>> HOMEpage

Provoost Gewaldige/Geweldige
Admiraliteit Dokkum en vanaf 1645 Harlingen

Bron: De Friese admiraliteit boven water
Voorlopige aanvullingen: M.H.H. Engels, mei 2020
Men melde verdere addenda aan het mailadres op de homepage.
Gewaldige of geweldige alleen staat voor gevangenis maar (vaker en dan ook wel als geweldiger) voor de leidinggevende daarvan, de provoost.


1599 - 1??? ALBERT HIEDIRCA.
Provoost gewaldige. Resol. Admiraliteit Dokkum, 28 Februari 1599: Hoendricker, Albert

1601 HIDDE JANSZ.
Hidde Janszn. voor sijn diensten als geweldige d'collegie voor desen gedaen ... (Notulen- en resolutieboek Admiraliteit, 3 okt. 1601)

1611 - 1630 PYTER GYLIS.
Gewaldige provoost. Procl.boek Dokkum 191: 95, 19 april 1661 (allefriezen.nl); in een hypotheekakte van 12 okt. 1630 (inv.nr. 225, fol. 204r, allefriezen.nl digitaal blz. 207) wordt zijn vrouw Belij Coenders weduwe genoemd.


De gewaldige/geweldige (d.i. het gevangenhuis) stond in Harlingen aan de Schritsen
1651, 1656, 1657 HAYE HAYES
"gewaldige" resolutieboek 1651, 25 november; olde gewaldige 1656; gewaldige procl.boek 1657 237-121v

Ca.1666 - 16?? JORIS FREERCKZ BOOTSHAEK.
Kapitein gewaldige. Overleden in of voor 1685. Zie: Harl. Invent. boek pag.191; 1682 nog steeds, procl.boek 241-49ra.

Ca.1667 - 16?? HENDRICK JOCHEMSZ.
Assistent provoost gewaldige. Was gehuwd met Antie Hendricks. Zie: Harl.Invent.boek 29 Januari 1667.

1697, 1704 CASPAR DE BRUIJN.
kapitein gewaldige resp. oud gewaldige volgens procl.boek 243-276v, 244-251v en 244-252v

Ca.1720 - 17?? JACOB DE BRUIJN.
Kapitein gewaldige. Gehuwd volgens Harl.doopboek met Juff. Johanna van Neeraarsen, zij laten 4 Augustus 1720 hun dochter Helena dopen.

Ca.1728 - 1730. DOMINICUS WALRICHT (WALRECHT).
Provoost gewaldige. Zie archief Beyma. R.A.Leeuwarden.

Ca.1728 - 17?? CORNELIS TEMMES (FEMMES)
Assistent provoost gewaldige. Zie: Handschrift Haagsma.
Prov.Bibl.Leeuwarden.

Ca.1728 - 17?? DIRCK DOECKESZ.
Assistent provoost gewaldige. Zie: Handschrift Haagsma.
Prov.Bibl.Leeuwarden.

1731 -1743. JACOBUS VAN BEETZEL.
Provoost gewaldige. Gehuwd op 24 October 1728 met Hiltie Campen van Harlingen. Benoemd 8 November 1731 zie Polit. stukken. Overleden 1743, oud in t' 43 jaar, grafzerk in Westerkerk te Harlingen. Was ook Vendumeester.

Ca.1733 - ca.1771. ANNE OENESZ.
Assistent provoost gewaldige. Harl.Adm.Alm. 1771.

17?? - ca.1742. HARMEN DORTMAN.
Assistent provoost gewaldige. Zie: Handschrift Haagsma.
Prov.Bibl.Leeuwarden.

1743 - 1759. MELLE MARTINI.
Provoost assistent. Benoeming uit Polit.stukken.

Ca.1743 - 17?? WESSEL KEIJMPES.
Assistent provoost gewaldige. Polit.stukken en Handschrift Haagsma.

1759 - 1790. DIRCK WIJTSMA.
Provoost gewaldige. Staat van Ambten 1744. Harl.Adm.Alm. 1770-1771 en 1784-1786; zelfs 1808 nog volgens procl.boek 268-158v.

1763 - ca.1789. ABELIUS WIERSMA.
Assistent provoost gewaldige. Harl.Adm.Alm. 1771. Huwde op 21 Maart 1768 met Doetje Jacobs. Harl.Trouwboek.

1766 - ca.1786. THIJS SAAKESZ.
Assistent provoost gewaldige. Harl.Adm.Alm. 1771.

Ca.1783 - 1786. REIN ANNESZ.
Assistent provoost gewaldigde. Rapport: 2 Augustus m.a.g. Handschrift Haagsma. Prov.Bibl.Leeuwarden.

1790 - 1795. PAULUS VAN THIELEN.
Provoost gewaldigde. Staat van Ambten 1744. Harl.Adm.Alm.1794.

>> begin