>> HOMEpage

Vragen rond een
gevelsteen met een vijzel 1662

Bron: Register archief waterschap vijf deelen zeedijken, Franeker 1903
Internetuitgave: M.H.H. Engels, april 2017

Secretarissen vijf deelen zeedijken
volgens vermeldingen in bovengenoemde bron

  • Dominicus Meijlema [1612], 1616, 1619, 1621, † Allerheiligen 1622
  • Annius Rienstra 1626, 1627, 1628, 1629, 1630, 1643
  • Jacobus Meijlsma [1660, 1661], 1671, † vóór 22 febr. 1685
  • Freerk Jacobs 1691, 1692
  • Dr. Alardus Scheltinga 1705
  • Sicco Widenbrugh/Wijdenbrug 1713, 1714
  • Johannes Wetzens -1768
  • Hans Willem van Plettenberg 1769-
  • Johannes Alberda -1802
  • M. van der Plaats 1846, 1848
• Jacobus Riencks Meylsma was in 1658 te Leeuwarden getrouwd met Maria Swilda, kerkelijk 14-2-1658 te Britsum. Op 24 oktober 1662 is zij te Britsum gedoopt op belijdenis met attestatie van Harlingen. Mogelijk was zij een dochter van de uit Emden afkomstige med. dr. Joannes Swilda bijgenaamd Flietius, omdat hij in 1646 aan het Noordvliet woonde; dr. Swilda is voor 1659 overleden. Als apotheker kocht Meylsma in 1659 een huis in Harlingen dat hij twee jaar later al weer verkocht. Hij verhuisde naar de Voorstraat [Noordzijde, nu 35], bij het raadhuis: op 22 febr. 1685 verkocht de weduwe dit pand voor 1250 goudgulden. Vermoedelijk heeft Meylsma het apothekerschap opgegeven toen hij secretaris werd van de Vijf deelen zeedijken. In 1659 wordt Meylsma genoemd als burger, apotheker en penningmeester van de in 1636 opgerichte Friese kamer van de Noordse Groenlandse Compagnie in Harlingen, die in 1662 werd opgeheven.
• In museum Martena te Franeker bevindt zich een gevelsteen met een vergulde vijzel, de initialen I M en het jaartal 1662. De vraag is of deze van Iacobus Meylsma in het naburige Harlingen was. Dat een gevelsteen in een andere stad terechtkwam, is niet uitzonderlijk.
• A. Hallema meldt in Franeker door de eeuwen heen, Leeuwarden [1953], op blz. 68 in noot 3 als een van de herbergiers uit het einde van de zestiende eeuw Joannes Jansz. "in den vergulden fijsel". De herberg was volgens het proclamatieboek van 1616 gevestigd in de Sjaardemastraat. Een vijzel is als uithangteken typisch voor een apotheek, maar voor een herberg ook niet vreemd: men bedenke dat apothekers kruidenwijn verkochten en dat de heilige Amandus niet alleen patroon van de apothekers was maar ook van de kruideniers, wijnhandelaren en herbergiers.
• Wie een bijdrage kan leveren tot de identificatie van de gevelsteen, meldde dat aan het contactadres op de homepage.

>> begin