>> HOMEpage

Veiling boekenbezit professor Augustinus Adama - Franeker 1616

Bron: Archief nedergerecht Franeker, Tresoar toegang 13-13 inventarisnr. 191 fol. 130-175
Voorlopige uitgave: M.H.H. Engels, 16 april 2012

Veiling maandag 27 mei t/m zaterdag 1 juni 1616

fol. 133 verso: 27o Maij 1616 [maandag]:
Hobbe Jellesz. Burgemr. ende Lambert Staackmans olde-burgemr. binnen Franeker als Curatores totten ontscheydinghe over z. Dris. Augustini ab Adama, in levene professoris medicinae binnen Franeker, ende z. Maritghe Sems nagelatene weeskindt, presenteren d'naevolgende boecken te vercopen, alles op gewoontl. boelgoedts ar[ticu]len, te betalen op Lamberti dach [17 september], mitz dat dezelve bij den copers ontfanghen sullen worden zo ende als d'selve bij z. Doctor sijn naegelaten ende int sterffhuys bevonden.
136 recto: continuatie na de middach; 140 verso: continuatie des anderen daechs [dinsdag]; 143 recto: continuatie na de middach; 147 verso: continuatie des derden daachs na de middach [woensdag]; 152 recto: continuatie den 30en [donderdag]; 155 recto: continuatie na de middach; 159 verso: continuatie den 31en [vrijdag]; 163 recto: continuatie na de middach; 168 verso: continuatie den 1en Junij [zaterdag]; 171 verso; continuatie na de middach; 175 recto: Actum den 1en Junii 1616.

De lijst telt 838 kavels. Een vijftal boeken is door notaris K.J. Duinterp in commissie gekocht voor Doctor Siccama. Dr. Vinsemius [= Menelaus Winsemius, opvolger van Augustinus Adama] koopt meerdere medische werken, waaronder "Alexander Trellianus medicus" voor 1-0-0" (141 verso), die Adama gekocht had op de veiling Auletius in kavel 8. Dr. Epeus Adama, broer van Augustinus, koopt ook op de veiling; vgl. 153 verso.
Op 3 oktober 1615 was Augustinus Lolli Adama op zijn verzoek vanwege zijn zwakke gezondheid ontslagen van het rectoraat en het bijwonen van senaatsvergaderingen; Adama is vóór 14 maart 1616 overleden, want toen is zijn opvolger Menelaus Winsemius benoemd; Boeles II/1. Vriemoet en Boeles kenden de naam van zijn vrouw - Maritghe Sems - niet.
In de hierboven genoemde zes dagen konden nog niet alle boeken van Adama verkocht worden: op fol. 130 recto t/m 133 recto treft men een "copia" aan van "Dris Augustini Adama boeckverkopinghe op Jacobi dach [donderdag 25 juli 1616]. Daarbij worden geen titels genoemd maar per koper alleen het aantal boeken, wel weer met de prijzen; in één geval is sprake van "6 boecken van kleynder waardije". De eerste drie van de 76 kavels bevatten geen boeken maar driemaal een "boeckebinders pars" resp. "pars", gekocht door Gualtherus Steenkist, resp. Rintius Festus (2x) voor 11, 8 resp. 9 str. Bond Adama uit liefhebberij zelf boeken in? Op fol. 130 recto staat links bovenaan [dinsdag] 30o Aprilis 1616!
Afkortingen: am = ante meridiem, vóór de middag; pm = post meridiem, na de middag
nr.foliokoperboektitelkoopprijsdag(deel)
0133v27o Maij 1616 [maandag]
1133vCampegius, EidoJoannes Arcerius0-6-00527 am
2133vCampegius, EidoGuilielmus Canterus (Utrecht 1542 - Leuven 1575)0-3-00527 am
3133vAndreae, Dr. JoachimusAnnales Francorum0-7-00527 am
4133vStaackmans, GuilielmusDialectica Bambleri0-2-80527 am
5134rMathiae, ArnoldusParadoxa Ciceronis0-1-80527 am
6134rPetraeus, JoannesNootwendighe verhael historie van Alcmaer0-5-00527 am
7134rHottaeus, JoannesGrammatica Martini0-2-00527 am
8134rCampegius, EidoOrationes argent.0-3-00527 am
9134rStarter, JoannesBartolus in quinque voluminibus21-10-00527 am
10134rLubbertus, Dr. Sib.Millenarius Sextus0-5-00527 am
11134rJoachimi, Dr. Lambertus, tot LeeuwerdenOpera Baldi11-5-00527 am
12134rSixtini, Suffridus, bij Doctor BusiusCorpus Canonicum2-0-00527 am
13134rSteenkist, GualterusAcademia conembricensis cum socio0-5-80527 am
14134rHottaeus, Joannes, in de ValckHistoria gemmarum0-6-80527 am
15134vStarter, JoannesMassarius0-3-00527 am
16134vStarter, JoannesOptica Philippi Mataleo0-11-00527 am
17134vAssen, Justinus vanDe praeparatione medicamentorum0-2-80527 am
18134vStarter, JoannesConsilia medica Canarii0-2-00527 am
19134vAndreae, Dr. JoachimusRanzovia Astronomica0-6-00527 am
20134vJoannis, Daniel, Rector scolae SnecanaeOpera Friderici Sylburgii3-0-00527 am
21134vStarter, JoannesCorpus juris in 6 voluminibus39-0-00527 am
22134vCampegius, EidoCatachesis cum sociis0-5-80527 am
23134vStaackmans, GuilielmusLoci communes Langii1-19-00527 am
24134vTammens, Joannes JoannisGrammatica graeca Clenardi cum socio1-0-00527 am
25135rTidonis, DanielOppianus de venatione0-7-00527 am
26135rBalck, UlricusWolfgang. cum socio0-3-00527 am
27135rCronenburgh, JacobusGrammatica Bellarmini0-10-00527 am
28135rSteenkist, GualterusDrusii grammatica0-6-00527 am
29135rSibama, BouritiusSchultetus0-19-00527 am
30135rBrande, Petrus van den, bij HeynemaCommentaria Giphanii0-16-00527 am
31135rQuisenus, Theodorus, bij Jantzen RocchusPlautus Parei2-4-00527 am
32135rArnoldi, Jacobus, bij Jacob Pybes[geen boek vermeld]0-10-00527 am
33135rJoannis, Daniel, Rector scolae SnecanaeJacobus Omphalion0-13-00527 am
34135rBaardt, PetrusFoxii Tubingensis scholia7-5-00527 am
35135vJoannis, Daniel, Rector scolae SnecanaeSchaliger de re poëtica [Scaliger]1-7-00527 am
36135vJurians, EnneScaliger de subtilitate2-7-00527 am
37135vVincemius, Dr.Argenterii Opera7-0-00527 am
38135vFeyconis, HectorControversia medici2-0-00527 am
39135vBaardt, PetrusHerbarium Matili10-10-00527 am
40135vVincemius, Dr.Ovidii opera6-0-00527 am
41135vJurians, EnnoMetren7-7-80527 am
42135vVomelius, Petrus, tot HerbaiumAnnotationes Besae2-15-00527 am
43135vAetzma, Dr. Meinardus, Secretaris van de AdmiraliteitOpera Ciceronis3-12-80527 am
44135vBrande, Joannes van den, bij HeynemaCronicum scripturae sacrae Beraoldi[!] [Beroaldus]1-18-00527 am
45135vStarter, JoannesAlpes Caesae2-7-00527 am
46136rBrande, Joannes van denOpera Alstedi2-1-00527 am
47136rN., RudolphusSebaldus2-1-00527 am
48136rStarter, JoannesLexicon1-11-00527 am
49136rStaackmans, GuilielmusBaptista de occultis literarum notis [Giambattista della Porta]0-8-00527 am
50136rArundaeus, Jeremias, met Baartie SiboutsPiscator, tres partes1-18-00527 am
51136rActum voor de middach / Bij continuatie na de middach [maandag]
52136rAetzma, Dr. Meinardus, Secretaris van de AdmiraliteitBiblia Stephani1-3-00527 pm
53136rBrande, Joannes van denMelanthonis0-8-00527 pm
54136rAssen, Justinus vanTestamentum0-7-80527 pm
55136vSixtini, Suffridus, bij Doctor BusiusCrapica Obbendropii0-1-80527 pm
56136vCampegius, EidoCatachesis0-9-00527 pm
57136vPetri, Theodorus, predicant tot BeetgumCassiodorus cum socio0-4-00527 pm
58136vPetri, Theodorus, predicant tot BeetgumGoclenius0-4-80527 pm
59136vCornelii, JacobusCatachesis cum sociis0-11-80527 pm
60136vHanya, Dr., secretaris Academiae4 boeckies0-7-00527 pm
61136vAssen, Justinus vanJoannes Lonicerus cum socio0-10-00527 pm
62136vAndla, AnchisiadesPhilippus Melanthon cum socio0-5-120527 pm
63136vAssen, Justinus vanSophoclis tragoedia0-4-00527 pm
64136vSteenkist, GualterusRechenbuch0-2-40527 pm
65137rBrande, Petrus van den, bij HeynemaNicolaus Gruchius [Nicolas de Grouchy, De comitiis Romanorum libri tres]0-8-80527 pm
66137rNolet, JoannesBoetius cum sociis0-5-80527 pm
67137rPiferon, DoctorNicolaus Boerii de foeudis1-1-00527 pm
68137rPiferon, DoctorCommentaria Bartholomaei cum socio1-4-00527 pm
69137rPiferon, DoctorBusius in pandectas2-0-00527 pm
70137rBaardt, PetrusObservationes Forstii in 6 stucken5-7-80527 pm
71137rMaccovius, Dr.Topica Terionii0-7-00527 pm
72137rAssen, Justinus van, met H. D[oman] wed[uw]e [Harmen Doman (1571-3/9/1612) secretaris universiteit Franeker]Opera Fuccii2-16-00527 pm
73137rAnd., Dr. Joachimus1 boeck0-7-00527 pm
74137vPifron, DoctorDecisiones cum socio1-8-00527 pm
75137vAssen, Justinus abEuclides1-10-00527 pm
76137vMathiae, ArnoldusDisputationes Piscatoris2-3-00527 pm
77137vRoteus, ArnoldusSuidas4-5-00527 pm
78137vAndla, AnchisiadesPractica medicinales met hun dryen1-0-00527 pm
79137vRotaeus, JoannesLexicon Varini5-7-80527 pm
80137vNolet, Joannes, bij Spillier [predikant]Joannes Huldricus1-6-00527 pm
81137vStaackmans, GuilielmusJoannes Hesselbeinius0-8-00527 pm
82137vGerardi Leovardiensis, Gerardus, met Pieter AndriesMetaphysica Martini1-17-00527 pm
83138rPetri, Theodorus, predicant tot BeetgumJoannes Huldricus2-1-00527 pm
84138rBrande, Philips van denLeonartius Fucius [= Fuchs]1-18-00527 pm
85138rVomelius, PetrusTerentius cum sociis1-11-00527 pm
86138rBrande, Philips van denMichael Staanhussius0-9-00527 pm
87138rAetzma, Dr.Mornaeus1-13-00527 pm
88138rCampegius, EidoTabula Marcerii cum socio0-12-00527 pm
89138rJoannes, JoannesFrancoys bijbel[?]-[?]-00527 pm
90138rJoannis, DanielFranciscus Patricius0-15-00527 pm
91138rLubbertus, Dr. SibrandusOpera Pindari1-0-00527 pm
92138rMartini, JoannesCatachesis Ursini2-2-00527 pm
93138vHottingha, Joncker Julius Dominicus abBiblia Italiaens2-12-00527 pm
94138vJoannis, JoannesPhrases scripturae cum socio12-8-00527 pm
95138vVincemius, Dr., per Jacobum CorneliiCompendium Mathioli4-0-00527 pm
96138vJoannis, Joannes4 franse boecken wesende opus Plutarchi4-2-80527 pm
97138vArnoldi, JacobusSimon Verrepaei cum socio0-3-00527 pm
98138vBalck, UlricusJoannes Oldendorp1-6-00527 pm
99138vPavius, Abrahamus, met Oedts CampenAlexander ab Alexandro0-16-00527 pm
100138vSomer, David, bij Oedts CampenColloquia Erasmi0-16-00527 pm
101138vFeionis, HectorJoannes Hartmannus2-1-00527 pm
102139rAetzma, Dr., secretarisBudaeus de Asse2-0-00527 pm
103139rStarter, JoannesHypocrates10-10-00527 pm
104139rLubbertus, Dr. SibrandusOpera Javelli7-15-00527 pm
105139rSomer, David, bij Oedts CampenDialectica cum fratribus0-14-80527 pm
106139rHottingha, Joncker Julius Dominicus abConterrenus6-4-00527 pm
107139rAetzma, Dr., secretarisOfficia Ciceronis12-8-00527 pm
108139rAetzma, Dr., secretarisHoratius Flaccus1-5-00527 pm
109139rHottingha, Joncker Julius Dominicus abTragoedia Euripedis2-11[?]-00527 pm
110139rPifroen, Dr.Coepolla de cautela0-13-00527 pm
111139rHottingha, Joncker Julius Dominicus abSeneca1-13-00527 pm
112139rPifron, DoctorPraxis rerum criminalium cum socio8-8-00527 pm
113139vHottingha, Joncker Julius Dominicus abJuvenalis2-8-00527 pm
114139vBlocq, Jacobus, bij SpillierCorpus Juris4-7-80527 pm
115139vVilhelmi, Jarichus, predicant t'AchlumBiblia2-7-00527 pm
116139vPifron, DoctorJacobus Boiartius0-3-00527 pm
117139vPifron, DoctorBusius de republica6-8-00527 pm
118139vMatius, CarolusPlinius0-13-00527 pm
119139vBalck, UlckeOeconomia Vesembecii8-8-00527 pm
120139vMartini, JacobusOpera Josephi2-7-00527 pm
121139vSnebergen, RegnerusArithmetica Rami0-7-00527 pm
122139vArnoldi, JacobusInstitutiones Juris0-7-00527 pm
123139vSibama, BouritiusLexicon Doricum1-12-00527 pm
124140rHardenbergh, JoannesBiblia1-8-00527 pm
125140rHanya, Dr., secretarisHerbarius0-17-00527 pm
126140rAssen, Justinus abJacobus Cuiacius2-0-00527 pm
127140rGerardi Leovardiensis, Gerardus, bij Peter AndriesPhysica Sabaredae1-4-00527 pm
128140rBlocq, Jacobis d'Observationes latinae linguae0-10-00527 pm
129140rSibama, BouritiusDictionarium historicum1-11-00527 pm
130140rMartini, JacobusBiblia Junii3-2-80527 pm
131140rArnoldi, JacobusFranciscus Hottomannus cum sociis8-8-00527 pm
132140rVomelius, PetrusStrabo de situ orbis0-18-00527 pm
133140vJoannis, Joanneseen francoys boeck0-17-00527 pm
134140vActum den 27en Maij 1616 / Bij continuatie des anderen daachs [dinsdag]
135140vSibama, BouritiusLucanus cum commentariis1-11-00528 am
136140vArtopoeus, RudolphusLoci communes Stobei2-12-00528 am
137140vMaccovius, DoctorOpera Xenephontis1-3-00528 am
138140vMathiae, ArnoldusAnalysis topica Pilachei1-17-00528 am
139140vSibama, BouritiusStrabo2-13-00528 am
140140vAetzma, Dr., secretarisCornu copia2-0-00528 am
141140vAssen, Justinus abDemosthenes graece3-5-00528 am
142140vHoteus, JoannesArrianici historici & philosophi2-15-00528 am
143141rAetzema, Dr.Bartholomaeus Marantha1-1-00528 am
144141rSchotanus, HenricusHerbarius, Icones stirpium2-12-00528 am
145141rSiccama, Dr. Sib., KJD nomineMeditatio generalis psalterii0-6-00528 am
146141rCampegius, EidoVitae virorum illustrium1-0-00528 am
147141rJacobi, Cornelius, tot Tyerck ClemensExamen concilii Tridentini [Martin Chemnitz (1522-1586), Francof. 1609, in-2]3-12-80528 am
148141rPavius, Abrahamus, met Oedts CampenMedulla partium Schulteti3-7-80528 am
149141rSomer, David, bij Oedts CampenMetaphysica Fonsecae3-7-80528 am
150141rBrande, Petrus van denOpus Aristotelis in 4 stucken4-7-80528 am
151141rMaccovius, DoctorCommentaria in Ethica Aristotelis0-14-00528 am
152141vVinsemius, Dr.Practica magna Victoris1-4-00528 am
153141vVinsemius, Dr.Paulus Aeginetus1-8-00528 am
154141vStaackmansMethodus Anatomica Capivaccei1-10-00528 am
155141vKJDPhrisclinus0-10-00528 am
156141vGerardi, GerardusLogia Zabarelae1-10-00528 am
157141vAetsma, Dr.Chronologia sacrae scripturae2-10-00528 am
158141vBlocq, JacobusSymphonia utriusque juris1-10-00528 am
159141vVinsemius, Dr.Alexander Crellianus medicus1-0-00528 am
160141vSomer, DavidBiblia hebraica in 4 stucken6-12-80528 am
161141vJuckema, JoannesEthica Christiana Danei0-15-00528 am
162142rSteenkist, GualtherusAurelius Augustini de haeresibus0-11-00528 am
163142rPavius, AbrahamusPhysica Danei1-1-00528 am
164142rAccronius, Wesselusgrammatica Rami1-12-00528 am
165142rMathiae, ArnoldusEthica Danei1-12-00528 am
166142rRotteus, JoannesCalimachus Cirenaei1-5-00528 am
167142rHobbius, Joannes, d'burgemrs. zoneHippocrates0-6-80528 am
168142rVilhelmi, JoannesAugustinus de haeresibus2-0-00528 am
169142rTidonis, Daniel, met Lyuwe LyuwesJoannes Baptista in analytica Aristotelis1-5-00528 am
170142rSiccama, Dr., secretaris t'Bolswert, KJD nomine Epicteti Stoici philosophi Enchiridion1-10-00528 am
171142rRevius, d'RectorArs medica Leddeli1-1-00528 am
172142vPavius, AbrahamusLucianus in 4 stucken2-13-00528 am
173142vHottingha, JunckerNotae Gruteri0-18-00528 am
174142vBrande, Philippus van denOffredus0-16-00528 am
175142vSiccama, Dr., KJD nomineJustus Lipsius ende Homeri Epitheta1-8-00528 am
176142vNoleth, JoannesBuserus [= Martin Bucer, Enarrationes] in psalmos [Genevae 1553]0-9-00528 am
177142vSteenkist, GualtherusAurelius Augustini1-7-00528 am
178142vMolinarius, Joachimus, bij MetiusEuclides2-8-00528 am
179142vPifroen, Dr.Joannes Imbertus met noch twee boecken1-8-00528 am
180142vPifroen, Dr.Franciscus Hottomannus cum socio0-4-00528 am
181142vJoannis, JoannesSleidanus gallice0-14-00528 am
182143rHobbii, JoannesLeddelus de febribus1-7-00528 am
183143rBrande, Joannes van denCronica Carionis gallice0-17-80528 am
184143rActum voor de middach / Bij continuatie na de middach [dinsdag]
185143rStaackmansCasmanni Cosmopolia [et ouranographia christiana, Francof. 1598, in-8]0-10-00528 pm
186143rLubbertus, Dr. SibrandusPsalmorum sacrorum libri quinque0-9-00528 pm
187143rCronenburgh, JacobusEpitoma sacrosanctae theologiae0-18-00528 pm
188143rArnoldi, JacobusInstitutiones juris0-9-00528 pm
189143rJacobi, MeinardusAnalysis theologica in zes Epist. Pauli0-4-00528 pm
190143rArtopaeus, RudolphusTestamentum gallicum0-15-80528 pm
191143rCampegius, EidoDuytse bijbel2-18-00528 pm
192143vSteenkistAmandus Polanus1-2-00528 pm
193143vJoannis, JoannesOtto Oesmannus de anatomia hominis spiritualis1-5-00528 pm
194143vSchotanus, VilhelmusBuxtorfi lexicon1-10-00528 pm
195143vAetzma, Dr., secretarisOpera Homeri2-0-00528 pm
196143vRottaeus, JoannesTheodoretus1-7-00528 pm
197143vSteenkistIdea Schulteti0-14-80528 pm
198143vSibama, BouritiusAemilii psalterium0-6-80528 pm
199143vJacobi, Meinardus, bij Joannes FetsesSystema theologicum Keckermanni1-3-80528 pm
200143vTidonis, DanielThucydides1-1-00528 pm
201143vTidonis, DanielHistoria romana Didonis Cassii2-0-00528 pm
202143vCronenburgh, JacobusArmilla Perkinsii0-18-00528 pm
203143vJacobi, MeinardusSulpitius severus0-14-00528 pm
204144rSomer, DavidPsalterium Buchenani0-8-00528 pm
205144rBrande, Joannes van denTestamentum Erasmi0-4-00528 pm
206144rSteenkistHiperius de theologo0-11-00528 pm
207144rSchotanus, Dr.Opus Galeni15-0-00528 pm
208144rVinsemius, Dr.Montanus0-14-00528 pm
209144rVinsemius, Dr.Aloisius Mindella0-7-00528 pm
210144rVinsemius, Dr.Cor. Celsus0-12-80528 pm
211144rVinsemius, Dr.Veteris medicinae defensio0-6-00528 pm
212144rMartini, JacobusPhysica Magiri1-11-00528 pm
213144rJacobi, MeinardusMetaphysica Templeri1-15-00528 pm
214144rAetzma, Dr., secretarisVirgilius1-5-00528 pm
215144vJacobi, MeinardusPhysica Parei1-16-00528 pm
216144vWellens, BoldewijnReeckenboeck0-12-00528 pm
217144vJoannis, JoannesSeneca van den weldaadt0-14-00528 pm
218144vJoannis, JoannesPhysica Danei0-15-00528 pm
219144vLubbertus, Dr. Sib.Epist. Camerarii0-15-00528 pm
220144vArnoldi, JacobusDelitiae Chytraei1-0-00528 pm
221144vSchotanus junior, Dr.Methodus sex librorum Galeni0-6-00528 pm
222144vPetri, Matheus, Vomelii soneLogica Zabarellae1-17-00528 pm
223144vMartini, JacobusJoannes Sleidanus2-8-00528 pm
224144vCornelii, Dominicus, wachtmrs. zoneProblemata Fabiani Hippii0-18-00528 pm
225144vAetzma, Dr., secretarisCronicum0-16-00528 pm
226145rMaccovius, Dr.Aprilii opera1-8-00528 pm
227145rMathiae, ArnoldusOrganum Aristotelis2-0-00528 pm
228145rLubbertus, Doctor SibrandusBiblia2-0-00528 pm
229145rBrande, Philippus van denBiblia in 4 stucken2-13-00528 pm
230145rMaccovius, Dr.Apulei pars 2a0-8-00528 pm
231145rNoleth, JoannesTestamentum novum0-15-00528 pm
232145rMathiae, ArnoldusTerapeutica Verneri1-6-00528 pm
233145rMaccovius, Dr.Quaestiones Joannis Versoris0-13-00528 pm
234145rRevius, d'RectorTestamentum graecum2-0-00528 pm
235145rLamrinck, JanReeckenbouck Nicolai Petri0-14-00528 pm
236145vStaackmansIdea philosophica Mathiae0-16-00528 pm
237145vRotteus, JoannesCommentaria Caesaris1-4-80528 pm
238145vVinsemius, Dr.Jacobus foro loviensis1-10-00528 pm
239145vAetzma, Dr., secretarisPraedium rusticum0-14-00528 pm
240145vJuckema, JoannesOpera Platonis2-10-00528 pm
241145vSibama, BouritiusSebastiani Conradi commentaria2-10-00528 pm
242145vAssen, Justinus abScholia in Euripidem0-8-00528 pm
243145vMaccovius, Dr.Chronologia sacra0-16-80528 pm
244145vWellens, BoudewijnRechten ende Costumen van Antwerpen0-7-00528 pm
245145vLubb., Dr. Sib.Chronologia Fuxii2-10-00528 pm
246145vHottingha, JonckerAgricola de mensuris0-5-00528 pm
247146rNolet, JoannesDictionarium Munsteri1-0-80528 pm
248146rHachtingius, Arnoldus, tot Jacob GhysbertsZirach Drusii0-11-00528 pm
249146rHottingha, Jr.Sententiae et exempla memorabilia2-2-00528 pm
250146rMatius, Carolus, tot H. D[oman]Toleti opera1-16-00528 pm
251146rHottingha, Jr.Petrarcha0-9-80528 pm
252146rVinsemius, Dr.Dictionarium medicum1-10-00528 pm
253146rHachtingius, ArnoldusPsalterium haebraicum0-5-00528 pm
254146rSchotanus junior, Dr.Theocritus1-6-00528 pm
255146rAetzma, Dr., secretarisCalvinus in Mosen, d'suster van Adama competerende2-10-00528 pm
256146rSchotanus junior, Dr.Lipsii Epistolae2-7-00528 pm
257146rAetzma, Doctor, secretarisOpera Vergilii gallice0-18-00528 pm
258146vSneeberghen, RegnerusOvidii opera1-4-00528 pm
259146vAssen, Justinus abSleidanus1-13-00528 pm
260146vStaackmansTestamentum gallicolatinum1-2-00528 pm
261146vSnebergen, RegnerusSebastianus Brant cum socio0-9-00528 pm
262146vVismeius, DoctorChristopherus a Vega1-2-00528 pm
263146vNicolai, MeinardusLapis philosophicus1-11-00528 pm
264146vAetsma, Dr., ende Joannes Juckema tsamenPlutarchi graece et latine in 12 voluminibus12-0-00528 pm
265146vAndla, AnchisiadesOpera poetica Frisclavi0-17-00528 pm
266146vVomelii, MathiasSystema Rhetoricum Keckermanni1-1-00528 pm
267146vPavius, AbrahamusSystema mnemonicum Alstedii [Francof. 1610, in-8]3-2-80528 pm
268147rAetsma, Dr., secretarisHoratius0-16-00528 pm
269147rMathiae, ArnoldusTitus Livius2-13-00528 pm
270147rSibama, BouritiusResolutio orationum brevis2-0-00528 pm
271147rCronenbrugh, JacobusEnchiridion Bartolini cum socio0-11-00528 pm
272147rArnoldi, JacobusLexicon juridicum2-11-00528 pm
273147rAetzma, Dr., secretarisTerentius0-13-00528 pm
274147rSteenkistAnalysis typica Flacheri2-8-00528 pm
275147rPavius, AbrahamusLoci communes Segedini2-14-00528 pm
276147rSchotanus junior, Dr.Opera Plateri in 4 stucken6-17-80528 pm
277147rArundaeus, JoannesSluteri logica1-1-00528 pm
278147rJacobi, CorneliusRollecus in Epistolam ad Collossenses0-16-00528 pm
279147vSchotanus, WilhelmusJoannes Wierus [= Johann Weyer] De praestigiis daemonum [libri V, Basileae 1563, in-8]1-17-00528 pm
280147vHottingha, Jr.Secreetboeck Alexi0-16-80528 pm
281147vBouritius, Dr. Gysbertus1 caartboeck met verscheiden figuren6-10-00528 pm
282147vActum den 28en Maij 1616 / Bij continuatie des derden daechs na de middach [woensdag]
283147vSiccama, doctor, KJD nomineAntiquitates1-11-00529 pm
284147vSchotanus jr., Dr.Pausanias0-18-00529 pm
285147vAetzma, Dr., secretarisDiscours de la religion1-11-00529 pm
286147vStaackmansPsalterium Bucchenani0-8-00529 pm
287147vHeinbach bij Jetz WringersCurtius0-10-00529 pm
288147vFrederici, Adrianus, predicant tot EdensSegedini tabula1-12-00529 pm
289148rStarter, JoannesCatachesis Vigandi0-2-00529 pm
290148rRodrigoValerius Maximus0-14-00529 pm
291148rAetzma, Dr., secretarisEpist. Plinii1-0-00529 pm
292148rVilhelmi, Mr. JoannesHaimo Episcopus0-5-00529 pm
293148rPetri, Theodorus, predicant tot BeetgumAllardi similia0-7-80529 pm
294148rBrande, Philippus van denAphorismi Hippocratis0-14-00529 pm
295148rHachtingius, ArnoldusJoannes maior in psalmos0-12-00529 pm
296148rBernardi, Mr. SimonExamen theologicum0-6-00529 pm
297148rHeinbachNouvelles recreatione francois0-16-00529 pm
298148vBernardi, Mr. SimonOrationes & epistolae Melchioris Junii0-10-00529 pm
299148vStarter, JoannesInstitutio christiana4-0-00529 pm
300148vArtopoeus, RudolphusDialectica Rami0-6-80529 pm
301148vBrande, Philips van denAnatomia Columbi2-0-00529 pm
302148vSchotanus, Hendricus, apotheeckerTherapeutica Vernei1-12-00529 pm
303148vIdzaerda, HomerusOrationes Melchioris Junii3-15-00529 pm
304148vLeontius, Dr.Biblia, Dr. Epeus Adama competerende2-12-00529 pm
305148vIdzaerdaTacitus, Dr. Epeus Adama competerende1-4-00529 pm
306148vIdsaerdaFlavius Vigetius de re militari, Dr. Epeus Adama competerende1-15-00529 pm
307148vFestus, RintiusValerius Cordus met noch een memoriael0-4-00529 pm
308149rPetri, Theodorus, predicantDecretum aureum Gratiani0-13-00529 pm
309149rSchotanus, VilhelmusPostilla Hemmingii1-1-00529 pm
310149rLamrinck, JanOpera Galeni in 5 stucken18-11-00529 pm
311149rStarter, JoannesEpist. Langii1-10-00529 pm
312149rSteenkistCatachesis graece et latine0-7-00529 pm
313149rStaackmansJulii Flori Historiae gallicae0-13-00529 pm
314149rAetsma, Dr., secretarisClaudianus cum sociis1-4-00529 pm
315149rSchotanus, VilhelmusPrimasius0-13-00529 pm
316149rStarter, JoannesOrationes Ciceronis in 3 stucken1-19-00529 pm
317149rLeontius, Dr.Tipotius in 2 stucken0-7-00529 pm
318149rSomer, DavidAnnales logicae Joannis Piscatoris0-10-00529 pm
319149vHanija, Dr., secretarisInstitutiones Vigelii cum socio0-5-00529 pm
320149vHardenbergh, PetrusVerrepaeus de epist. scribendis0-6-80529 pm
321149vMolenijser, Corn., met MetioInstitutiones juris0-3-80529 pm
322149vSimon, Mr., conrectorBiblia1-0-00529 pm
323149vSneberghen, RegnerusDialectica0-17-00529 pm
324149vBrande, Petrus van denSigonius de repub.4-0-00529 pm
325149vFaber, Dr.Medicina Bertini1-18-00529 pm
326149vFeyconis, HectorOpera anatomica Laurentii2-10-00529 pm
327149vStarter, JoannesHistoria di Milano Italiaens2-3-00529 pm
328149vLamrinck, JanLogica Craneri cum socio0-19-80529 pm
329149vCampegius, EidoIsagoge ad Libros Palladii0-8-00529 pm
330150rStarter, JoannesMachinellus de repub.0-8-00529 pm
331150rSchotanus, WilhelmusArnobius in psalmos0-10-00529 pm
332150rSteenkistLudovicus Vives de cum socio0-6-80529 pm
333150rIdsaardaEmblemata Alciati2-4-00529 pm
334150rSimon, Mr., rectorTerentius0-6-00529 pm
335150rCornelii, JacobusZachariae Ursini Catachesis1-0-00529 pm
336150rStarter, JoannesDispensatorium medicum0-19-00529 pm
337150rSpellier, AbrahamusClavus theologiae Renecii2-16-00529 pm
338150rSomer, DavidCentones Homerici0-10-00529 pm
339150rRevius, d'RectorQuaestionum tuscalanum aphorismi0-14-00529 pm
340150rAetzma, Dr., secretarisPsalmorum Davidis Jacobus Sannasarius0-12-00529 pm
341150vAetsma, Dr., secretarisVirgilius0-9-00529 pm
342150vArtopoeus, RudolphusEpitome Joannis Xiphilini1-16-00529 pm
343150vSchotanus junior, Dr.Observationes medicae Scinckii2-18-00529 pm
344150vCronenburgh, JacobusDisputationes Davidis Parei1-7-00529 pm
345150vSpillier, AbrahamusHistoriae romanae in 4 stucken4-10-00529 pm
346150vWilhelmi, Mr. JoannesCasparus Crucigerus in epist. Pauli0-11-00529 pm
347150vStaackmansPiccolomineus de rerum confinitionibus0-14-00529 pm
348150vBrande, Philippus van denTheatrum morborum1-10-00529 pm
349150vQuesingius, TheodoricusAnnalysis Organ. Aristot.0-6-80529 pm
350150vRodrigoElenchus omnium scriptorum [Conrad Gesner, Bibliotheca universalis, Basileae 1551, in-4]0-18-00529 pm
351150vSpillier, AbrahamCalvinus is Hosaeum cum socio0-16-00529 pm
352151rSpillier, AbrahamusChronicon Carinis in 2 stucken2-6-00529 pm
353151rMatius, Carolus, bij H. DomanHeliodorus1-5-00529 pm
354151rNoleth, JoannesClavis Artis Lullianae0-6-00529 pm
355151rStaackmansPhysica Templeri2-6-00529 pm
356151rAssen, Justinus abPetri Rami scholae2-3-00529 pm
357151rIdsardaDialectica Titelmanni0-17-00529 pm
358151rNoleth, JoannesDrusius in Ruth cum socio0-16-00529 pm
359151rKJDNotariaet Teutsch0-6-00529 pm
360151rIdsardaLoci communes Bucani1-12-00529 pm
361151rHobbii, JoannesSporischii de ratione inveniendi composita medicamenta1-4-00529 pm
362151vAetzma, Dr.Nomenclator Junii0-19-00529 pm
363151vAetzma, Dr.Commentaria de propheta Jesaia1-0-00529 pm
364151vHeinemaTestamentum Erasmi0-6-00529 pm
365151vCampegius, EidoCalvinus ad Romanos graece cum socio0-11-00529 pm
366151vMolenarius, JoachimusCommentaria Julii Caesaris0-15-00529 pm
367151vAssen, Justinus abEthica Aristotelis0-11-00529 pm
368151vVinsemius, Dr.Aetius medicus1-13-00529 pm
369151vSomer, DavidSleidani opuscula1-1-00529 pm
370151vJoannis, JoannesLoci communes philosophici0-7-80529 pm
371151vGuerardi, Vibrandus, met HeinemaMemoriale biblicum0-8-80529 pm
372152rJoannis, JoannesProverbia gallica0-18-00529 pm
373152rActum den 29en Maij 1616 / Bij continuatie den 30en [donderdag]
374152rNoleth, JoannesHomerus1-10-00530 am
375152rSchotanus jr., Dr.Empyrica Roelandi1-17-00530 am
376152rQuesenius, TheodoricusIsocrates ende Physica Scribonii0-8-00530 am
377152rBrande, Petrus van denFlores [= Florus]0-18-00530 am
378152rArnoldi, Jacobus, 2Enarratio methodica Codicis0-9-00530 am
379152rArnoldi, Jacobus, 1Partitiones oratoriae0-3-00530 am
380152rBrande, Petrus van denBodini Methodus historica0-14-00530 am
381152rJuckema, Joannes2 boecken van Amadis de Gaule0-4-00530 am
382152vBrande, Joannes van denSystema Keckermanni cum socio0-11-00530 am
383152vNoleth, JoannesTitelmannus in psalmos0-7-80530 am
384152vAssen, Justinus abTheoria planetarum0-14-00530 am
385152vArnoldi, JacobusVives de anima0-10-00530 am
386152vHachtingius, ArnoldusJacobus Pontanus0-7-80530 am
387152vHardenbergh, JoannesFlaminius in psalmos0-2-00530 am
388152vArtopaeus, RudolphusScholae Casmanni0-4-80530 am
389152vSteenkistCommenatria Zwingeri1-13-00530 am
390152vSchotanus, VilhelmusLavaterus in Josue0-17-00530 am
391152vCronenburgh, JacobusAugustinus de doctrina christiana cum socio0-4-00530 am
392153rFestus, RintiusTabulae Spangenbergii1-17-00530 am
393153rSomer, DavidZvingerus de dialictis1-1-00530 am
394153rNicolai, MeinardusPraxis artium Goclenii2-0-00530 am
395153rNoleth, JoannesRamus de religione0-9-80530 am
396153rBrande, Joannes van denLogica Parei0-13-00530 am
397153rCornelii, DominicusHemmingius de methodis0-6-00530 am
398153rAccronius, VesselusManutius in Epist. Ciceronis1-9-00530 am
399153rHanija, Dr.Methodus j[uris] p[ontificii] Vigelii [Basileae 1577, in-8]1-2-00530 am
400153rFestus, QuintusOpera Raijmundi1-17-00530 am
401153rRodrigoEnigmata Reusneri cum socio0-18-00530 am
402153vRodrigoJovianus de rebus coelestibus, Dr. Epeus Adama competerende2-11-00530 am
403153vAetsma, Dr., secretarisCommentarius de verbis anomalis cum socio1-0-00530 am
404153vStaackmansOpera Keckermanni in 2 stucken14-0-00530 am
405153vAccronius, VesselusHemmingius in Epistolas Novi Testamenti3-2-80530 am
406153vHanija, Dr., secretarisNatalis comitis2-2-00530 am
407153vAdama, Dr. Epeus[Benedictus] Aretius [Commentaria in] Pindari [opera, Lausannae 1587]1-13-00530 am
408153vIdsardaLambinus in Horatium2-10-00530 am
409153vHanija, Dr., secretarisJulius Pacius0-18-00530 am
410153vRodrigoAnthologia [Hieronymi] Megiseri [ca. 1554 - 1618/19, polyhistor]1-8-00530 am
411153vIdzaerdaOpus logicum in Organon Aristotelis1-12-00530 am
412154rAetzma, Dr., secretarisIsocrates0-15-00530 am
413154rIdzaerdaOrganum Aristotelis1-18-00530 am
414154rSibama, BouritiusThesaurus Pagnini1-4-80530 am
415154rBeetzius, AllardusTzallingus ab Eysingha0-18-00530 am
416154rArundaeus, JeremiasEpitome radicum Haebraicarum0-14-00530 am
417154rJoannis, JoannesInstitutiones Calvini1-2-00530 am
418154rAccronius, VesselusVives de disciplinis0-13-00530 am
419154rBeetzius, AllardusJacobus Bouritius0-6-00530 am
420154rAetzma, Dr., secretarisDictionarium Latino graeco gall.0-12-00530 am
421154vCronenburgh, JacobusCommentaria Haimonis0-3-80530 am
422154vIdzaerdaLogica Martini1-16-00530 am
423154vAndla, AnchisiadesAnatomia Bartholini0-16-00530 am
424154vAndla, AnchisiadesAnatomia Knoblochii0-19-00530 am
425154vMartini, JacobusChronicon Carionis1-15-00530 am
426154vVinsemius, Dr.Hieronymus Cardanus1-8-00530 am
427154vSomer, DavidCramerus in Organum Aristotelis0-18-00530 am
428154vSchotanus junior, Dr.Cruquius in Horatium2-13-00530 am
429154vMartini, JacobusConfessio Bezae0-17-80530 am
430154vHobbii, JoannesDiogenes0-8-80530 am
431154vActum voor de middach / Bij continuatie na de middach [donderdag]
432155rAetzma, Dr., secretarisMartialis ende Seneca, Dr. Epeus Adama competerende1-10-00530 pm
433155rSteenksitJoannes Lodovicus0-6-80530 pm
434155rCampegius, EidoBendecitus Aretius0-7-00530 pm
435155rCronenburgh, JacobusNomenclator Junii0-7-00530 pm
436155rArtopaeus, RudolphusEpitheta gallica0-4-80530 pm
437155rSteenkistDialectica belgica cum socio0-5-00530 pm
438155rSomer, DavidConfessio Besae0-8-00530 pm
439155rAndla, AnchisiadesOpuscula Vives0-6-00530 pm
440155rRodrigoParvum theatrum urbium1-1-00530 pm
441155vCorn., Dominicus, wachtmrs. soneAlphonsus de Castro0-3-00530 pm
442155vSchotanus junior, Dr.Fernelii methodus0-3-80530 pm
443155vMathiae, ArnoldusMethodus juris0-2-00530 pm
444155vAssen, Justinus abSeselius de repub. Gallorum0-1-80530 pm
445155vTidonis, DanielBurchardi progymnasmata1-5-00530 pm
446155vMathiae, ArnoldusTopica Aristotelis0-10-00530 pm
447155vCorn., DominicusEmblemata Nicolai Rasneri0-13-00530 pm
448155vHeinema, TheodorusGeorgius Remus in proverbia Salomonis0-10-80530 pm
449155vIdzaerdaSuetonius0-12-80530 pm
450155vDuinterp, K.J.Epist. Ciceronis0-10-00530 pm
451156rSchotanus, VilhelmusPostilla Pauli ab Eitze0-8-00530 pm
452156rJoannis, JoannesGrammatica gallica cum socio0-10-00530 pm
453156rBrande, Joannes van denCatullus, Tibullus, Propertius0-4-00530 pm
454156rCampegius, EidoCaroli Magni colloquia0-1-80530 pm
455156rHobbii, JoannesScholae Rethoricae0-19-00530 pm
456156rCronenburgh, JacobusMelanthon in Epist. Pauli0-8-00530 pm
457156rSomer, DavidProblemata logica Goclenii0-13-00530 pm
458156rSchotanus, VilhelmusMelanthon in Danielem cum socio0-6-80530 pm
459156rNoleth, JoannesPhysica Rami0-12-00530 pm
460156rArtopaeus, RudolphusBiblia Lutheri2-0-00530 pm
461156vTidonis, DanielDialectica Ciceronis1-2-00530 pm
462156vAetzma, Dr., secretarisSuetonius0-13-00530 pm
463156vEverardi, WibrandusHermogenes Rhetorica0-13-00530 pm
464156vAndla, AnchisiadesGrammatica Dispauteri0-6-00530 pm
465156vAssen, Justinus ab, 2Lipsius de digladiatoribus1-14-00530 pm
466156vAssen, Justinus ab, 1Rupertus Sex prophetus0-4-00530 pm
467156vSpillier, AbrahamusAdversaria Turnebi3-0-00530 pm
468156vHardenbergh, JoannesTopica Hopsii0-6-80530 pm
469156vBrande, Petrus van denCodex Justiniani0-14-00530 pm
470156vJoannis, JoannesGui de Bres0-15-00530 pm
471156vCampegius, EidoGrammatica gallicolatina0-6-00530 pm
472157rArtopoeus, RudolphusVirgilius0-4-80530 pm
473157rJoannis, JoannesOpera Viret2-9-00530 pm
474157rBrande, Philips van denPhysica Valerii1-0-00530 pm
475157rKJDVirgilius cum commenatriis Hortensii3-10-00530 pm
476157rSiccama, Dr., KJD nomineHoratius Flaccus liber quartus ex antiquiss. manuscriptis0-5-00530 pm
477157rSpillier, AbrahamusArtificiosa memoria1-9-00530 pm
478157rSomer, DavidGrammatica Kempii1-10-00530 pm
479157rIdzaerdaAdagia Erasmi0-17-00530 pm
480157rJuckema, JoannesVita Plutarchi1-16-00530 pm
481157rSteenkistDisputatio Ratisbonae0-10-00530 pm
482157vNoleth, JoannesExplicatio Apocalysis cum socio0-6-00530 pm
483157vJoannis, JoannesViretus, Dr. Epeus Adama competerende0-18-00530 pm
484157vAetzma, Dr., secretaris per J. JuckemaOpera Buchenani0-15-00530 pm
485157vGuerardi, VibrandusAntonius Cavinus in Epistolas dominicales cum sociis1-7-00530 pm
486157vMolenijser, Corn.Analysis Institutionum0-13-00530 pm
487157vGerardi, GerardusHoffmannus0-10-80530 pm
488157vSomer, DavidHistoria de origine coeli0-5-00530 pm
489157vSpillier, AbrahamusHistoria de gentibus0-14-00530 pm
490157vGerardi, GerardusThomae dialectica1-0-00530 pm
491157vMolenijser, CorneliusEuclides0-9-00530 pm
492158rMolenijser, Cornelius1 Reeckenbouck0-7-80530 pm
493158rArnoldi, Jacobus1 Reeckenbouck0-6-00530 pm
494158rBlocq, JacobusDispositio pandectarum in Lexicon Juris0-6-80530 pm
495158rMatius, CarolusSphera de Sacra bosche0-5-00530 pm
496158rStaackmansde Voij0-3-00530 pm
497158rAssen, Justinus abPhrases haebraice0-7-00530 pm
498158rKJDPhrases latinae linguae0-9-00530 pm
499158rBrande, Philips van denRethorica graeca0-5-00530 pm
500158rSchotanus jr., Dr.Marcus Gatinaria0-4-80530 pm
501158rMolenijser, Corn.Fregius0-5-00530 pm
502158rKJDCicero de Off.2-0-00530 pm
503158rSchotanus junior, Dr.Hortus Patavinus--0530 pm
504158vBrande, Petrus van denJoannes Althusius0-9-00530 pm
505158vAssen, Justinus abInstitutiones Fuxii1-1-00530 pm
506158vAndla, AnchisiadesQuaestiones & disputationes logicae Goclenii cum socio0-8-00530 pm
507158vMeynsma, HoyteProblemata Heinsii0-9-00530 pm
508158vSchotanus, HenricusNicolaus Alexandrini0-3-80530 pm
509158vFolckeri, VilhelmusCatachesis Melanthonis0-4-00530 pm
510158vAetzma, Dr.Pindarus & Prudentius0-15-00530 pm
511158vAssen, Justinus abTiofanus in Ovidii metamorphosin1-1-00530 pm
512158vStaackmansFlores Italici ac Latini sermones ende Constanteus caesar0-2-00530 pm
513158vIdzaerdaPractica Keckermanni cum socio3-5-00530 pm
514159rCornelii, DominicusDialectica dieterici0-9-00530 pm
515159rCorn., DominicusIdea methodica0-5-00530 pm
516159rMetius, Dr.Erasmus in Epist.0-6-00530 pm
517159rBrande, Joannes van denSamus [= Ramus!] in Organum Aristoteles0-19-00530 pm
518159rStaackmansPolidorus Vergilius0-5-80530 pm
519159rSomer, DavidArgonotica3-5-00530 pm
520159rCornelii, JacobusEnchiridion Hemming.0-15-00530 pm
521159rMolinarius, JoachimusOpera Vigelii1-13-00530 pm
522159rNoleth, JoannesEuripides cum socio1-0-00530 pm
523159rHanija, Dr., secretarisTabulae Fregii0-13-00530 pm
524159rCampegius, EidoHermogenes0-7-00530 pm
525159rCorn., DominicusFabulae Aesopi0-4-00530 pm
526159vArundaeus, JeremiasDe componendis versibus0-2-80530 pm
527159vGysberti, TheodorusEpitome in prosodiam0-3-00530 pm
528159vCampegius, EidoIlias Homeri0-7-00530 pm
529159vCampegius, EidoTragoedia Sophocles0-4-80530 pm
530159vJoannis, JoannesVirgilius0-4-00530 pm
531159vAndla, AnchisiadesOpera Isocratis2-11--00530 pm
532159vLubbertus, Dr. SibrandusSigonius de repub. cum socio0-10-00530 pm
533159vStaackmansEpistolae Laconicae0-5-00530 pm
534159vActum den 30en Maij 1616 / Bij continuatie den 31en [vrijdag]
535159vMatius, CarolusDialectica Villichii0-2-00531 am
536159vMolinarius, Joach.een boeck0-3-40531 am
537160rSneberghen, RegnerusAulus Gellius0-4-80531 am
538160rSneberghen, RegnerusLaurentius Valla0-3-40531 am
539160rMolinarius, JoachimusFranciscus Hottomannus0-4-120531 am
540160rMolinarius, JoachimusAphtonii progymnasmata0-4-40531 am
541160rAssen, Justus abDialectica Vallae0-2-00531 am
542160rAccronius, VesselusNomenclator Junii1-6-00531 am
543160rMolenarius, JoachimusEpistolae Longolii0-8-80531 am
544160rMolenarius, JoachimusJoannes Sambucus Horatius cum commentariis0-7-80531 am
545160rIdzaerdaLodovicus Vives0-6-80531 am
546160rBrande, Philips van denBucolica Virgilii cum socio0-3-80531 am
547160rBrande, Joannes van denJoachimus Vedemannus [= Wedeman, jurist]0-12-80531 am
548160vSchotanus, Dr.Consultationes medicinales Joannis Baptistae ende Theoria Blasii0-7-80531 am
549160vNicolai, MeinardusGrammatica Bartrami1-0-00531 am
550160vMolinarius, JoachimusDialectica Philipperamaea0-14-80531 am
551160vSneberghen, RegnerusThesaurus contexandarum epist. cum socio0-10-00531 am
552160vGerardi, GerardusDialectica Burghusii cum sociis0-1-80531 am
553160vSchotanus junior, Dr.Disputationes Paracelsi1-1-00531 am
554160vBrande, Petrus van denJodoci Villichii dialectica cum sociis0-6-00531 am
555160vBrande, Philips van denCalimachus cum socio0-4-80531 am
556160vRodrigo[Melchior] Barl[a]eus De diis gentium [libri tres, Antv. 1562, in-8]0-3-80531 am
557161rMenaldum, SibrandusEpistolae familiares cum socio0-10-00531 am
558161rCampegius, EidoDictionarium Italicum cum socio1-2-00531 am
559161rAetzma, Doctor, secretarisTestamentum gallicum et italicum1-10-00531 am
560161rCampegius, EidoLodovicus Avila0-7-00531 am
561161rBoudertius, VilhelmusDialogi Vireti cum sociis0-8-00531 am
562161rBoudertiusHistoria de vita Lutheri0-2-00531 am
563161rAssen, Justinus abAdrianus Junius0-5-80531 am
564161rBoudertiusPetrus dives cum sociis0-10-80531 am
565161rMolinarius, JoachimusPraelectiones Riolani1-11-00531 am
566161rSibama, BouretiusCelsus de re medica2-4-00531 am
567161vMolenarius, JoachimusOpera Galeni13-5-00531 am
568161vBrande, Petrus van denRudolphus Snellus0-6-00531 am
569161vStaackmansViaticum0-3-00531 am
570161vRevius, d'RectorCatachesis Hebraica, Graeca et Latina0-6-00531 am
571161vLubbertus, Dr. SibrandusPhosphorus de prima causa mali0-3-00531 am
572161vSibama, BouritiusGrammatica haebraea Clenardi0-2-00531 am
573161vSnebergen, RegnerusJoannes Stobaei sententiae0-6-00531 am
574161vMeynsma, HoyteIndex Alciati0-10-00531 am
575161vHanija, Doctor, secretarisFuchsius0-10-00531 am
576162rCornelii, DominicusAnalysis [Orontii] Finei [= Oronce Finé, In Archimedis Circuli dimensionem expositio & analysis, Wurceburgi 1597, in-2]0-6-00531 am
577162rCampegius, EidoDe arte suputandi0-3-00531 am
578162rSomer, DavidThucydides4-17-80531 am
579162rLub., Dr. Sib.Simplicius1-12-00531 am
580162rSalvarda, MeinardusPomponius Melae de orbis situ1-16-00531 am
581162rArtopaeus, RudolphusAthenaeus2-2-00531 am
582162rBrande, Philips van denTheophrastus1-10-00531 am
583162rAssen, Justinus abOpera Aristotelis2-0-00531 am
584162rSnebergen, RegnerusFrancoyse cronyck1-8-00531 am
585162rHachtingius, ArnoldusMantuanus0-4-80531 am
586162rJuckema, JoannesAristoteles de repub.0-13-00531 am
587162rSalvarda, MeynardusTh[e]atrum terrae sanctae3-2-80531 am
588162vHachtingius, ArnoldusLoci communes per tabulas0-14-00531 am
589162vIdema, Haio, in Adama huysin[ge]Organon Pacii0-15-00531 am
590162vAssen, Justinus abLogica Aristotelis0-8-00531 am
591162vAccronius, VesselusAnalysis dialectica Ciceronis0-14-80531 am
592162vAssen, Justinus abAmmonius0-7-00531 am
593162vWellens, BoldewijnItaliaense boeckhouden0-8-00531 am
594162vLub., Dr. Sib.Authores latinae linguae2-11-00531 am
595162vSomer, DavidStephanus de criticis1-11-00531 am
596162vLub., Dr. Sib.Chronologia Mercatoris2-11-00531 am
597162vSalvarda, MeinardusJoannes Ruvellius de natura stirpium1-17-00531 am
598162vRevius, d'RectorCritica Lipsii2-2-00531 am
599163rIdzaerdaPartitiones oratoriae Maioragii1-16-00531 am
600163rSalvarda, MeinardusZvingerus de re iustica1-1-00531 am
601163rCorn., Dominicus[Benedictus] Aretius in Novum testamentum2-0-00531 am
602163rActum voor de middach / Bij continuatie na de middach [vrijdag]
603163rStaackmansArithmetica Stiphelii0-5-40531 pm
604163rCampegius, EidoTerentius Italice cum socio0-5-00531 pm
605163rCampegius, EidoPaulus Manucius0-6-80531 pm
606163rSteenkistLodovicus Vives cum socio0-5-00531 pm
607163rSchotanus, Dr.Baverius0-8-40531 pm
608163rJoannis, JoannesApophtegmata Erasmi0-7-00531 pm
609163vSteenkistschrijfboeck0-12-00531 pm
610163vCampegius, EidoMaximus Tirius cum socio0-10-00531 pm
611163vSchotanus senior, Dr.Aristoteles Theophrasti historia0-10-80531 pm
612163vJoannis, JoannesTheodoretus cum socio0-7-00531 pm
613163vSteenkistPasional hoochteutsch cum socio0-2-80531 pm
614163vCampegius, EidoDionysius Halicarnassaeus cum socio0-4-00531 pm
615163vSiccama, Dr., KJD nomineCaspari Sciopii Symbola critia in Apuleum0-3-00531 pm
616163vHobbii, JoannesMercurialis consilia medica0-8-80531 pm
617163vSnebergen, RegnerusSalustius0-3-00531 pm
618163vSnebergen, RegnerusJoannes Freigii0-8-00531 pm
619163vIdzaerdad'Reys van [Joris van] Spilbergen [naar Ceylon, Atjeh en Bantam 1601-1604]1-1-00531 pm
620164rAndla, AnchisiadesEpitome commentariorum Sleidani cum socio0-12-80531 pm
621164rSalvarda, MeinardusVirgilius0-10-00531 pm
622164rStaackmansSleidanus0-3-00531 pm
623164rCornelii, JacobusLogica Sluteri cum socio0-1-00531 pm
624164rSiccama, Dr., KJD nomineAuthores vetustissimi nuper in lucem editi0-14-00531 pm
625164rSchotanus apotheecker, HendricusValerius Cordus cum sociis0-9-80531 pm
626164rKJDProverbia Teutonica0-4-40531 pm
627164rSomer, DavidAnnotationes Stephani cum socio0-12-00531 pm
628164rJarichi, VilhelmusFienus de statibus0-9-40531 pm
629164rPavius, AbrahamusDictionarium poëticum cum socio0-15-00531 pm
630164vSteenkistCommentaria Hoffmanni0-3-00531 pm
631164vJoannis, JoannesQuaestiones & responsiones Bezae0-2-00531 pm
632164vHobbii, JoannesCalligraphia Passelii1-4-00531 pm
633164vAetzma, Dr., secretarisQuintilianus0-7-80531 pm
634164vSteenkistExercitationes Paraei cum socio0-6-00531 pm
635164vAndla, AnchisiadesGrammatica Valerii cum socio0-1-40531 pm
636164vAetzma, Dr.Annotationes in Quintilianum cum socio0-3-80531 pm
637164vSomer, DavidPetrus Crinitius0-9-00531 pm
638164vAndla, AnchisiadesCommentaria [Joh.] Regii cum socio [Commentariorum ac disputationum logicarum libri V, Witebergae 1604, in-8]0-2-80531 pm
639164vAndla, AnchisiadesPetri Rami dialectica0-12-00531 pm
640165rFetzonis, Simon, met Gerryt LyuwesBoëtius in Aristotelem1-4-00531 pm
641165rSchotanus junior, Dr.Examen compositorum medicamentorum cum socio0-5-120531 pm
642165rSchotanus junior, Dr.Dioscorides libri octo0-18-00531 pm
643165rIdzaerdaLogica Pacii0-5-00531 pm
644165rQuesinus, TheodorusLogica Polani cum socio0-14-00531 pm
645165rStaackmansSecreta Italicè0-1-00531 pm
646165rAssen, Justinus vanSeneca2-8-00531 pm
647165rCornelii, JacobusDispositiones sacrarum concionum0-6-80531 pm
648165rBeetzius, AllardusDecas tertia rerum frisicarum0-5-00531 pm
649165rAetzma, Dr.Polimathia [= Polymathia M. Benavidii] Mantuae [Venetiis 1558, in-8] cum socio0-12-00531 pm
650165vSibama, BouritiusDrusii Henoch0-4-00531 pm
651165vCampegius, EidoConfessio pastorum cum socio0-10-00531 pm
652165vSnebergen, RegnerusExpositio titulorum juris0-3-00531 pm
653165vBeilanus, HenricusDialectica Willichii0-6-00531 pm
654165vIdzaerdaCoclenius in Organum Aristoteles0-13-80531 pm
655165vSalvarda, MeinardusElucidatorium Ecclesiasticum0-8-00531 pm
656165vJoannis, JoannesCalvinus in Acta apostolorum cum socio0-7-00531 pm
657165vIdzaerdaDialectica Fonsecae1-0-00531 pm
658165vBeilanus, HenricusSynonima Ciceronis0-3-00531 pm
659165vAndla, AnchisiadesDialectica Despauterii cum socio0-3-00531 pm
660166rFestus, Rintiustwee sphaera mundi0-9-00531 pm
661166rAssen, Justinus abDiogenes Laertius1-10-00531 pm
662166rPavius, AbrahamusTragoedia Sophoclis0-7-00531 pm
663166rAetzma, Dr.Aristophanis Comoedia2-11-00531 pm
664166rIdzaerdaAstrologia Casmanni0-11-00531 pm
665166rAndla, AnchisiadesElenchus virorum0-11-00531 pm
666166rHachtingius, ArnoldusGrammatica Haebraea et Chaldaica0-7-00531 pm
667166rBeilandus, Hend.Epistolae Lipsii0-8-00531 pm
668166rIdzaerdaInstitutiones Justiniani cum socio0-7-00531 pm
669166rAssen, Justinus abAppiani Iberica0-5-00531 pm
670166vCampegius, EidoConqueste van Indien0-6-00531 pm
671166vJelles, Hobbe, consulSynonima graeca1-5-00531 pm
672166vSalvarda, MeinardusOnuphrius Panvinus0-12-80531 pm
673166vAetzma, Dr.Plutarchus de educatione puerorum0-18-00531 pm
674166vJoannis, WilhelmusAldi Manutii Phrases0-4-00531 pm
675166vEverardi, VibrandusPartitiones dialecticae Goclenii0-8-00531 pm
676166vAndla, AnchisiadesOfficia Ciceronis0-3-80531 pm
677166vSalvarda, MeinardusAntiquarius Lubini0-3-00531 pm
678166vSalvarda, MeinardusExceptiones Oldendorpii0-2-00531 pm
679166vBrande, Philips van denAphtonius cum socio0-3-00531 pm
680167rMolenijser, CorneliusEpitome Stelbagii cum socio0-6-80531 pm
681167rCampegius, EidoEthica Buscheri cum socio0-8-00531 pm
682167rAssen, Justinus abLogica Hunaei cum sociis0-5-00531 pm
683167rAndla, AnchisiadesDioscorides cum sociis0-9-80531 pm
684167rSalvarda, MeinardusChronicon Burgonorum cum sociis0-7-00531 pm
685167rArtopoeus, RudolphusSyntaxis Posselii cum sociis0-6-00531 pm
686167rSomer, DavidPiscator in librum Jousuae[!] cum socio0-6-00531 pm
687167rSibama, BouritiusManutius0-17-00531 pm
688167rBoudartius[Josias] Simlerus [De republica Helvetiorum libri duo, Tiguri 1576] cum socio1-7-80531 pm
689167rCampegius, EidoSophocles2-7-00531 pm
690167vAccronius, Vesselus[Georgius] Dounamus in Ramum [= George Downame, bishop of Derry, Commentarii in P. Rami dialecticam, Francof. 1605, in-8]0-15-00531 pm
691167vJuckema, JoannesOttomannus Lazarus de rebus turcicis0-2-80531 pm
692167vSiccama, Dr., KJD nomineEcclesiastica Chronologia0-12-00531 pm
693167vMolenijser, CorneliusPhrases [linguae latinae Antonii] Schori [Lugduni 1574, in-8]0-5-00531 pm
694167vCampegius, EidoHerodianus1-10-00531 pm
695167vJoannis, JoannesTractatus de vita et morte0-5-00531 pm
696167vArtopoeus, RudolphusEpistolae principum0-4-80531 pm
697167vAndla, AnchisiadesAdagia Polidori [= Polydori] Vergilii [Basileae 1541]0-7-00531 pm
698168rFestus, RintiusGiri girantes0-3-80531 pm
699168rStaackmansNomenclator scriptorum philosophicorum0-2-00531 pm
700168rAndla, AnchisiadesAnalytica logica Philipporamaea0-6-00531 pm
701168rEngelberti, SibrandusSynonima graeca0-13-00531 pm
702168rAndla, AnchisiadesQuaestiones naturales Flaminii0-4-00531 pm
703168rJoannis, VilhelmusClenardus0-13-00531 pm
704168rMatius, CarolusAgricola de Inventione [dialecticae]0-3-00531 pm
705168rAetzma, Dr.Strebaeus0-14-00531 pm
706168rAssen, Justinus abVariae lectiones Vereti1-0-00531 pm
707168rKJDEpitheta Textoris0-10-00531 pm
708168vCornelii, JacobusCompendium Virelli1-6-00531 pm
709168vStaackmansPersius0-4-80531 pm
710168vActum den lesten Maij 1616 / Bij continuatie den 1en Junii [zaterdag]
711168vBrande, Philips van den6 boecken0-9-00601 am
712168vBrande, Joannes van denValerii grammatica cum sociis0-5-00601 am
713168vArtopaeus, RudolphusFabricius0-7-00601 am
714168vMatius, CarolusSophocles graece0-6-80601 am
715168vStaackmansJoachimus Camerarius1-12-00601 am
716168vArtopoeus, RudolphusMartialis cum socio0-7-00601 am
717168vCampegius, EidoVicomarcatus0-18-00601 am
718168vIdzaerdaCosmographia Gemma Frisii0-11-80601 am
719169rScriberius, AntoniusEcclesiasticus0-12-00601 am
720169rSibama, BouritiusQuaestiones Tusculani0-12-80601 am
721169rCampegius, EidoConstantii Varolii anatomia0-12-00601 am
722169rBrande, Joannes van denPhysica Aristotelis1-3-80601 am
723169rJoannis, JoannesCommentationes Patavini0-4-80601 am
724169rJelles, Hobbe, consulJamblichus0-16-00601 am
725169rBrande, Philips van denTorrentinus in Suetonium0-8-80601 am
726169rArtopaeus, R.Trallianus graece2-0-00601 am
727169rSomer, DavidOpera Talei0-10-00601 am
728169rMathiae, ArnoldusLogica Crellii0-7-00601 am
729169rAssen, Justinus abOrationes M. Tullii Ciceronis0-10-00601 am
730169vStaackmansOrlando furioso0-7-00601 am
731169vJelles zone, HobbeRhetorica Veckeri0-7-80601 am
732169vNicolai, AegidiusCompendium Ursini0-8-80601 am
733169vArtopaeus, R.Janus Gulielmi cum socio0-4-80601 am
734169vPierii, JacobusXenephon[!] cum socio0-4-80601 am
735169vCornelii, DominicusPostilla Melanthonis0-3-00601 am
736169vCampegius, EidoBrutus Ciceronis0-3-00601 am
737169vSchotanus, Dr.Boellus [Michael Boiemus Pirnensis, Commentarius] de conscribendis epistolis [ad solius Ciceronis imitationem, Witebergae 1593, in-8] cum socio0-5-80601 am
738169vArtopoeus, R.Declaration0-3-00601 am
739169vBernardi, S., KJD nomineHomerus graece1-4-00601 am
740169vBouwens, Mr. ClaesFuchsius cum socio1-6-00601 am
741170rMatius, CarolusFreti dialectica0-8-80601 am
742170rBrande, Philips van denDictionarium poeticum0-9-00601 am
743170rMeinsma, Hoyte2 stucken Ciceronis1-11-00601 am
744170rBernardi, S., conrector, KJD nomineHomeri interpres1-12-00601 am
745170rBrande, Philips van denHerodianus0-7-00601 am
746170rMeynsma, HoyteMetaphysica Aristotelis cum socio0-10-00601 am
747170rJoannis, JoannesColloquia Corderii gallica0-7-80601 am
748170rQuesenius, TheodorusCornelii Valerii dialectica cum sociis0-15-80601 am
749170rCronenburgh, JacobusMathaeus Dresserius0-8-00601 am
750170rAssen, Justinus abBassei grammatica [Albertus Bassaeus, Observationum grammaticarum libri quinque, Cracoviae 1567, in-8]0-8-00601 am
751170rSixtinus, SuffridusPlautus0-2-00601 am
752170vCronenburgh, JacobusDemosthenes1-6-00601 am
753170vJoannis, JoannesCapivaccius metodus medendi0-4-80601 am
754170vBrande, Philips van denRami Physica cum sociis0-9-00601 am
755170vJacobi, MeinardusPiscator in aliquot epist.0-7-40601 am
756170vWilhelmi, Mr. JoannesTheophilaxis cum socio1-2-00601 am
757170vKJDDictionarium poeticum0-3-00601 am
758170vFeiconis, HectorRaimundus Lullus cum socio0-14-00601 am
759170vAndla, AnchisiadesVariae lectiones mercuriales0-10-80601 am
760170vWilhelmi, Mr. Joannes4 ongebonden boecken0-10-00601 am
761170vPierii, JacobusEthica Aristotelis cum sociis0-12-00601 am
762171rSomer, DavidConstantia Lipsii0-8-00601 am
763171rAssen, Justinus abCiprianus cum sociis0-19-00601 am
764171rKJDTerentius cum socio0-10-00601 am
765171rMathiae, ArnoldusOpera mathematica Tacineri0-14-00601 am
766171rCorn., DominicusSarcerius in Marcum0-4-80601 am
767171rPavius, AbrahamusCornucopia0-14-00601 am
768171rBrande, Joannes van denQuinta essentia0-11-00601 am
769171rIsbrandi, TetardusDe febribus0-5-00601 am
770171rPierii, JacobusCasmanni quaestiones cum sociis0-11-00601 am
771171rHobbii, JoannesDe morbis puerorum0-2-80601 am
772171vActum voor de middach / Bij continuatie na de middach [zaterdag]
773171vCampegius, EidoViret cum socio0-6-00601 pm
774171vCampegius, EidoEnchiridion Cattanen cum socio0-3-40601 pm
775171vGhemmenich, WilhelmusCodex Justiniani1-14-00601 pm
776171vJoannis, JoannesSmitus [= sir Thomas Smith (1513-1577): De republ. Angl. / ling. angl. / ling. graec.] cum socio0-2-00601 pm
777171vHachtingius, ArnoldusCommentaria Aristotelis0-13-00601 pm
778171vBernardi, Simon, conrectorChronica Saxoniae0-14-00601 pm
779171vBrande, Joannes van denDisputationes de philosophia0-16-00601 pm
780171vGhemmenich, WilhelmusOfficina Textoris0-13-00601 pm
781171vCampegius, EidoBibliotheca philosophica cum sociis0-10-00601 pm
782171vPierii, JacobusMacrobius cum socio0-11-80601 pm
783172rArtopaeus, R.Eurapius0-12-00601 pm
784172rAccronius, VesselusMethodus apodemica0-10-00601 pm
785172rBernardi, Simon, conrectorDodonaeus0-5-00601 pm
786172rSibama, BouretiusAnalysis dialectica0-7-00601 pm
787172rPierii, Jacobusvier France boeckies0-14-00601 pm
788172rSomer, DavidDialectica Rami cum socio0-3-80601 pm
789172rAndla, AnchisiadesChronicon Chytraei0-4-00601 pm
790172rHobbius, JoannesSynopsis organi Aristotelis cum socio0-7-80601 pm
791172rHobbius, JoannesLibavineoparacelsica0-11-00601 pm
792172rArtopoeus, R.Juris canonici forma0-3-80601 pm
793172rPeters, Frans, apteker, met Trijn WilckesHavenreuteri physica1-4-00601 pm
794172vGhemmenich, WilhelmusOrganum Aristoteles0-11-00601 pm
795172vBrande, Joannes van denRethorica Aristotelis0-9-00601 pm
796172vPierii, JacobusVitae & mortis compendium0-12-80601 pm
797172vSchotanus junior, Dr.Grammatica Crucii0-18-00601 pm
798172vEverardi, WibrandusReeckenbouck hoochduyts0-3-80601 pm
799172vSiccama, Dr., KJD nominePetrus Apollonius0-3-00601 pm
800172vNoleth, Joannesdrie boecken0-4-00601 pm
801172vEverardi, WibrandusNonni dionysica1-10-00601 pm
802172vPierii, JoannesPostilla Spangenbergii cum socio0-6-80601 pm
803172vSchriver, AntoniusViret cum socio0-17-00601 pm
804173rPavius, AbrahamusJustinus ende Xenophon0-7-00601 pm
805173rCronenburgh, JacobusSleidanus de quatuor summis imperiis cum sociis0-6-00601 pm
806173rAndla, AnchisiadesSchola Lovaniensis0-17-00601 pm
807173rAccronius, VesselusPerionius de senatu romano0-13-00601 pm
808173rPavius, AbrahamusPhregii pedagogia [Joh. Rhenius, Paedagogia sive Methodus institutionis puerilis, Lipsiae 1614, in-8] cum socio0-6-00601 pm
809173rAssen, Justinus abAudomarus Talaeus0-13[?]-00601 pm
810173rGhemmenich, GuilielmusRhetorica Crucii0-14-00601 pm
811173rAcronius, VesselusDavid Chytraeus0-6-80601 pm
812173rArtopoeus, R.Opera Boëtii0-9-00601 pm
813173rAssen, Justinus abSphaera cum socio0-13-00601 pm
814173rBrande, Joannes van denDe usu organum Breueri0-13-00601 pm
815173vBernardi, S., conrectorJoannes Broedaeus0-10-00601 pm
816173vCorn., DominicusQuintilianus cum socio0-2-00601 pm
817173vAcronius, VesselusCiceronis epist.0-12-00601 pm
818173vAndla, AnchisiadesDe re poëtica [Mich.] Neandri [Lipsiae 1592, in-8]0-15-00601 pm
819173vJoannis, JoannesJoachimus Perionius0-10-00601 pm
820173vPierii, JacobusEpistolae Aemilii0-7-80601 pm
821173vBernardi, S., conrectorJoannnes Sturnius cum socio0-8-00601 pm
822173vArtopoeus, R.Arithmetica gallica0-3-00601 pm
823173vHobbii, JoannesVirgilius0-10-00601 pm
824173vNicolai, Aegidius, bij Trijncke Jellii BenedictiAristoteles organum0-16-00601 pm
825173vB[ernardi], S., conrectorSyntagma Bilstenii0-12-00601 pm
826173vJoannis, Joannesdrie franse boeckies0-8-80601 pm
827174rAndla, AnchisiadesGrammatica Phrisclinii0-7-80601 pm
828174rStaackmansdrie Italiaense boecken0-2-40601 pm
829174rPierii, JacobusStatii poemata0-13-00601 pm
830174rKJDPoligraphia Truthenii cum sociis0-7-00601 pm
831174rCornelii, DominicusRami dialectica cum socio0-8-00601 pm
832174rPierii, JacobusPhysica Foxii cum sociis0-9-00601 pm
833174r[Bernardi, Simon,] d'conrectorAretius in Pindarum, Dr. Epeus Adama competerende1-3-80601 pm
834174rPierii, Jacobusvier boecken0-8-80601 pm
835174rTidonis, DanielOpera Aristotelis1-19-00601 pm
836174rCampegius, Eido2 Italiaense boecken0-14-00601 pm
837174vHobbii, JoannesDialectica Libavii cum socio0-10[?]-00601 pm
838174vBrande, Joannes van denCaelius in Philippica cum socio0-19-00601 pm
839174vJoannis, JoannesGrammatica Italica cum socio0-3-00601 pm
840174vFeyconis, HectorCardanus1-0-00601 pm
841174vSomer, DavidDe natura hominis cum sociis0-6-00601 pm
842174vPierii, JacobusCompendium sacrae theologiae cum sociis0-4-00601 pm
843174vBernardi, S., conrectoreenihe ongebondene boecken0-9-00601 pm
844174vStaackmansBocatius italicè0-8-00601 pm
845175rBrande, Philips van denvijff boecken0-3-80601 pm
846175r[Bernardi, S.,] conrectorStatius Papini cum sociis0-18-00601 pm
847175rSibama, BouritiusCicero in Antonium0-6-80601 pm
848175rB[ernardi], S[imon], conrectorOpera Burchii cum sociis0-3-00601 pm
849175rStaackmansRethorica Ciceronis italicè0-3-00601 pm
850175rSchotanus, Dr.Appendix0-4-00601 pm
851175rActum den 1en Junii 1616
852130rDris Augustini ab Adama boeckvercopinghe [1616] op Jacobi dach [= 25 juli]
853130rSteenkist, Gualtherus1 boeckebinders pars0-11-00725
854130rFestus, Rintius1 pars0-8-00725
855130rFestus, Rintius1 pars0-9-00725
856130rFestus, Rintius6 boecken van kleynder waardije0-9-80725
857130rJuckema, Joanneseenighe olde boecken0-7-80725
858130rTyaarda, Sydseenighe olde boecken0-13-40725
859130rEverardi, Vibrandus, met Heinemaeenige boecken0-3-00725
860130rBlocq, Jacobus d', met Abraham Spellier4 mysycq boecken0-10-80725
861130rTammens, Joannes Joannisses boecken0-4-80725
862130rBlocq, Jacobus d'1 boeck0-2-00725
863130rAndla, Anchisiades4 boeckies0-4-120725
864130vSteenkist, Gualtheruseen rest boecken0-3-00725
865130vGerardi, Gerardus, bij Heinemaeenighe boecken0-10-40725
866130vJoannis, Joannes4 boecken0-8-00725
867130vSteenkist, Gualterus9 boecken0-4-00725
868130vAndla, Anchisiadeseenighe boecken0-9-00725
869130vBeetzius, Allardus, met Gerryt Ulbeseenighe boecken0-5-80725
870130vJoannis, Joannes3 boeckies0-3-00725
871130vFestus, Rintius3 boecken0-5-40725
872130vSteenkist, Gualterus4 boecken0-7-80725
873130vHobbe Jelles zone, Joanneseen boeck0-6-80725
874130vJoannis, Joannes5 boecken0-17-00725
875130vBrande, Philips van den5 boecken0-6-80725
876131rHobbes, Joannes1 boeck0-3-00725
877131rJoannis, Wilhelmus, op de Burs5 boecken0-6-80725
878131rMenaldum, Sibrandus6 boecken0-9-80725
879131rAssen, Justinus van, bij H. Doman3 boecken0-2-80725
880131rStaackmans, Guilielmus5 boecken0-2-80725
881131rHardenbergh, Joannes3 boecken0-2-00725
882131rHobbes, Joannes4 boecken0-2-80725
883131rKJD6 boecken0-6-00725
884131rTyaarda, Syds4 boecken0-1-80725
885131rHobbes, Joannes5 boecken0-3-00725
886131rSteenkist, Gualtherus3 boecken0-5-40725
887131rBrande, Philips van den6 boecken0-3-120725
888131vAssen, Justinus ab3 boecken0-6-40725
889131vJoannis, Joannesrest boecken0-4-00725
890131vTyaarda, Syds2 boecken0-2-00725
891131vAndla, Anchisiades3 boecken0-4-00725
892131vAndla, Anchisiades3 boecken0-4-00725
893131vTyaarda, Sydseenighe boecken0-4-40725
894131vJoannis van Buyten, Joannes5 boecken0-2-40725
895131vVilhelmi, Mr. Joannes3 boecken0-6-80725
896131vJoannis Tammens, Joannesdrie boecken0-3-00725
897131vSteenkist, Gualterus7 boecken0-7-40725
898131vHartman, Petrus2 boecken0-2-40725
899132rBrande, Petrus van den5 boecken0-4-80725
900132rKJD5 boecken0-1-80725
901132rSteenkist, Gualterus5 boecken0-6-00725
902132rAndla, Anchisiades2 boecken0-2-80725
903132rIdema, Haio4 boecken0-1-00725
904132rWilhelmi, Mr. Joannes3 boecken0-1-00725
905132rJoannis, Joannes4 boecken0-1-40725
906132rSchotanus, Bernardus2 boecken0-1-120725
907132rSteenkist, Gualtherus4 boecken0-1-120725
908132rJoannis, Theodorus1 boeck0-1-00725
909132rKJD1 boeck0-1-80725
910132rBernardi, Mathaeus4 boecken0-2-80725
911132vKJD3 boecken0-1-80725
912132vSteenkist, Gualterus3 boecken0-2-00725
913132vTyaarda, Sydseenighe olde boecken0-2-80725
914132vHanya, Dr., secretaris5 boecken0-1-40725
915132vHobbis, Joannes1 boeckien0-1-00725
916132vWilhelmi, Mr. Joanneseenige boecken0-3-120725
917132vMorres, Elias4 boecken0-3-80725
918132vBurgh, Franciscus van dereenighe boecken0-3-80725
919132vKJDeenige boecken0-3-00725
920132vSteenkist, Gualteruseenighe boecken0-2-80725
921132vSchotanus, Hendricus, apotheekereenige boecken0-1-40725
922132vWilhelmi, Mr. Joanneseenighe boecken0-2-40725
923133rTyaarda, Syds10 boecken0-1-80725
924133rSteenkist, Gualteruseenighe boecken0-2-80725
925133rJoannis, Joanneseenighe boecken0-1-00725
926133rTyaarda, Sydseenighe boecken0-1-00725
927133rSchotanus, Hendricuseenige boecken0-4-80725
928133rTyaarda, Sydseenighe boecken0-7-80725

>> begin