Bouwmeesters, klerken, ontvangers en secretarissen van Friesland

Naamlijsten bewerkt door M.H.H. Engels, oktober 2004 >> HOMEpage

Bouwmeesters Provincie * Klerken Staten * Klerken Gedeputeerde Staten * Klerken Den Haag * Klerken Rekenkamer * Commiezen-generaal Financiekamer * Rentmeesters-generaal * Ontvangers-generaal * Ontvangers Kloostergoederen * Ontvangers-generaal Consumptiën * Ontvangers-generaal Floreenrente * Ontvangers-generaal Losrenten * Ontvangers-generaal Lijfrenten * Secretarissen Staten * Secretarissen Gedeputeerde Staten * Secretarissen Rekenkamer

Bouwmeesters

Klerken van de Staten

>> begin

Klerken van Gedeputeerde Staten

>> begin

Klerken ter griffie in Den Haag

>> begin

Klerken van de Rekenkamer

>> begin

Commiezen-generaal van de Financiekamer

>> begin

Rentmeesters-generaal (rentmeesters der domeinen, ontvangers-generaal der domeinen)

>> begin

Ontvangers-generaal

>> begin

Ontvangers der kloostergoederen

>> begin

Ontvangers-generaal der consumptiën

>> begin

Ontvangers-generaal der floreenrente

>> begin

Ontvangers-generaal der losrenten

>> begin

Ontvangers-generaal der lijfrenten

>> begin

Secretarissen van de Staten

>> begin

Secretarissen van Gedeputeerde Staten

>> begin

Secretarissen van de Rekenkamer

>> begin

Voor aanstellingsdata etc. zie de gedrukte Inventaris van de archieven van de gewestelijke bestuursinstellingen van Friesland 1580-1795, Leeuwarden 1998.