>> HOMEpage

Boden
van
Gedeputeerde Staten
van
Friesland

Naamlijsten samengesteld door
M.H.H. Engels, april 2010

Foeke Sjoerds, Algemene beschryvinge van oud en nieuw Friesland. II. deel, I. stuk, p. 256-259: Gedeputeerde Staten stelden twee kamerboden of kamerbewaarders aan en tien ordinaris resp. zes extraordinaris boden. Van de ordinaris boden verbleef er altijd één in den Haag, ten dienste van de afgevaardigden uit Friesland naar de Staten-Generaal.
De Staten van Friesland hadden eigen boden!

Kamerboden/-bewaarders

Bronnen: Tresoar Nadere Toegang 5.09 resp. 5.10 (index resoluties Gedeputeerde Staten van Friesland 1600-1754 resp. 1755-1795); HCL Dagboeken van Roelof Storm (1774-1814) '74-'79, '95-'99, '13-'14

Pytter Janssen
Sake Offes 3 dec. 1606
Roeloff Clasen 27 jan. 1626
Dirck van Vierssen 7 sept. 1638, eed 8 sept.
Jacob van Vierssen 30 apr. 1638/30 apr. 1644 i.p.v. vader Dirck
Wibrandus Faber 30 aug. 1673
Dirck van Arssen 7 dec. 1678
Gellius Heidema 25 okt. 1684
Matthijs Overman 22 nov. 1692
Gosse Hisborda 12 mrt. 1717
Dr. Albertus Ketel 12 mrt. 1720
Ruird Nauta 4 okt. 1740
Henricus Harmannus Nauta (1733-1811) 5 jan. 1763 kamerbewaarder i.p.v. vader Dirck
Sake Sakes; 1625 burger
Hendrik Gerryts [Hanenburgh] 16 nov. 1626
Jelle Hendrick Hanenburgh 9 feb. 1632
Berent Jonas [Donia] 8 dec. 1643
Claes Rijcks van den Bos 19 nov. 1647
Rienck Brouwer 30 aug. 1673
Tobias van Dessel 23 dec. 1680
Dr. Tjeerdt/Theotardus van Dessel, Tobias' zoon, 8 nov. 1709
Willem van Geyn sr. 28 apr. 1722
Willem van Geyn jr. 10 feb. 1741
Eyse Rinsma 25 sept. 1754
H. Habbema 12 mei 1779 kamerbewaarder
Lieuwe Grouwstra 29 apr. 1783; 1795 nog

Opm.: Gosling Laurens/Lourens volgde op 14 feb. 1775 Keijert op als Statenbode ofwel kamerbewaarder van de Staten van Friesland!

>> begin

Ordinaris en extraordinaris boden
ca. 1600 - 1795

Bronnen: Tresoar Nadere Toegang 5.09 en 5.10 (index resoluties Gedeputeerde Staten van Friesland 1600-1754 resp. 1755-1795), Comptoir almanakken en Naam-wysers (NW). De opvolging is niet altijd duidelijk.

Ordinaris

Extra-ordinaris

>> begin