft ge-
oordeelt een reijs heen een weder na Ap-
pingadam en Delfzijl ten dienste van
den Lande te moeten doen, ten eijnde
sigh aldaar te informeren en zelfs tot
Embden des nood zijnde met assumptie
van de Commissaris Koen, hoe het zig
met het ontlossen der goederen van
Thijs Luijtjens zoude mogen toedragen
als mede van schipper Otto Pieters van
Embden, eenige daagen te vooren als
ordinaris beurtman den Abt gepasseert
en tegelijk hebbende diversche binnen-
landsche rapporten op Delfzijl.
Dat tot Delfzijl gekomen zijnde na
ingenomene informatien bij de convoij-
meester aldaar, alles wel hadde bevon-
den. Waarop gedelibereert zijnde is
goedgevonden ende verstaan, dat de
opgemelte heer Raadt en Advocaat Fiscaal
van deeze gedaane reijs zal mogen declare-
ren conform de ordres van den Lande
en wordt zijn Ed. voorders voor de moeijte
en attentie in dezen genomen, bedankt.

Alzoo de repartitien van amenden en ge-
confisqueerde goederen door de heer Ad-
vocaat Fiscaal Idzinga, in absentie
van haar Ed. Mo. op dezelver approbatie
gemaakt zijnde voor het jaar 1716
eenige dissentierende gedagten en ver-
schillen zijn ontstaan tusschen de heer
Advocaat Fiscaal, en de commis ge-
neraal, nopens de posten van de amende
van de commis de Ruijter tot Holwert
tot drie hondert en vijftigh guldens, en
van Minne Thijssen in qualiteijt ter
somma van duijzent guldens, is
na voorgaande deliberatie goedgevon-
den ende verstaan, mits dezen te ver-
zoeken en te committeren de heeren
Woel, Aylva, Drews en secretaris om het
wederzijts gesustineerde van parthijen
te hooren, zoo doenlijk tot een senti-
ment te brengen, en van alles alhier
ter vergaderinge rapport te doen.

Aangezien Berent Coenders van Ludema
op de nominatie van dezen Raad in
dato den 30 April laastleden bij haar
Ho. Mo. volgens commissie aan-
gestelt geworden als ontvanger der
convoijen en licenten tot Groningen
en dezelve bij het overleveren van sijne
commissie geen borge heeft gestelt, zoo
is na deliberatie goedgevonden ende
verstaan, dat de gemelde convoijmeester
Coenders van Ludema zal worden aan-
geschreven, om ten eersten alhier te
komen met een gequalificeerde borg
voor sijn ontvang en administratie tot
genoegen van haar Ed. Mo. en in con-
formite van de ordre van den Lande
de behoorlijke acte van cautie te doen
vertekenen.

Jovis den 22ste Julij 1717

Praeside de heer Lyklama
Praesent de heren Aylva
Woel
Schimmelpenning
Lintelo
Drews
Sloet
B. Simons
Fiscaal
Secretaris

De reolutien gisteren genomen zijn gelezen,
geresumeert en voor gearresteert gehouden.

De heeren Woel, Aijlva, Drews en secre-
taris Beijma hebben ter vergaderinge
omstandig rapport gedaan van haar
Ed. Mo. resolutie commissoriael
van gisteren, rakende de verschillen-
de sentimenten tusschen de heer Ad-
vocaat Fiscaal Idzinga, en de Com-
mis Generaal Schurman nopens
de repartitie van twee amenden, als
eerstelijk van driehondert en vijftigh
Carolij guldens, wegens malversatien bij
de Ruijter commis tot Holwert in officio
gepleegt en de twede van duijsent Carolij
guldens bij Minne Thijssen in qualiteijt
betaalt wegens een ondernomene uitvoer
van diverse Oostindische en andere waren
zonder pasport van betalinge van 's Lands
recht, of een behoorlijke acte van per-
missie te hebben kunnen vertoonen.
Waarop gedelibereert zijnde is goed
gevonden ende verstaan, dat de repar-
titie van de eerste post ter somma van
driehondert vijftig guldens zal worden
opgemaakt in dier voegen, dat de port-
tie van het Landt zal sijn een hondert
sestien guldens, dartien stuijv. agt pnn.
De heer Advocaat Fiscaal insgelijks
zoo veel de denunciateur een hondert
sestien guldens dartien stuijvers, en
alzoo de Commis Generaal om reden
nihil. Dat van de twede repartitie de
Advocaat Fiscaal zal genieten een
twaalfde tot drie en tagentig Carolij
guldens en de Commis Generaal twe
hondert een en negentigh gld. dartien
stuivers, en de denunciateur van gelij-
ken na aftogt van een darde voor
's Lands portie. Dan niet alleen de re-
partitie in dezer voegen bij provisie zal
worden te boek gebragt, maar dat in
toekomende desselfde proportie in
diergelijke gevallen altoost zal worden
geobserveert, zoo nogtans, hetzij de heer
Advocaat Fiscaal, hetzij de Commis
Generaal, haar in toekomende mogten
oordeelen, gegraveert te zijn bij dusda-
nige verdelinge dezelve zich bij ge-
schrifte daarover zullen moeten addres-
seren aan haar Ed. Mo., opdat haar Ed. Mo.
hetzelve gezien en geexamineert heb-
bende, daarop zodanig zullen mogen
disponeeren als in justitie verstaan
zal worden te behooren. En zal extract
van deze resolutie aan de heer Advocaat
Fiscaal Idzinga, en commis generaal
Schurman worden ter handen gestelt
om te strekken tot haar narigtinge
en haar daarna te kunnen reguleren.

Op het gerapporteerde door de heeren
Binke Simons, Sloet, Raad Fiscaal Id-
zinga en secretaris Beijma hebbende in
gevolge en tot voldoeninge van haar Ed.
Mo. resolutie commissoriael van gis-
teren geexamineert de memorie van
den equipagemeester dezer Collegie, ook
inspectie genomen van 's Lands werf.
Is na voorgaande deliberatie goedgevon-
den ende verstaan mits dezen te ver-
zoeken en te committeren de aanwesen-
den heeren Raaden en bij absentie de
heer Raad Fiscaal, en secretaris om een
nieuwe heijning of stek om 's Lands werf
ten meesten menage te laten maken
en daartoe te emploijeren de planken
voormaals tot een huijt voor 's Lands oor-
logschepen ingekogt, en in de boet bin-
nen de werf altans op de solder leggende
Dat ook het canon, mortieren en ankers
uit de grond gearbeijt en op nieuwe
somers gelegt zullen werden, de
werf geplaneert, schoongemaakt en
met schild voorzien zal worden, dat
de arbeidloonen daartoe aan de minst
biedende publiquelijk zullen worden uitge-
looft, dog dat de aannemers de materialen
tot het werk van nooden tot laste van het
Landt zullen worden gelevert. En zal ex-
tract van deze resolutie aan den equipa-
gemeester worden ter handt gestelt, om
te strekken tot zijn narigtinge, en hem
daarna te reguleren.

Op het gepro[po]neerde ter vergaderinge gedaen,
is na voorgaande deliberatie goedgevonden
ende verstaan mitsdezen te verzoeken en te
autoriseren de heer Raad Fiscaal Idzinga
en secretaris Beijma, om de revu te doen
over alle de meubilen voor den dienst in
's Lands transportjacht om de oude meu-
bilen te doen repareren, en wederom in
behoorlijke staat te brengen zoo doen-
lijk, en anderzints in plaatse van het
geheel afgebezigde nieuwe in te kopen ten
meesten dienste en menage van het Landt
En zal extract van deze resolutie de equi-
pagemeester worden ter hand gestelt, om
te strekken tot zijne narigtinge.

Bij resumtie gedelibereert zijnde op haar
Ed. Mo. resolutie van den 30 April laastleden
en de remonstrantie van den equipagemeester
dezer Collegie rakende de defectueuse staat
van twe fregatten alhier in de haven leg-
gende, is goedgevonden ende verstaan dat
daarvan bij missive aan haar Ho. Mo. ken-
nisse zal worden gegeven, en dezelve daar
benevens verzocht, ten eijnde aan dit Col-
legie haar approbatie en consent believen
te laten toekomen om de voorschreven
twee fregatten ten meesten prijse publicq
te mogen verkopen. Dat hiervan mede
bij missive advertentie zal worden ge-
daan aan de heeren Staaten van Fries-
landt altans tot Leeuwarden vergadert
en haar Ed. Mo. tegelijk geinformeert
dat bij een onverwagt en overhoopt
toeval, dat God genadig verhoede het
Collegie niet in staat is, maar ten ee-
nemaal onmagtig eenige de minste e-
quipage te doen, wanneer zulks te eenig-
ger uijt mogte worden gerequireeert, ter-
wijle de twe fregatten wordende verkogt
geen scheepen van oorlog meer overig zijn
als twe van 64 stukken, dewelke door verloop
van tijt ook buijten staat zullen geraken
om eenige dienst daarvan te verwagten
niet tegenstaande de kosten dewelke van
tijt tot tijdt geexpendeert worden om desel-
ve eenigzints te onderhouden

Is na voorgaande deliberatie goedgevonden
ende verstaan haar Ed. Mo. volgende ver-
gaderinge te arresteren tegens Dingsdag
den 12 October eerstkomende, om alsdan
in loco te zijn, en de volgende dag in Col-
legio de besoignes te hervatten, en worden
de aanwezende heeren Raaden en Mi-
nisters mitsdezen gequalificeert om de
zaaken die tusschen deze en toekomende
vergaderinge mogten voorkomen, en
expeditie vereijschen, ten meesten diens-
te van den Lande af te doen en bevorderen.

Jovis den 29 September 1717

Present de heer Lyklama
Fiscaal
Secretaris

Is na voorgaande deliberatie goedgevonden
ende verstaan dat bij missive aan haar
Ho. Mo. zal worden gerepresenteert, dat
wanneer de heeren Drost en Gedeputeerde
Staaten van 't Landschap Drenthe op den
5 Junij dezes jaars aan haar Ed. Mo. lieten
toekomen een ordonnantie van 10m. £ in
verminderinge van den agterstant, dezen
Collegie wegens de jaarlijkze 35m. £ com-
peterende en daarop een prompte voldoe-
ninge volgde, haar Ed. Mo. zich hadden
geperzuadeert gehouden dat de heeren
van den Landchap voornemens waaren
om den geheelen agterstant op de gestipu-
leerde termijnen te voldoen, maar dat het
haar Ed. Mo. zeer heeft gesurpreneert te
verstaan dat de heren van 't Landschap
haar tegelijk hebben verklaart dat de
betaalinge van voors. ordonnantie was
geschiet zonder daardoor eenigermaten
te condesienderen in haar Ho. Mo. reso-
lutien van den 4 Maij en 30 October 1716.
en zonder de minste prejuditie van het
Landschaps gesustineerde, als breder in de
missive van de heren Drost en Gedeputeerde
Staaten van meer gemelte Landschap
Drenthe aan haar Ed. Mo. den 27 Julij
laastleden geschreven vermelt is.

Dat hoewel haar Ed. Mo. zig niet zullen
inlaaten om over het Landschaps gesus-
tineerde in discussie te komen, maar haar
daar omtrent gedragen aan het hoog-
wijs oordeel van haar Ho. Mo., egter haar
moeten beklagen van hoe weinig vrucht
zoowel haar Ho. Mo. voorschreven nadruk-
kelijke resolutien zijn, als ook de minlijke
instantien door haar Ed. Mo. zoo menig-
vuldig bij die van den Landschap gedaan
om betaalinge te erlangen. Dat haar
Ed. Mo. over zulks alwederom de vrijheit
moeten nemen om haar te addresseren
aan de Tafel van haar Ho. Mo. en te-
gelijk met veel ernst verzoeken dat haar
Ho. Mo. dog eenmaal een vruchtbaare
resolutie believen te nemen en die zoo-
danig ter executie stellen, dat haar Ed.
Mo. buiten verdere klagten werden
gestelt, en ijts reels mogen obtineeren.
Dat zoo daaromtrent nog overhoopt
eenige swarigheijt mogte verteeren, en
de zaak wederom gestelt wierde in han-
den van eenige heren Gedeputeerden of
bij deeze of geene Provincie mogte wor-
den overgenomen, haar Ed. Mo. nogtans
niet mogen blijven gefrustreert van
haare deugdelijke competentie maar
dat haar Ho. Mo. believen te verklaren
dat het dezelve niet onaangenaam
zal zijn, zoo wanneer haar Ed. Mo.
staande de deliberatien haar bedienen
van haar Ho. Mo. bekende resolutien
van den jaare 1691 en 1698 met het heffen
van s Lands rechten in de middelgron-
den en aan den Abt en zulks te meer
om dat haar Ho. Mo. bij derzelver reso-
lutien van den 4 Maij en 30 October 1716
betuijgen genegen te zijn aan haar Ed.
Mo. het effect van de voorschreven re-
solutien de annis 1691 en 1698 te doen
erlangen. Dat haar Ho. Mo. daarop
serieuse reflectie believen te nemen
en daar benevens verzekert te zijn
dat zonder een spoedig redres de finan-
cien dezer Collegie tot de uijtterste con-
fusie zullen geraaken, het welke haar
Ed. Mo. hoopen dat haar Ho. Mo. met
nadruk zullen prevenieeren.

Dat van gelijken hetgeen voorschreven
is bij een missive zal worden gerepree-
senteert aan de heeren Staaten van
Friesland, en dezelve verzogt haare
Gedeputeerden ter generaliteijt aan te
schrijven en ernstig te recommanderen
om deze zaak bij haar Ho. Mo. op het
kragtigste te bevorderen, ten eijnde door
dezelve de gedesidereerde resolutie mag
worden genomen.

Mercurii den 13 October 1717

Praeside de heer B. Simons
Praesent de heeren Lijklama
Renekse
Woel
Schimmelp.
Lintelo
Drews
Fiscaal
Secretaris

De resolutien genomen op den 22 Julij en 29 September
laastleden, zijn gelesen, geresumeert en voor gearresteert
gehouden.

Ontvangen een missive en resolutie van haar
Ho. Mo. de dato den 26 Julij laastleden,
houdende ingevolge haar Ed. Mo. ver-
zoek bij missive van den 24 derzelve
maand gedaan, consent en authorisatie
om de twee fregatten hier in de haven
leggende te mogen verkopen, mits dat de
pennningen daarvan provenierende we-
derom moeten worden aangelegt tot den
aanbouw van nieuwe schepen van oor-
log. Waarop gedelibereert zijnde is goedge-
vonden ende verstaan mitsdezen te ver-
zoeken en te committeeren de heren, we-
gens de Provincie van Friesland, alhier in
Collegio sessie hebbende, de Fiscaal en
Secretaris, om de twee voors. fregatten
aan de meestbiedende te verkopen, voorts
zodanige touwen, zeijlen en ankers als
daartoe behooren, na ingenomen advijs
van de equipagemeester en hoogbootsman
van het Collegie, voor zooveel ten dienste
van 't Land niet worden geemploijeert
en dienstiger zouden wezen te verkopen.

Ontvangen een missive van haar Ho. Mo.
de dato den 21 September laastleden en dan
nevens het gewoone getal exemplaaren
van derzelver placaat op dato voorschreven
gearresteert en geamplieert tegens het
negotieren vice versa van pa[r]ticulieren
op Oostindien tegens den inhout van 't
gemelte haar Ho. Mo. placaat. Waarop
gedelibereert zijnde is goedgevonden
ende verstaan de voorschreven missive en pla-
caat voor noteficatie te houden, als heb-
bende de praesente heeren de exemplaren
alomme aan de comptoiren onder het
district dezer Collegie doen afzenden

Ontvangen een missive van haar Ho. Mo.
de dato den 20 September laastleden, en daar
beneffens het gewoone getal exemplaren
van het placaat en de publicatie bij haar
Ho. Mo. op dato voorschreven gearresteert
houdende het voors. Placaat een orde en
reglement voor de scheepen willende
vaaren met koopmanschappen uit deze
Landen op de Straat, Middelantsche Zee
en d'Archipel, in de publicatie, een waar-
schouwinge aan de uitheemsche sche-
pen om na te komen het voorschreven
haar Ho. Mo. placaat en reglement
Waar op gedelibereert zijnde is goedge-
gevonden ende verstaan de voorschreven missive
placaat en publicatie voor noteficatie te
houden, als hebbende de praesente heren
de exemplaren van het placaat en publi-
catie alle omme aan de comptoiren
onder het district dezer Collegie doen
verzenden.

Alsoo op huiden de eerste contumacie
is gevallen tegens alle dengeenen die
zouden willen komen te beschutte van
twee kisten, d'eene met the, en d'andere
met oostindische handrottingen gevult
op den 22 September laastleden door die
van de recherge op den Abt agterhaalt,
zijnde aangegeven voor zeekisten met
matrooze bagage en alzo sonder beta-
linge van 's Lands rechten ondernomen
uit te voeren, zoo is na deliberatie goed-
gevonden ende verstaan, de goederen
in de voors. twee kisten te doen in-
ventariseeren, ten overstaan van de heren
Lyklama en Drews, als daartoe mits
dezen specialijk verzogt en gecommit-
teert wordende.

Op het geproponeerde ter vergaderinge
gedaan is na voorgaande deliberatie
goedgevonden ende verstaan, dat de con-
trerolleur tot Delfzijl zal worden aange-
schreven dat haar Ed. Mo. met verwon-
deringe hebben vernomen dat dezelve
zig met de wooninge ophoudt tot Peters-
buiren, zonder zijn functie tot Delfzijl
als contrerolleur waar te nemen conform
zijn instructie en daarop gedaane eed.
Dat haar Ed. Mo. derhalven hem wel
ernstelijk recommanderen, en des noods
zijnde ordonneren dat hij contrarolleur
zig met de woninge zal hebben te begeven
na Delfzijl, de plaats alwaar het comp-
toir resideert, ten eijnde zijn functie
na behooren waar te nemen en desselfs
instructie en gedane eed te betragten
en zig van 't comptoir niet te absenteren
als met speciale permissie van haar
Ed. Mo. of ijmand van de leden van
deeze vergaderinge bij poene van
nader dispositie. En zal extract van deze
resolutie de convooijmeester Edzens tot
Delfzijl worden toegezonden met last
en ordre om aan haar Ed. Mo. te berig-
ten hoeverre in dezen door de voors. con-
trerolleur aan de intentie van haar Ed.
Mo. wordt gehoorzaamt.

Jovis den 14 October 1717

Praeside de heer B. Simons
praesent de heren Lijklama
Aijlva
Renesse
Woel
Schimmelp.
Lintelo
Drews
Fiscaal
Secretaris

De resolutien gisteren genomen zijn gelezen, geresumeert
en gearresteert, alsmede de depesches daaruit resulterende.

Is ter vergaderinge gelezen het request van
Albert Boneschans woonagtigh tot Groo-
ningen, verzoekende dat haar Ed. Mo.
hem believen te begunstigen met het con-
trerolleursplaats ten comptoire in de
Bourtang vacant door het overlijden van
Peter Foppen. Waarop gedelibereert
zijnde, is goedgevonden ende verstaan
dat haar Ho. Mo. bij missive zullen
worden voorgedragen Albert Bone-
schans en Sijben Pieters beijde woon-
agtigh tot Groningen, met gedienstig
verzoek dat haar Ho. Mo. eenvan de
genomineerde perzoonen als contrerol-
leur in de Bourtang voors. believen aan
te stellen, en met de vereijschte com-
missie zonder resumptie gehouden
worden voor gearresteert.

Gerlof Sijgersma, ontvanger der convoijen
en licenten tot Stavoren, op dato deses
hebbende aangehoort de sententie tegens
dezelve gepronuncieert ter zaake mesusen
bij hem in officio gepleegt, heeft dezelve
door de mont van Gillis Vermeersch ge-
protesteert de nullitate sententiae met
verzoek zo wanneer dit protest bij haar
Ed. Mo. niet mogte worden geadmitteert,
dat alsdan mag worden aangetekent
dat dezelve van de voors. sententie revi-
deert. Waaop gedelibereert zijnde is
goedgevonden en verstaan de gepronun-
cieerde sententie te houden voor gearresteert
en de heer Advocaat Fiscaal te authorisers
zoo als geauthoriseert word midsdezen
om de voorz. sententi[e] ter executie te
stellen, dat zo wanneer de gedoemde
zich daartegens mogte opponeeren en
urgeren op de revisie, de heer Advo-
caat Fiscaal daarvan communicatie
zal geven aan de heeren weegens de
Provintie van Friesland in Collegio ses-
sie hebbende dewelke mitsdezen ge-
committeert en geauthoriseert worden
om na bevindinge van zaaken daarop
zodanigh te resolveeren en disponeren
als in goeden justitie zullen verstaan
te behooren.

Alsoo Gerlof Sigersma op huiden van sijn
ampt als convoijmeester tot Stavoren
is gedeporteert, en daar te boven gecon-
demneert in een boete van een duijzent
vier en vijftigh guldens dartien stuiv.
agt penningen cum expensis over de
proceduuren gevallen, zoo is na deli-
beratie goedgevonden ende verstaan
mitsdezen te committeren en te qua-
leficeren de heer Advocaat Fiscaal
Idzinga om zich te begeven na Stavo-
ren, ten eijnde van de gedoemde te lich-
ten de boeken van zijn ontvang voorts
met dezelve te liquideren het condem-
natum, en de penningen bij denzelven
s Lands wegen voor dit jaar ontvangen,
tegens zijn te goed hebbend tractement
en huijshuijr van primo Januarij laast-
leden is tot dato dezes toe. En wort de heer
Advocaat Fiscaal insgelijks geauthori-
seert inmiddelen tijde, dat haar Ed. Mo.
een ander persoon tot convoijmeester zullen
hebben genomineert, een bequaam per-
soon provisioneel aan te stellen op een
redelijke recognitie tot administratie
van het voorsz. ampt daarop zodanige
ordre te stellen als ten dienste van den
Lande verstaan zal te behooren, mits
doende van alles alhier ter vergaderin-
ge rapport.

Is na voorgaande deliberatie goedgevonden
ende verstaan mits dezen te verzoeken
en te committeren de heeren Woel, Aylva,
raadt Fiscaal Idsinga en Secretaris
Beijma om haar te transporteren na den
Haag, ten eijnde zoo bij haar Ho. Mo. als
daar het verder van vrucht zullen oordelen
te urgeren, en alle mogelijke instantien
te doen dat haar Ed. Mo. naa zoo veel aan-
gewende devoiren eens een afdoeninge
van zaaken mogen erlangen, en optineren
het effect van haar Ho. Mo. resolutien
de dato den 10 Januarij 1691 en 28 Arpil 1698
mitsgaders den 1 Maij en 30 October 1716 ra-
kende de vijf en dartigh duijzent guldens
jaarlijks bij dit Collegie te ontvangen.

Op het proponeerde ter vergaderinge
gedaan, is na voorgaande deliberatie
goedgevonden ende verstaan, mits dezen
de heer Raadt Fiscaal Idsinga te autho-
riseren om in absentie van haar Ed. Mo.
te verleenen acte van permissie aan
Pieter Janzen Oldaan, koopman hier
ter plaatze, of desselfs gelastigde, ten
eijnde in zijn schip gaande naar Vrankrijk
zal mogen doen inladen eenige haring-
vaaten, om daar castanien in te laten be-
kuijpen, en in deze landen inbrengen,
des dat het zelfde getal haringvaten we-
derom hier ter plaatze of in de Verenig-
de Provintien worde ingevoert.

Is na voorgaande deliberatie goedgevon-
den ende verstaan, mitsdezen te autho-
riseeren en te committeren de heeren
Aylva, Binke Simons, Raad Fiskaal
Idsinga, en Secretaris Beijma, om bij
verder verloop van het saisoen de jachten
ter recherge geposteert op den Abt en
Norderwat te doen opzeijlen na de haven
van deze s[t]adt, tegens zulken tijt, als nader
zullen beraamen en oordeelen dienstig
te zijn, als wanneer de opgemelte heren
gecommitteert worden om het scheeps-
volk altans in dienst van den Lande zijn-
de te licenteeren en haar tegoed hebben-
de gage door den ontvanger generaal
Widenbrug te doen betaalen.

Alzoo in conformite van haar Ed. Mo.
resolutie van gisteren inventarisatie is
gedaan van een kiste met drie kanas-
sers [= rieten manden] thee en een dito met Oostindische
handrottingen, is goedgevonden ende
verstaan, de naast aanwezende
heren mitsgaders de Raad Fiscaal
en Secretaris te committeren en te
authoriseeren om de voorschreven thee en rot-
tingen ad opus jus habentium aan de
meestbiedende bij publike venditie te
doen verkopen en daarvan tijdig bil-
letten te laaten aanplakken.

Is na voorgaande deliberatie goedgevonden
ende verstaan, haar Ed. Mo. aanstaande
vergaderinge wederom vast te stellen
tegens maandag den 28 Martij 1718 eerst-
komende, om alsdan in loco te zijn en
volgende te treden tot het opnemen
en sluijten der rekeningen van respec-
tive ontvangers der convooijen en licenten
onder dit Collegie behoorende, wegens
haar ontvang in dit lopende jaar 1717
gehadt, dewelke tegens den voorschreven 28
Martij ten dien eijnde zullen worden
beschreven, wordende de praesente
heeren Raaden en Ministers geaut-
horiseert om de zaaken, die inmiddelen
tijde mogten voorkomen en expeditie
vereijschen ten meesten dienste van den
Lande af te doen.

Luna den 22 November 1717

Praesent de heren Lyklama
Fiscaal
Secretaris

Is na deliberatie goedgevonden ende ver-
staan dat ingevolge haar Ed. Mo. reso-
lutie van den 14 October laastleden de
verkopinge van de thee en handrottingen
zal worden gehouden op Woensdagh
den eersten December aanstaande als-
mede dat op denzelven dag zal worden
gepresenteert en verkogt het eene
aan de grond leggende fregat, mitsga-
ders eenige oude kisten of kamelen
leggende in de gracht van deze stadt.
En zal extract van deze resolutie
aan de vendumeester dezer Collegie
worden ter handen gestelt om te strekken
tot zijne narigtinge, en te verzorgen dat
ten zelven eijnde billetten worden gedrukt
en geassig[n]eert, daar het van dienst zou-
de mogen zijn.

Sabbathi den 27 November 1717

Praesent de heren B. Simons
Fiscaal
Secretaris

Is na voorgaande deliberatien goed-
gevonden ende verstaan dat bij missive
aan haar Ho. Mo. zal worden gereprae-
senteert, dat het dezelve heeft belieft
bij haar resolutien van den 4 Maij en 30
Ocober 1716 haar Ed. Mo. aan te schrieven
en te recommanderen om vooreerst ge-
noegen te nemen met de aanschrijvinge
aan de heeren Staaten van het Land-
schap Drenthe gedaan en de voorslag
in voorschreven haar Ho. Mo. resolutien
vermelt te accepteren, dat namentlijk
het Landschap niet in gebreke zoude
mogen blijven de betalinge ten spoedig-
sten aan te vangen van 't geen aan dit
Collegie alleen tot den jaare 1713 incluijs
uit hoofde van de jaarlijkze vijf en dartig
duijsent guldens verschuldigt zijn. Dat
haar Ed. Mo. diens volgens niet hebben stil
geseten, maar van tijt tot tijdt alle meest-
doenlijke instantien bij de heren Staten
van de Landschap gedaan, om het effect
daaraf te erlangen, in die zekere hope
en verwagtinge dat door de heren Staaten
van 't Landschap aan voorschreven haar
Ho. Mo. resolutie zoude zijn voldaan en
aan dezelve hebben geacquiereert
op en onder conditie in de boven ge-
melte resolutien begrepen, maar dat
haar Ed. Mo., terwijl alsnog in geenen
deele het verwagte en gewenschte effect
komen te erlangen bij missive van den
29 September dezes jaars haare klagten
wederom hebben moeten brengen aan
de Tafel van haar Ho. Mo. en genood-
zaakt zijn geweest, te vertoonen het
weinige eguard endeferente [= indifferente, onverschillige] der heren
Staaten van de Landschap voor haar Ho.
Mo. resolutien, welke nogtans in betrek-
kinge op haar met zooveel aquiteijt en
omzigtigheijt genomen zijn, mitsgaders
te verzoeken dat haar Ho. Mo. na zoo
veel gedaane officien en devoiren, eens
een finale resolutie beliefden te nemen
omtrent de bewuste betalinge van vijf en
dartigh duijsent £ aan dit Collegie,
en die werkelijk met de nodige en toe-
reijkende middelen te doen agtervolgen
of anderzints, zoo haar Ed. Mo. verzoek
wederom commissoriael mogte gemaakt
worden, en niet ten finale conclusie
gebragt, haar Ho. Mo. alsdan beliefden
te verklaaren dat dezelve pro interem [= interim]
voorgoed zullen aanzien dat haar Ed.
Mo. doen heffen en invorderen 's Lands
rechten in de Middelgronden en op
den Abt, na teneur van haar Ho. Mo.
resolutien de datis 10 Januarij 1691 en
28 April 1698. Dog aangezien voors.
missive wederom commissoriaal
is gemaakt, en haar Ed. Mo. alsnog
blijven gefrustreert van hetgeene haar
zoo zeer noodzakelijk is tot soutien van
de ordinaris lasten van dit Collegie, en
daar te boven de zaak zelve door zoda-
nigh een lang delaij genoegzaam buijten
zijn geheel en als zonder redres gestelt
wort, waaruit niet anders als de uitter-
ste confusie binnenkorten te volgen haar
Ed. Mo. daarom niet kunnen ver-
zuijmen haar nogmaals te addresseren
aan haar Ho. Mo. en zeer instantelijk
te verzoeken dat dog deeze zaak niet
meer in longuer getrokken, maar dat
een nadere positive resolutie mag
werden genomen, op dat haar Ed. Mo.
eenmaal gerust mogen zijn, en
alle reedenen weggedaen worden
om niet meer haar Ho. Mo. in der-
zelver hoogwigtige besoignes met
klagten, die hoewel ze nu regtmatig
zijn, moeijelijk en lastigh te vallen.

Dat copie van het voorschreven bij
missive zal worden gezonden aan
de heeren Gedeputeerden ter Gene-
raliteijt weegens deze Provincie al-
thans in den Haag present, en de-
zelve daarbenevens verzocht haare
goede officien te willen interpone-
ren en ter vergaderinge van haar
Ho. Mo. zoo doenlijk daarheen te
dirigeeren dat haar Ed. Mo.
eenmaal mogen erlangen
het effect van haar Ho. Mo. nadruk-
kelijke resolutien van den 20 Januarij
1691 en 28 April 1698 of tenminsten
die van den Maij en 30 October 1716.
Dat haar Ed. Mo. geenzints twijffelen
of zij heeren Gedeputeerden zullen
geerne haare instantien secunderen,
te meer dezelve daartoe bij resolutie
van den 2 October laastleden door
de heeren Staaten van Friesland
zijn geauthoriseert. Dat het haar
Ed. Mo. ten hoogsten aangenaam
zal zijn, zoo wanneer zij heeren
Gedeputeerden iets vruchtbaars ten
dienst van dit Collegie zullen
kunnen effectueren en eenige re-
schriptie[!] believen te doen, wat
haar Ed. Mo. eijndelijk na verloop
van meer dan vijf a ses jaaren
op alle haare aangewende devoiren
en moeijte zullen mogen hebben te
verwagten en of dezelve ook zouden
mogen oordeelen, daat de praesentie
van eenige heeren Gecommitteerden
uit het midden van haar Ed. Mo. in
den Haag, en op wat tijd, van eenige
vrucht zoude kunnen zijn, ten eijnde
met alle meest doenlijken ernst en
yver de afdoeninge en gewenschte con-
clusie tenminsten van den verschuldig-
den agterstant, zooveel immers mo-
gelijk, te bevorderen, alzoo haar Ed.
Mo. daaromtrent ten eenemaal
verlegen zijn.

>>begin