>> HOMEpage

Album amicorum van
Solinus [= Tjalling] en Aggaeus
van Sixma

Bron: Glasgow University Library Sp Coll S.M. 658.1
Internetuitgave: M.H.H. Engels, juli 2024
In: Hadriani Iunij medici Emblemata, ad D. Arnoldum Cobelium. : Eiusdem Aenigmatum libellus, ad D. Arnoldum Rosenbergum. Antuerpiae, : Ex officina Christophori Plantini., M. D. LXV. [idibus Maij] [i.e. 15 Mei 1565].
De nummers slaan op foto's gemaakt door Carla van de Puttelaar
Het album is herbonden in een perkamenten band; waarvoor het boekblok is bijgesneden en op snee gekarteld.
• Rechts uitgelijnde afbeeldingen van wapens kunnen via rechtsklik groter bekeken worden op nieuw tabblad.
Solinus a [= Tjalling van] Sixma werd 1580 grietman van Barradeel; hij overleed 1599. Aggaeus [= Agge] van Sixma (1636-1699) was een kleinzoon van Tajalling; hij studeerde rechten in Franeker en Frankrijk, was van 1677 tot 1684 raadsheer in het Hof van Friesland en bekleedde vervolgens bestuursfuncties.
Provenance of S.M. 658.1: Sir William Stirling Maxwell, 9th baronet, (1818-1878), art historian and collector: his engraved booklabel "Emblems Keir" printed in red on rear pastedown; Stirling Maxwell's shelfmarks "44C" in pencil on rear free endpaper and "I8" in pencil on front free endpaper; source unknown. Sir John Stirling Maxwell, 10th baronet, (1866-1956), Sir William's son: armorial bookplate on front pastedown. Bequeathed a portion of the Stirling Maxwell library to University of Glasgow Library in 1956 (received in 1958). University of Glasgow: Sir John Stirling Maxwell's bequest, 1956 (received in 1958).
Binding of S.M. 658.1: Scotland, late 19th century(?) green goatskin with triple gold fillet border and spine tooled with gold crown fleurons, author, title and date. Gold-tooled turn-ins and green marbled endpapers. Gold tooled stamp in lower turn-in of front inside board: "Grieve - Edinb".


002
Vita mortalium umbra.
G. B. M. [= Gott behüte mich]
Ornatissimo Iuveni D. Solino
à Sijxma, amico suo non
vulgari, scripsit Viglius
ab Holdinga. Lovanij
octavo idus Februarij.
Anno redemptionis domini n[ostri?] B[eati?]
1571

007
In homines pios bene con-
feruntur beneficija.
Haec in perpetuam sui me-
moriam amico et conterraneo
suo D. Solino De Sixma scri-
bebat Werpius Iuckema phrisi-
us Spirae a[nn]o 1570
extra Iactum

010
Sapiensioris consilium segni
est sapientia
Hec in perpetuam sui memo-
riam amico et conterraneo D.
Solino De Sixma s[c]ri-
bebat Serapio Albada phriseus
Spierae a[nn]o 1570
Ne sero sapias
[andere hand:] obijt in Germania superiori
a[nn]o 1573

011
[Grieks]
1 Tim. 6.
Sis pius, atque tua contentus vini-
to sorte.
Haec in perpetu[u]m amicitiae sym-
bolum scripsit nobili adolesce[n]ti
Solino Syxma Frisio Andreas
Hagius Frisius. Heydelbergae
anno 1570, 13 . Maij, pridie
Pentecostes

018

A. G. D. E. [= Allein Gott die Ehre, of: Anfang gedenk das End']
Vitus A Camminga Phrisius
amicitiae ergo Salingo A Sixema
hec tua insignia fieri fecit. A[nn]o 15..
Lovanij

022

Cuius pudebit, pigeat.
Duco A Dekema nobilitate morumque probitat
ornato iuveni Solino A Syxma suae
prosapiae insignia in perpetuam sui memoriam
depingi curavit pridie calendas Aprilis
Anno salutis 1571
Lovanij

026

Munera crede mihi placant hominesque deosque
placatur donis Iupiter ipse datis
Nil virtute prius
Nobili modestoque iuveni Solino de Sixma
amico suo singulari in perpetuam amicitiae
memoriam haec scripsit insigniaque sua
pingi curavit Sixtus de Moccama
Lovanij 1571 14 aprilis

030
Nobili et docti adolescenti in per-
petuam memoriam et amico suo singu-
lari haec scripsit insigniaque sua depingi
curavit Johannes Scharp Anno 1571
Lovanij Solino à Sixma.

035
Ratione duce comite experientia
Nobili pariter, ac honesto Juveni D.
Solino à Syxma amico suo longe charissimo
haes sua patria insignia pingi curavit
Lovanij mensis Junij die quarto anno a
Redempto mundo millesi[m]o quingentesimo septin-
gesimo primo
Jacobus Ronssch[?]

037
Aen. 12.
Multa dies variusque labor mutabi-
lis aevi.
Rettulit in melius, multos alter-
na revisens
Lusit, et in solido rursus Fortuna lo-
cavit.
[Vgl. Virgil, Aeneid, 11.425-7, "multa dies variique [printed as 'variusque' in early modern editions] labor mutabilis aevi / rettulit in melius, multos alterna revisens / lusit et in solido rursus Fortuna locavit": "De tijd en de veranderende arbeid van de eeuwen hebben veel dingen hersteld; en het lot heeft ze, na vele grillige veranderingen, op vaste grond geplaatst (Vergilius)".]

Ornatiss. iuveni D. Solyno a Syxma
C. Gemma in perpetuam Μνημο-
συνον
[afgesneden] Lovani[j]
Inscribent is Cornelius Gemma, zoon van Gemma Frisius

043

Homerus Feytzma datum
Coloniae agrippinae 1592,
Jan. 19.

048

Ut vivas vigila.
Multis animi corporisque dotib[us] insinguiter
praedito iuveni Solyno a Sixma in
perpetuam amiciciae memoriam scribebat
pingique curabat Petrus Iongma
Duaco
Anno 1571 13o Augusti
Trabaiar y mourir

051
Nobili ac honesti iuveni Solino
de Sixma haec ad perpetuam sui
memoriam scribebat Thomas
Vibrandi Leoverdiensis Phrysius
20 July, Anno 1571 Duaci.
Vulgus amicitias utilitate probat.

054
Ornatissimo ac ingenuo asolescenti,
Solino à Sixma, Frisio, suo contu-
bernali, initae iam notitiae atque ami-
citiae ergô, discedenti tanquam perpetui
mnemosyni symbolum hoc scripsit
Adamus Knouffius Morsaeus
Art. et Medic. doctor. Coloniae,
XIII. Calend. Februarij, 1573.
[Grieks]

069
Audentes fortuna iuvabit
[den moedigen helpt het geluk; wie waagt, die wint]
Nobili ac docto preclaro, optimoque adolescenti
Solino a Sixma amico suo quam familiari
scribebat Antonius a Doornick in perpetuam
rei memoriam. Lovanij

076
Virtus vim vincit
Aylva

Ornatissimo ac nobili iuveni Solino
a Sixma cognato suo in signum
perpetuae amicitiae haec pingi curavit
A[nn]o 1571 idibus octobris. Douaci
Cattuacorum.
Ulpius Ab Aelva

082
Symb. Nobilitas sola e[st] atque unica
virtus.
Conspectioris iudicii Nobilique genere
nato Juveni Aggaeo à Sixma
tam domesticae familiaritatis
ergo, quam in perpetuae amicitiae
tesseram, insignia sua hic apponit
Fredericus à Schuren, Gelrus.
Steinfurti,
Anno 1654.
Stylo Juliano, 17 Novembr.

086
Nihil est amabilius virtute, nihil
quod magis alliciat homines ad
diligendum, quippe cum propter
virtutem, eos etiam, quos nun-
quam vidimus, quodammodo dili-
gamus.
In pignus integrrrimi affectus
hac Nobilis atque Ingenui Ju-
venis Aggaei â Sixma honori
adjeci
Steenfurti
18 Febr. 1655
Cispinaeus .liae Pr.

091
---- ut ameris amabilis esto.
Ingenuo et gente et mente Nobi-
lissimo Juveni Aggaeo à Sixma
in aeternam amicitiae memoriam
subscripsit
Laurentius Hoorn
Ams[t]elredamensis
Steinfurti 8 Kal. Martij Anno 1655.

096
Nobilissimo Doctissimoque Viro
juveni Domino Aggaeo à Sixma
in perpetuam suae amicitiae tes-
seram scripsit Johannes Elling-
haus Lippiu[s]
Westphalus.
Volenti nihil diffici-
le.
Vivere disce: Mori disce: heus tu, vi-
vere recte
Disce: Mori recte disce: beatus eris.

099
Nobilitatis stemmate Clarissimo, nec
minori Virtutum, quam honestarum
artium insignijs condecorato Juveni,
Aggaeo a Sixma, hanc memoriae
perpetuaeque humilitatis tesseram
abeunti donavit Steinfurti.
Lubbertus Reiners ..wenhusio Westph.
[Grieks]
Gen. 22. 8.
Dominus providebit [Hebreeuws]
Optimo ex cunctis virtute paratur amicus.
Anno a nato Christo[!] 1655.

101
Desine Maledicere malefacta
ne cognoscas tua
Bocquinus Gravius Haec
scribebat amicitiae ergo Solino
a Syxma, a[nn[o 1570 15
Mart. Francofurti
ad Moenum
Scio quod nescio

107
Mors, ultima linea, rerum.
Nobili ac honesto iuveni Solino de Sixma
hec ad perpetuam sui memoriam pinxi
Lubbertus Lewe Groningensis
Anno 1576

132
Nobilissimo et doctissimo Domino Solino A
Sixma in sui nunquam intermorituram
memoriam Duaci scribebat Tarquinius
Ruardi Frisius Anno 1571 Mense Julio
Vive memor lethi fugit hora
[Vgl. Persius, satire 5; Leef indachtig de dood, het uur vliedt.]

150
In Nomine Domini
Indien ghij sucket een aerdich paer
Soo geeft de Maecht drie seven iaer
de jongman seven boven dien
en groetse dan voor echtelien
een weynich meer ofte min
dat maeckt een eerlick
huisghesin
Feyo van
Aylva

154
ff. lib. ij. tit. ij: Ulp.
Quod quisque juris in alium statuit
Ipse eodem jure utatur.
Nulla est certior formula, per
qua[m] cognoscas utrum aequum an
iniquu[m] sit, quod petitur[us] vel
pronu[n]tiaturus es, qua[m] si et[iam] p[er]-
sona tua primu[m] metiaris, nu[m]
velis in te hoc jus exerceri, q[uo]d
in aliu[m] decernis, aut decerni
p[ro]curas, et sic alijs facias, que[m]ad[modu]m ve-
lis tibi fieri.
Godt Vertrau
Daruf Bau
Nobilissimo et Doct. Juveni
D. Solino A Sixma scribebat
Foxius Posthusius Frisius
Heidelbergae 4o Id[u]s Mai A[nn]o 1570
Vive ut post vivas

159
[Hebreeuws]
Nobili ac docto Iuveni D.
Solino à Sixma haec in
sui memoriam scribebat
Ioh. Bartholdus à Roder-
wold Frisius a[nn]o 1570
8 Martij, Heidelbergae.

161
Facti non iuris ignorantia homine[m]
excusat.
Haec in perpetuam memoria[m] sui
amico suo Solino à Syxma
scribebat Theodorus Foegel-
sanck Frisius, Heydelbergae
4. Idus Decemb. a[nn]o 1569.
Cessit Victoria Victis.

164
Servetur Iustitia & periat mundus.
Haec in perpetuam sui memoriam
amico & conterraneo suo D. Solino
De Sixma scribebat T. Wilhelmus
Fockaeus Phrisius Spirae Nemetu[m]
a[nn]o 1570.
Omnia in Christo.

167
[Hebreeuws]
[Arabisch]
[Grieks]

Virtute et genere nobili ado-
lescenti D. Solino à Syxma
in perpetuum amicitiae signum
scripsit
Michael Loeffenius Trevir[ensis].

187
[3 regels doorgehaald, onleesbaar gemaakt]
Melius nihil esse potest q[uam] fidus amicus
Qui tua damna suo leniat officio
foedera contraxere simul mendicus uterque
cum claudo solidae caecus amicitiae
Claudo caecus ait collo gestabere nostro
rettulit hic, oculis caece regere meis
Alta superborum fugitat penetralia regu[m],
inque casa concors paupere regnat amor.
[Vgl. Epigram van Thomas More: 32.
ON TWO BEGGARS, ONE LAME, ONE BLIND
There's nothing more expedient than a trusted friend,
The sort who’d recoup your losses by his service.
Together two beggars formed bonds
Of real friendship – a blind man with a lame.
The blind man to the lame says: "You'll ride on my shoulders."
He replied: "By my eyes will you be guided, blind friend."
From lofty courts of proud kings love flees,
For in the pauper's hut, requited love is king.
]
R.....
rosaru[m] .....
.....
Les jeux les fe[m]mes et vin friant [= friand]
font l'ho[mm]e povre [= pauvre] tout en riant
C. 5.
[Vgl. Cats: Regels voor de Huys-houdinge in Spreucken, Spreeck-woorden en gedichten
Rakende de onderlinge plichten tusschen man en wijf:
Le jeu, la femme et le vin friant {etc.]
]

192
Den 9 Maart 1667 sterf Juffrouw Eibertje van
Ammama huisvrouw van de old capt. Jr. Sera-
pius van Dixtra alhier met Sicco, Fenneke en
Aegje van Dixtra haar drie kinderen begraven.

193
Den 21 December 1693 sterf de Heer Adigerus
Adius oud Gedep[uteer]de Staat van Vriesland en
Burgemeester der stad Sloten.
NB Deese wapens en letters sijn gehouwen
op de steen. dog 't wapen met de
vier geteekende vierkanten waarvan
2 met sterren en 2 met Angelier-
bloemen geteekent is 't wapen van
Adius boven of neffens 't graf in de
kerk van Husum hangende

198
[wapen van Ameland >]

221
[rood etiket met tekst EMBLEMS KEIR voorafgegaan door potloodaantekening 44 E]

Glasgow University Library Sp Coll S.M. 658.2

[Solinus/Tjalling van Sixma]
wapens vader Tjalling van Sixma en moeder Bauck Poppama/Poppema [= Popma]


Syboldis ab Aylva Frisius f. D.
AETATIS SVAE 19 A 1571
Syboldus ab Aelua Frisius


Hoep lijdens troest [= Hoop doet leven]


mint met maet
soeckt niet veel
[= bemint met mate, begeert niet veel]


mint met maet
Tiberius Wittus Heutema hec sua insignia
studioso iuveni D. Solino a Syxma in sui nunqua[m]
intermorituram amicitiam scribere atq[ue] pingere
curavit, Lovanij 1570 29 septembris

>> begin