LEEUWARDER APOTHEEK

na de Galenisch-Chymiçe manier, in Duits gebragt door F.J. Winter M.D., 1702
+ Register samengestelde geneesmiddelen
Internetbewerking: M.H.H. Engels, juli 2006
>> HOMEpage

A

Abrotonum - Averuit of Averone; de bladeren en toppen

Absinthium vulgare/romanum - Alsem, gemeene/roomse; de bladeren en toppen

Acacia vera - oprechten Acacie; het dikke sap

Acorus / Calamus aromaticus - welriekende Lis; de wortels

Agaricus - Lorkenboom / Campernoelie; het voose uit was

Aerugo / Viride aeris - Spaans groen; het roest van Kooper

Ageratum - Lever balsum; het kruid en de bloemen

Agnus costus - Kuischboom; het zaad

Agrimonia - Ontstoppend kruid; de bladeren en toppen

Alkanna - Alkanat / Blanketwortel; de wortels

Alkekengi / Halicacabi - Krieken over zee; de vruchten

Aloë / het hout Xyloäloës; ook het sap, Aloë van sijn vuyligheden gesuivert, en Aloë Soccotrina of Succotrina, het suiverder sap als de beide voorgaande; en Aloë Lucida, het aldersuiverste sap van allen.

Althea / Bismalva - Heems-wortel; de wortels en bladeren

Alumen plumeum, rupeum/scissile, ustum - pluim Aluin, gemeen Aluin, gebrand Aluin

Amare dulcis / Dulcamare - Alfsranken; de ranken en de stelen

Amber grisea - Amber de Grijs

Ammi - Konings Cumijn; het zaad

Ammoniacum - de Gom Ammoniacum

Amomi - ronde Nagels; het zaad

Amygdale amarae/dulces - bittere/soete Amandelen

Amylum - Stijfsel, Ameldonk

Anethum - Dille; de bladeren en toppies, en het zaad

Angelica - Engel wortel; de wortel

Anguillarum fella; sie jecinora

Anisum - Anijs; het zaad

Anthos - Rosemarein bloemeties

Antimonium/Stibium - Spijs glas

Apium - Juffrouw merk; de wortelen, en het zaad

Aquilegium - Akeley; het zaad

Argentum vivum / Mercurius vivus - Quik of Quiksilver

Aristolochia cava/longa/rotunda - Holwortels; de wortels

Arsenicum - Rottekruid

Artemisia - Bijvoet of St. Jans kruid; de bladeren en toppies

Arum - Kalfs-voet; de wortel

Asarum - Mans Ooiren; de wortel, en bladeren

Aselli/Millepedes - Steen-krobben, Pissebedden, of zeugen

Asparagi - Aspergies; de wortels

Assa foetida/dulcis / Styrax calamita - Duyvels-Drek

Aurantia mala - Orangie Appelen; het geele van de schillen

Auriculae Judae / Fungi Sambuci - Judasooiren

Auxungia Porci - varkensreuzel of -smeer

B

Baccae juniperi/lauri/sambuci - Jenever, Laurier, Vlierbessen of Beyen

Balaustia / Granatorum Sylvestrium Flores - wilde Granaat bloemen

Balsamum Copayvae/Peruvianum - [balsem]

Bardana / Lappa major - Kliffen of Kladden; de wortels en het zaad

Basilicum / Ocymum - Balsem; het kruid

Bdellium

Becabunga - Bekeboom; het kruid

Bezoïn

Betonica - Betony; het kruid en de bloemen

Bezoär Occidentalis/Orientalis - Westindische/Oostindische Bezoar steen

Bismalva of Ibiscus - sie Althea

Bistorta - Hartstong; de wortels en het kruid

Bolus armena & vulgaris - Bolus van Armenien, en gemeene

Borax Veneta of Crysocolla - Goud lijm

Bruscus of Ruscus - steekende Palm; de wortels

Bryonia - wilde wijngaard; de wortels

Bunias / Napus - steek Rapen; het zaad

C

Calamintha - Calement; het kruid

Calamus aromaticus - sie Acorus

Calendula - Gout-bloem; de bloemen

Calx viva - Ongebluschte Kalk

Camphora - Camfer

Cancrorum chelae - sie Chelae cancrorum

Cannabis - Hennip of kennip; het zaad

Cantharides - Spaanse vliegen

Capillus veneris of Adiantum nigrum - Venus of vrouwen hayr; het kruid

Capita Papaveris albi - witte mankoppen: de bol en het zaad

Cappares - Cappers; de bast van de wortel

Cardamomum - Cardemom; het zaad

Carduus benedicus/mariae - gesegende/marien distel; het kruid en het zaad

Carlina - Everwortel; de wortels

Caro viperina/viperarum - het vleesch van d'Adders

Carthamus/Cnicus - bastart Saffraan; het zaad

Carum/Carui - Kerve of Kimmen; het zaad

Cariophylli Aromatici - kruid Nagels

Cassia Cariophyllata - Nage-hout

Cassia fistularis - pijp Kassie

Cassia lignea / Xylocassia - klein Caneel

Castoreum - Beverswijn; de Kullen

Centauri minoris summitates - de toppies met de bloomtjes van Santori

Cera alba/flava - wit/geel wash

Cerussa / Ceruis - lood wit

Ceterach - sie scolopendrium

Chalcitis

Chalybs - Staal

Chamaedrys - Gamanderlein; het kruid

Chamaemelum romanum/vulgare - roomse/gemeene kermillen; de bloemen

Chamaepitys / Iva arthetica - veld-cypres; het kruid

Chelae Cancrorum - Kreefte scheeren

Chelidonium majus - stinkende Gouw; de wortels en het kruid

Chrysocolla - sie Borax

China - Pok- wortel; de wortel

Chinae poma/mala - Appels van China

Ciceres rubri - roode Cicers [erwten]

Cichoreum - Suykerey; de wortels

Cicuta - Scheerling; het kruid

Cituta Palustris / Phellandrium - water Eppe; het kruid

Cinnabaris factitia/nativa - gemaakt/natuirlijk vermelioen

Cinnamomum - Kaneel; de schorsse

Citria/Limones - Citroenen of Limoenen

Cnicus - sie Carthamus

Cocus baphica / Grana chermes - Karmosijn bessen of beyen; het zaad

Colcothar vitrioli - het Doodich overblijfsel van uitgetrokken vitriool; uitgebrand rood clemy

Colocynthis - Coloquint appels

Colophonia - Spijgel-hars

Consolida major / Symphytum - waal-wortel, smeer-wortel; de wortels

Contrajerva - Tegen gift; de wortels

Corallia rubra - rood coraal

Corallina - Coraal mosh

Coriandrum - Koliander; het zaad

Cornu cervi - Harts-hoorn

Costus uterque, scilicet dulcis & amarus - beide soorten van kost of Balsem, namelijk de soete en bittere; de wortels en het kruid

Crocus - Saffraan; de bloem

Cubebae - steert peper

Cucumer - Komkommer; het zaad

Cucurbita - Kauwoerde; het zaad

Cuminum - Comijn; het zaad

Cydonia - Queën; d'Appels en Peeren; en het zaad

Cyperus longus/rotundus - lange/ronde wilde Galega; de wortels

D

Daucus creticus - Vogelnest zaad of Kroonties zaad

Daucus vulgaris - wortel of Peen zaad

Dens leönis / Taraxicon - Paarde of Hengste bloem; de wortels

Diagridium/Scammonium

Dictamnus albus / Fraxinella - leege Essche; de wortels

Dictamnus Creticus - Candish kraamkruid; de bladeren

E

Ebur fossile - den steen Ceratites, die de coleur, effenheit en ook wel de selfstandigheit van yvoor of Elpenbeen heeft, daarom ook gegraven Eenhorn genaamt

Enula campana / Helenium - Alants-wortel; de wortels

Epithymus - Schorft of wrange; het kruid met sijn bloemkens

Eruca - Raket; het zaad

Eryngium - Kruiswortel, duivels Naaygaarn; de wortels

Erysimum - Heesch kruid; het kruid

Eupatorium cannabinum - Hennep baelkens kruid; het kruid

Euphorbium - Sap van Toortse van Peru

F

Fabae - Boontjes; ook het meel

Farfara of Tussilago - Hoef bladeren; het kruid

Fel Taurinum - Osse Gal

Fella Anguillarum - sie jecinora Anguill.

Ficus - Vijgen

Filix - Varen; de wortels

Foeniculum - Venkel; het kruid, de wortels en het zaad

Foenugraecum - Fenegriek; het zaad en het meel

Fraxinella - sie Dictamnus albus

Fumaria / Fumi terra - duyve-Kervel; het zaad

Fungi Sambuci - sie Auriculae Judae

G

Galanga major/minor - Galgang, maag-wortel; de wortels

Galbanum - de gom Galbanum

Galega - Galega; het kruid

Gallae - Galnoten

Genista - Brem; het zaad

Gentiana - Kruyswortel, Gentiaan; de wortel

Gitta chemou / Gutta gamandra / Gutta gambae - Guttegom

Glycyrrhiza of Liquiritia - Kalissy hout of soet hout; de wortels en het sap

Grana kermes - sie Coccus baphica

Grana Paradisi of Cardamomum majus - Grein; het zaad

Granata - Granaat Appel; de bloemen, de korrels; de bast malicorium genaamt, het sap

Granata Sylvestria - wilde Granaat appels; de bloemen, sie Balaestia

Guaejacum / Sanctum - Pokhout

Gummi Arabicum/Animae/Carannae/Elemni/Juniperi/Lacca/Tacamahaca - Arabische ... Jenever ... Lak gom

Gutta gamandra of Gamba - sie Gitta chemou

H

Helenium - sie Enula campana

Helleborus albus/niger - witte/swarte Nies-wortel; de wortel

Hermodactyli - Hartieswortel; de wortels

Hirundinaria/Vincetoxicum - swaluwe wortels; de wortels

Hordeum - Garst; het zaad

Hordeum integrum/mundatum - Heele/gepelde Garst; het zaad en het meel

Hydrolapathum - sie Lapathum aquaticum

Hypericum - Sint Jans kruid; de summitates ofte Topjes

Hyosciamus albus - wit Bilsenkruid; het zaad, dwijl/wijlzaad genaamt, en de bladeren

Hyssopus - Hysop; het kruid

I-J-K

Jalappa - swarte Purgeerwortel of wonderbloemswortel van Peru

Ibiscus - sie Althea

Ichthyocolla - visch-lijm

Jecinora & fella Anguillarum - de Levers en de Gallen uit d'Aalen, exsiccata, opgedroogd

Imperatoria/Ostrutium - Negenkraay of meester wortel; de wortels

Iris florentina - florentijnse Lis; de wortel

Jujubae - borst Pruymen

Juniperus - Jeneverboom; de bast, het hout, de Besien of Beyen

Kermes grana - sie Coccus baphica

Kina Kinae - Koorts-Basten

L

Ladanum - Labdanum; de Gom

Lapathum acutum - wilde Patientje; de wortels

Lapathum aqaticum / Hydrolapathum - water patich; de wortels

Lapis calaminaris/Haematites/Judaïcus - clement steen / Bloed steen / Joden steen

Lappa major - sie Bardana

Lavendula - Lavendel; het kruid en de bloemeties

Laurus - Laurier boom; de bladeren en Bessen of Beyen

Levisticum - Lavas of Lubbestruik; de wortels en het zaad

Lignum Guaïcum / Sanctum - Pok-hout; het hout en de bast

Lignum Nephriticum - Graveel-hout

Lignum Rhodinum - Rosen hout

Lilia alba - witte Lelien; de bollen en bloemen

Lilia convallia - dal Lelien; de bloemeties

Linum - vlas; het zaad, lijn zaad

Liquiritia - sie Glycyrrhiza

Lingua cervina - sie scolopendrium

Lithospermum - sie milium solis

Lumbrici terrestres - Aard wormen

M

Macis - Foelie, moschate bloem

Majorana nobilis - fijne Majelein; het kruid

Mala chinensia - Appels van China

Malicorium - sie Granata

Malva - keessies kruid; het kruid en het zaad

Manna - Man

Marcasita argentea/aurea - silverig wismoet / goudich marcafijt

Margaritae/Uniones - Peerlen

Marrubium/Prassium - Malrouw; het kruid

Mastiche - Mastik

Matricaria - Moeder kruid; de bladeren en bloemen

Mechoäcanna alba - witte Purgeer wortel; de wortels

Melanthium/Nigella - Nardus; het zaad

Melilotus - melote; de bloemen

Melissa - Confeley de grein, Citroen-kruid; het kruid

Menthastrum; het kruid

Mentha crispa - Kruise-munt: het kruid

Mercurius vivus - sie Argentum vivum

Milium solis of Lithospermum - Peerlzaad

Millepedes - sie Aselli

Minium - meny

Moschus - Muscus

Myrrha - Myrre

Myrobalani Citrini - Geele Roo-loops noten

N

Napus - sie Bunias

Nasturtium aquaticum - sie Sisymbrium

Nasturtium hortense/hyemale - Tuinkers / Winterkers; het kruid

Nepeta - Nip; het kruid

Nephriticum lignum - Graveel hout

Nicotiana of Petum - Toebak; de bladeren

Nigella - sie melanthium

Nitrum - Sal Peter

Nuces moschatae / Nuces myristicae unguentariae - Noten moschaat

Nuces vomicae - Kraan-oogen

Nuclei Persicorum - Persik steens korrelen

O

Oculi cancri - Kreeften oogen

Ocymum - sie Basilicum

Olibanum/Thus - witte Wierook

Ononis, Resta bovis - Prang-wortel of Stalkruid; de wortels

Opium - Turx Heul-sap

Opopanax - de gom Opopanax

Orbicularis - Bovist, wolfs veest

Origanum creticum - Orego; het kruid

Origanum vulgare - grove Majelein; het kruid

Ostrutium - sie imperatoria

P

Papaver - Mankoppen, sie Capita &c.

Papaver erraticum / Rhoeados - Kooren Roosen; de bloemen

Passulae majores/minores - Lange Rosijnen / Corenten, Krenten

Pentaphyllum - vijfvinger kruid; de wortels

Petasitis - Pest-wortel; de wortels

Petroselinum - Petersely; de wortels en het zaad

Petum of Tabacum - sie Nicotiana

Petroselinum Macedonicum - Macedonische Peterseli; het zaad

Phellandrium - sie Cicuta palustris

Phu of Valeriana - Speerkruid of Sint Joris kruid; de wortels

Pimpinella - Pimpernel; de wortels en het kruid

Piper album/Brasiliense/longum/nigrum - witte/Brasilische/lange/swarte Peper

Pix navalis - Tar of Teer

Poeonia - Peöenen; de wortel, de bloemen en het zaad

Polypodium quercinum - Eiken varen; de wortels

Poma Chinae - Appels van China

Pompholyx / Nil album - niet of niet-wit

Prassium - sie marrubium

Pruna - Pruymen

Pulmonaria maculata - Longe-kruid; het kruid

Pulegium - Poley; het kruid

Pyrethrum - Bertram; de wortels

R

Raphanus major/sylvestris/rusticanus - Peperwortel, mierkswortel

Resina abietina/Pini - Hars uit Denneboom/Pijnboom

Resta bovis - sie ononis

Rhabarbarum/Rheum - melesoen wortel; de wortels

Rosae rubrae/pallidae - roode / bleeke of Province Roosen: de bloemen

Rosmarinum - Rosemarein; de bladeren, toppies en bloemties, sie Anthos

Rubia tinctorium / Tinctorium - Krappe of meed krappe; de wortels

Ruscus - sie Bruscus

Ruta hortensis - Wijnruit; de bladeren, toppies en het zaad

S

Sabina - Seven-boom of Savel-boom; de groene spruitties en toppjes

Saccharum album/candum/rubrum - witte/Candy/roode Suyker

Sagapenum - de gom

Salvia - Saly of Savy; het kruid en de bloemeties

Sal armoniacum - Sal armoniac

Sal gemmae - gegraven Sout

Sal Petrae - sie Nitrum

Sambucus - vlier; de bast van de wortels, de groene bast onder de grauwe aan de stronk; de bloemen en de bessen of beyen

Sanctum lignum - sie lignum Guaïacum

Sanguis Draconis/Hirci - Draken/Bokke bloed

Santalum citrinum/rubium - geel/rood Sandelhout

Santonicum of Zedeäria - Zever-zaad of worm-kruid; het zaad

Sarcocolla - Vleesch-lijm

Sarsa parilla - vreemde steekende winde; de wortels

Sassafras - Sweet hout: het hout

Saxifraga - Steenbreek; de wortels

Scabiosa - Aposteem kruid; het kruid

Scammonium of Diagridium

Schoenanthum - Kemels of arabisch hooy; de blom

Scorpiones - Schorpioenen

Scorzonera - Adder-kruid; de wortels

Scolopendrium / ceterach / lingua cervina - Herts-tong; het kruid

Scordium - Water-look; het kruid

Scrophularia ; groot speen-kruid; de wortels

Senna - Sene-blaaden; de bladeren

Sepiae os of Spuma maris - Zeeschuym

Serpentaria - Serpents tong; het kruid

Serpyllum - Quendel of wilden Thijm: het kruid

Seseli massiliense - gekronkelde venkel; het zaad

Sevum Hircinum - Bokke vet

Sevum Ovillum - schaape ongel

Siler montanum - Esels komijn of Siler montein; het zaad

Sinapi - mostart

Sisymbrium - sie nasturtium aquaticum

Soldanella - Zee-kool; de bladeren

Solidago Saracenica - Heidens wonderkruid; het kruid

Sperma caeti - wal schot

Spodium ex Ebore - gebrand Yvoor

Spuma maris - sie sepiae os

Staphis agriae - Luys-kruid; het zaad

Stoechas - Vremde Lavendel; de bloemen

Stibium - Antimonium; Spijs-glas

Styrax calamita / Assa dulcis / Styrax liquida - dunne Styrax

Succinum album/flavum - witte/geele Brand-steen

Sulpher - Swavel

Symphytum - sie consolida major

T

Tabacum - sie Nicotiana

Tamarindi - Tamerinden; de vruchten

Tamariscus - Tamaris boom; de bast

Tanacetum - Rein varen of Worm-kruid; het kruid met de bloemen

Taraxicum - sie Dens leönis

Tartarus vini albus - witte Wijn-steen

Teribinthina vulgaris/Veneta - gemeen/Veneets Terpentijn

Terra lemnia - Aarde uit het eyland Lemny

Terra Sigillata alba/rubra witte/roode gesegelde aarde

Testae ovorum calcinatae - Gebrande Eyerschalen

Testiculi callabini in forno exsiccati - Hengste kullen in d'oven gedroogd

Thus - sie olibanum

Thymus - Thijm; het kruid met de bloemen

Tilia - Linde boom; de bloeysels

Tormentilla - Sevenblad-kruid; de wortels

Tragacanthum - Gom dragant

Trifolium aquaticum - Water-drieblad; het kruid

Turbith - Vremde purgerende Heemst; de wortels

Tussilago - sie Farfara

Tutia officinarum / Cadmia graecorum - Oogwit

V-X-Z

Valeriana - sie Phu

Verbascum - Wolle kruid; de bladeren

Verbena - Yser Hart; het kruid

Veronica - Eeren prijs; het kruid

Vincetoxicum - sie Hirundinaria

Violae - Vioele bloemen

Virga aurea - Gulden roede: het kruid

Viride aeris - sie Aerugo

Vitriolum album - witte clemy

Vitriolum romanum/ungaricum - Rooms/Ungers kooperrood

Unicornu marinum - Eenhoorn van Zee-visch

Ungula Alcis - Elants klauw

Uniones - sie Margaritae

Urtica major - kleine barn of brand-Netelen; het zaad en de wortels

Xyloäloës - het hout van Aloë

Xylocassia - sie Cassia lignea

Zedoäria - Zever-wortel; de wortels; het zaad sie Santonicum

Zibettum - Zivet

Zinziber - Gember; de wortels


Register der gecomponeerde en bereide geneesmiddelen in de Leeuwarder Apotheek begrepen

 • Acetum Calendulae
 • Acetum Destillatum
 • Acetum Rosaceum
 • Acetum Rutaceum compositum
 • Alcohol vini
 • Alkahest Glauberi
 • Aloë Absinthites
 • Antimonium diaphoreticum
 • Aqua Anhaltina
 • Aqua ant'-Epileptica
 • Aqua anti-Paralytica
 • Aqua anti-Scorbutica
 • Aqua Cardui benedicti
 • Aqua Centauri minoris
 • Aqua Cerasorum nigrorum composita
 • Aqua Chelydoniae majoris
 • Aqua Cinnamomi
 • Aqua Flavedin. Corticum Aurantiorum
 • Aqua Flavedin. Corticum Citriorum
 • Aqua Florum Lavendulae
 • Aqua Florum Liliorum Convallium
 • Aqua Florum Rorismarini
 • Aqua Florum Tiliae
 • Aqua Foeniculi
 • Aqua Fortis
 • Aqua Hyssopi
 • Aqua Ligni Sassafras
 • Aqua Majoranae
 • Aqua Mastichina
 • Aqua Melissae
 • Aqua Menthae
 • Aqua Petroselini
 • Aqua Pulegii
 • Aqua Rosarum
 • Aqua Rutae
 • Aqua Theriacalis
 • Aqua Vitae composita
 • Aqua Zedoariae composita
 • Asellorum praeparatio
 • Balsamum ant-Apoplecticum
 • Balsamum Stomachicum
 • Balsamum Sulphuris Anisatum
 • Balsamum Juniperinum
 • Balsamum Succinatum
 • Balsamum Sulphuris Terebinthinatum
 • Balsamum Vulnerarium
 • Bezoardicum mineral.
 • Butyrum Antimonii
 • Caro Cydoniorum
 • Cerotum è Cumino
 • Chalybis praeparatio
 • Cinnabaris Antimonii
 • Confectio Alkermes
 • Conserva Absinthii
 • Conserva Anthos.
 • Conserva Florum Calendulae
 • Conserva Florum Salviae
 • Conserva Florum Violarum
 • Conserva Menthae
 • Conserva Rosar. pallidarum
 • Conserva Rosar. rubrarum
 • Coralliorum rubrorum praeparatio
 • Cornu Cervi praeparatio philosophicae
 • Cornu Cervi Ustio
 • Cortices Aurantiorum Condita
 • Cortices Citriorum Condita
 • Crocus Martis adstringens
 • Crosus Martis aperiens
 • Crocus Metallorum
 • Crystalli Tartari
 • Diascordium
 • Electuarium Cholagogum
 • Electuarium Diacatholicum
 • Electuarium Hiecra piera
 • Electuarium Hydagogum
 • Elixir Asthmaticum
 • Elixir Proprietatis
 • Elixir Stomachicum
 • Elixir Vitae
 • Elixir Uterinum
 • Emplastrum vide Cerotum é Cumino
 • Emplastrum Diachylon cum gummi
 • Emplastrum Diapalma
 • Emplastrum Gummi-Croceum
 • Emplastrum è Lapide Calaminari
 • Emplastrum Magnetic. Arsenicale
 • Emplastrum Mercuriale
 • Emplastrum de Sapone
 • Emplastrum Stichticum
 • Emplastrum Stomachicum
 • Extractum Absinthii
 • Extractum Cardui Benedicti
 • Extractum Opii
 • Extractum Helenii
 • Extractum Gentianae
 • Extractum Hellebori nigri
 • Extractum Rhabarberi
 • Flores Benzoin.
 • Flores Salis armoniaci
 • Lapidis Calaminaris praeparatio
 • Lapis medicamentosus
 • Liquor myrrhae
 • Liquor Salis nitri fixi
 • Lumbricorum praeparatio
 • Magisterium Guttae Gambae
 • Magnes arsenicalis
 • Margaritarum praeparatio
 • Mel Rosarum
 • Mercurius Praecipitatus albus
 • Mercurius Praecipitatus ruber
 • Mercurius Sublimatus corrosivus
 • Mercurius Sublimatus dulcis
 • Nitrum Antimoniatum
 • Nuces moschathe conditae
 • Oculorum Cancri praeparatio
 • Oleum Absinthii per destillationem
 • Oleum Absinthii per infusionem
 • Oleum Amygdalarum dulcium
 • Oleum Anisi
 • Oleum Baccarum juniperi
 • Oleum Carminativum
 • Oleum Carui
 • Oleum Caryophyllorum
 • Oleum Castorei compositum
 • Oleum Chamaemeli per destillationem
 • Oleum Chamaemeli per infusionem
 • Oleum Cinnamomi
 • Oleum Cornu Cervi foetidum
 • Oleum Corticum Aurantiorum
 • Oleum Corticum Citriorum
 • Oleum Cumini
 • Oleum Carui
 • Oleum Foeniculi
 • Oleum Hyperici
 • Oleum Lavendulae
 • Oleum Laurinum
 • Oleum Ligni Rhodii
 • Oleum Macis
 • Oleum Majoranae
 • Oleum Mastichis
 • Oleum Mentae
 • Oleum Nervinum
 • Oleum Nucis moschatae
 • Oleum Origani cretici
 • Oleum Ovorum
 • Oleum Palmae
 • Oleum Petrae
 • Oleum Rorismarini
 • Oleum Rutae
 • Oleum Sabimae
 • Oleum Scorpionum
 • Oleum Spicae
 • Oleum Stomachicum
 • Oleum Succini albi
 • Oleum Terebinthinae
 • Oleum Terrae
 • Oleum Vitrioli
 • Pilulae Cachecticae
 • Pilulae Polychrestae
 • Pilulae Ruffi
 • Pilulae de Styrace
 • Plumbi Ustio
 • Praeparatio Asellorum
 • Praeparatio Chalybis
 • Praeparatio Corallorum rubrorum
 • Praeparatio Cornu Cervi
 • Praeparatio Lapidis Calaminaris
 • Praeparatio Lumbricorum
 • Praeparatio Margarittarum
 • Praeparatio Oculorum Cancrorum
 • Praeparatio Scammonii
 • Praeparatio Tutiae
 • Pulvis è Chelis Cancrorum compositus
 • Pulvis Dianthos
 • Pulvis Liberans
 • Pulvis Panchymagogus
 • Pulvis Sternutatorius
 • Pulvis ad Suffitum
 • Pulvis ad Vermes
 • Radices Calami aromatici conditae
 • Radices Enulae Campanae conditae
 • Radices Eryngii conditae
 • Radices Zingiberis conditae
 • Resina Agarici
 • Resina Guajaci
 • Resina Jalappae
 • Resina Scammonii
 • Rob. Juniperinum
 • Rob. Sambucinum
 • Ruptorium commune
 • Sal Absinthii
 • Sal Cardui benedicti
 • Sal Febrifugum
 • Sal Fixum Tartari
 • Sal Nitri fixi
 • Sal Prunellae
 • Sal Saturni
 • Sal Scordii
 • Sal Stiptitum fabarum
 • Sal Volatile Cornu Cervi
 • Sal Volatile Lumbricorum
 • Sal Volatile Succini
 • Scammonii praeparatio
 • Spiritus Aromatico oleosus
 • Spiritus Baccarum Sambuci
 • Spiritus Cardiacus
 • Spiritus Carminativus
 • Spiritus Cochleariae
 • Spiritus Cornu Cervi
 • Spiritus Levistici
 • Spiritus Lumbricorum
 • Spiritus Matricalis
 • Spiritus Nitri dulcis carminativus
 • Spiritus Nitri simplex
 • Spiritus Salis armoniaci
 • Spiritus Salis dulcis
 • Spiritus Salis siplex
 • Spiritus Vini camphoratus
 • Spiritus Vini rectificatus
 • Spiritus Vini Tartarisatus
 • Syrupus carminativus
 • Syrupus Cochleariae compositus
 • Syrupus Papaveris albi
 • Syrupus Pectoralis
 • Syrupus quinque Radicum
 • Syrupus de Rheo
 • Syrupus Foliorum Sennae
 • Syrupus è Succo Cardui benedicti
 • Syrupus è Succo Papaveris erratici
 • Syrupus Violarum
 • Tabellae purgantes
 • Tartarus Chalybeatus
 • Tartarus Emeticus
 • Tartarus Nitratus
 • Tartarus Solubilis
 • Tartarus Vitriolatus
 • Theriaca
 • Tinctura Alexipharmaca
 • Tinctura anti Nephritica
 • Tinctura Castorei
 • Tinctura Catechu.
 • Tinctura Catharctica
 • Tinctura Cinnamomi
 • Tinctura Croci
 • Tinctura Gummi laccae
 • Tinctura Kinae Kinae
 • Tinctura Ligni Colubruni
 • Tinctura Martis
 • Tinctura Opii
 • Tinctura Mirrhae
 • Tinctura Regia
 • Tinctura Succini
 • Tinctura Tartari
 • Tinctura Theriacis
 • Trochisci Alhandal.
 • Trochisci Albi Rhasi
 • Trochisci Bechici albi
 • Trochisci Bech. Nigri
 • Trochisci de Myrrha
 • Trochisci Odoriferi
 • Tutiae praeparatio
 • Vitriolum Martis
 • Vitrum Antimonii
 • Unguentum Album Camphoratum
 • Unguentum ad Ambusta
 • Unguentum Basilicon
 • Unguentum Desiccativum rubrum
 • Unguentum Digestivum
 • Unguentum Emolliens
 • Unguentum ad Flatus
 • Unguentum Fuscum
 • Unguentum Odoriferum
 • Unguentum ad Scabiem
 • Unguentum Vermes
 • Unguentum Ustio cornu cervi
 • Unguentum Plumbi

>> begin