>> HOMEpage

Leeuwarden 1843 - 10 wijken A t/m K: straatnamen

Samenstelling: M.H.H. Engels, februari 2013

1.
Wijk A van No.1 tot No.288.


Hoeksterend
Hoeksterpad
Voorstreek
Catharinabuurt
Kogelschans
Hoeksterkerkhof
Wijdesteeg
Loodgieterssteeg
Collegiesteeg
Hillemasteeg
Amelandsstraat
Kromme elleboogsteeg
Oude stokerssteeg
Nieuwekade
Baljéebuurt
Hoekster achterom
Korenmetersgloppe
Jan Mutskesteeg
Tuinen
Pijpbakkerssteeg
Schuitmakerssteeg
Koningsstraat
Turfmarkt
2.
Wijk B van No. 1 tot No. 223.


Koningsstraat
Over de Korenmarkt
Over de Kelders
Ciprianussteeg
Korfmakersstraat
Tweebaksmarkt
Turfmarkt
Tuinen
Wijdesteeg
Schipperssteeg
Kloksteeg
Oosterkade
Droevendal
Gedempte Keizersgracht
Ritsumastraat
Galileër Kerkstraat
Driekramerssteeg
Nieuwstraatje
3.
Wijk C van No. 1 tot No. 300.


Korfmakersstraat
Ciprianussteeg
Over de Kelders
Heerestraat
Groentemarkt
Oude Oosterstraat
Tweebaksmarkt
Nieuwstraatje
Kruisstraat
Nieuwe Oosterstraat
Gedempte Keizersgracht
Druifstreek
Keizersgracht
Oosterkade
Blokhuisplein
Nieuweweg
Blokhuissteeg
1e Vermaningsteeg
Weaze
Zwitserswaltje
2e Vermaningsteeg
Ossekop
Uniabuurt
Berlikumermarkt
4.
Wijk D van No. 1 tot No. 179.


Wirdumerdijk
Turfdragersgloppe
Reigerstraat
Weaze
Nauwesteeg
Groentemarkt
Naauw
Nieuwestad
Peperstraat
Ayttasteeg
Oude vermaningsteeg
Hoedenmakerssteeg
Ruiterskwartier
Oude Lombardsteeg
Spoormakerssteeg
Nieuweweg
5.
Wijk E van No. 1 tot No. 417.


Nieuwestad
Ruiterskwartier
Oude Doelesteeg
Struivingspoortje
Wolvesteeg
Messemakerssteeg
Groot Schavernek
Molensteeg
Haniasteeg
Ipe Brouwerssteeg
Bolswardersteeg
Baarsjessteeg
Stokerssteegje
Kastmakerssteeg
Hoedenmakerssteeg
Zaailand
Prins Hendrikstraat
Willemskade
Zuiderstraat
Schoolstraat
Arendsklooster
Achter het klooster
Klein Schavernek
Westerplantage
Torenstraat
Noorderplantage
Boterhoek
Brandjeklooster
Korstbijterssteeg
Oldehoofsterkerkhof
6.
Wijk F van No. 1 tot No. 400.


Nieuwestad
Nieuwesteeg
Burmaniastraat
Kleine Kerkstraat
Muntesteeg
Regenboogsteeg
Grote Kerkstraat
Oldehoofsterkerkhof
Heer Ivostraatje
Doelestraat
Rochebrunesteeg
Bollemanssteeg
Groeneweg
Vonkebuurt
Zalmklooster
Sint Jobsleen
Kalvergloppe
Boterhoek
Oranjeklooster
Zak
Hofstraatje
Kalksteeg
Bagijneklooster
Bagijnestraat
Ruitersteeg
Kaatsbaan
A - B - C


D - E - F


G - H - I


K - L
2021, H(istorisch) C(entrum) L(eeuwarden: wijkkaarten 1843 zonder HCL watermerk (leeuwtjes)! Details plus 1876 >> hieronder.
7.
Wijk G van No. 1 tot No. 243a.


Nieuwestad
Herenwaltje
Weerd
Bagijnestraat
Bagijnesteeg
Raadhuisplein
Raadhuisstraatje
Maria Annastraatje
Sint Jacobsstraat
Hofplein
Sint Anthonystraat
Gouverneursplein
Beijerstraat
Kleine Hoogstraat
Grote Kerkstraat
Pijlsteeg
Schoenmakersperk
Perksteeg
Groeneweg
Tuinsteeg
Perkswaltje
Nauwe gasthuissteeg
Dichte gasthuissteeg
Wijde Gasthuissteeg
8.
Wijk H van No. 1 tot No. 130.


Gouverneursplein
Grote Hoogstraat
Eewal
Minnemastraat
Poststraat
Kelders
Naauw
Sint Jacobsstraat
Klokstraat
9.
Wijk I van No. 1 tot No. 345.


Korenmarkt
Minnemastraat
Eewal
Wortelhaven
Zuupsteeg
Kleine Hoogstraat
Grote Kerkstraat
Bontepapesteeg
Speelmansstraat
Jacobijnerkerkhof
De Modder
Pijlsteeg
Perkstraat
Breedeplaats
Luilekkerland
Nieuweburen
Schoenmakersperk
Wissesdwinger
Prinsentuin
Achter de Witte Hand
Opgang
Bij de Put
Slotmakersstraat
Sacramentsstraat
Voorstreek
10.
Wijk K van No. 1 tot No. 333.


Voorstreek
Sacramentsstraat
Bij de Put
Monnikemuurstraat
Achter de Grote Kerk
Jacobijnerkerkhof
Breedeplaats
Nieuweburen
Poptasteeg
Pottebakkersplaats
Sint Frederikssteeg
Doorgaande steeg
Bargejagerssteeg
Breedstraat
Dokkumerend
Wissesstraat
Wissesdwinger
Opgang
Wissessteeg
Spooksteegje
Vijzelstraat
Noorderweg
           11. (buiten de stadsgracht)
Wijk L van No. 1 tot No. 277.


Grachtswal
Molenpad
Zuidvliet
Ketelsteeg
Pottebakkerssteeg
Gardenierssteeg
Tuinmanssteeg
Haven
Hellingbuurt
Keetwaltje
Cichoreijbuurt
Pietersburen
Poppebuurt
Kleijenburg
Achter de Hoven
Aan de Potmarge
Mariabuurt
Hendriksbuurt
Johannesbuurt
Fabriekssteeg
Keetbuurt
Achter Tulpenburg
Romkeslaan
Tulpenburg
Potmargewal
Zuiderplein
Posthoornsteeg
Keijzersbuurt
Overijsselsestraatweg

Links naar de wijkkaarten (1843 resp. 1876) op de website van het Historisch Centrum Leeuwarden

1843
A - 1843 | B - 1843 | C - 1843 | D - 1843 | E - 1843 | F - 1843 | G - 1843 | H - 1843 | I - 1843 | K - 1843 |
1876 overzicht


A - 1876 | B - 1876 | C - 1876 | D - 1876 | E - 1876 | F - 1876 | G - 1876 | H - 1876 | I - 1876 | K - 1876 | L - 1876 | M - 1876 | N - 1876 | O - 1876

>> begin