>> HOME

Adresboekje
van protestantsche Kooplieden, winkeliers, enz.
te Leeuwarden
[Gedrukt bij J.R. Miedema, 1857]

Gedigitaliseerd door M.H.H. Engels, januari 2008

>> alfabetisch op naam >> alfabetisch op straat

Aardappelverkoopers
Bateles, D. M. van
Bikbergen, J.
Buren, J. van
Katje, C.
Loo, H. van
Marinus, A.
Meulen, H. van der
Poelstra, D. A.
Riedhorst, L.
Swart, Jan
Swart, Jacob
Swart, D.
Swart, R. J.
Tuinen, E. van
Vries, C. de
Wiemers, D.
Camstraburen
Koemarkt
Ewal
Nieuweburen
Waeze
Camstraburen
Sacramentstraat
Vliet
de Heer-Ivo-straat
Dockumer-end
Vijversbuurt
Kleine Kerkstraat
Grachtswal
Muntjemuurstraat
Grachtswal
Droevendal
Apothekers
Asman, A. O. Swalue
Beintema, W.
Bloembergen, E.
Borgrink, J. C.
Brouwer PKz., P. K.
Draaisma & v. Valkenburg
Geerts, P.
Haverschmidt, N. T.
Harinxma, J. C. H. van
Hoogmei, M. B.
Kuipers, A. P. H.
Noë, P.
Plantenga, F.
Riedel, J. A.
Risselada, Wed. P.
Tuinen, E. van
Tuinen
Wirdumerdijk
over de Kelders
bij de Kettingbrug
bij de voormalige Vischmarkt
bij de Brol
DucoMartenapijp
Dubbelde Pijp
Nieuweburen
bij de Amelandspijp
Naauw
Deinumer Zuipmarkt
Nieuwestad
Sint Jacobstraat
Tuinen
Nieuwestad
Architecten (Zie Bouwmeesters)
Baardscheerders
Elzer, S.
Dalen, van
Groothelm, E.
Jong, P. de
Kant, C. de
Kant, W. de
Klaazen, C.
Klaazen
Landsheer, G.
Landsheer, H.
Maurer, J. P.
Manier Cz., J.
Okel, J. D.
Semler, J. R.
Vastenhout
Wesbonk, D.
Wesbonk, J.
Sacramentstraat
Hofstraatje
Vliet
bij de Nieuweburen
Dubbeldepijp
Nieuweburen
Grachtswal
Peperstraat
Tuinen
Oosterkade
Ruiterskwartier
Slotemakerstraat
Vijversbuurt
Vallaat
Perkswaltje
bij de voormalige Vrouwenpoort
Wirdumerdijk
Balansmakers
Welles, J. J.
Zelle, J. van Slooten
Meelbrug
Sint Jacobstraat
Beddewinkels
Adama, W. van Temmen   
Feddema. K.
Marcus, J.
Tulp, S.
Walstra, P. W.     
over de Kelders
Naauw
over de Kelders
Meelbrug
over de Korenmarkt
Beeldhouwers
Jannsen, J. A.
Riemersma, L.
Sauerland, L.
Nieuweburen
Korfmakerstraat
Bollemansteeg
Behangers
Gramsma, R.
Harts, J.
Heide, L. van der
Keulen, H. van
Smeding, S. E.
Smeding, J.
Swarts
Ulzen, L.
Vastenhout
Venendal, H.
Zurk, P. van
Bollemansteeg
Korfmakerstraat
Eewal
Groeneweg
Slotemakerstraat
Tweebaksmarkt
Heerestraat
Bolswardersteeg
Perkswaltje
Vliet
Groote Hoogstraat
Besteedsters
Teffer, Minke
Jansma, Marijke
Kruisstraat
Ritske Boelema Gasthuis
Blikslagers
Adriani, B.
Bruin, P. A. de
Balkstra, A.
Reinbergen, E.
Ros, A. J.
Kelders
Vliet
Zaailand
Bagijnestraat
Kelders
Boekbinders
Beitsma, P.
Beeling, W.
Bretschneider, C. B.
Burggraaff Jr., Wed. P.
Collard, H. Lensing
Dauzon, G.
Harmenzon, H.
Hilarius, J.
Meursinge, V.
Plet, A.
Roukema, K.
Veer, Wed. J. van der
Zeehuizen, J. K.
Poststraat
Beijerstraat
Kleine Kerkstraat
bij de Wortelhaven
Bagijnestraat
Nieuwesteeg
bij de Groote Kerk
Weerdt
Wirdumerdijk
Ewal
Hofstraatje
Sint Jacobstraat
Groote Hoogstraat
Boekdrukkers
Bosch, Wed. M. van den
Hosbach J.Cz., E.
Meindersma Wz., D.
Meursinge, V.
Miedema, J. R.
Schierbeek, L.
Suringar, G. T. N.
Vries, M. de
bij de voormalige Vischmarkt
Nieuweburen
Ewal
Wirdumerdijk
voormalige Vrouwenpoort
Ewal
Kelders
klein Schavernek
Boekhandelaars
Beeling, W.
Borgrink, Gebrs.
Bloemsma, J.
Brouwer, J. W.
Burggraaff Jr., Wed. P.
Dijkstra, L.
Eekhoff, W.
Hilarius, J.
Kuipers, H.
Meindersma Wz., D.
Meursinge, V.
Noë Lz., C.
Otterloo, A. W. G. van
Proost, U.
Schierbeek, L.
Suringar, G. T. N.
Swarts, J.
Veer, Weduwe J. van der
Zeehuizen, J. K.
Beijerstraat
bij de Korfmakerspijp
Poststraat
bij de Waag
bij de Wortelhaven
Vliet
Wirdumerdijk
Weerdt
lange Pijp
Ewal
Wirdumerdijk
Nieuwestad
Sint Jacobstraat
voormalige Vischmarkt
Ewal
Kelders
Groote Hoogstraat
Sint Jacobstraat
Groote Hoogstraat
Bontwerkers
Mei, N. LeNieuwestad
Borduur- en Gaaswinkels
Adels, J. W.
Assen, Weduwe F. van
Waal, A. de
Ottema
Hillebrand, E.
bij de Brol
Korenmarkt
Koningstraat
Ewal
Minnemastraat
Bouwmeesters
Douma, J.
Kijlstra, E.
Romein, T.
Stoett, F.
Vliet
Grachtswal
voormalige Hoeksterpoort
Groote Kerkstraat
Brillenverkooper en Brillenslijper
Huizinga, F. T.       Tontjespijp
Broodbakkers
Bakker, B. J.
Broek, F. Y. van den
Dijkstra, J. H.
Dijkstra, D.
Folkertsma, Gebroeders
Fortuin, Wed. J. H.
Frantsen, S.
Jong, J. K. de
Kuipers, J. E.
Kuipers, G. J.
Kuipers, O.
Kuipers, B. L.
Kruger, B.
Meindersma, M.
Meindersma, W.
Meindersma, J.
Meindersma, B.
Molenaar, B.
Nicolai, R.
Siderius, G. W.
Toens, S.
Toens, H.
Ubbens, D.
Ven, M. van der
Wieringa, H. S.
Ypes Pz., Y.
Ypes, P.
Zee, J. van der
over de Galileërkerk
Nieuweburen
bij de Brol
Nieuweburen
Droevendal
Groote Hoogstraat
Amelandspijp
Vleeschmarkt
Sint Jacobstraat
bij de Waag
Groote Kerkstraat
Put
bij 't Groot Schavernek
Hoeksterend
Korfmakerspijp
Amelandspijp
Vliet
Kleine Kerkstraat
Groote Hoogstraat
Weerdt
Waeze
bij de voormalige Vrouwenpoort
Tuinen
Kleine Kerkstraat
Nieuweburen
DucoMartenapijp
bij de voormalige Vischmarkt
Kleine Hoogstraat
Bierverkoopers
Buwalda, J.
Kuipers, B.
Meeter Az., A.
Meulen, Y. van der
Schmidt, G. W.
Schmitz, W. L.
Sint Jacobstraat
Weerdt
Put
Vliet (tevens Brouwer)
Tuinen
Vleeschm. (tevens Brouwer)
Buskruidverkoopers
Borgrink, H.
Reijnders, I.
Welles, J. J.
Wielen, J. van der
Kelders
Voormalige Vischmarkt
bij de Meelbrug
Nieuwestad
Cement-Molenaars
Dirks, J.
Gorter, T. O.
Meulen, G. H. van der
Schoonlingen, J. Faber
Zeper, J.
Vliet
Droevendal
Korenmarkt
Zwitserswaltje
Nieuweburen
Chicoreifabrijkanten
Hoijer, C. W. J.
Mesdag, E. Roos van
Ter Horst, Gebroeders
Zuidvliet
Camstraburen
Olde Galileën
Chirurgijns
Dam, J. van
Dam Jr., J. van
Kramer, G.
Rijkens , J. A.
Meursinge, H.  
Wijndels, H. D.
De vier eerstgenoemden zijn tevens Vroedmeesters
Weerdt
Kelders
Tuinen
Waeze
Groote Kerkstraat
Naauw
Chocoladefabriekanten
Goud, A.
Habbema, D.
Schilkampen
Korenmarkt
Commissionairs of Makelaars
Amoraal, C. M.
Eelkema, T. J.
Eelkema, J.
Flieringa, H.
Gerbers, W.
Hof, T.
Hof, J. A.
Jong, B. H. de
Kuipers, J. G.
Reerink, G. J.
Roukes, Weduwe F.
Schmidt, J. F.
Schmidt, J. H.
Schmidt, H.
Soodt, P. A.
Swarts, J. J.
Vries, O. de
Ybes, J. Y.
Wijbrandi, P.
Waeze
Vliet
Vliet
Vliet
Potmargewal
Grachtswal
Grachtswal
bij de Nieuweburen
Droevendal
bij de dubbelde Pijp
Grachtswal
Vliet
Vliet
Vliet
bij de Waag
Vliet
Bagijnestraat
Tuinen
Vliet
Corchettenmakers
Bretschneider, Gezusters     
Waal, A. de                    
Naauw
Koningstraat
Droogisten
Beintema, W.
Plantenga, F.
Wirdumerdijk
bij de Waag
Franjemakers (zie Passementwerkers)
Fruit- en Zoutevisch-winkels
Soodt, B.           
Werf, Wed. A. van der
Wiarda, T.          
Sint Jacobstraat
Kelders
Dubbelde Pijp
Galanterie- en Glaswerk-winkels
Haagen, J. van
Hamstra, W.
Huizinga, F. T.
Postma, S. P.
Weerdt
Nieuwestad
bij de Tontjepijp
Breedstraat
Geelgieters
Veenstra, F. S.Groote Kerkstraat
Gestverkoopers
Feenstra, J.
Wigersma, F.
Ypes, C. J.
Amelandspijp
Oosterstraat
Bagijnestraat
Goud- en Zilversmeden
Adama, H.
Adama, P.
Attema, D.
Assen, H. van
Bolman, J.
Cabboes, P. R.
Feddema, K.
Feenstra, J.
Feenstra, H.
Heide, J. W. v.d.
Hoogmei, J. B.
Jansen, H. J.
Jansen, J.
Keikes, T. A.
Lam, A. D.
Kas, W. A.
Reijnders, R.
Veenstra, J. en D.
Nieuwestad
Ossekop
Waeze
Naauw
over de Kelders
Kleine Kerkstraat
Naauw
hoek van 't Naauw
Heerestraat
Wijde steeg
voormalige Vischmarkt
Slotemakersstraat
DucoMartenapijp
Hof
Kleine Hoogstraat
Vijversbuurt
voormalige Vrouwenpoort
Schavernek
Graveurs
Everaarts, A.
Keikes, T. A.
bij de Groote Kerk
Hof
Groenteverkoopers
Glas, F. P.
Jouwersma, Weduwe
Lubberts, G.
Bagijnestraat
Oosterstraat
voormalige Vischmarkt
Grutters
Barneveld, A.
Feenstra, T. W.
Gorter, O. O.
Gorter, C. G.
Reerink, G. J.
Swart, J.
Talsma, W. J.
Wybrandi, H. Blok
Nieuwestad
Meelbrug
Waeze
bij de voormalige Vischmarkt
Dubbelde Pijp
Hoeksterend
Vliet
Vliet
Haarsnijders, Kappers en Paruikmakers
Groenouw, J. J.
Proost, J. en U.
Kleine Hoogstraat
Weerdt
Handschoenmakers
BischofferVleeschmarkt
Hoeden- en Pettenwinkels
Coets, J.
Coets, D.
Coets, P.
Nijland, H. A.
Wigersma, S.
Wigersma, H.
Zelle, C.
Kelders
Naauw
Nieuwestad
Wirdumerdijk
voormalige Vischmarkt
Naauw
Kelders
Horologiemakers
Cammenga, J.
Cammenga, P.
Cammenga Jr., P.
Feenstra, J.
Goljenboom, E. G.
Looze, G. de
Tuinen, A. J. van
Feenstra, J.
Wirdumerdijk
bij de voormalige Vischmarkt
Hoeksterend
hoek van 't Naauw
Groote Hoogstraat
Wirdumerdijk
Nieuwestad
Meelbrug
Houtkoopers
Bontjema, E.
Driezum, Wed. D. E. van
Heide, J. van der
Romein, J. P.
Romein, J.
Vliet
Nieuwestad
Nieuwestad
Camstraburen
Olde Galileën
Hoveniers
Berg, H. van den
Brink, G.
Brink, R. K.
Hornstra, P. G.
Jongstra, G.
Ruiter, J. de
Grachtswal
achter de Hoven
Romkeslaan
achter de Hoven
Vijversbuurt
aan 't Cambuursterpad
Instrument- en Geweermakers
Beers, G. J.
Becker, Wed. C.
Welles, J. J.
Oosterstraat
Peperstraat
Meelbrug
Ivoordraaijers

Heringa, E.
Heringa, H.
Huizinga, F. T.
bij 't Stads Weeshuis
Waeze
bij de Tontjepijp
Kaarsenmakers
Gorter, G. O.
Nijsloot, M.
Ruitenschild, J. R.
Tuinen
Waeze
Hoeksterend
Kaaswinkels
Ferwerda, J.
Feenstra, J.
Schat, D. J.
Sluis, Wed. P. van der
Romkeslaan
bij de Amelandspijp
Groote Hoogstraat
bij 't Stads Weeshuis
Kalkbranders
Kromzigt, P. J.
Zeper, J.
Vijversbuurt
Nieuweburen
Kassiers en Effectenhandelaars
Bloembergen, R. en A.
Gratama, A.
Mispelblom Beijer, J. E.
Rengers, R. H. S. G. J. van Burmania baron
Werff, J. van der
Nieuwestad
Tweebaksmarkt
Put
Groote Kerkstraat
Nieuweburen
Kinderspeelgoed en Kramerijen
Postma, S. P.Breedstraat
Kleermakers en Lakenwinkels
Belkum, P. van
Elsenga, E.
Gillebaart, F.
Haan, F. de
Jansen, W. A.
Kam, P. van der
Kink, J.
Klebach, H.
Le Mei, N.
Loo, S. van
Plantenga, P. en O.
Puist, J. C.
Ringnalda, J.
Sprietsma
Stoffels, B.
Sybouts en Albarda
Tönjes, E. F.
Treklof, F.
Groote Kerkstraat
Koningstraat
Bagijnestraat
Waeze
Groote Hoogstraat
Breedstraat
Turfmarkt
Driekramersteeg
Nieuwestad
Groote Kerkstraat
Deinumer Zuipmarkt
Ruiterskwartier
Groote Kerkstraat
Amelandspijp
Wirdumerdijk
Korenmarkt
Kettingbrug
Turfmarkt
Knoopmakers
Dijk, L. van
Menage, G.
Mulder, Weduwe
Minnemastraat
Ewal
bij de Korfmakerspijp
Koek- en Banketbakkers
Beintema, A.
Boer, M. D. de
Kuipers, J. G.
Lam, H.
Lon, D. J. van
Meulen, P. L. van der
Oetzes, J. K.
Oolgaard, P. J.
Pater, J.
Sisseren, W. F. G. L. van
Tuininga
Wigersma, T.
Wijbrandi Hz., C.
Ypma, W. J.
Amelandspijp
Nieuwestad
over de Kelders
Nieuwestad
bij de Brol
over de Kelders
Sint Jacobstraat
Groote Hoogstraat
bij de voormalige Vrouwenpoort
Wirdumerdijk
Breedstraat
Naauw
Hoeksterend
Wirdumerdijk
Koffijhuishouders
Bardet, J.
Buwalda, J. J.
Dijkstra, R. J.
Groen, J.
Koe, G. de
Swildens, J.
over de Korenmarkt
Sint Jacobstraat
hoek Wirdumerdijk
Stadstuin
Zaailand
Wirdumerdijk
Koperslagers
Hempenius, P. J.
Welles, J. J.
Zelle, J. van Slooten
Ewal
Meelbrug
Sint Jacobstraat
Korfmakers
Riethorst, C.
Peperstraat
Kruideniers
Asperen. J. C. A. van, alléén grossier
Assen, F. E. van
Bakker, A. Murray
Bateles, M. H. van
Blok, firma Jurjen
Bokma, S.
Bokma de Brunger, J. J.
Compaan, J. A.
Cuperus, N.
Djurrema, K.
Dijk, G. Eekma van
Dijkstra, J. W.
Eisinga, K. G., alléén grossier
Goot, J. S. van der
Gorter, G. O.
Greidanus, T.
Greidanus, J. N.
Groot, P. P. de
Grosjean, F.
Gijswijt, M.
Haan, Y. de
Haan Jz., F. de
Haan, W. de
Habbema, D.
Henneman, B.
Hilarius, J.
Hoekstein, J.
Hommes, G. H.
Hommes, C.
Jong Wz., A. de
Jong, B. H. de
Kate, G. ten
Meeter, Az., A.
Meulen, Y. van der
Meijer, R. J.
Nijdam, R.
Nijsloot, M.
Ottema, O.
Pietersen, H. J
Plantenga Tz., B.
Reerink, G. J.
Reerink, D.
Stienstra, O.
Taconis, Gebroeders
Vos, M.
Wierda, W.
Wijbrandi, K.
Wijbrandt, K. Tigler
Wijbrandi Hz., Jentje
Wijngaarden, D.
Yssel, J. van
Zijlstra, A.
bij de Wortelhaven
bij de voormalige Vischmarkt
hoek van de Sacramentstraat
Vliet
Tuinen
bij de lange Pijp
Vleeschmarkt
Naauw
Groote Kerkstraat
Vliet
Kleine Hoogstraat
Wirdumerdijk
Klokstraat
bij de Waag
Tuinen
Tweebaksmarkt
Groote Kerkstraat
Sint Jacobstraat
Potmargewal
Vliet
Dubbelde Pijp
Vliet
bij de Brol
Korenmarkt
bij de voormalige Hoeksterpoort
Berlikumermarkt
bij de voormalige Vrouwenpoort
Tuinen
Nieuwestad
Groote Kerkstraat
bij de Nieuweturen
Sint Jacobstraat
Put
Vliet
bij de DucoMartenapijp
Schoenmakersperk
Waeze
over de Korenmarkt
Berlikumermarkt
Tuinen
Dubbelde Pijp
Berlikumermarkt
Vliet
bij de Amelandspijp
Nieuwestad
Vliet
bij de Brol
bij de Amelandspijp
Kelders
achter de Waag
bij de voormalige Vrouwenpoort
bij de Brol
Kuipers
Banda, Wed. R. J.
Banda, D.
Hardorf, M.
Moezelaar, H.
Noordhoff, H.
Renger, J.
Veer, D. Y. van der
Weerdt, P. van der
Vliet
Vliet
Vliet
Hoeksterend
Schoenmakersperk
Nieuweburen
Vliet
Cypriaansteeg
Lantaarnmakers
Adriani, B.
Balkstra, A.
Bruin, P. A. de
Reinbergen, H.
Ros, A. J.
Kelders
Zaailand
Vliet
Bagijnestraat
Kelders
Leerverkoopers
Aalderink, A.
Schoonlingen, A. Faber
Schoonlingen, J. Faber
Tulp, H.
Vliet
onder de Lindeboom
Kelders
Olde Galileën
Likeuren en Sterke Dranken
Buwalda, J.
Dijkstra, J.
Greidanus, T.
Greidanus, J.
Hoekstein, J.
Jong Wz., A. de
Jong, B. H. de
Kammen, O. en S. van
Meeter Az., A.
Meijer, R. J.
Nauta, R. D.
Roos, J. W.
Ruitenschild, J. R.
Santée, R. Bloembergen
Smeding, T.
Yssel, J. van
Zijlstra Jr., A.
Sint Jacobstraat
Vliet
Tweebaksmarkt
Groote Kerkstraat
bij de voormalige Vrouwenpoort
Groote Kerkstraat
bij de Nieuweburen
Tuinen
Put
bij de DucoMartenapijp
bij de voormalige Vrouwenpoort
Peperstraat
bij de voormalige Hoeksterpoort
achter de Waag
Wirdumerdijk
bij de voormalige Vrouwenpoort
bij de Brol
Logementhouders en Herbergiers
Bikbergen, J.
Boermans, F.
Crop, Wed. F. K.
Elzenga, K.
Feddes, G.
Hooft, A. G.
Jong, Wed. J. K. de
Kastelein, E. M.
Knierum, B.
Koe, F. de
Post, Weduwe R.
Schaap, D. B.
Schaap, H.
Struiks, W. G. F
Wesbonk, J.
Witteveen, C.
Koemarkt
bij de voormalige Hoeksterpoort
groot Schavernek
groot Schavernek
buiten de voormalige Wirdumerpoort
Korfmakerspijp
Wirdumerdijk
bij de voormalige Hoeksterpoort
Sint Jacobstraat
buiten de voormalige Vrouwenpoort
buiten de voormalige Wirdumerpoort
hoek van Camstraburen
Koemarkt
groot Schavernek
Wirdumerdijk
groot Schavernek
Loodgieters
Boomsma, A. D.
Bom, J. T.
Maurer, J. C.
Schat, D. J.
Kelders
Kettingsbrug
Waeze
Groote Hoogstraat
Lijmzieders
Heijmans, H. Beekkerk
Wijbrandi, H.
Vliet
Vliet
Manufacturiers
Assen, A. van
Boer, H. A. de
Gorter, L.
Marcus, J.
Plantenga, P. en O.
Sijbouts en Albarda
bij de voormalige Vischmarkt
Wirdumerdijk
bij de voormalige Vrouwenpoort
bij de Korfmakerspijp
Deinumer Zuipmarkt
Korenmarkt
Mattenverkoopers
Schuurmans, M.
Smit, W.
Visser, Weduwe E.
over de Kelders
Kleine Kerkstraat
in een schip op de Waeze
Medicinae Doctoren
Adama, H. *
Bruin, Lobrij de *
Faille, J. M. Baart de la
Faille, M. J. Baart de la *
Huber, U. J. *
Meursinge, A.
Rijkens, J. A. *
Schreuder, O. *
Swart, W.
Simon, J. E. *
Wartena, A. H. *
De met een * gemerkten zijn tevens Verloskundigen
Weerdt
bij de Amelandspijp
Korfmakerstraat
Groote Kerkstraat
Groote Kerkstraat
Kleine Kerkstraat
Waeze
Tweebaksmarkt
Turfmarkt
Waeze
Weerdt
Messenmakers
Bekker, Wed. C.
Peperstraat
Meubelmakers
Antonius, F.
Beukers, J.
Broek, J. H. van den
Bruining, J.
Hillebrand, J. A.
Hillebrand, A.
Jongbloed, T. M.
Meeter, K.
Plet, J.
Plet, W. C.
Reichwage, W. F.
Schuurhof, M.
Smeding, E. M.
Vlietstra, T.
Vogel, J. H.
Wouda, C.
Zelle, A.
bij de Korfmakerspijp
Pijlsteeg
Ewal
Tuinen
Vleeschmarkt
Poststraat
Groote Hoogstraat
Kleine Hoogstraat
Vleeschmarkt
Naauw
bij 't Stadhuis
Groote Hoogstraat
bij de dubbelde Pijp
Slotemakerstraat
onder de Lindeboom
Nieuwestad
over de Korenmarkt
Modemaaksters en Naaisters
Barends, M.
Berg, A. van den
Buis, Gezusters
Sitinga - van der Kam
Miedema, J. P.
Nijgh, Wed. C.
Ottema, J.
Otterloo,A. van
Roukes, Wed. F.
Tuinema, J.
Veen, van der
Waal, P. de
Wigersma, E.
Wilkeshuis - Selhorst
Wijnants, J.
Kleine Kerkstraat
Sint Jacobstraat
Naauw
hoek van de Breedstraat
Wirdumerdijk
Heerenwaltje
naast de Fransche kerk
Sint Jacobstraat
Grachtswal
Heerenwaltje
over de Galileër kerk
Weerdt
Oosterstraat
Minnemastraat
Groote Hoogstraat
Molenmakers
Bonstra, J.
Bosch, A. G.
Vliet
Vliet
Muziek-Onderwijzers
Frank, R. J.
Greijdanus, Y. P.
Haan, R. E. de
Hillebrand, J. A.
Land, Mejuffer
Sartorius, J. J. W.
Sinnema, K.
Smeding, H.
Suringbroek, N.
Tadema, Mejuffer
Put
Vleeschmarkt
Tuinen
Minnemastraat
Korenmarkt
Klokstraat
Schoenmakersperk
Peperstraat
Groote Hoogstraat
Groote Hoogstraat
Olijslagers
Dirks, N. J.
Dijkstra, O. J.
Gorter, T. O.
Meulen, G. H. v.d.
Nolledes, J.
Sijbouts en Albarda
Vries, H. K. de
Wijbrandi, K. T.
Zuidvliet
Zuidvliet
Droevendal
Korenmarkt
Camstraburen
Korenmarkt
Turfmarkt
Amelandspijp
Orgel- en Piano-makers
Dam, Gebroeders van
Hardorf, W.
Schulze, H.
Grachtswal
bij de Waag
bij de Waag
Papieren (Grossiers in)
Andreas, J. NautaTuinen
Panbakkers (Dak)
Bakker, G. G.
Ter Horst, Gebroeders
Eewal
Olde Galileën
Passementwerkers
Noorderbroek, H.Bollemansteeg
Pel-Molenaars
Gorter, O. O.
Wijbrandi, K.
Waeze
Brol
Patent-Olijfabrijkanten
Boer, S. Bokma de
Gorter, G. O.
Gorter, T. O.
Nauta, R. D.
Reerink, D.
Roos, J. W.
Riedel, J. A.
bij de lange Pijp
Tuinen
Droevendal
bij de voormalige Vrouwenpoort
Berlikumermarkt
Peperstraat
Sint Jacobstraat
Poeliers
Adema, T.
Asperen, P. van
Coets, J.
Kam, G. van der
Nijland, H. A.
Werff, J. D. v.d.
Beijerstraat
Klokstraat
Kelders
bij de Ossekop
Wirdumerdijk
Weerdt
Porcelein- en Aardewerk-winkels
Bos, K. T. van den
Dorama, T. R.
Dorama, R.
Hamstra, W.
Huizinga, F. T.
Miedema, E.
Visser, G.
Walstra, P. W.
Vliet
Olde Gallieën
Vliet
bij de lange Pijp
bij de Tontjepijp
Vliet
Wirdumerdijk
over de Korenmarkt
Pottebakkers
Dorama, T. R.
Dorama, R.
Miedema, E.
Olde Galileën
Vliet
Vliet
Rijtuig-Verhuurders
Dijkstra, R. J.
Koe, G. A. de
Koe, F. de
Schaap, D. B.
Schaap, H.
in de Os, hoek van de Wirdumerdijk
Zaailand
bij de voormalige Vrouwenpoort
Camstraburen
Ruiterskwartier
Rijtuig- en Wagenmakers
Hettema, C.
Hoo, F. de
buiten de voormalige Wirdumerpoort
buiten de voormalige Hoeksterpoort
Rijtuig-Schilders
Greidanus, J.
Harts, J.
Munsterman, J.
Eewal
Korfmakersstraat
Ruiterskwartier
Schilders en Teekenmeesters
Eernstman, T.
Martin, [Albert]
Matthijssen, Mejuffer
Menage, J. S.
Wicheren, J. J. G. van
Breedstraat
Groote Hoogstraat
Eewal
Minnemastraat
bij de Waag
Schoen- en Laarsenmakers
Boekelman, F.
Brugman, J. H.
Burg, J.
Edinga, L. J.
Kreger, G.
Kreger, J.
Leverland, G.
Ruiter, J. de
Sterkenburg, J. W.
Treklof, D.
Vries, J. de
Wiarda, T.
Groote Hoogstraat
Torenstraat
Kleine Kerkstraat
Nieuweburen
Zak
Galileër Kerkstraat
Turfmarkt
bij de dubbelde Pijp
Bagijnestraat
Sint Jacobstraat
Korfmakerstraat
bij de dubbelde Pijp
Schoorsteenvegers
Vries, B. deBlokhuissteeg
Schuijer-Winkels
Aurich, H. van
Koopal, C. M.
Colmjon, P.
Driesum, E. van
Driesum, D. van
Jong, H. de
Kuik, H. van
Nanta, R. D.
Nijsloot, A.
Pruis, W.
Schreinhout
Schuurmans, M. J.
Smeding, T.
Winkler, L.
Wesbonk
Waeze
bij de dubbelde Pijp
Kelders
Nieuwestad
bij de voormalige Vischmarkt
Keizersgracht
Speelmanstraat
bij de voormalige Vrouwenpoort
naast de Fransche kerk
Grachtswal
Ossekop
bij de Brol
Wirdumerdijk
Nieuwestad
Muntjemuurstraat
Sigarenmakers
Haan, W. de
Kuipers Az., J.
Plantenga, B.
Taconis, Gebrs.
Tulp, W.
bij de Brol
Turfmarkt
Tuinen
bij de Amelandspijp
Peperstraat
Smeden, Kagchel- en Slotenmakers
Benneken, J. K., tevens hoefsmid
Beers, G. J.
Bokma, S. C., tevens hoefsmid
Calsbeek, Weduwe
Duijsen, C. van
Hempenius, P. J.
Heijinga, H. H., tevens hoefsmid
Hoekstra, J.
Hosbach, W.
Hosbach, L.
Jonkman, J., tevens brandkastmaker
Koning, P., tevens hoefsmid
Kroes, J. A.
Kniepstra, H.
Meijer, H. J., tevens hoefsmid
Roggenberg, A. H., tevens hoefsmid
Switters, J. W.
Stöcker, D. C., tevens hoefsmid
Terwée
Velkers, T. F.
Welles, J. J.
Wielen, J. van der
Olde Galileën
Oosterstraat
bij de voormalige Hoeksterpoort
Vliet
Vleeschmarkt
Eewal
Koemarkt
Ossekop
bij de Brol
Vliet
Ruiterskwartier
Waeze
Krommejat
Breedstraat
Waeze
voormalige Vrouwenpoort
Sacramentstraat
Kleine Kerkstraat
bij de Westerkerk
Grachtswal
bij de Meelbrug
Nieuwestad
Snuiffabrijkanten
Haan, W. de
Mennes, Weduwe E.
Plantenga, B.
Tulp, W.
bij de Brol
bij de Galileërkerk
Tuinen
Peperstraat
Spiegel- en Lijstenmakers
Hillebrand, J. A.
Hillebrand, A. A.
Plet, J.
Plet, W. C.
Wouda, C.
Vleeschmarkt
Poststraat
Vleeschmarkt
Naauw
Nieuwestad
Steenhouwers
Singels, A.
Wielen, A. van der
Olde Galileën
bij de voormalige Vrouwenpoort
Steendrukkers
Keikes, T. A.
Schierbeek, L.
Zeehuizen, J. K.
Keizersgracht
Eewal
Groote Hoogstraat
Steenkolen-verkoopers
Bisschop, E. C.
Lojenga, R. F.
Reijnders, I.
Amelandspijp
Vliet
voormalige Vischmarkt
Steenkoopers
Dirks, J.
Schoonlingen, J. Faber
Simon, Waller
Wijbrandi, J.
Zeper, J.
Vliet
Zwitserswaltje
bij de dubbelde Pijp
Waeze
Nieuweburen
Stroohoedenwinkels
Bakker - Plantenga
Berg, A. van den
Buijs, Gezusters
Dorenbosch, B.
Gramsma
Smidt, A. B.
Groote Hoogstraat
St. Jacobstraat
Naauw
Wirdumerdijk
Eewal
Tuinen
Stukadoors
Martens, J. E.
Werf, Andries v.d.
Wouda, C.
hoek van de Oosterstraat
Muntjemuurstraat
Nieuwestad
Taanderij
Pruis, W.
Reijenga, W. J.
Vergonet, F. J.
Grachtswal
Vliet
Vliet
Tabaksfabriekanten
Blok, firma J.
Goot, J. S. van der
Gorter, G. O.
Gijswijt, M. J.
Haan, Y. de
Haan, W. de
Haan Jz., F. de
Hartkamp, J. R.
Oltema, O.
Plantenga, B.
Taconis, Gebr.
Veen, F. J. van der
Wijbrandi, K. T.
Tuinen
bij de Waag
Tuinen
Vliet
Dubbelde Pijp
bij de Brol
Vliet
Vliet
Korfmakerspijp
Tuinen
Amelandspijp
lange Pijp
Amelandspijp
Tapijt- en Vloerkleeden (Mag. van)
Assen, A. vanvoormalige Vischmarkt
Teerverkoopers
Houtsma, A. D.
Meulen, J. van der
Pruis, W.
Tuinen
bij de voormalige Hoeksterpoort
Grachtswal
Timmerlieden
Bartles, J.
Bosch, A. G.
Broersma, R.
Brouwer, Y.
Dikkeschei, S.
Feenstra, W.
Fellinga, F. B.
Frankema, K. J.
Frankema, M.
Graaf, R. de
Groen, J. J.
Grosjean, H. C.
Grosjean, F.
Hamer, A.
Haaksma, S.
Heide, F. van der
Horst, J. van der
Kamminga, C. J.
Keizer, J. H.
Keizer, H.
Loot, J. W.
Meijer, H.
Meijer, Frederik
Meijer, Folkert
Pieterson, A.
Pieterson, B.
Plet, Johs.
Postma, D. M.
Pruis, N.
Ruitenschild, J. R.
Rijfkogel, L.
Sauerland, L.
Soeting, A.
Soeting, G.
Stoett, H. R.
Stoett, J. P.
Vonk, J.
Droevendal
Vliet
Breedeplaats
Minnemastraat
Droevendal
Heerenwaltje
Groote Kerkstraat
Burmaniastraat
bezijden het Stads-Ziekenhuis
Zaailand
Stadstuin
Beijerstraat
Potmargewal
Turfmarkt
Minnemastraat.
achter de groote kerk
Doelestraat
Berlikumermarkt
Zaailand
Vliet
bij de voormalige Hoeksterpoort
Koemarkt
groot Schavernek
bezijden Amicitia
Tuinen
Eewal
bij 't Stads-ziekenhuis
Kleine Kerkstraat
Droevendal
Muntjemuurstraat
Tuinen
Bollemanssteeg
Turfmarkt
Poststraat
Zak
Heerestraat
Put
Tinnegieters
Adriani, A.
Lubach, Weduwe S.
Tuinen
bij de Korfmakersstraat
Touwwinkels
Meulen, B. van der
Meulen, J. van der
Poortman, K.
Pruis, W.
Visser, Wed. F.
Zwolsman, A.
groot Schavernek
bij de voormalige Hoeksterpoort
Wirdumerdijk
Grachtswal
Tuinen
Nieuwestad
Tuinzaden-verkoopers
Brink, R. K.
Lubberts, G.
Voordewind, A.
Romkes-laan
bij de voormalige Vischmarkt
Zaailand
Verlakkers
Adriani, B.
Balkstra, A.
Lubach, Wed. S.
Oosterhuis, J. R.
Reinbergen, E.
Ros, A. J.
Kelders
Zaailand
Korfmakerspijp
Bollemansteeg
Bagijnestraat
Kelders
Verfwaren-Verkoopers
Buuren, H. van
Hoogmei, M. B.
Koopal, C. M.
Suringar, P. J.
Winkler, L.
Waeze
bij de Amelandspijp
bij de dubbelde Pijp
Galileër Kerkstraat
Nieuwestad
Verwerijen (Blaauw)
Hopman, E.
Pater, H.
Zaailand
Schoenmakersperk
Verwers (Huis)
Berger, J.
Broers, C. G.
Buuren, H. van
Cammenga, M.
Dorenbosch, B.
Druten, J. van
Eernstman, T.
Gerzee, H.
Greidanus, J.
Harts, J.
Hilarius, J.
Kijlstra, J.
Loo, H. van
Luppens, H.
Mennes, H.
Munsterman, J.
Schmidt, H.
Sjerps, W. R.
Stoffels, T.
Veen, P. W. van den
Wal, G. J. van der
Weijer, P. S.
Wink, S.
Wolda, W.
bij de voormalige Vrouwenpoort
Vliet
Waeze
Nieuweburen
Wirdumerdijk
Kleine Hoogstraat
Breedstraat
Keizersgracht
Ewal
Korfmakerstraat
Heerestraat
Noordvliet
Waeze
Groote Kerkstraat
Sint Jacobstraat
Ruiterskwartier
Poststraat
Nieuwesteeg
Wirdumerdijk
Grachtswal
Nieuweburen
Vliet
IJvobrouwersteeg
bij de Amelandspijp
Vigilantehouders
Dijkstra, R. J.
Klinkenberg, J. H.
Schaap, H.
Werf, J. van der
Westra, G. W.
Zwaan, J. van der
in de Os, hoek van de Wirdumerdijk
Beijerstraat
Ruiterskwartier
Heerestraat
bij de Ossekop
Burmianiastraat
Vleeschhouwers
Baan, Weduwe v.d.
Bekker, A.
Bottenga, L. O.
Dijkstra, D.
Vellinga, P.
Miedema, B.
Span, W.
Vries, J. de
Vries, N. P. de
Vries, J. A. de
Vries, A. S. de
Vries, Jac. de
Wees, K. van der
Zijlstra, H. G.
Tuinen
Nieuwesteeg
Breedstraat
Sint Jacobstraat
Groote Hoogstraat
Poststraat
Vliet
Dubbelde Pijp
Groote Hoogstraat
Vliet
Kleine Kerkstraat
Vliet
Kleine Kerkstraat
hoek van de Breedstraat
Vuurwerkmakers
Schuurmans, M. J.bij de Brol
Wieldraaijers
Driezum, E. van
Slouerhoff, J.
Wielinga, T.
Nieuwestad
bij de voormalige Hoeksterpoort
Sacramentstraat
Wolkammers en Garenverkoopers
Boorsma, J.
Brinkhuis, E.
Cammenga, T.
Groot, P. P. de
Groot Jr., P. de
Kesteren, R. van
Zelle, C.
bij de voormalige Vrouwenpoort
Nieuwestad
bij de voormalige Vischmarkt
Sint Jacobstraat
Breedzijde van de Nieuwestad
Keizersgracht
Kelders
Wijnkoopers
Asperen, J. C. A. van
Borgrink, J. C.
Buwalda, J.
Eizenga, K. G.
Greidanus, T.
Haverschmidt, N. T.
Jong Wz., A. de
Kammen, O. en S. van
Meeter Az., A.
Menalda, A.
Pater, J. G.
Pater Jr., J. G.
Roos, J. W.
Smeding, T.
Wijbrandi, J.
Yssel, J. van
Zijlstra Jr., A.
bij de Wortelhaven
achter de Waag
Sint Jacobstraat
Klokstraat
Tweebaksmarkt
Dubbeldepijp
Groote Kerkstraat
Tuinen
Put
Groote Kerkstraat
Groote Kerkstraat
Nieuweburen
Peperstraat
Wirdumerdijk
Waeze
bij de voormalige Vrouwenpoort
bij de Brol
IJzerwinkelwaren en IJzerverkoopers
Bisschop, E. C.
Borgrink, H.
Hosbach, W.
Lojenga, R. F.
Reijnders, I.
Welles, J.
Wielen, J. van der
bij de Amelandspijp
Kelders
bij de Brol
Vliet
bij de voormalige Vischmarkt
bij de Meelbrug
Nieuwestad
Zadelmakers
Jansen, W. F.
Jurritsma, F.
Klerk, P.
Meijer, J.
Stuurhaan, J. R.
Weidema, J.
Weber, W.
Wirdumerdijk
Oldegalileën
Sacramentstraat
bij de Koemarkt
buiten de voormalige Vrouwenpoort
Burmaniastraat
bij de voormalige Vrouwenpoort
Zeepzieders
Dijksta, D. Hamerster
Vries, H. K. de
Zeper, D.
Nieuweburen
Turfmarkt
Deinumer Zuipmarkt
Zeilmakers
Pruis, W.
Reijenga, W. J.
Visser, Wed. F.
Grachtswal
Vliet
Tuinen
Zoutzieders
Frantzen, S.Amelandspijp
alfabetisch op NAAM

>> begin

Adama, H. Nieuwestad goud- en zilversm.
Adama, H. * Weerdt Medic. Doct.
Adama, P. Ossekop goud- en zilversm.
Adama, W. van Temmen over de Kelders beddew.
Adels, J. W. bij de Brol borduur- en gaasw.
Adema, T. Beijerstraat poel.
Adriani, A. Tuinen tinneg.
Adriani, B. Kelders blikslag.
Adriani, B. Kelders lantaarnm.
Adriani, B. Kelders verlak.
Amoraal, C. M. Waeze commision.
Andreas, J. Nauta Tuinen papier.
Antonius, F. bij de Korfmakerspijp meubelm.
Asman, A. O. Swalue Tuinen apoth.
Asperen, J. C. A. van bij de Wortelhaven wijnk.
Asperen, P. van Klokstraat poel.
Asperen. J. C. A. van, alléén grossier bij de Wortelhaven kruiden.
Assen, A. van bij de voormalige Vischmarkt manufact.
Assen, A. van voormalige Vischmarkt tapijt- en vloerkl.
Assen, F. E. van bij de voormalige Vischmarkt kruiden.
Assen, H. van Naauw goud- en zilversm.
Assen, Weduwe F. van Korenmarkt borduur- en gaasw.
Attema, D. Waeze goud- en zilversm.
Aurich, H. van Waeze schuijer-w.
Baan, Weduwe v.d. Tuinen vleeschh.
Bakker - Plantenga Groote Hoogstraat stroohoedenw.
Bakker, A. Murray hoek van de Sacramentstraat kruiden.
Bakker, B. J. over de Galileërkerk broodb.
Bakker, G. G. Eewal panbakk.
Balkstra, A. Zaailand blikslag.
Balkstra, A. Zaailand lantaarnm.
Balkstra, A. Zaailand verlak.
Banda, D. Vliet kuip.
Banda, Wed. R. J. Vliet kuip.
Bardet, J. over de Korenmarkt koffijhuish.
Barends, M. Kleine Kerkstraat modem.
Barneveld, A. Nieuwestad grutt.
Bartles, J. Droevendal timmerl.
Bateles, D. M. van Camstraburen aardappelverk.
Bateles, M. H. van Vliet kruiden.
Becker, Wed. C. Peperstraat instrument- en geweerm.
Beeling, W. Beijerstraat boekb.
Beeling, W. Beijerstraat boekhand.
Beers, G. J. Oosterstraat instrument- en geweerm.
Beers, G. J. Oosterstraat smeden, kagchel- en slotenm.
Beintema, A. Amelandspijp koek- en banketb.
Beintema, W. Wirdumerdijk apoth.
Beintema, W. Wirdumerdijk droogist.
Beitsma, P. Poststraat boekb.
Bekker, A. Nieuwesteeg vleeschh.
Bekker, Wed. C. Peperstraat messenm.
Belkum, P. van Groote Kerkstraat kleerm.
Benneken, J. K., tevens hoefsmid Olde Galileën smeden, kagchel- en slotenm.
Berg, A. van den Sint Jacobstraat modem.
Berg, A. van den St. Jacobstraat stroohoedenw.
Berg, H. van den Grachtswal hoven.
Berger, J. bij de voormalige Vrouwenpoort verwers
Beukers, J. Pijlsteeg meubelm.
Bikbergen, J. Koemarkt aardappelverk.
Bikbergen, J. Koemarkt logementh.
Bischoffer Vleeschmarkt handschoenm.
Bisschop, E. C. Amelandspijp steenkolen-verk.
Bisschop, E. C. bij de Amelandspijp ijzerw.
Bloembergen, E. over de Kelders apoth.
Bloembergen, R. en A. Nieuwestad kassiers en effectenh.
Bloemsma, J. Poststraat boekhand.
Blok, firma J. Tuinen tabaksfabr.
Blok, firma Jurjen Tuinen kruiden.
Boekelman, F. Groote Hoogstraat schoen- en laarsenm.
Boer, H. A. de Wirdumerdijk manufact.
Boer, M. D. de Nieuwestad koek- en banketb.
Boer, S. Bokma de bij de lange Pijp patent-olijfabr.
Boermans, F. bij de voormalige Hoeksterpoort logementh.
Bokma de Brunger, J. J. Vleeschmarkt kruiden.
Bokma, S. bij de lange Pijp kruiden.
Bokma, S. C., tevens hoefsmid bij de voormalige Hoeksterpoort smeden, kagchel- en slotenm.
Bolman, J. over de Kelders goud- en zilversm.
Bom, J. T. Kettingsbrug loodg.
Bonstra, J. Vliet molenm.
Bontjema, E. Vliet houtk.
Boomsma, A. D. Kelders loodg.
Boorsma, J. bij de voormalige Vrouwenpoort wolk.
Borgrink, Gebrs. bij de Korfmakerspijp boekhand.
Borgrink, H. Kelders buskruidv.
Borgrink, H. Kelders ijzerw.
Borgrink, J. C. achter de Waag wijnk.
Borgrink, J. C. bij de Kettingbrug apoth.
Bos, K. T. van den Vliet porcelein- en aardewerk-w.
Bosch, A. G. Vliet molenm.
Bosch, A. G. Vliet timmerl.
Bosch, Wed. M. van den bij de voormalige Vischmarkt boekdr.
Bottenga, L. O. Breedstraat vleeschh.
Bretschneider, C. B. Kleine Kerkstraat boekb.
Bretschneider, Gezusters Naauw corchettenm.
Brink, G. achter de Hoven hoven.
Brink, R. K. Romkeslaan hoven.
Brink, R. K. Romkes-laan tuinz.
Brinkhuis, E. Nieuwestad wolk.
Broek, F. Y. van den Nieuweburen broodb.
Broek, J. H. van den Ewal meubelm.
Broers, C. G. Vliet verwers
Broersma, R. Breedeplaats timmerl.
Brouwer PKz., P. K. bij de voormalige Vischmarkt apoth.
Brouwer, J. W. bij de Waag boekhand.
Brouwer, Y. Minnemastraat timmerl.
Brugman, J. H. Torenstraat schoen- en laarsenm.
Bruin, Lobrij de * bij de Amelandspijp Medic. Doct.
Bruin, P. A. de Vliet blikslag.
Bruin, P. A. de Vliet lantaarnm.
Bruining, J. Tuinen meubelm.
Buijs, Gezusters Naauw stroohoedenw.
Buis, Gezusters Naauw modem.
Buren, J. van Ewal aardappelverk.
Burg, J. Kleine Kerkstraat schoen- en laarsenm.
Burggraaff Jr., Wed. P. bij de Wortelhaven boekb.
Burggraaff Jr., Wed. P. bij de Wortelhaven boekhand.
Buuren, H. van Waeze verfw.
Buuren, H. van Waeze verwers
Buwalda, J. Sint Jacobstraat bierverk.
Buwalda, J. Sint Jacobstraat likeur.
Buwalda, J. Sint Jacobstraat wijnk.
Buwalda, J. J. Sint Jacobstraat koffijhuish.
Cabboes, P. R. Kleine Kerkstraat goud- en zilversm.
Calsbeek, Weduwe Vliet smeden, kagchel- en slotenm.
Cammenga Jr., P. Hoeksterend horlogiem.
Cammenga, J. Wirdumerdijk horlogiem.
Cammenga, M. Nieuweburen verwers
Cammenga, P. bij de voormalige Vischmarkt horlogiem.
Cammenga, T. bij de voormalige Vischmarkt wolk.
Coets, D. Naauw hoeden- en pettenw.
Coets, J. Kelders hoeden- en pettenw.
Coets, J. Kelders poel.
Coets, P. Nieuwestad hoeden- en pettenw.
Collard, H. Lensing Bagijnestraat boekb.
Colmjon, P. Kelders schuijer-w.
Compaan, J. A. Naauw kruiden.
Crop, Wed. F. K. groot Schavernek logementh.
Cuperus, N. Groote Kerkstraat kruiden.
Dalen, van Hofstraatje baardsch.
Dam Jr., J. van Kelders chirurg.
Dam, Gebroeders van Grachtswal orgel- en piano-m.
Dam, J. van Weerd chirurg.
Dauzon, G. Nieuwesteeg boekb.
Dijk, G. Eekma van Kleine Hoogstraat kruiden.
Dijk, L. van Minnemastraat knoopm.
Dijksta, D. Hamerster Nieuweburen zeepz.
Dijkstra, D. Nieuweburen broodb.
Dijkstra, D. Sint Jacobstraat vleeschh.
Dijkstra, J. Vliet likeur.
Dijkstra, J. H. bij de Brol broodb.
Dijkstra, J. W. Wirdumerdijk kruiden.
Dijkstra, L. Vliet boekhand.
Dijkstra, O. J. Zuidvliet olijsl.
Dijkstra, R. J. hoek Wirdumerdijk koffijhuish.
Dijkstra, R. J. in de Os, hoek van de Wirdumerdijk rijtuig-verh.
Dijkstra, R. J. in de Os, hoek van de Wirdumerdijk vigilanteh.
Dikkeschei, S. Droevendal timmerl.
Dirks, J. Vliet cementm.
Dirks, J. Vliet steenkoop.
Dirks, N. J. Zuidvliet olijsl.
Djurrema, K. Vliet kruiden.
Dorama, R. Vliet porcelein- en aardewerk-w.
Dorama, R. Vliet potteb.
Dorama, T. R. Olde Galileën potteb.
Dorama, T. R. Olde Gallieën porcelein- en aardewerk-w.
Dorenbosch, B. Wirdumerdijk stroohoedenw.
Dorenbosch, B. Wirdumerdijk verwers
Douma, J. Vliet bouwm.
Draaisma & v. Valkenburg bij de Brol apoth.
Driesum, D. van bij de voormalige Vischmarkt schuijer-w.
Driesum, E. van Nieuwestad schuijer-w.
Driezum, E. van Nieuwestad wieldr.
Driezum, Wed. D. E. van Nieuwestad houtk.
Druten, J. van Kleine Hoogstraat verwers
Duijsen, C. van Vleeschmarkt smeden, kagchel- en slotenm.
Edinga, L. J. Nieuweburen schoen- en laarsenm.
Eekhoff, W. Wirdumerdijk boekhand.
Eelkema, J. Vliet commision.
Eelkema, T. J. Vliet commision.
Eernstman, T. Breedstraat schilders en teekenm.
Eernstman, T. Breedstraat verwers
Eisinga, K. G., alléén grossier Klokstraat kruiden.
Eizenga, K. G. Klokstraat wijnk.
Elsenga, E. Koningstraat kleerm.
Elzenga, K. groot Schavernek logementh.
Elzer, S. Sacramentstraat baardsch.
Everaarts, A. bij de Groote Kerk grav.
Faille, J. M. Baart de la Korfmakerstraat Medic. Doct.
Faille, M. J. Baart de la * Groote Kerkstraat Medic. Doct.
Feddema, K. Naauw goud- en zilversm.
Feddema. K. Naauw beddew.
Feddes, G. buiten de voormalige Wirdumerpoort logementh.
Feenstra, H. Heerestraat goud- en zilversm.
Feenstra, J. Amelandspijp gestverk.
Feenstra, J. bij de Amelandspijp kaasw.
Feenstra, J. hoek van 't Naauw goud- en zilversm.
Feenstra, J. hoek van 't Naauw horlogiem.
Feenstra, J. Meelbrug horlogiem.
Feenstra, T. W. Meelbrug grutt.
Feenstra, W. Heerenwaltje timmerl.
Fellinga, F. B. Groote Kerkstraat timmerl.
Ferwerda, J. Romkeslaan kaasw.
Flieringa, H. Vliet commision.
Folkertsma, Gebroeders Droevendal broodb.
Fortuin, Wed. J. H. Groote Hoogstraat broodb.
Frank, R. J. Put muziek-onderw.
Frankema, K. J. Burmaniastraat timmerl.
Frankema, M. bezijden het Stads-Ziekenhuis timmerl.
Frantsen, S. Amelandspijp broodb.
Frantzen, S. Amelandspijp zoutz.
Geerts, P. DucoMartenapijp apoth.
Gerbers, W. Potmargewal commision.
Gerzee, H. Keizersgracht verwers
Gijswijt, M. Vliet kruiden.
Gijswijt, M. J. Vliet tabaksfabr.
Gillebaart, F. Bagijnestraat kleerm.
Glas, F. P. Bagijnestraat groenteverk.
Goljenboom, E. G. Groote Hoogstraat horlogiem.
Goot, J. S. van der bij de Waag kruiden.
Goot, J. S. van der bij de Waag tabaksfabr.
Gorter, C. G. bij de voormalige Vischmarkt grutt.
Gorter, G. O. Tuinen kaarsenm.
Gorter, G. O. Tuinen kruiden.
Gorter, G. O. Tuinen patent-olijfabr.
Gorter, G. O. Tuinen tabaksfabr.
Gorter, L. bij de voormalige Vrouwenpoort manufact.
Gorter, O. O. Waeze grutt.
Gorter, O. O. Waeze pel-molen.
Gorter, T. O. Droevendal cementm.
Gorter, T. O. Droevendal olijsl.
Gorter, T. O. Droevendal patent-olijfabr.
Goud, A. Schilkampen chocoladefabr.
Graaf, R. de Zaailand timmerl.
Gramsma Eewal stroohoedenw.
Gramsma, R. Bollemansteeg behang.
Gratama, A. Tweebaksmarkt kassiers en effectenh.
Greidanus, J. Eewal rijtuig-schild.
Greidanus, J. Ewal verwers
Greidanus, J. Groote Kerkstraat likeur.
Greidanus, J. N. Groote Kerkstraat kruiden.
Greidanus, T. Tweebaksmarkt kruiden.
Greidanus, T. Tweebaksmarkt likeur.
Greidanus, T. Tweebaksmarkt wijnk.
Greijdanus, Y. P. Vleeschmarkt muziek-onderw.
Groen, J. Stadstuin koffijhuish.
Groen, J. J. Stadstuin timmerl.
Groenouw, J. J. Kleine Hoogstraat haarsn.
Groot Jr., P. de Breedzijde van de Nieuwestad wolk.
Groot, P. P. de Sint Jacobstraat kruiden.
Groot, P. P. de Sint Jacobstraat wolk.
Groothelm, E. Vliet baardsch.
Grosjean, F. Potmargewal kruiden.
Grosjean, F. Potmargewal timmerl.
Grosjean, H. C. Beijerstraat timmerl.
Haagen, J. van Weerdt galant.
Haaksma, S. Minnemastraat. timmerl.
Haan Jz., F. de Vliet kruiden.
Haan Jz., F. de Vliet tabaksfabr.
Haan, F. de Waeze kleerm.
Haan, R. E. de Tuinen muziek-onderw.
Haan, W. de bij de Brol kruiden.
Haan, W. de bij de Brol sigarenm.
Haan, W. de bij de Brol snuiffabr.
Haan, W. de bij de Brol tabaksfabr.
Haan, Y. de Dubbelde Pijp kruiden.
Haan, Y. de Dubbelde Pijp tabaksfabr.
Habbema, D. Korenmarkt chocoladefabr.
Habbema, D. Korenmarkt kruiden.
Hamer, A. Turfmarkt timmerl.
Hamstra, W. bij de lange Pijp porcelein- en aardewerk-w.
Hamstra, W. Nieuwestad galant.
Hardorf, M. Vliet kuip.
Hardorf, W. bij de Waag orgel- en piano-m.
Harinxma, J. C. H. van Nieuweburen apoth.
Harmenzon, H. bij de Groote Kerk boekb.
Hartkamp, J. R. Vliet tabaksfabr.
Harts, J. Korfmakersstraat rijtuig-schild.
Harts, J. Korfmakerstraat behang.
Harts, J. Korfmakerstraat verwers
Haverschmidt, N. T. Dubbeldepijp apoth.
Haverschmidt, N. T. Dubbeldepijp wijnk.
Heide, F. van der achter de groote kerk timmerl.
Heide, J. van der Nieuwestad houtk.
Heide, J. W. v.d. Wijde steeg goud- en zilversm.
Heide, L. van der Eewal behang.
Heijinga, H. H., tevens hoefsmid Koemarkt smeden, kagchel- en slotenm.
Heijmans, H. Beekkerk Vliet lijmz.
Hempenius, P. J. Eewal smeden, kagchel- en slotenm.
Hempenius, P. J. Ewal kopersl.
Henneman, B. bij de voormalige Hoeksterpoort kruiden.
Heringa, E. bij 't Stads Weeshuis ivoordr.
Heringa, H. Waeze ivoordr.
Hettema, C. buiten de voormalige Wirdumerpoort rijtuig- en wagenm.
Hilarius, J. Berlikumermarkt kruiden.
Hilarius, J. Heerestraat verwers
Hilarius, J. Weerdt boekb.
Hilarius, J. Weerdt boekhand.
Hillebrand, A. Poststraat meubelm.
Hillebrand, A. A. Poststraat spiegel- en lijstenm
Hillebrand, E. Minnemastraat borduur- en gaasw.
Hillebrand, J. A. Minnemastraat muziek-onderw.
Hillebrand, J. A. Vleeschmarkt meubelm.
Hillebrand, J. A. Vleeschmarkt spiegel- en lijstenm
Hoekstein, J. bij de voormalige Vrouwenpoort kruiden.
Hoekstein, J. bij de voormalige Vrouwenpoort likeur.
Hoekstra, J. Ossekop smeden, kagchel- en slotenm.
Hof, J. A. Grachtswal commision.
Hof, T. Grachtswal commision.
Hoijer, C. W. J. Zuidvliet chicoreifabr.
Hommes, C. Nieuwestad kruiden.
Hommes, G. H. Tuinen kruiden.
Hoo, F. de buiten de voormalige Hoeksterpoort rijtuig- en wagenm.
Hooft, A. G. Korfmakerspijp logementh.
Hoogmei, J. B. voormalige Vischmarkt goud- en zilversm.
Hoogmei, M. B. bij de Amelandspijp apoth.
Hoogmei, M. B. bij de Amelandspijp verfw.
Hopman, E. Zaailand verwerij
Hornstra, P. G. achter de Hoven hoven.
Horst, J. van der Doelestraat timmerl.
Hosbach J.Cz., E. Nieuweburen boekdr.
Hosbach, L. Vliet smeden, kagchel- en slotenm.
Hosbach, W. bij de Brol ijzerw.
Hosbach, W. bij de Brol smeden, kagchel- en slotenm.
Houtsma, A. D. Tuinen teerverk.
Huber, U. J. * Groote Kerkstraat Medic. Doct.
Huizinga, F. T. bij de Tontjepijp galant.
Huizinga, F. T. bij de Tontjepijp ivoordr.
Huizinga, F. T. bij de Tontjepijp porcelein- en aardewerk-w.
Huizinga, F. T. Tontjespijp brillenv.
Jannsen, J. A. Nieuweburen beeldh.
Jansen, H. J. Slotemakersstraat goud- en zilversm.
Jansen, J. DucoMartenapijp goud- en zilversm.
Jansen, W. A. Groote Hoogstraat kleerm.
Jansen, W. F. Wirdumerdijk zadelm.
Jansma, Marijke Ritske Boelema Gasthuis besteedst.
Jong Wz., A. de Groote Kerkstraat kruiden.
Jong Wz., A. de Groote Kerkstraat likeur.
Jong Wz., A. de Groote Kerkstraat wijnk.
Jong, B. H. de bij de Nieuweburen commision.
Jong, B. H. de bij de Nieuweburen likeur.
Jong, B. H. de bij de Nieuweturen kruiden.
Jong, H. de Keizersgracht schuijer-w.
Jong, J. K. de Vleeschmarkt broodb.
Jong, P. de bij de Nieuweburen baardsch.
Jong, Wed. J. K. de Wirdumerdijk logementh.
Jongbloed, T. M. Groote Hoogstraat meubelm.
Jongstra, G. Vijversbuurt hoven.
Jonkman, J., tevens brandkastmaker Ruiterskwartier smeden, kagchel- en slotenm.
Jouwersma, Weduwe Oosterstraat groenteverk.
Jurritsma, F. Oldegalileën zadelm.
Kam, G. van der bij de Ossekop poel.
Kam, P. van der Breedstraat kleerm.
Kammen, O. en S. van Tuinen likeur.
Kammen, O. en S. van Tuinen wijnk.
Kamminga, C. J. Berlikumermarkt timmerl.
Kant, C. de Dubbeldepijp baardsch.
Kant, W. de Nieuweburen baardsch.
Kas, W. A. Vijversbuurt goud- en zilversm.
Kastelein, E. M. bij de voormalige Hoeksterpoort logementh.
Kate, G. ten Sint Jacobstraat kruiden.
Katje, C. Nieuweburen aardappelverk.
Keikes, T. A. Hof goud- en zilversm.
Keikes, T. A. Hof grav.
Keikes, T. A. Keizersgracht steendr.
Keizer, H. Vliet timmerl.
Keizer, J. H. Zaailand timmerl.
Kesteren, R. van Keizersgracht wolk.
Keulen, H. van Groeneweg behang.
Kijlstra, E. Grachtswal bouwm.
Kijlstra, J. Noordvliet verwers
Kink, J. Turfmarkt kleerm.
Klaazen Peperstraat baardsch.
Klaazen, C. Grachtswal baardsch.
Klebach, H. Driekramersteeg kleerm.
Klerk, P. Sacramentstraat zadelm.
Klinkenberg, J. H. Beijerstraat vigilanteh.
Kniepstra, H. Breedstraat smeden, kagchel- en slotenm.
Knierum, B. Sint Jacobstraat logementh.
Koe, F. de bij de voormalige Vrouwenpoort rijtuig-verh.
Koe, F. de buiten de voormalige Vrouwenpoort logementh.
Koe, G. A. de Zaailand rijtuig-verh.
Koe, G. de Zaailand koffijhuish.
Koning, P., tevens hoefsmid Waeze smeden, kagchel- en slotenm.
Koopal, C. M. bij de dubbelde Pijp schuijer-w.
Koopal, C. M. bij de dubbelde Pijp verfw.
Kramer, G. Tuinen chirurg.
Kreger, G. Zak schoen- en laarsenm.
Kreger, J. Galileér Kerkstraat schoen- en laarsenm.
Kroes, J. A. Krommejat smeden, kagchel- en slotenm.
Kromzigt, P. J. Vijversbuurt kalkbr.
Kruger, B. bij 't Groot Schavernek broodb.
Kuik, H. van Speelmanstraat schuijer-w.
Kuipers Az., J. Turfmarkt sigarenm.
Kuipers, A. P. H. Naauw apoth.
Kuipers, B. Weerdt bierverk.
Kuipers, B. L. Put broodb.
Kuipers, G. J. bij de Waag broodb.
Kuipers, H. lange Pijp boekhand.
Kuipers, J. E. Sint Jacobstraat broodb.
Kuipers, J. G. Droevendal commision.
Kuipers, J. G. over de Kelders koek- en banketb.
Kuipers, O. Groote Kerkstraat broodb.
Lam, A. D. Kleine Hoogstraat goud- en zilversm.
Lam, H. Nieuwestad koek- en banketb.
Land, Mejuffer Korenmarkt muziek-onderw.
Landsheer, G. Tuinen baardsch.
Landsheer, H. Oosterkade baardsch.
Le Mei, N. Nieuwestad kleerm.
Leverland, G. Turfmarkt schoen- en laarsenm.
Lojenga, R. F. Vliet ijzerw.
Lojenga, R. F. Vliet steenkolen-verk.
Lon, D. J. van bij de Brol koek- en banketb.
Loo, H. van Waeze aardappelverk.
Loo, H. van Waeze verwers
Loo, S. van Groote Kerkstraat kleerm.
Loot, J. W. bij de voormalige Hoeksterpoort timmerl.
Looze, G. de Wirdumerdijk horlogiem.
Lubach, Wed. S. Korfmakerspijp verlak.
Lubach, Weduwe S. bij de Korfmakersstraat tinneg.
Lubberts, G. bij de voormalige Vischmarkt tuinz.
Lubberts, G. voormalige Vischmarkt groenteverk.
Luppens, H. Groote Kerkstraat verwers
Manier Cz., J. Slotemakerstraat baardsch.
Marcus, J. bij de Korfmakerspijp manufact.
Marcus, J. over de Kelders beddew.
Marinus, A. Camstraburen aardappelverk.
Martens, J. E. hoek van de Oosterstraat stukad.
Martin, [Albert] Groote Hoogstraat schilders en teekenm.
Matthijssen, Mejuffer Eewal schilders en teekenm.
Maurer, J. C. Waeze loodg.
Maurer, J. P. Ruiterskwartier baardsch.
Meeter Az., A. Put bierverk.
Meeter Az., A. Put likeur.
Meeter Az., A. Put wijnk.
Meeter, Az., A. Put kruiden.
Meeter, K. Kleine Hoogstraat meubelm.
Mei, N. Le Nieuwestad bontw.
Meijer, Folkert bezijden Amicitia timmerl.
Meijer, Frederik groot Schavernek timmerl.
Meijer, H. Koemarkt timmerl.
Meijer, H. J., tevens hoefsmid Waeze smeden, kagchel- en slotenm.
Meijer, J. bij de Koemarkt zadelm.
Meijer, R. J. bij de DucoMartenapijp kruiden.
Meijer, R. J. bij de DucoMartenapijp likeur.
Meindersma Wz., D. Ewal boekdr.
Meindersma Wz., D. Ewal boekhand.
Meindersma, B. Vliet broodb.
Meindersma, J. Amelandspijp broodb.
Meindersma, M. Hoeksterend broodb.
Meindersma, W. Korfmakerspijp broodb.
Menage, G. Ewal knoopm.
Menage, J. S. Minnemastraat schilders en teekenm.
Menalda, A. Groote Kerkstraat wijnk.
Mennes, H. Sint Jacobstraat verwers
Mennes, Weduwe E. bij de Galileërkerk snuiffabr.
Mesdag, E. Roos van Camstraburen chicoreifabr.
Meulen, B. van der groot Schavernek touww.
Meulen, G. H. v.d. Korenmarkt olijsl.
Meulen, G. H. van der Korenmarkt cementm.
Meulen, H. van der Sacramentstraat aardappelverk.
Meulen, J. van der bij de voormalige Hoeksterpoort teerverk.
Meulen, J. van der bij de voormalige Hoeksterpoort touww.
Meulen, P. L. van der over de Kelders koek- en banketb.
Meulen, Y. van der Vliet kruiden.
Meulen, Y. van der Vliet (tevens Brouwer) bierverk.
Meursinge, A. Kleine Kerkstraat Medic. Doct.
Meursinge, H. Groote Kerkstraat chirurg.
Meursinge, V. Wirdumerdijk boekb.
Meursinge, V. Wirdumerdijk boekdr.
Meursinge, V. Wirdumerdijk boekhand.
Miedema, B. Poststraat vleeschh.
Miedema, E. Vliet porcelein- en aardewerk-w.
Miedema, E. Vliet potteb.
Miedema, J. P. Wirdumerdijk modem.
Miedema, J. R. voormalige Vrouwenpoort boekdr.
Mispelblom Beijer, J. E. Put kassiers en effectenh.
Moezelaar, H. Hoeksterend kuip.
Molenaar, B. Kleine Kerkstraat broodb.
Mulder, Weduwe bij de Korfmakerspijp knoopm.
Munsterman, J. Ruiterskwartier rijtuig-schild.
Munsterman, J. Ruiterskwartier verwers
Nanta, R. D. bij de voormalige Vrouwenpoort schuijer-w.
Nauta, R. D. bij de voormalige Vrouwenpoort likeur.
Nauta, R. D. bij de voormalige Vrouwenpoort patent-olijfabr.
Nicolai, R. Groote Hoogstraat broodb.
Nijdam, R. Schoenmakersperk kruiden.
Nijgh, Wed. C. Heerenwaltje modem.
Nijland, H. A. Wirdumerdijk hoeden- en pettenw.
Nijland, H. A. Wirdumerdijk poel.
Nijsloot, A. naast de Fransche kerk schuijer-w.
Nijsloot, M. Waeze kaarsenm.
Nijsloot, M. Waeze kruiden.
Noë Lz., C. Nieuwestad boekhand.
Noë, P. Deinumer Zuipmarkt apoth.
Nolledes, J. Camstraburen olijsl.
Noorderbroek, H. Bollemansteeg passementw.
Noordhoff, H. Schoenmakersperk kuip.
Oetzes, J. K. Sint Jacobstraat koek- en banketb.
Okel, J. D. Vijversbuurt baardsch.
Oltema, O. Korfmakerspijp tabaksfabr.
Oolgaard, P. J. Groote Hoogstraat koek- en banketb.
Oosterhuis, J. R. Bollemansteeg verlak.
Ottema Ewal borduur- en gaasw.
Ottema, J. naast de Fransche kerk modem.
Ottema, O. over de Korenmarkt kruiden.
Otterloo, A. W. G. van Sint Jacobstraat boekhand.
Otterloo,A. van Sint Jacobstraat modem.
Pater Jr., J. G. Nieuweburen wijnk.
Pater, H. Schoenmakersperk verwerij
Pater, J. bij de voormalige Vrouwenpoort koek- en banketb.
Pater, J. G. Groote Kerkstraat wijnk.
Pietersen, H. J Berlikumermarkt kruiden.
Pieterson, A. Tuinen timmerl.
Pieterson, B. Eewal timmerl.
Plantenga Tz., B. Tuinen kruiden.
Plantenga, B. Tuinen sigarenm.
Plantenga, B. Tuinen snuiffabr.
Plantenga, B. Tuinen tabaksfabr.
Plantenga, F. bij de Waag droogist.
Plantenga, F. Nieuwestad apoth.
Plantenga, P. en O. Deinumer Zuipmarkt kleerm.
Plantenga, P. en O. Deinumer Zuipmarkt manufact.
Plet, A. Ewal boekb.
Plet, J. Vleeschmarkt meubelm.
Plet, J. Vleeschmarkt spiegel- en lijstenm
Plet, Johs. bij 't Stads-ziekenhuis timmerl.
Plet, W. C. Naauw meubelm.
Plet, W. C. Naauw spiegel- en lijstenm
Poelstra, D. A. Vliet aardappelverk.
Poortman, K. Wirdumerdijk touww.
Post, Weduwe R. buiten de voormalige Wirdumerpoort logementh.
Postma, D. M. Kleine Kerkstraat timmerl.
Postma, S. P. Breedstraat galant.
Postma, S. P. Breedstraat kleerm.
Proost, J. en U. Weerdt haarsn.
Proost, U. voormalige Vischmarkt boekhand.
Pruis, N. Droevendal timmerl.
Pruis, W. Grachtswal schuijer-w.
Pruis, W. Grachtswal taand.
Pruis, W. Grachtswal teerverk.
Pruis, W. Grachtswal touww.
Pruis, W. Grachtswal zeilm.
Puist, J. C. Ruiterskwartier kleerm.
Reerink, D. Berlikumermarkt kruiden.
Reerink, D. Berlikumermarkt patent-olijfabr.
Reerink, G. J. bij de dubbelde Pijp commision.
Reerink, G. J. Dubbelde Pijp grutt.
Reerink, G. J. Dubbelde Pijp kruiden.
Reichwage, W. F. bij 't Stadhuis meubelm.
Reijenga, W. J. Vliet taand.
Reijenga, W. J. Vliet zeilm.
Reijnders, I. bij de voormalige Vischmarkt ijzerw.
Reijnders, I. Voormalige Vischmarkt buskruidv.
Reijnders, I. voormalige Vischmarkt steenkolen-verk.
Reijnders, R. voormalige Vrouwenpoort goud- en zilversm.
Reinbergen, E. Bagijnestraat blikslag.
Reinbergen, E. Bagijnestraat verlak.
Reinbergen, H. Bagijnestraat lantaarnm.
Renger, J. Nieuweburen kuip.
Rengers, R. H. S. G. J. van Burmania baron Groote Kerkstraat kassiers en effectenh.
Riedel, J. A. Sint Jacobstraat apoth.
Riedel, J. A. Sint Jacobstraat patent-olijfabr.
Riedhorst, L. Heer-Ivo-straat aardappelverk.
Riemersma, L. Korfmakerstraat beeldh.
Riethorst, C. Peperstraat korfm.
Rijfkogel, L. Tuinen timmerl.
Rijkens , J. A. Waeze chirurg.
Rijkens, J. A. * Waeze Medic. Doct.
Ringnalda, J. Groote Kerkstraat kleerm.
Risselada, Wed. P. Tuinen apoth.
Roggenberg, A. H., tevens hoefsmid voormalige Vrouwenpoort smeden, kagchel- en slotenm.
Romein, J. Olde Galileën houtk.
Romein, J. P. Camstraburen houtk.
Romein, T. voormalige Hoeksterpoort bouwm.
Roos, J. W. Peperstraat likeur.
Roos, J. W. Peperstraat patent-olijfabr.
Roos, J. W. Peperstraat wijnk.
Ros, A. J. Kelders blikslag.
Ros, A. J. Kelders lantaarnm.
Ros, A. J. Kelders verlak.
Roukema, K. Hofstraatje boekb.
Roukes, Wed. F. Grachtswal modem.
Roukes, Weduwe F. Grachtswal commision.
Ruitenschild, J. R. bij de voormalige Hoeksterpoort likeur.
Ruitenschild, J. R. Hoeksterend kaarsenm.
Ruitenschild, J. R. Muntjemuurstraat timmerl.
Ruiter, J. de aan 't Cambuursterpad hoven.
Ruiter, J. de bij de dubbelde Pijp schoen- en laarsenm.
Santée, R. Bloembergen achter de Waag likeur.
Sartorius, J. J. W. Klokstraat muziek-onderw.
Sauerland, L. Bollemanssteeg timmerl.
Sauerland, L. Bollemansteeg beeldh.
Schaap, D. B. Camstraburen rijtuig-verh.
Schaap, D. B. hoek van Camstraburen logementh.
Schaap, H. Koemarkt logementh.
Schaap, H. Ruiterskwartier rijtuig-verh.
Schaap, H. Ruiterskwartier vigilanteh.
Schat, D. J. Groote Hoogstraat kaasw.
Schat, D. J. Groote Hoogstraat loodg.
Schierbeek, L. Eewal steendr.
Schierbeek, L. Ewal boekdr.
Schierbeek, L. Ewal boekhand.
Schmidt, G. W. Tuinen bierverk.
Schmidt, H. Poststraat verwers
Schmidt, H. Vliet commision.
Schmidt, J. F. Vliet commision.
Schmidt, J. H. Vliet commision.
Schmitz, W. L. Vleeschm. (tevens Brouwer) bierverk.
Schoonlingen, A. Faber onder de Lindeboom leerverk.
Schoonlingen, J. Faber Kelders leerverk.
Schoonlingen, J. Faber Zwitserswaltje cementm.
Schoonlingen, J. Faber Zwitserswaltje steenkoop.
Schreinhout Ossekop schuijer-w.
Schreuder, O. * Tweebaksmarkt Medic. Doct.
Schulze, H. bij de Waag orgel- en piano-m.
Schuurhof, M. Groote Hoogstraat meubelm.
Schuurmans, M. over de Kelders mattenverk.
Schuurmans, M. J. bij de Brol schuijer-w.
Schuurmans, M. J. bij de Brol vuurwerkm.
Semler, J. R. Vallaat baardsch.
Siderius, G. W. Weerdt broodb.
Sijbouts en Albarda Korenmarkt manufact.
Sijbouts en Albarda Korenmarkt olijsl.
Simon, J. E. * Waeze Medic. Doct.
Simon, Waller bij de dubbelde Pijp steenkoop.
Singels, A. Olde Galileën steenh.
Sinnema, K. Schoenmakersperk muziek-onderw.
Sisseren, W. F. G. L. van Wirdumerdijk koek- en banketb.
Sitinga - van der Kam hoek van de Breedstraat modem.
Sjerps, W. R. Nieuwesteeg verwers
Slouerhoff, J. bij de voormalige Hoeksterpoort wieldr.
Sluis, Wed. P. van der bij 't Stads Weeshuis kaasw.
Smeding, E. M. bij de dubbelde Pijp meubelm.
Smeding, H. Peperstraat muziek-onderw.
Smeding, J. Tweebaksmarkt behang.
Smeding, S. E. Slotemakerstraat behang.
Smeding, T. Wirdumerdijk likeur.
Smeding, T. Wirdumerdijk schuijer-w.
Smeding, T. Wirdumerdijk wijnk.
Smidt, A. B. Tuinen stroohoedenw.
Smit, W. Kleine Kerkstraat mattenverk.
Soeting, A. Turfmarkt timmerl.
Soeting, G. Poststraat timmerl.
Soodt, B. Sint Jacobstraat fruit- en zoutevisch-w.
Soodt, P. A. bij de Waag commision.
Span, W. Vliet vleeschh.
Sprietsma Amelandspijp kleerm.
Sterkenburg, J. W. Bagijnestraat schoen- en laarsenm.
Stienstra, O. Vliet kruiden.
Stöcker, D. C., tevens hoefsmid Kleine Kerkstraat smeden, kagchel- en slotenm.
Stoett, F. Groote Kerkstraat bouwm.
Stoett, H. R. Zak timmerl.
Stoett, J. P. Heerestraat timmerl.
Stoffels, B. Wirdumerdijk kleerm.
Stoffels, T. Wirdumerdijk verwers
Struiks, W. G. F groot Schavernek logementh.
Stuurhaan, J. R. buiten de voormalige Vrouwenpoort zadelm.
Suringar, G. T. N. Kelders boekdr.
Suringar, G. T. N. Kelders boekhand.
Suringar, P. J. Galileër Kerkstraat verfw.
Suringbroek, N. Groote Hoogstraat muziek-onderw.
Swart, D. Kleine Kerkstraat aardappelverk.
Swart, J. Hoeksterend grutt.
Swart, Jacob Vijversbuurt aardappelverk.
Swart, Jan Dockumer-end aardappelverk.
Swart, R. J. Grachtswal aardappelverk.
Swart, W. Turfmarkt Medic. Doct.
Swarts Heerestraat behang.
Swarts, J. Groote Hoogstraat boekhand.
Swarts, J. J. Vliet commision.
Swildens, J. Wirdumerdijk koffijhuish.
Switters, J. W. Sacramentstraat smeden, kagchel- en slotenm.
Sybouts en Albarda Korenmarkt kleerm.
Taconis, Gebr. Amelandspijp tabaksfabr.
Taconis, Gebroeders bij de Amelandspijp kruiden.
Taconis, Gebrs. bij de Amelandspijp sigarenm.
Tadema, Mejuffer Groote Hoogstraat muziek-onderw.
Talsma, W. J. Vliet grutt.
Teffer, Minke Kruisstraat besteedst.
Ter Horst, Gebroeders Olde Galileën chicoreifabr.
Ter Horst, Gebroeders Olde Galileën panbakk.
Terwée bij de Westerkerk smeden, kagchel- en slotenm.
Toens, H. bij de voormalige Vrouwenpoort broodb.
Toens, S. Waeze broodb.
Tönjes, E. F. Kettingbrug kleerm.
Treklof, D. Sint Jacobstraat schoen- en laarsenm.
Treklof, F. Turfmarkt kleerm.
Tuinema, J. Heerenwaltje modem.
Tuinen, A. J. van Nieuwestad horlogiem.
Tuinen, E. van Muntjemuurstraat aardappelverk.
Tuinen, E. van Nieuwestad apoth.
Tuininga Breedstraat koek- en banketb.
Tulp, H. Olde Galileën leerverk.
Tulp, S. Meelbrug beddew.
Tulp, W. Peperstraat sigarenm.
Tulp, W. Peperstraat snuiffabr.
Ubbens, D. Tuinen broodb.
Ulzen, L. Bolswardersteeg behang.
Vastenhout Perkswaltje baardsch.
Vastenhout Perkswaltje behang.
Veen, F. J. van der lange Pijp tabaksfabr.
Veen, P. W. van den Grachtswal verwers
Veen, van der over de Galileër kerk modem.
Veenstra, F. S. Groote Kerkstraat geelg.
Veenstra, J. en D. Schavernek goud- en zilversm.
Veer, D. Y. van der Vliet kuip.
Veer, Wed. J. van der Sint Jacobstraat boekb.
Veer, Weduwe J. van der Sint Jacobstraat boekhand.
Velkers, T. F. Grachtswal smeden, kagchel- en slotenm.
Vellinga, P. Groote Hoogstraat vleeschh.
Ven, M. van der Kleine Kerkstraat broodb.
Venendal, H. Vliet behang.
Vergonet, F. J. Vliet taand.
Visser, G. Wirdumerdijk porcelein- en aardewerk-w.
Visser, Wed. F. Tuinen touww.
Visser, Wed. F. Tuinen zeilm.
Visser, Weduwe E. in een schip op de Waeze mattenverk.
Vlietstra, T. Slotemakerstraat meubelm.
Vogel, J. H. onder de Lindeboom meubelm.
Vonk, J. Put timmerl.
Voordewind, A. Zaailand tuinz.
Vos, M. Nieuwestad kruiden.
Vries, A. S. de Kleine Kerkstraat vleeschh.
Vries, B. de Blokhuissteeg schoorsteenv.
Vries, C. de Grachtswal aardappelverk.
Vries, H. K. de Turfmarkt olijsl.
Vries, H. K. de Turfmarkt zeepz.
Vries, J. A. de Vliet vleeschh.
Vries, J. de Dubbelde Pijp vleeschh.
Vries, J. de Korfmakerstraat schoen- en laarsenm.
Vries, Jac. de Vliet vleeschh.
Vries, M. de klein Schavernek boekdr.
Vries, N. P. de Groote Hoogstraat vleeschh.
Vries, O. de Bagijnestraat commision.
Waal, A. de Koningstraat borduur- en gaasw.
Waal, A. de Koningstraat corchettenm.
Waal, P. de Weerdt modem.
Wal, G. J. van der Nieuweburen verwers
Walstra, P. W. over de Korenmarkt beddew.
Walstra, P. W. over de Korenmarkt porcelein- en aardewerk-w.
Wartena, A. H. * Weerdt Medic. Doct.
Weber, W. bij de voormalige Vrouwenpoort zadelm.
Weerdt, P. van der Cypriaansteeg kuip.
Wees, K. van der Kleine Kerkstraat vleeschh.
Weidema, J. Burmaniastraat zadelm.
Weijer, P. S. Vliet verwers
Welles, J. bij de Meelbrug ijzerw.
Welles, J. J. bij de Meelbrug buskruidv.
Welles, J. J. bij de Meelbrug smeden, kagchel- en slotenm.
Welles, J. J. Meelbrug balansm.
Welles, J. J. Meelbrug instrument- en geweerm.
Welles, J. J. Meelbrug kopersl.
Werf, Andries v.d. Muntjemuurstraat stukad.
Werf, J. van der Heerestraat vigilanteh.
Werf, Wed. A. van der Kelders fruit- en zoutevisch-w.
Werff, J. D. v.d. Weerdt poel.
Werff, J. van der Nieuweburen kassiers en effectenh.
Wesbonk Muntjemuurstraat schuijer-w.
Wesbonk, D. bij de voormalige Vrouwenpoort baardsch.
Wesbonk, J. Wirdumerdijk baardsch.
Wesbonk, J. Wirdumerdijk logementh.
Westra, G. W. bij de Ossekop vigilanteh.
Wiarda, T. bij de dubbelde Pijp schoen- en laarsenm.
Wiarda, T. Dubbelde Pijp fruit- en zoutevisch-w.
Wicheren, J. J. G. van bij de Waag schilders en teekenm.
Wielen, A. van der bij de voormalige Vrouwenpoort steenh.
Wielen, J. van der Nieuwestad buskruidv.
Wielen, J. van der Nieuwestad ijzerw.
Wielen, J. van der Nieuwestad smeden, kagchel- en slotenm.
Wielinga, T. Sacramentstraat wieldr.
Wiemers, D. Droevendal aardappelverk.
Wierda, W. Vliet kruiden.
Wieringa, H. S. Nieuweburen broodb.
Wigersma, E. Oosterstraat modem.
Wigersma, F. Oosterstraat gestverk.
Wigersma, H. Naauw hoeden- en pettenw.
Wigersma, S. voormalige Vischmarkt hoeden- en pettenw.
Wigersma, T. Naauw koek- en banketb.
Wijbrandi Hz., C. Hoeksterend koek- en banketb.
Wijbrandi Hz., Jentje Kelders kruiden.
Wijbrandi, H. Vliet lijmz.
Wijbrandi, J. Waeze steenkoop.
Wijbrandi, J. Waeze wijnk.
Wijbrandi, K. bij de Brol kruiden.
Wijbrandi, K. Brol pel-molen.
Wijbrandi, K. T. Amelandspijp olijsl.
Wijbrandi, K. T. Amelandspijp tabaksfabr.
Wijbrandi, P. Vliet commision.
Wijbrandt, K. Tigler bij de Amelandspijp kruiden.
Wijnants, J. Groote Hoogstraat modem.
Wijndels, H. D. Naauw chirurg.
Wijngaarden, D. achter de Waag kruiden.
Wilkeshuis - Selhorst Minnemastraat modem.
Wink, S. IJvobrouwersteeg verwers
Winkler, L. Nieuwestad schuijer-w.
Winkler, L. Nieuwestad verfw.
Witteveen, C. groot Schavernek logementh.
Wolda, W. bij de Amelandspijp verwers
Wouda, C. Nieuwestad meubelm.
Wouda, C. Nieuwestad spiegel- en lijstenm
Wouda, C. Nieuwestad stukad.
Wybrandi, H. Blok Vliet grutt.
Ybes, J. Y. Tuinen commision.
Ypes Pz., Y. DucoMartenapijp broodb.
Ypes, C. J. Bagijnestraat gestverk.
Ypes, P. bij de voormalige Vischmarkt broodb.
Ypma, W. J. Wirdumerdijk koek- en banketb.
Yssel, J. van bij de voormalige Vrouwenpoort kruiden.
Yssel, J. van bij de voormalige Vrouwenpoort likeur.
Yssel, J. van bij de voormalige Vrouwenpoort wijnk.
Zee, J. van der Kleine Hoogstraat broodb.
Zeehuizen, J. K. Groote Hoogstraat boekb.
Zeehuizen, J. K. Groote Hoogstraat boekhand.
Zeehuizen, J. K. Groote Hoogstraat steendr.
Zelle, A. over de Korenmarkt meubelm.
Zelle, C. Kelders hoeden- en pettenw.
Zelle, C. Kelders wolk.
Zelle, J. van Slooten Sint Jacobstraat balansm.
Zelle, J. van Slooten Sint Jacobstraat kopersl.
Zeper, D. Deinumer Zuipmarkt zeepz.
Zeper, J. Nieuweburen cementm.
Zeper, J. Nieuweburen kalkbr.
Zeper, J. Nieuweburen steenkoop.
Zijlstra Jr., A. bij de Brol likeur.
Zijlstra Jr., A. bij de Brol wijnk.
Zijlstra, A. bij de Brol kruiden.
Zijlstra, H. G. hoek van de Breedstraat vleeschh.
Zurk, P. van Groote Hoogstraat behang.
Zwaan, J. van der Burmianiastraat vigilanteh.
Zwolsman, A. Nieuwestad touww.

alfabetisch op STRAAT

>> begin

Ruiter, J. de aan 't Cambuursterpad hoven.
Heide, F. van der achter de groote kerk timmerl.
Brink, G. achter de Hoven hoven.
Hornstra, P. G. achter de Hoven hoven.
Borgrink, J. C. achter de Waag wijnk.
Santée, R. Bloembergen achter de Waag likeur.
Wijngaarden, D. achter de Waag kruiden.
Beintema, A. Amelandspijp koek- en banketb.
Bisschop, E. C. Amelandspijp steenkolen-verk.
Feenstra, J. Amelandspijp gestverk.
Frantsen, S. Amelandspijp broodb.
Frantzen, S. Amelandspijp zoutz.
Meindersma, J. Amelandspijp broodb.
Sprietsma Amelandspijp kleerm.
Taconis, Gebr. Amelandspijp tabaksfabr.
Wijbrandi, K. T. Amelandspijp olijsl.
Wijbrandi, K. T. Amelandspijp tabaksfabr.
Collard, H. Lensing Bagijnestraat boekb.
Gillebaart, F. Bagijnestraat kleerm.
Glas, F. P. Bagijnestraat groenteverk.
Reinbergen, E. Bagijnestraat blikslag.
Reinbergen, E. Bagijnestraat verlak.
Reinbergen, H. Bagijnestraat lantaarnm.
Sterkenburg, J. W. Bagijnestraat schoen- en laarsenm.
Vries, O. de Bagijnestraat commision.
Ypes, C. J. Bagijnestraat gestverk.
Adema, T. Beijerstraat poel.
Beeling, W. Beijerstraat boekb.
Beeling, W. Beijerstraat boekhand.
Grosjean, H. C. Beijerstraat timmerl.
Klinkenberg, J. H. Beijerstraat vigilanteh.
Hilarius, J. Berlikumermarkt kruiden.
Kamminga, C. J. Berlikumermarkt timmerl.
Pietersen, H. J Berlikumermarkt kruiden.
Reerink, D. Berlikumermarkt kruiden.
Reerink, D. Berlikumermarkt patent-olijfabr.
Meijer, Folkert bezijden Amicitia timmerl.
Frankema, M. bezijden het Stads-Ziekenhuis timmerl.
Bisschop, E. C. bij de Amelandspijp ijzerw.
Bruin, Lobrij de * bij de Amelandspijp Medic. Doct.
Feenstra, J. bij de Amelandspijp kaasw.
Hoogmei, M. B. bij de Amelandspijp apoth.
Hoogmei, M. B. bij de Amelandspijp verfw.
Taconis, Gebroeders bij de Amelandspijp kruiden.
Taconis, Gebrs. bij de Amelandspijp sigarenm.
Wijbrandt, K. Tigler bij de Amelandspijp kruiden.
Wolda, W. bij de Amelandspijp verwers
Adels, J. W. bij de Brol borduur- en gaasw.
Dijkstra, J. H. bij de Brol broodb.
Draaisma & v. Valkenburg bij de Brol apoth.
Haan, W. de bij de Brol kruiden.
Haan, W. de bij de Brol sigarenm.
Haan, W. de bij de Brol snuiffabr.
Haan, W. de bij de Brol tabaksfabr.
Hosbach, W. bij de Brol ijzerw.
Hosbach, W. bij de Brol smeden, kagchel- en slotenm.
Lon, D. J. van bij de Brol koek- en banketb.
Schuurmans, M. J. bij de Brol schuijer-w.
Schuurmans, M. J. bij de Brol vuurwerkm.
Wijbrandi, K. bij de Brol kruiden.
Zijlstra Jr., A. bij de Brol likeur.
Zijlstra Jr., A. bij de Brol wijnk.
Zijlstra, A. bij de Brol kruiden.
Koopal, C. M. bij de dubbelde Pijp schuijer-w.
Koopal, C. M. bij de dubbelde Pijp verfw.
Reerink, G. J. bij de dubbelde Pijp commision.
Ruiter, J. de bij de dubbelde Pijp schoen- en laarsenm.
Simon, Waller bij de dubbelde Pijp steenkoop.
Smeding, E. M. bij de dubbelde Pijp meubelm.
Wiarda, T. bij de dubbelde Pijp schoen- en laarsenm.
Meijer, R. J. bij de DucoMartenapijp kruiden.
Meijer, R. J. bij de DucoMartenapijp likeur.
Mennes, Weduwe E. bij de Galileërkerk snuiffabr.
Everaarts, A. bij de Groote Kerk grav.
Harmenzon, H. bij de Groote Kerk boekb.
Borgrink, J. C. bij de Kettingbrug apoth.
Meijer, J. bij de Koemarkt zadelm.
Antonius, F. bij de Korfmakerspijp meubelm.
Borgrink, Gebrs. bij de Korfmakerspijp boekhand.
Marcus, J. bij de Korfmakerspijp manufact.
Mulder, Weduwe bij de Korfmakerspijp knoopm.
Lubach, Weduwe S. bij de Korfmakersstraat tinneg.
Boer, S. Bokma de bij de lange Pijp patent-olijfabr.
Bokma, S. bij de lange Pijp kruiden.
Hamstra, W. bij de lange Pijp porcelein- en aardewerk-w.
Welles, J. bij de Meelbrug ijzerw.
Welles, J. J. bij de Meelbrug buskruidv.
Welles, J. J. bij de Meelbrug smeden, kagchel- en slotenm.
Jong, B. H. de bij de Nieuweburen commision.
Jong, B. H. de bij de Nieuweburen likeur.
Jong, P. de bij de Nieuweburen baardsch.
Jong, B. H. de bij de Nieuweturen kruiden.
Kam, G. van der bij de Ossekop poel.
Westra, G. W. bij de Ossekop vigilanteh.
Huizinga, F. T. bij de Tontjepijp galant.
Huizinga, F. T. bij de Tontjepijp ivoordr.
Huizinga, F. T. bij de Tontjepijp porcelein- en aardewerk-w.
Boermans, F. bij de voormalige Hoeksterpoort logementh.
Bokma, S. C., tevens hoefsmid bij de voormalige Hoeksterpoort smeden, kagchel- en slotenm.
Henneman, B. bij de voormalige Hoeksterpoort kruiden.
Kastelein, E. M. bij de voormalige Hoeksterpoort logementh.
Loot, J. W. bij de voormalige Hoeksterpoort timmerl.
Meulen, J. van der bij de voormalige Hoeksterpoort teerverk.
Meulen, J. van der bij de voormalige Hoeksterpoort touww.
Ruitenschild, J. R. bij de voormalige Hoeksterpoort likeur.
Slouerhoff, J. bij de voormalige Hoeksterpoort wieldr.
Assen, A. van bij de voormalige Vischmarkt manufact.
Assen, F. E. van bij de voormalige Vischmarkt kruiden.
Bosch, Wed. M. van den bij de voormalige Vischmarkt boekdr.
Brouwer PKz., P. K. bij de voormalige Vischmarkt apoth.
Cammenga, P. bij de voormalige Vischmarkt horlogiem.
Cammenga, T. bij de voormalige Vischmarkt wolk.
Driesum, D. van bij de voormalige Vischmarkt schuijer-w.
Gorter, C. G. bij de voormalige Vischmarkt grutt.
Lubberts, G. bij de voormalige Vischmarkt tuinz.
Reijnders, I. bij de voormalige Vischmarkt ijzerw.
Ypes, P. bij de voormalige Vischmarkt broodb.
Berger, J. bij de voormalige Vrouwenpoort verwers
Boorsma, J. bij de voormalige Vrouwenpoort wolk.
Gorter, L. bij de voormalige Vrouwenpoort manufact.
Hoekstein, J. bij de voormalige Vrouwenpoort kruiden.
Hoekstein, J. bij de voormalige Vrouwenpoort likeur.
Koe, F. de bij de voormalige Vrouwenpoort rijtuig-verh.
Nanta, R. D. bij de voormalige Vrouwenpoort schuijer-w.
Nauta, R. D. bij de voormalige Vrouwenpoort likeur.
Nauta, R. D. bij de voormalige Vrouwenpoort patent-olijfabr.
Pater, J. bij de voormalige Vrouwenpoort koek- en banketb.
Toens, H. bij de voormalige Vrouwenpoort broodb.
Weber, W. bij de voormalige Vrouwenpoort zadelm.
Wesbonk, D. bij de voormalige Vrouwenpoort baardsch.
Wielen, A. van der bij de voormalige Vrouwenpoort steenh.
Yssel, J. van bij de voormalige Vrouwenpoort kruiden.
Yssel, J. van bij de voormalige Vrouwenpoort likeur.
Yssel, J. van bij de voormalige Vrouwenpoort wijnk.
Brouwer, J. W. bij de Waag boekhand.
Goot, J. S. van der bij de Waag kruiden.
Goot, J. S. van der bij de Waag tabaksfabr.
Hardorf, W. bij de Waag orgel- en piano-m.
Kuipers, G. J. bij de Waag broodb.
Plantenga, F. bij de Waag droogist.
Schulze, H. bij de Waag orgel- en piano-m.
Soodt, P. A. bij de Waag commision.
Wicheren, J. J. G. van bij de Waag schilders en teekenm.
Terwée bij de Westerkerk smeden, kagchel- en slotenm.
Asperen, J. C. A. van bij de Wortelhaven wijnk.
Asperen. J. C. A. van, alléén grossier bij de Wortelhaven kruiden.
Burggraaff Jr., Wed. P. bij de Wortelhaven boekb.
Burggraaff Jr., Wed. P. bij de Wortelhaven boekhand.
Kruger, B. bij 't Groot Schavernek broodb.
Reichwage, W. F. bij 't Stadhuis meubelm.
Heringa, E. bij 't Stads Weeshuis ivoordr.
Sluis, Wed. P. van der bij 't Stads Weeshuis kaasw.
Plet, Johs. bij 't Stads-ziekenhuis timmerl.
Vries, B. de Blokhuissteeg schoorsteenv.
Sauerland, L. Bollemanssteeg timmerl.
Gramsma, R. Bollemansteeg behang.
Noorderbroek, H. Bollemansteeg passementw.
Oosterhuis, J. R. Bollemansteeg verlak.
Sauerland, L. Bollemansteeg beeldh.
Ulzen, L. Bolswardersteeg behang.
Broersma, R. Breedeplaats timmerl.
Bottenga, L. O. Breedstraat vleeschh.
Eernstman, T. Breedstraat schilders en teekenm.
Eernstman, T. Breedstraat verwers
Kam, P. van der Breedstraat kleerm.
Kniepstra, H. Breedstraat smeden, kagchel- en slotenm.
Postma, S. P. Breedstraat galant.
Postma, S. P. Breedstraat kleerm.
Tuininga Breedstraat koek- en banketb.
Groot Jr., P. de Breedzijde van de Nieuwestad wolk.
Wijbrandi, K. Brol pel-molen.
Hoo, F. de buiten de voormalige Hoeksterpoort rijtuig- en wagenm.
Koe, F. de buiten de voormalige Vrouwenpoort logementh.
Stuurhaan, J. R. buiten de voormalige Vrouwenpoort zadelm.
Feddes, G. buiten de voormalige Wirdumerpoort logementh.
Hettema, C. buiten de voormalige Wirdumerpoort rijtuig- en wagenm.
Post, Weduwe R. buiten de voormalige Wirdumerpoort logementh.
Frankema, K. J. Burmaniastraat timmerl.
Weidema, J. Burmaniastraat zadelm.
Zwaan, J. van der Burmianiastraat vigilanteh.
Bateles, D. M. van Camstraburen aardappelverk.
Marinus, A. Camstraburen aardappelverk.
Mesdag, E. Roos van Camstraburen chicoreifabr.
Nolledes, J. Camstraburen olijsl.
Romein, J. P. Camstraburen houtk.
Schaap, D. B. Camstraburen rijtuig-verh.
Weerdt, P. van der Cypriaansteeg kuip.
Noë, P. Deinumer Zuipmarkt apoth.
Plantenga, P. en O. Deinumer Zuipmarkt kleerm.
Plantenga, P. en O. Deinumer Zuipmarkt manufact.
Zeper, D. Deinumer Zuipmarkt zeepz.
Swart, Jan Dockumer-end aardappelverk.
Horst, J. van der Doelestraat timmerl.
Klebach, H. Driekramersteeg kleerm.
Bartles, J. Droevendal timmerl.
Dikkeschei, S. Droevendal timmerl.
Folkertsma, Gebroeders Droevendal broodb.
Gorter, T. O. Droevendal cementm.
Gorter, T. O. Droevendal olijsl.
Gorter, T. O. Droevendal patent-olijfabr.
Kuipers, J. G. Droevendal commision.
Pruis, N. Droevendal timmerl.
Wiemers, D. Droevendal aardappelverk.
Haan, Y. de Dubbelde Pijp kruiden.
Haan, Y. de Dubbelde Pijp tabaksfabr.
Haverschmidt, N. T. Dubbelde Pijp apoth.
Haverschmidt, N. T. Dubbelde Pijp wijnk.
Kant, C. de Dubbelde Pijp baardsch.
Reerink, G. J. Dubbelde Pijp grutt.
Reerink, G. J. Dubbelde Pijp kruiden.
Vries, J. de Dubbelde Pijp vleeschh.
Wiarda, T. Dubbelde Pijp fruit- en zoutevisch-w.
Geerts, P. DucoMartenapijp apoth.
Jansen, J. DucoMartenapijp goud- en zilversm.
Ypes Pz., Y. DucoMartenapijp broodb.
Bakker, G. G. Eewal panbakk.
Gramsma Eewal stroohoedenw.
Greidanus, J. Eewal rijtuig-schild.
Heide, L. van der Eewal behang.
Hempenius, P. J. Eewal smeden, kagchel- en slotenm.
Matthijssen, Mejuffer Eewal schilders en teekenm.
Pieterson, B. Eewal timmerl.
Schierbeek, L. Eewal steendr.
Broek, J. H. van den Ewal meubelm.
Buren, J. van Ewal aardappelverk.
Greidanus, J. Ewal verwers
Hempenius, P. J. Ewal kopersl.
Meindersma Wz., D. Ewal boekdr.
Meindersma Wz., D. Ewal boekhand.
Menage, G. Ewal knoopm.
Ottema Ewal borduur- en gaasw.
Plet, A. Ewal boekb.
Schierbeek, L. Ewal boekdr.
Schierbeek, L. Ewal boekhand.
Kreger, J. Galileër Kerkstraat schoen- en laarsenm.
Suringar, P. J. Galileër Kerkstraat verfw.
Berg, H. van den Grachtswal hoven.
Dam, Gebroeders van Grachtswal orgel- en piano-m.
Hof, J. A. Grachtswal commision.
Hof, T. Grachtswal commision.
Kijlstra, E. Grachtswal bouwm.
Klaazen, C. Grachtswal baardsch.
Pruis, W. Grachtswal schuijer-w.
Pruis, W. Grachtswal taand.
Pruis, W. Grachtswal teerverk.
Pruis, W. Grachtswal touww.
Pruis, W. Grachtswal zeilm.
Roukes, Wed. F. Grachtswal modem.
Roukes, Weduwe F. Grachtswal commision.
Swart, R. J. Grachtswal aardappelverk.
Veen, P. W. van den Grachtswal verwers
Velkers, T. F. Grachtswal smeden, kagchel- en slotenm.
Vries, C. de Grachtswal aardappelverk.
Keulen, H. van Groeneweg behang.
Crop, Wed. F. K. groot Schavernek logementh.
Elzenga, K. groot Schavernek logementh.
Meijer, Frederik groot Schavernek timmerl.
Meulen, B. van der groot Schavernek touww.
Struiks, W. G. F groot Schavernek logementh.
Witteveen, C. groot Schavernek logementh.
Bakker - Plantenga Groote Hoogstraat stroohoedenw.
Boekelman, F. Groote Hoogstraat schoen- en laarsenm.
Fortuin, Wed. J. H. Groote Hoogstraat broodb.
Goljenboom, E. G. Groote Hoogstraat horlogiem.
Jansen, W. A. Groote Hoogstraat kleerm.
Jongbloed, T. M. Groote Hoogstraat meubelm.
Martin, [Albert] Groote Hoogstraat schilders en teekenm.
Nicolai, R. Groote Hoogstraat broodb.
Oolgaard, P. J. Groote Hoogstraat koek- en banketb.
Schat, D. J. Groote Hoogstraat kaasw.
Schat, D. J. Groote Hoogstraat loodg.
Schuurhof, M. Groote Hoogstraat meubelm.
Suringbroek, N. Groote Hoogstraat muziek-onderw.
Swarts, J. Groote Hoogstraat boekhand.
Tadema, Mejuffer Groote Hoogstraat muziek-onderw.
Vellinga, P. Groote Hoogstraat vleeschh.
Vries, N. P. de Groote Hoogstraat vleeschh.
Wijnants, J. Groote Hoogstraat modem.
Zeehuizen, J. K. Groote Hoogstraat boekb.
Zeehuizen, J. K. Groote Hoogstraat boekhand.
Zeehuizen, J. K. Groote Hoogstraat steendr.
Zurk, P. van Groote Hoogstraat behang.
Belkum, P. van Groote Kerkstraat kleerm.
Cuperus, N. Groote Kerkstraat kruiden.
Faille, M. J. Baart de la * Groote Kerkstraat Medic. Doct.
Fellinga, F. B. Groote Kerkstraat timmerl.
Greidanus, J. Groote Kerkstraat likeur.
Greidanus, J. N. Groote Kerkstraat kruiden.
Huber, U. J. * Groote Kerkstraat Medic. Doct.
Jong Wz., A. de Groote Kerkstraat kruiden.
Jong Wz., A. de Groote Kerkstraat likeur.
Jong Wz., A. de Groote Kerkstraat wijnk.
Kuipers, O. Groote Kerkstraat broodb.
Loo, S. van Groote Kerkstraat kleerm.
Luppens, H. Groote Kerkstraat verwers
Menalda, A. Groote Kerkstraat wijnk.
Meursinge, H. Groote Kerkstraat chirurg.
Pater, J. G. Groote Kerkstraat wijnk.
Rengers, R. H. S. G. J. van Burmania baron Groote Kerkstraat kassiers en effectenh.
Ringnalda, J. Groote Kerkstraat kleerm.
Stoett, F. Groote Kerkstraat bouwm.
Veenstra, F. S. Groote Kerkstraat geelg.
Feenstra, W. Heerenwaltje timmerl.
Nijgh, Wed. C. Heerenwaltje modem.
Tuinema, J. Heerenwaltje modem.
Feenstra, H. Heerestraat goud- en zilversm.
Hilarius, J. Heerestraat verwers
Stoett, J. P. Heerestraat timmerl.
Swarts Heerestraat behang.
Werf, J. van der Heerestraat vigilanteh.
Riedhorst, L. Heer-Ivo-straat aardappelverk.
Schaap, D. B. hoek van Camstraburen logementh.
Sitinga - van der Kam hoek van de Breedstraat modem.
Zijlstra, H. G. hoek van de Breedstraat vleeschh.
Martens, J. E. hoek van de Oosterstraat stukad.
Bakker, A. Murray hoek van de Sacramentstraat kruiden.
Feenstra, J. hoek van 't Naauw goud- en zilversm.
Feenstra, J. hoek van 't Naauw horlogiem.
Dijkstra, R. J. hoek Wirdumerdijk koffijhuish.
Cammenga Jr., P. Hoeksterend horlogiem.
Meindersma, M. Hoeksterend broodb.
Moezelaar, H. Hoeksterend kuip.
Ruitenschild, J. R. Hoeksterend kaarsenm.
Swart, J. Hoeksterend grutt.
Wijbrandi Hz., C. Hoeksterend koek- en banketb.
Keikes, T. A. Hof goud- en zilversm.
Keikes, T. A. Hof grav.
Dalen, van Hofstraatje baardsch.
Roukema, K. Hofstraatje boekb.
Wink, S. IJvobrouwersteeg verwers
Dijkstra, R. J. in de Os, hoek van de Wirdumerdijk rijtuig-verh.
Dijkstra, R. J. in de Os, hoek van de Wirdumerdijk vigilanteh.
Visser, Weduwe E. in een schip op de Waeze mattenverk.
Gerzee, H. Keizersgracht verwers
Jong, H. de Keizersgracht schuijer-w.
Keikes, T. A. Keizersgracht steendr.
Kesteren, R. van Keizersgracht wolk.
Adriani, B. Kelders blikslag.
Adriani, B. Kelders lantaarnm.
Adriani, B. Kelders verlak.
Boomsma, A. D. Kelders loodg.
Borgrink, H. Kelders buskruidv.
Borgrink, H. Kelders ijzerw.
Coets, J. Kelders hoeden- en pettenw.
Coets, J. Kelders poel.
Colmjon, P. Kelders schuijer-w.
Dam Jr., J. van Kelders chirurg.
Ros, A. J. Kelders blikslag.
Ros, A. J. Kelders lantaarnm.
Ros, A. J. Kelders verlak.
Schoonlingen, J. Faber Kelders leerverk.
Suringar, G. T. N. Kelders boekdr.
Suringar, G. T. N. Kelders boekhand.
Werf, Wed. A. van der Kelders fruit- en zoutevisch-w.
Wijbrandi Hz., Jentje Kelders kruiden.
Zelle, C. Kelders hoeden- en pettenw.
Zelle, C. Kelders wolk.
Tönjes, E. F. Kettingbrug kleerm.
Bom, J. T. Kettingsbrug loodg.
Vries, M. de klein Schavernek boekdr.
Dijk, G. Eekma van Kleine Hoogstraat kruiden.
Druten, J. van Kleine Hoogstraat verwers
Groenouw, J. J. Kleine Hoogstraat haarsn.
Lam, A. D. Kleine Hoogstraat goud- en zilversm.
Meeter, K. Kleine Hoogstraat meubelm.
Zee, J. van der Kleine Hoogstraat broodb.
Barends, M. Kleine Kerkstraat modem.
Bretschneider, C. B. Kleine Kerkstraat boekb.
Burg, J. Kleine Kerkstraat schoen- en laarsenm.
Cabboes, P. R. Kleine Kerkstraat goud- en zilversm.
Meursinge, A. Kleine Kerkstraat Medic. Doct.
Molenaar, B. Kleine Kerkstraat broodb.
Postma, D. M. Kleine Kerkstraat timmerl.
Smit, W. Kleine Kerkstraat mattenverk.
Stöcker, D. C., tevens hoefsmid Kleine Kerkstraat smeden, kagchel- en slotenm.
Swart, D. Kleine Kerkstraat aardappelverk.
Ven, M. van der Kleine Kerkstraat broodb.
Vries, A. S. de Kleine Kerkstraat vleeschh.
Wees, K. van der Kleine Kerkstraat vleeschh.
Asperen, P. van Klokstraat poel.
Eisinga, K. G., alléén grossier Klokstraat kruiden.
Eizenga, K. G. Klokstraat wijnk.
Sartorius, J. J. W. Klokstraat muziek-onderw.
Bikbergen, J. Koemarkt aardappelverk.
Bikbergen, J. Koemarkt logementh.
Heijinga, H. H., tevens hoefsmid Koemarkt smeden, kagchel- en slotenm.
Meijer, H. Koemarkt timmerl.
Schaap, H. Koemarkt logementh.
Elsenga, E. Koningstraat kleerm.
Waal, A. de Koningstraat borduur- en gaasw.
Waal, A. de Koningstraat corchettenm.
Assen, Weduwe F. van Korenmarkt borduur- en gaasw.
Habbema, D. Korenmarkt chocoladefabr.
Habbema, D. Korenmarkt kruiden.
Land, Mejuffer Korenmarkt muziek-onderw.
Meulen, G. H. v.d. Korenmarkt olijsl.
Meulen, G. H. van der Korenmarkt cementm.
Sijbouts en Albarda Korenmarkt manufact.
Sijbouts en Albarda Korenmarkt olijsl.
Sybouts en Albarda Korenmarkt kleerm.
Hooft, A. G. Korfmakerspijp logementh.
Lubach, Wed. S. Korfmakerspijp verlak.
Meindersma, W. Korfmakerspijp broodb.
Oltema, O. Korfmakerspijp tabaksfabr.
Harts, J. Korfmakersstraat rijtuig-schild.
Faille, J. M. Baart de la Korfmakerstraat Medic. Doct.
Harts, J. Korfmakerstraat behang.
Harts, J. Korfmakerstraat verwers
Riemersma, L. Korfmakerstraat beeldh.
Vries, J. de Korfmakerstraat schoen- en laarsenm.
Kroes, J. A. Krommejat smeden, kagchel- en slotenm.
Teffer, Minke Kruisstraat besteedst.
Kuipers, H. lange Pijp boekhand.
Veen, F. J. van der lange Pijp tabaksfabr.
Feenstra, J. Meelbrug horlogiem.
Feenstra, T. W. Meelbrug grutt.
Tulp, S. Meelbrug beddew.
Welles, J. J. Meelbrug balansm.
Welles, J. J. Meelbrug instrument- en geweerm.
Welles, J. J. Meelbrug kopersl.
Brouwer, Y. Minnemastraat timmerl.
Dijk, L. van Minnemastraat knoopm.
Hillebrand, E. Minnemastraat borduur- en gaasw.
Hillebrand, J. A. Minnemastraat muziek-onderw.
Menage, J. S. Minnemastraat schilders en teekenm.
Wilkeshuis - Selhorst Minnemastraat modem.
Haaksma, S. Minnemastraat. timmerl.
Ruitenschild, J. R. Muntjemuurstraat timmerl.
Tuinen, E. van Muntjemuurstraat aardappelverk.
Werf, Andries v.d. Muntjemuurstraat stukad.
Wesbonk Muntjemuurstraat schuijer-w.
Nijsloot, A. naast de Fransche kerk schuijer-w.
Ottema, J. naast de Fransche kerk modem.
Assen, H. van Naauw goud- en zilversm.
Bretschneider, Gezusters Naauw corchettenm.
Buijs, Gezusters Naauw stroohoedenw.
Buis, Gezusters Naauw modem.
Coets, D. Naauw hoeden- en pettenw.
Compaan, J. A. Naauw kruiden.
Feddema, K. Naauw goud- en zilversm.
Feddema. K. Naauw beddew.
Kuipers, A. P. H. Naauw apoth.
Plet, W. C. Naauw meubelm.
Plet, W. C. Naauw spiegel- en lijstenm
Wigersma, H. Naauw hoeden- en pettenw.
Wigersma, T. Naauw koek- en banketb.
Wijndels, H. D. Naauw chirurg.
Broek, F. Y. van den Nieuweburen broodb.
Cammenga, M. Nieuweburen verwers
Dijksta, D. Hamerster Nieuweburen zeepz.
Dijkstra, D. Nieuweburen broodb.
Edinga, L. J. Nieuweburen schoen- en laarsenm.
Harinxma, J. C. H. van Nieuweburen apoth.
Hosbach J.Cz., E. Nieuweburen boekdr.
Jannsen, J. A. Nieuweburen beeldh.
Kant, W. de Nieuweburen baardsch.
Katje, C. Nieuweburen aardappelverk.
Pater Jr., J. G. Nieuweburen wijnk.
Renger, J. Nieuweburen kuip.
Wal, G. J. van der Nieuweburen verwers
Werff, J. van der Nieuweburen kassiers en effectenh.
Wieringa, H. S. Nieuweburen broodb.
Zeper, J. Nieuweburen cementm.
Zeper, J. Nieuweburen kalkbr.
Zeper, J. Nieuweburen steenkoop.
Adama, H. Nieuwestad goud- en zilversm.
Barneveld, A. Nieuwestad grutt.
Bloembergen, R. en A. Nieuwestad kassiers en effectenh.
Boer, M. D. de Nieuwestad koek- en banketb.
Brinkhuis, E. Nieuwestad wolk.
Coets, P. Nieuwestad hoeden- en pettenw.
Driesum, E. van Nieuwestad schuijer-w.
Driezum, E. van Nieuwestad wieldr.
Driezum, Wed. D. E. van Nieuwestad houtk.
Hamstra, W. Nieuwestad galant.
Heide, J. van der Nieuwestad houtk.
Hommes, C. Nieuwestad kruiden.
Lam, H. Nieuwestad koek- en banketb.
Le Mei, N. Nieuwestad kleerm.
Mei, N. Le Nieuwestad bontw.
Noë Lz., C. Nieuwestad boekhand.
Plantenga, F. Nieuwestad apoth.
Tuinen, A. J. van Nieuwestad horlogiem.
Tuinen, E. van Nieuwestad apoth.
Vos, M. Nieuwestad kruiden.
Wielen, J. van der Nieuwestad buskruidv.
Wielen, J. van der Nieuwestad ijzerw.
Wielen, J. van der Nieuwestad smeden, kagchel- en slotenm.
Winkler, L. Nieuwestad schuijer-w.
Winkler, L. Nieuwestad verfw.
Wouda, C. Nieuwestad meubelm.
Wouda, C. Nieuwestad spiegel- en lijstenm
Wouda, C. Nieuwestad stukad.
Zwolsman, A. Nieuwestad touww.
Bekker, A. Nieuwesteeg vleeschh.
Dauzon, G. Nieuwesteeg boekb.
Sjerps, W. R. Nieuwesteeg verwers
Kijlstra, J. Noordvliet verwers
Benneken, J. K., tevens hoefsmid Olde Galileën smeden, kagchel- en slotenm.
Dorama, T. R. Olde Galileën potteb.
Romein, J. Olde Galileën houtk.
Singels, A. Olde Galileën steenh.
Ter Horst, Gebroeders Olde Galileën chicoreifabr.
Ter Horst, Gebroeders Olde Galileën panbakk.
Tulp, H. Olde Galileën leerverk.
Dorama, T. R. Olde Gallieën porcelein- en aardewerk-w.
Jurritsma, F. Oldegalileën zadelm.
Schoonlingen, A. Faber onder de Lindeboom leerverk.
Vogel, J. H. onder de Lindeboom meubelm.
Landsheer, H. Oosterkade baardsch.
Beers, G. J. Oosterstraat instrument- en geweerm.
Beers, G. J. Oosterstraat smeden, kagchel- en slotenm.
Jouwersma, Weduwe Oosterstraat groenteverk.
Wigersma, E. Oosterstraat modem.
Wigersma, F. Oosterstraat gestverk.
Adama, P. Ossekop goud- en zilversm.
Hoekstra, J. Ossekop smeden, kagchel- en slotenm.
Schreinhout Ossekop schuijer-w.
Veen, van der over de Galileër kerk modem.
Bakker, B. J. over de Galileërkerk broodb.
Adama, W. van Temmen over de Kelders beddew.
Bloembergen, E. over de Kelders apoth.
Bolman, J. over de Kelders goud- en zilversm.
Kuipers, J. G. over de Kelders koek- en banketb.
Marcus, J. over de Kelders beddew.
Meulen, P. L. van der over de Kelders koek- en banketb.
Schuurmans, M. over de Kelders mattenverk.
Bardet, J. over de Korenmarkt koffijhuish.
Ottema, O. over de Korenmarkt kruiden.
Walstra, P. W. over de Korenmarkt beddew.
Walstra, P. W. over de Korenmarkt porcelein- en aardewerk-w.
Zelle, A. over de Korenmarkt meubelm.
Becker, Wed. C. Peperstraat instrument- en geweerm.
Bekker, Wed. C. Peperstraat messenm.
Klaazen Peperstraat baardsch.
Riethorst, C. Peperstraat korfm.
Roos, J. W. Peperstraat likeur.
Roos, J. W. Peperstraat patent-olijfabr.
Roos, J. W. Peperstraat wijnk.
Smeding, H. Peperstraat muziek-onderw.
Tulp, W. Peperstraat sigarenm.
Tulp, W. Peperstraat snuiffabr.
Vastenhout Perkswaltje baardsch.
Vastenhout Perkswaltje behang.
Beukers, J. Pijlsteeg meubelm.
Beitsma, P. Poststraat boekb.
Bloemsma, J. Poststraat boekhand.
Hillebrand, A. Poststraat meubelm.
Hillebrand, A. A. Poststraat spiegel- en lijstenm
Miedema, B. Poststraat vleeschh.
Schmidt, H. Poststraat verwers
Soeting, G. Poststraat timmerl.
Gerbers, W. Potmargewal commision.
Grosjean, F. Potmargewal kruiden.
Grosjean, F. Potmargewal timmerl.
Frank, R. J. Put muziek-onderw.
Kuipers, B. L. Put broodb.
Meeter Az., A. Put bierverk.
Meeter Az., A. Put likeur.
Meeter Az., A. Put wijnk.
Meeter, Az., A. Put kruiden.
Mispelblom Beijer, J. E. Put kassiers en effectenh.
Vonk, J. Put timmerl.
Jansma, Marijke Ritske Boelema Gasthuis besteedst.
Brink, R. K. Romkeslaan hoven.
Ferwerda, J. Romkeslaan kaasw.
Brink, R. K. Romkes-laan tuinz.
Jonkman, J., tevens brandkastmaker Ruiterskwartier smeden, kagchel- en slotenm.
Maurer, J. P. Ruiterskwartier baardsch.
Munsterman, J. Ruiterskwartier rijtuig-schild.
Munsterman, J. Ruiterskwartier verwers
Puist, J. C. Ruiterskwartier kleerm.
Schaap, H. Ruiterskwartier rijtuig-verh.
Schaap, H. Ruiterskwartier vigilanteh.
Elzer, S. Sacramentstraat baardsch.
Klerk, P. Sacramentstraat zadelm.
Meulen, H. van der Sacramentstraat aardappelverk.
Switters, J. W. Sacramentstraat smeden, kagchel- en slotenm.
Wielinga, T. Sacramentstraat wieldr.
Veenstra, J. en D. Schavernek goud- en zilversm.
Goud, A. Schilkampen chocoladefabr.
Nijdam, R. Schoenmakersperk kruiden.
Noordhoff, H. Schoenmakersperk kuip.
Pater, H. Schoenmakersperk verwerij
Sinnema, K. Schoenmakersperk muziek-onderw.
Berg, A. van den Sint Jacobstraat modem.
Buwalda, J. Sint Jacobstraat bierverk.
Buwalda, J. Sint Jacobstraat likeur.
Buwalda, J. Sint Jacobstraat wijnk.
Buwalda, J. J. Sint Jacobstraat koffijhuish.
Dijkstra, D. Sint Jacobstraat vleeschh.
Groot, P. P. de Sint Jacobstraat kruiden.
Groot, P. P. de Sint Jacobstraat wolk.
Kate, G. ten Sint Jacobstraat kruiden.
Knierum, B. Sint Jacobstraat logementh.
Kuipers, J. E. Sint Jacobstraat broodb.
Mennes, H. Sint Jacobstraat verwers
Oetzes, J. K. Sint Jacobstraat koek- en banketb.
Otterloo, A. W. G. van Sint Jacobstraat boekhand.
Otterloo,A. van Sint Jacobstraat modem.
Riedel, J. A. Sint Jacobstraat apoth.
Riedel, J. A. Sint Jacobstraat patent-olijfabr.
Soodt, B. Sint Jacobstraat fruit- en zoutevisch-w.
Treklof, D. Sint Jacobstraat schoen- en laarsenm.
Veer, Wed. J. van der Sint Jacobstraat boekb.
Veer, Weduwe J. van der Sint Jacobstraat boekhand.
Zelle, J. van Slooten Sint Jacobstraat balansm.
Zelle, J. van Slooten Sint Jacobstraat kopersl.
Jansen, H. J. Slotemakersstraat goud- en zilversm.
Manier Cz., J. Slotemakerstraat baardsch.
Smeding, S. E. Slotemakerstraat behang.
Vlietstra, T. Slotemakerstraat meubelm.
Kuik, H. van Speelmanstraat schuijer-w.
Berg, A. van den St. Jacobstraat stroohoedenw.
Groen, J. Stadstuin koffijhuish.
Groen, J. J. Stadstuin timmerl.
Huizinga, F. T. Tontjespijp brillenv.
Brugman, J. H. Torenstraat schoen- en laarsenm.
Adriani, A. Tuinen tinneg.
Andreas, J. Nauta Tuinen papier.
Asman, A. O. Swalue Tuinen apoth.
Baan, Weduwe v.d. Tuinen vleeschh.
Blok, firma J. Tuinen tabaksfabr.
Blok, firma Jurjen Tuinen kruiden.
Bruining, J. Tuinen meubelm.
Gorter, G. O. Tuinen kaarsenm.
Gorter, G. O. Tuinen kruiden.
Gorter, G. O. Tuinen patent-olijfabr.
Gorter, G. O. Tuinen tabaksfabr.
Haan, R. E. de Tuinen muziek-onderw.
Hommes, G. H. Tuinen kruiden.
Houtsma, A. D. Tuinen teerverk.
Kammen, O. en S. van Tuinen likeur.
Kammen, O. en S. van Tuinen wijnk.
Kramer, G. Tuinen chirurg.
Landsheer, G. Tuinen baardsch.
Pieterson, A. Tuinen timmerl.
Plantenga Tz., B. Tuinen kruiden.
Plantenga, B. Tuinen sigarenm.
Plantenga, B. Tuinen snuiffabr.
Plantenga, B. Tuinen tabaksfabr.
Rijfkogel, L. Tuinen timmerl.
Risselada, Wed. P. Tuinen apoth.
Schmidt, G. W. Tuinen bierverk.
Smidt, A. B. Tuinen stroohoedenw.
Ubbens, D. Tuinen broodb.
Visser, Wed. F. Tuinen touww.
Visser, Wed. F. Tuinen zeilm.
Ybes, J. Y. Tuinen commision.
Hamer, A. Turfmarkt timmerl.
Kink, J. Turfmarkt kleerm.
Kuipers Az., J. Turfmarkt sigarenm.
Leverland, G. Turfmarkt schoen- en laarsenm.
Soeting, A. Turfmarkt timmerl.
Swart, W. Turfmarkt Medic. Doct.
Treklof, F. Turfmarkt kleerm.
Vries, H. K. de Turfmarkt olijsl.
Vries, H. K. de Turfmarkt zeepz.
Gratama, A. Tweebaksmarkt kassiers en effectenh.
Greidanus, T. Tweebaksmarkt kruiden.
Greidanus, T. Tweebaksmarkt likeur.
Greidanus, T. Tweebaksmarkt wijnk.
Schreuder, O. * Tweebaksmarkt Medic. Doct.
Smeding, J. Tweebaksmarkt behang.
Semler, J. R. Vallaat baardsch.
Jongstra, G. Vijversbuurt hoven.
Kas, W. A. Vijversbuurt goud- en zilversm.
Kromzigt, P. J. Vijversbuurt kalkbr.
Okel, J. D. Vijversbuurt baardsch.
Swart, Jacob Vijversbuurt aardappelverk.
Schmitz, W. L. Vleeschm. (tevens Brouwer) bierverk.
Bischoffer Vleeschmarkt handschoenm.
Bokma de Brunger, J. J. Vleeschmarkt kruiden.
Duijsen, C. van Vleeschmarkt smeden, kagchel- en slotenm.
Greijdanus, Y. P. Vleeschmarkt muziek-onderw.
Hillebrand, J. A. Vleeschmarkt meubelm.
Hillebrand, J. A. Vleeschmarkt spiegel- en lijstenm
Jong, J. K. de Vleeschmarkt broodb.
Plet, J. Vleeschmarkt meubelm.
Plet, J. Vleeschmarkt spiegel- en lijstenm
Aalderink, A. Vliet leerverk.
Banda, D. Vliet kuip.
Banda, Wed. R. J. Vliet kuip.
Bateles, M. H. van Vliet kruiden.
Bonstra, J. Vliet molenm.
Bontjema, E. Vliet houtk.
Bos, K. T. van den Vliet porcelein- en aardewerk-w.
Bosch, A. G. Vliet molenm.
Bosch, A. G. Vliet timmerl.
Broers, C. G. Vliet verwers
Bruin, P. A. de Vliet blikslag.
Bruin, P. A. de Vliet lantaarnm.
Calsbeek, Weduwe Vliet smeden, kagchel- en slotenm.
Dijkstra, J. Vliet likeur.
Dijkstra, L. Vliet boekhand.
Dirks, J. Vliet cementm.
Dirks, J. Vliet steenkoop.
Djurrema, K. Vliet kruiden.
Dorama, R. Vliet porcelein- en aardewerk-w.
Dorama, R. Vliet potteb.
Douma, J. Vliet bouwm.
Eelkema, J. Vliet commision.
Eelkema, T. J. Vliet commision.
Flieringa, H. Vliet commision.
Gijswijt, M. Vliet kruiden.
Gijswijt, M. J. Vliet tabaksfabr.
Groothelm, E. Vliet baardsch.
Haan Jz., F. de Vliet kruiden.
Haan Jz., F. de Vliet tabaksfabr.
Hardorf, M. Vliet kuip.
Hartkamp, J. R. Vliet tabaksfabr.
Heijmans, H. Beekkerk Vliet lijmz.
Hosbach, L. Vliet smeden, kagchel- en slotenm.
Keizer, H. Vliet timmerl.
Lojenga, R. F. Vliet ijzerw.
Lojenga, R. F. Vliet steenkolen-verk.
Meindersma, B. Vliet broodb.
Meulen, Y. van der Vliet kruiden.
Miedema, E. Vliet porcelein- en aardewerk-w.
Miedema, E. Vliet potteb.
Poelstra, D. A. Vliet aardappelverk.
Reijenga, W. J. Vliet taand.
Reijenga, W. J. Vliet zeilm.
Schmidt, H. Vliet commision.
Schmidt, J. F. Vliet commision.
Schmidt, J. H. Vliet commision.
Span, W. Vliet vleeschh.
Stienstra, O. Vliet kruiden.
Swarts, J. J. Vliet commision.
Talsma, W. J. Vliet grutt.
Veer, D. Y. van der Vliet kuip.
Venendal, H. Vliet behang.
Vergonet, F. J. Vliet taand.
Vries, J. A. de Vliet vleeschh.
Vries, Jac. de Vliet vleeschh.
Weijer, P. S. Vliet verwers
Wierda, W. Vliet kruiden.
Wijbrandi, H. Vliet lijmz.
Wijbrandi, P. Vliet commision.
Wybrandi, H. Blok Vliet grutt.
Meulen, Y. van der Vliet (tevens Brouwer) bierverk.
Romein, T. voormalige Hoeksterpoort bouwm.
Assen, A. van voormalige Vischmarkt tapijt- en vloerkl.
Hoogmei, J. B. voormalige Vischmarkt goud- en zilversm.
Lubberts, G. voormalige Vischmarkt groenteverk.
Proost, U. voormalige Vischmarkt boekhand.
Reijnders, I. Voormalige Vischmarkt buskruidv.
Reijnders, I. voormalige Vischmarkt steenkolen-verk.
Wigersma, S. voormalige Vischmarkt hoeden- en pettenw.
Miedema, J. R. voormalige Vrouwenpoort boekdr.
Reijnders, R. voormalige Vrouwenpoort goud- en zilversm.
Roggenberg, A. H., tevens hoefsmid voormalige Vrouwenpoort smeden, kagchel- en slotenm.
Amoraal, C. M. Waeze commision.
Attema, D. Waeze goud- en zilversm.
Aurich, H. van Waeze schuijer-w.
Buuren, H. van Waeze verfw.
Buuren, H. van Waeze verwers
Gorter, O. O. Waeze grutt.
Gorter, O. O. Waeze pel-molen.
Haan, F. de Waeze kleerm.
Heringa, H. Waeze ivoordr.
Koning, P., tevens hoefsmid Waeze smeden, kagchel- en slotenm.
Loo, H. van Waeze aardappelverk.
Loo, H. van Waeze verwers
Maurer, J. C. Waeze loodg.
Meijer, H. J., tevens hoefsmid Waeze smeden, kagchel- en slotenm.
Nijsloot, M. Waeze kaarsenm.
Nijsloot, M. Waeze kruiden.
Rijkens , J. A. Waeze chirurg.
Rijkens, J. A. * Waeze Medic. Doct.
Simon, J. E. * Waeze Medic. Doct.
Toens, S. Waeze broodb.
Wijbrandi, J. Waeze steenkoop.
Wijbrandi, J. Waeze wijnk.
Dam, J. van Weerd chirurg.
Adama, H. * Weerdt Medic. Doct.
Haagen, J. van Weerdt galant.
Hilarius, J. Weerdt boekb.
Hilarius, J. Weerdt boekhand.
Kuipers, B. Weerdt bierverk.
Proost, J. en U. Weerdt haarsn.
Siderius, G. W. Weerdt broodb.
Waal, P. de Weerdt modem.
Wartena, A. H. * Weerdt Medic. Doct.
Werff, J. D. v.d. Weerdt poel.
Heide, J. W. v.d. Wijde steeg goud- en zilversm.
Beintema, W. Wirdumerdijk apoth.
Beintema, W. Wirdumerdijk droogist.
Boer, H. A. de Wirdumerdijk manufact.
Cammenga, J. Wirdumerdijk horlogiem.
Dijkstra, J. W. Wirdumerdijk kruiden.
Dorenbosch, B. Wirdumerdijk stroohoedenw.
Dorenbosch, B. Wirdumerdijk verwers
Eekhoff, W. Wirdumerdijk boekhand.
Jansen, W. F. Wirdumerdijk zadelm.
Jong, Wed. J. K. de Wirdumerdijk logementh.
Looze, G. de Wirdumerdijk horlogiem.
Meursinge, V. Wirdumerdijk boekb.
Meursinge, V. Wirdumerdijk boekdr.
Meursinge, V. Wirdumerdijk boekhand.
Miedema, J. P. Wirdumerdijk modem.
Nijland, H. A. Wirdumerdijk hoeden- en pettenw.
Nijland, H. A. Wirdumerdijk poel.
Poortman, K. Wirdumerdijk touww.
Sisseren, W. F. G. L. van Wirdumerdijk koek- en banketb.
Smeding, T. Wirdumerdijk likeur.
Smeding, T. Wirdumerdijk schuijer-w.
Smeding, T. Wirdumerdijk wijnk.
Stoffels, B. Wirdumerdijk kleerm.
Stoffels, T. Wirdumerdijk verwers
Swildens, J. Wirdumerdijk koffijhuish.
Visser, G. Wirdumerdijk porcelein- en aardewerk-w.
Wesbonk, J. Wirdumerdijk baardsch.
Wesbonk, J. Wirdumerdijk logementh.
Ypma, W. J. Wirdumerdijk koek- en banketb.
Balkstra, A. Zaailand blikslag.
Balkstra, A. Zaailand lantaarnm.
Balkstra, A. Zaailand verlak.
Graaf, R. de Zaailand timmerl.
Hopman, E. Zaailand verwerij
Keizer, J. H. Zaailand timmerl.
Koe, G. A. de Zaailand rijtuig-verh.
Koe, G. de Zaailand koffijhuish.
Voordewind, A. Zaailand tuinz.
Kreger, G. Zak schoen- en laarsenm.
Stoett, H. R. Zak timmerl.
Dijkstra, O. J. Zuidvliet olijsl.
Dirks, N. J. Zuidvliet olijsl.
Hoijer, C. W. J. Zuidvliet chicoreifabr.
Schoonlingen, J. Faber Zwitserswaltje cementm.
Schoonlingen, J. Faber Zwitserswaltje steenkoop.

>> begin