>> HOMEpage

Johannes Ulpii Cisseus, Franekerensis Frisius
Epitome/Farrago proverbiorum

Cissaeus of Cisseus naar het Grieks voor klimop, Latijn Hederaceus, noemde zich zo naar "inne klimmerbeam" in zijn geboortedorp Schalsum bij Franeker; ook werd hij wel Trajanus genoemd naar de vermaarde Etruskische familie de Ulpii. Hij was Mag. art. in Leuven en deed in 1536 de universiteiten van Keulen en Erfurt aan. In Erfurt werd hij hoogleraar Grieks; in 1557 werd hij opgevolgd door Suffridus Petrus. Johannes Ulpii Cissaeus keerde via Leipzig terug naar Friesland, waar hij pastoor werd. Zijn geboortejaar is onbekend. Volgens sommigen zou hij zijn overleden in 1540, volgens anderen was hij van 1540 tot 1580 in de bloei van zijn leven. De eerste editie van zijn aanvulling op de spreekwoorden van Erasmus zou in 1553 te Antwerpen zijn verschenen; Valerius Andreas noemt in zijn Bibliotheca Belgica de editie Paris. apud Sonnium 1571 in folio, waarin het werk "bij Eras. Chiliades gevoegd" is. In o.a. de Adagia van Erasmus en anderen, uitgegeven te Frankfurt in 1646, wordt opgevoerd "Joannis Ulpii IC Epitome": de auteur zou dus ook jurist geweest zijn, evenals de spreekwoordenverzamlaars Brassicanus, Godofredus, en Canter.

>> begin